Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KĘCIK
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Podręczny atlas okulistyczny dla lekarzy rodzinnych
Autorzy: Kęcik Tadeusz, Dróbecka Ewa, Ciszewska Joanna, Skórska Izabella
Źródło: - Warszawa, Oftal Sp. z o.o. 2002, 68 s. : il., tab., 19 cm.
Sygnatura GBL: 613,664

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/24

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością lasera erbowego LE-70 w chirurgii zaćmy : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewicz Piotr, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: [2002], 127 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  3/24

  Tytuł oryginału: Wytrzeszcz jednostronny spowodowany torbielą śluzową zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Unilateral exophthalmus as a result of mucocele.
  Autorzy: Mencel-Bednarek Izabela, Brydak-Godowska Joanna, Kęcik Tadeusz, Skórska Izabella
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.40-42, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: A mucocele is slowly expanding cystic acumulation of mucoid secretion which gradually erodes the bony walls of the sinuses and causes symptoms by encroaching on surrounding tissues. Orbital invasion usually occurs from frontal or ethmoidal mucoceles.


  4/24

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie OCT w diagnostyce i obserwacji przebiegu różnych form degeneracji plamki.
  Tytuł angielski: Application of optical coherence tomography in imaging age-related macular degeneration and choroidal neovascularization.
  Autorzy: Borkowska Aleksandra, Kęcik Dariusz, Kasprzak Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.49-52, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate usefulness of OCT examination in patients with different forms of age-related macular degeneration.


  5/24

  Tytuł oryginału: Pomoce optyczne i elektroniczne dla osób ze zwyrodnieniem plamek.
  Tytuł angielski: Optical and electronic aids for patients with macular degeneration.
  Autorzy: Mzyk Marzena, Kęcik Tadeusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.81-84, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The study refers to selected optical and electronic equipment for patient with macular degeneration.


  6/24

  Tytuł oryginału: Jednostronne zmiany plamkowe u rodzeństwa współistniejące z degeneracją barwnikową bez barwnika i chorobą von Willebranda.
  Tytuł angielski: Unilatreal macular changes associated with retinitis pigmentosa s. pigmento and von Villebrand disease.
  Autorzy: Kęcik Tadeusz, Brydak-Godowska Joanna, Kopacz Dorota, Dróbecka-Brydak Ewa, Skórska Izabela, Świtka Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.85-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We presented two brothers with macular scar connected with unilateral arterio-venous anastomosis, pigmentary retinopathy without pigment and von von Willebrand disease.


  7/24

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością goreteksu w chirurgii odwarstwienia siatkówki : praca doktorska
  Autorzy: Kopacz Dorota, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19953

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  8/24

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera holmowego w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej : badania doświadczalne i kliniczne : praca doktorska
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Gliński Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Warszawie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19935

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/24

  Tytuł oryginału: Dr n. med. Kazimierz Szretter (1931-2002).
  Autorzy: Kęcik Tadeusz
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.431, il.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szretter
 • Kazimierz 1931-2002


  10/24

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja powieki dolnej płatem tarczkowo-spojówkowym z powieki górnej. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The transoconjunctival flap from the upper eyelid for lower eyelid reconstruction. Own experience.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.16-18, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Lower eyelid reconstruction after cancer extripation or trauma is a challenging undertaking. To achieve both excellent functional and anesthetic results, the layers of the lower eyelid must successfully reconstructed. These layers include the posterior lamella, consisting of the conjunctiva and the tarsal plate, and the anterior lamella, consisting of the pretarsal prbicularis oculi muscle and the lower eyelid skin. We described a method for lower lid reconstruction that used the tarsoconjunctival flap from the ipsilateral upper eyelid. The advance cheek skin or fullthickness skin graft used for anterior lamella ceconstruction. A total 21 cases between 2000 and 2002 were performed using this technique and obtained good results.


  11/24

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja powieki górnej i okolicy kąta przyśrodkowego płatem z powieki dolnej i gładyszki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: The use of lower eyelid and forhaed flap for reconstruction of the upper eyelid and medial canthus. Case report.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.19-21, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The authors presents reconstruction of large upper eyelid and medial canthal area defect using combined lower eyelid flap and glabellar flap.


  12/24

  Tytuł oryginału: Napięcie powięzi torebkowo-powiekowej w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Reinsertion of the capsulopalpebral fascia to correct involutional entropion in own experience.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz, Brodecka Małgorzata
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.22-25, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Own experience in surgical treatment of forty three patients with involuational entropion is presented. Group 1 patients (n = 26) had eyelid malposition without laxity. Group 2 patients (n = 17) had entropion with eyelid laxiti. We used transutaneous direct retractor reinsertion technique. The lower lid was anesthesized with 1 p.c. lidocaine with 1 : 100, 000 dilution of epinephryne from the skin and conjuctiva. Seventeen patients with horizontal eyelid laxity had combined surgery (reinsertion of the capsulopalpebral fascia and lateral tarsal strip). Patients were folled postoperatively for twenty four months. Recurrence of eyelid malposition were only in the two cases in group 1. Group 2 patients didn't have recurrence after operations.


  13/24

  Tytuł oryginału: Operacja opadnięcia powieki metodą Fasanella-Servata u pacjenta ze współruchem żuchwowo-powiekowym. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Fasanella-Servat procedure for jaw-winking ptosis treatment. Case report.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.26-27, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Jaw-winking ptosis in rare condition characterized by ptosis, bizarre in that it is reduced or overcompansated when the patient makes chewing movements. Some of the fifth cranial nerve fibers have been congebitally misdirect into the branch of the third cranial nerve that supplies the levator muscle. Therefore stimulation of the jaw-moving mechanisms sends excess into a poorly innervated levator muscle. The authors presents patient who had suirgical treatment by the Fasanella-Servat procedure. The functional and aesthetic result was good.


  14/24

  Tytuł oryginału: Fotoabrazja laserem erbowym brodawczaka zlokalizowanego w okolicy dolnego punktu łzowego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Treatment of lover lacrimal punctum verruca for erbium laser photoabrasion. Case report. The use erbium laser in the treatment of lover lacrimal punctum verruca. Case report.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.28-29, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors presents laser photoabrasion for treatment of lover punctum verruca. We used erbium laser. The lower lid was anesthesized with 1 p.c. lidocaine with 1 : 100,000 dilution of epinephryne from the skin. Patient was followed up of 12 months. No complications such as infection, narrowing of lacrimal punctum, were noted.


  15/24

  Tytuł oryginału: Metoda fotodynamiczna (PDT) w okulistyce.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in ophthalmology.
  Autorzy: Świtka-Więcławska Iwona, Kęcik Tadeusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.5-7, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: There are many new papers about photodynamic therapy in medical literature. In ophthalmology, after many mostly experimental works about using PDT in diagnosis and treatment of eye tumors, recently a lot of researchers gave attention to the photodynamic dye Verteporfin (Visudyne) in the treatment of subfoveal choroidal neovascularization (CNV) in agerelated macular degeneration (AMD) or myopia alta. At the Department of Ophthalmology, Medical Academy in Warsaw, PDT has also been used as additional treatment of patients with chronical viral keratitis or keratopathy. Ointment of 5-aminolevulin acid (ALA) was used as a photodynamic dye which was activated by laser light (633nm). Recently we have also started some work with Polish dye - Sensyphiryn.


  16/24

  Tytuł oryginału: Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
  Tytuł angielski: Optical coherent tomography in diagnostics of anterior and posterior segment eye diseases.
  Autorzy: Kęcik Dariusz, Kasprzak Jan, Borkowska Aleksandra, Samsel Agnieszka
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.11-13, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present basic information about the principles of interpretation of images obtained with optical coherence tomography. The main applications of OCT in diagnostics of retinal diseases are presented. The potentialities of imaging physiological and pathological structures in anterior segment of the eye are described. Limitations of the methods are discussed.


  17/24

  Tytuł oryginału: Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry.
  Tytuł angielski: Laser drainage procedures in glaucoma surgery.
  Autorzy: Kęcik Dariusz, Wojak Tomasz, Kopacz Dorota, Maciejewicz Piotr, Kęcik Mariusz, Kasprzak Jan
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.16-17, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Laser sclerostomy (technique, results, complications) with holmium and erbium lasers is presented.


  18/24

  Tytuł oryginału: Zezy u dorosłych - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Squint in adults - diagnostics and treatment.
  Autorzy: Zamłyńska Anna, Kęcik Mariusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.21-23, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article describes diagnostic and therapeutic problems which occur in adult patients with strabismus. Particularly, in sudden paretic squint with diplopia diagnosis is established on the basis of ophthalmological, radiological and neurological examinations. The serious functional disorders of the visual system, that exist in strabismus create indications for treatment of different kinds of squint in adults.


  19/24

  Tytuł oryginału: Nabyte opadanie powiek.
  Tytuł angielski: Acquired ptosis.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.26-27, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present a classification of acqured ptosis and typical surgical treatment.


  20/24

  Tytuł oryginału: Podwinięcie powieki dolnej - etiopatogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: The lower eyelid turns inward - patho-physiology and treatment.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.28-30, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the patho-physiology, classification of lower lid entropion and surgical treatment.


  21/24

  Tytuł oryginału: Operacje zewnątrzgałkowe w chirurgii odwarstwienia siatkówki.
  Tytuł angielski: Extrabulbar operations for retina detachment surgery.
  Autorzy: Kopacz Dorota, Kęcik Dariusz, Maciejewicz Piotr
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.32-33, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A short review of retinal detachmetn surgery is presented. Extrabulbar operations - especially buckling procedures with adjuvants - are discussed.


  22/24

  Tytuł oryginału: Okulistyka polska początku XXI wieku
  Opracowanie edytorskie: Kęcik Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, OFTAL Sp. z o.o. 2002, 151 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 29 cm. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne


  23/24

  Tytuł oryginału: Okulistyka polska na przełomie tysiącleci
  Autorzy: Kęcik Tadeusz
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.8-12, il., bibliogr. 10 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  24/24

  Tytuł oryginału: Obecne i perspektywiczne możliwości wykorzystania techniki laserowej w okulistyce
  Autorzy: Kęcik Tadeusz
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.57-62, il., bibliogr. 10 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: