Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KĘDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Obrażenia trzustki będące następstwem urazów jamy brzusznej w materiale własnym
Autorzy: Pelzer Michał, Kędra Ryszard, Baranowicz Przemysław
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.213-216, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  2/5

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia naczyń pachowych będące następstwem obrażeń stawu ramiennego.
  Tytuł angielski: Axillary vessels lesions resulting from humeral joint injuries.
  Autorzy: Kędra Ryszard, Pelzer Michał, Studniarek Paweł, Kaczyński Jarosław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.27-29, tab., bibliogr. 12 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadki uszkodenia tętnicy pachowej będące następstwem urazów stawu ramiennego. Najczęstszą przyczyną niedokrwienia kończyny było odwarstwienie błony wewnętrznej tętnicy spowodowane przednim zwichnięciem stawu ramiennego. Tylko u jednego pacjenta uzyskano zły wynik leczenia, co było spowodowane zbyt długim okresem niedokrwienia kończyny. Stwierdzono, że decyzja o leczeniu operacyjnym powinna być podjęta jak najszybciej.


  3/5

  Tytuł oryginału: Analiza wyników prospektywnych badań nad skojarzonym leczeniem raka trzustki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kędra Bogusław; Uniwestytet Jagielloński Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej i I Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej w Krakowie
  Źródło: - Kraków, UJ ; Studio Promocji LOGOPI 2002, 129 s. : il., tab., bibliogr. 322 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/5

  Tytuł oryginału: Jan Glatzel - pierwszy polski chirurg, który usunął wyspiaka produkującego insulinę
  Autorzy: Nowak Wojciech, Kędra Bogusław, Legutko Janusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.13-16, il., bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Glatzel
 • Jan 1888-1954


  5/5

  Tytuł oryginału: Wyniki odległe leczenia operacyjnego torbieli rzekomych trzustki
  Autorzy: Kędra Bogusław, Popiela Tadeusz, Sierżęga Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.459-462, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: