Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KŁOSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie choroby Alzheimera inhibitorami acetylocholinesterazy: zmniejszanie luki pomiędzy dowodami naukowymi a praktyką kliniczną].
Autorzy: Kłoszewska Iwona
Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (2) s.120, 122, bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Neurology 2001; 248 : 551-557
Sygnatura GBL: 313,634

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w otępieniach o różnej etiologii.
  Tytuł angielski: Behavioural and psychiatric symptoms in dementia.
  Autorzy: Kłoszewska Iwona
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (2) s.93-97, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na obraz kliniczny otępienia składa się obniżenie sprawności funkcji poznawczych oraz zaburzenia zachowania, objawy psychotyczne i afektywne. Obraz zaburzeń zachowania i psychoz jest mało specyficzny dla otępień o różnej etiologii. W pracy omówiono najczęściej występujące objawy w chorobie Alzheimera, w otępieniu z ciałami Lewy'ego, w otępieniu czołowo-skroniowym oraz w otępieniu naczyniopochodnym.

  Streszczenie angielskie: Clinical syndrome of dementia consists of cognitive impairment and vehavioural and psychological symptoms. The psychopathology is non specific for dementia of different origin. This paper presents the most common psychiatric symptoms which occur in Alzheimer's disease, Lewy bodies' dementia, frontotemporal and vascular dementia.


  3/7

  Tytuł oryginału: Inhibitory acetylocholinesterazy - nie tylko w chorobie Alzheimera.
  Tytuł angielski: Acetylocholinesterase inhibitors - beyond Alzheimer's disease.
  Autorzy: Kłoszewska Iwona
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.133-141, bibliogr. 37 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Based on a literature review, the application of Acetylocholinesterase inhibitors, IAchE (donepezil, rivastigmine, galantanine) in the treatment of various illnesses which have cholinergic system disability and dementia in their course - (dementia with Lewy bodies, vascular demetia, Parkinson's disease, Multiple Sclerosis, Down Syndrome), delirium symptoms (e.g. Korsakov psychosis), hyperkinesis, attention and memory disorders - is presented. Promising results in the treatment of late dyskinesias, in schizophrenia with impaired cognitive function, as well as in the additional treatment of various psychotic states are noted. It should be stressed that in Poland, the IAchE have been approved only in the treatment of slight to moderate dementia in the course of Alzheimer's disease.


  4/7

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń behawioralnych i objawów psychopatologicznych w otępieniu z ciałami Lewy'ego.
  Tytuł angielski: Treatment of behaviour disturbances and psychopatologic symptoms in dementia with Lewy bodies.
  Autorzy: Sobów Tomasz, Magierski Radosław, Kłoszewska Iwona
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.77-84, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB) jest drugą co do częstości przyczyną orępień pierwotnie zwyrodnieniowych i odpowiada za około 20 proc. przypadków otępień. Z tego względu niezwykle istotny jest wybór prawidłowej i bezpiecznej terapii. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego terapii zaburzeń zachowania i objawów psychopatologicznych w DLB wraz z uwzględnieniem różnic w skuteczności, bezpieczeństwie i objawach niepożądanych poszcególnych grup leków stosowanych w leczeniu DLB (neuroleptynów klasycznych, atypowych, inhibitorów cholinesterazy). W tabeli zawarto zestawienie wyników badań z użyciem inhibiyorów cholinesterazy.

  Streszczenie angielskie: Dementia with Lewy bodies (DLB) might constitute the second most frequent primary degenerative dementing illness and it contributes to 20 p.c. of dementia cases. So it's very important to chase the adequate and safe therapy of behaviour disturbances and psychopatologic symptoms present in DLB patients. The aim of this paper was a review of current literature in this field. The article summarises results of studies, differences between typical and novel neuroleptics, cholinesterase inhibitors (including efficacy, safety and side effects of therapy).


  5/7

  Tytuł oryginału: Leczenie zespołów urojeniowych w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Management of psychosis in Parkinson's disease.
  Autorzy: Gorczowski Marcin, Sobów Tomasz, Kłoszewska Iwona
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.85-94, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Objawy psychotyczne (zwykle zespoły urojeniowe związane prawdopodobnie ze stosowaniem leków przeciwparkinsonowskich, obraz kliniczny przypominający majaczenie lub podobne do schizofrenii) w przebiegu choroby Porkinsona (PD) spotyka się często - według różnych danych dotyczą one 6 - 36 proc. chorych w różnych stadiach choroby. Czynnikami ryzyka wystąpienia psychozy u chorych z PD są: wiek, obecność objawów zespołu otępiennego i polipragmazja w stosowaniu leków przeciwparkinsonowskich. Standardowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne zawsze rozpoczyna ocena stanu somatycznego i wykluczenie innych niż związane z terapią antyparkinsonowską czynników. Kolejnym etapem jest modyfikacja dotychczasowej farmakoterapii. Jeżeli zmiana leczenia przeciwparkinsonowskiego nie przynosi poprawy stanu psychicznego, prowadzi do znacznego pogorszenia stanu neurologicznego. Natomiast, jeśli modyfikacja terapii od początku nie jest możliwa ze względu na już niezadowalającą kontrolę objawów PD, stosuje się atypowe neuroleptyki. Niniejsza praca stanowi przegląd aktualnej wiedzy o fenomenologii, patofizjologii i leczeniu psychoz w PD. Autorzy proponują także algorytm postępowania w psychozach w przebiegu PD.

  Streszczenie angielskie: Psychosis is a common phenomenon in patients with Parkinson's disease (PD), usually but not exclusively in the context of their pharmacological treatment. Psychotic symptoms (visual halucinations with or without delirium and paranoid delusions) develop in 6 - 36 p.c. of parkinsonian patients receiving typical anti-PD medications. The most significant risk fators for developing psychosis in PD are the advanced age, coexistence of dementia and polypharmacy. The strategy of treatment of psychiatric problems (including also drug-induced psychosis) must involve elimination of other than anti-PD drugs triggering factors, simplifying of neuropharmacotherapy and, when this approach is unsuccesfull, prescription of atypical neuroleptics. This article reviews the phenomenology, pathophysiology and dilemma in treatment of drug-induced psychotic symptoms in Parkinson's diseases. An algorithm of management of psychosis in PD is also provided.


  6/7

  Tytuł oryginału: Poczucie obciążenia opieką u opiekunów osób otępiałych.
  Tytuł angielski: The burden of carers coping with the demented persons.
  Autorzy: Kosmala Katarzyna, Kłoszewska Iwona
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.95-105, il., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pełnienie roli opiekuna łączy się z dużym obciążeniem psychicznym, a także w znaczący sposób wpływa na zdrowie fizyczne oraz jakość życia. Poczucie obciążenia u opiekuna zależy przede wszystkim od zaburzeń zachowania chorego. Wśród opiekunów osób z otępieniem, częściej niż w populacji ogólnej, stwierdza się zaburzenia psychiczne, przede wszystkin depresje. W niniejszej pracy przedstawiono czynniki związane ze stresem u opiekunów i niektóre sposoby interwencji zmniejszające poczucie obciążenia opieką.

  Streszczenie angielskie: Caring for patient with dementia directly links with significant psychological stress. It also effects the caregivers' physical health and decreasing their quality of life. The caregiver burden mainly related to with patient's behavioral disturbances. The psychiatric morbidity is higher between the caregivers population, depression has been found to be most common. In this article we tried to summarizes some of the factors associated with stree and some of the interventions aimed at the alleviating caregiver burden.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: