Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KĘDZIORA-KORNATOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na leczenie rozkurczowej niewydolności serca u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Treatment of diastolic heart failure in the elderly: current concepts.
Autorzy: Kołakowska Joanna, Kołakowski Jarosław, Motyl Jadwiga, Kubik-Świerczyńska Hanna, Missima Maurycy, Kędziora-Kornatowska Kornelia
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.9-14, il., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niewydolność serca jest zespołem kardiogeriatycznym, który staje się głównym problemem ochrony zdrowia w XXI wieku u ludzi starszych. Wśród chorych z zastoinową niewydolnością serca coraz częściej rozpoznaje się nieprawidłowości w funkcji rozkurczowej lewej komory jako dominującą przyczynę uszkodzenia mięśnia lewej komory. Leczenie rozkurczowej niewydolności serca jest często empiryczne i nie posiada wyraźnie określonych reguł patofizjologicznych. Leczenie chorób podstawowych jest w chwili obecnej najbardziej istotnym podejściem terapeutycznym.

  Streszczenie angielskie: Chronic heart failure is proncipally a cardiogeriatric syndrom. It has become a major public health problem in the 21st century largely due to the aging population. There is growing recognition that congestive heart failure is caused by a predominant abnormality in diastolic function. Medical therapy of diastolic heart failure is often empirical and lackes clear-cut pathophysiologic concept. Treatment of the underlying disease is currently the most important therapeutic approach.


  2/3

  Tytuł oryginału: The effect of verapamil on the antioxidant defence system in diabetic kidney.
  Autorzy: Kędziora-Kornatowska K., Szram S., Kornatowski T., Szadujkis-Szadurski L., Kędziora J., Bartosz G.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.105-112, tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of the study was to examine the effect of verapamil (VP) on lipid peroxidation and activities of key antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px); as well as on glomerular basement membrane (GBM) thickness in streptozotocin-induced diabetic kidney in rats. Methods: Wistar male rats were divided into three groups, 12 rats each: the control (C), diabetic rats (DR), and DR receiving VP, 7 mg/kg body weight in drinking water (DR + VP). Blood glucose (BG) and HbA1c levels, 24-h urinary albumin excretion (UAE) and body weight (BW) were measured every week (0-12 weeks). After 6 and 12 weeks, the animals were sacrificed and malondialdehyde (MDA) content activatives of SOD, CAT and GSH-Px were determined in the kidney homogenate supernatans. Electron micrographs of the glomeruli were scanned and porhphometric investigations were performed by means of a computer image analysis system to compare the glomerular basement basal membrane (GBM) thickness. results: The levels of BG, HbA1c and UAE in DR were significantly higher than in the C group. A progressive increase in the MDA level and a decrease in the SOD, CAT and GSH-Px activaties in the kidney of DR were observed after 6 and 12 weeks. VP administration did not affect BW changes, BG and HbA1 levels in DR. VP decreased lipid peroxidation and augmented the activities of antioxidant enzymes studied in the kidneys of DR as well as decreased kidney weight, GBM thickness and albuminuria in DR. Conclusions: These results confirm the role of oxidative stress in the development of diabetic nephropathy and point to the possible antioxidative mechanism of the nephroprotective action of VP.


  3/3

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na patogenezę nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Current views on diabetic nephropathy pathogenesis.
  Autorzy: Błaszczak Robert, Kędziora-Kornatowska Kornelia, Kornatowski Tomasz, Kujawski Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.79-83, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa to jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy zarówno typu 1 jak i typu 2 o charakterze mikroangiopatii. Charakteryzuje się białkomoczem, obniżonym klirensem kłębuszkowym oraz podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Patogeneza tego częstego powikłania cukrzycy jest złożona i wieloczynnikowa. Rozpatruje się udział czynników hemodynamicznych, metabolicznych oraz genetycznych. Nie leczona odpowiednio cukrzyca jak i nie wdrożenie leczenia zapobiegającego powstaniu i rozwojowi nefropatii może być przyczyną schyłkowej niewydolności nerek. Dlatego, też znajomość patogenezy nefropatii cukrzycowej ułatwia wdrożenie odpowiedniego schematu zapobiegania i zwalniania przebiegu choroby.

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is one of the most serious complications of diabetes type 1 and 2 of microangiopathic type. It is characterised by albuminuria, decreased glomerular clearance and elevated arterial blood pressure. Pathogenesis of this frequent diabetic complication is complex and multifactorial. Participation of hemodynamic, metabolic and genetic factors is considered. Not properly treated diabetes as well as not introduced therapy preventing the development of nephropathy may be the cause of renal failure. Thus, the knowledge of diabetic nephropathy pathogenesis makes easier the introduction of proper outline of prevention and slowing down the course of the disease.

  stosując format: