Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KŁOSIEWICZ-LATOSZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Statyny w leczeniu dyslipidemii cukrzycowej.
Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek L.
Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.58-61, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,062

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dyslipoproteinemia cukrzycowa charakteryzująca sie hipertrójglicerydemią, niskim poziomem HDL cholesterolu, prawidłowym bądź podwyższonym poziomem LDL cholesterolu oraz obecnością małych gęstych cząsteczek LDL, jest silnym czynnikiem ryzyka miażdżycy ostatnie rekomendacje europejskie i amerykańskie podkreślają znaczenie leczenia zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzyce w obniżaniu ryzyka powikłań miażdżycowych. Jeżeli zmiana stylu życia nie daje oczekiwanych wyników należy zastosować leki. Najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu zaburzeń lipidowych są statyny i fibraty. Efektem działania statyn jest istotne obniżenie LDL cholesterolu i umiarkowana redukcja trójglicerydów. Jednakże statyny wywierają istotny wpływ na naczynia, który może być niezależny od modyfikacji lipidów. To działanie określane jako plejotropowe obejmuje poprawę dysfunkcji śródbłonka, działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i stabilizujące blaszkę miażdżycową. Kilka ostatnich badań dotyczyło wpływu farmakoterapii na lipoproteiny u chorych na cukrzycę. Informację odnośnie działania statyn na redukcję ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę pochodzą z analizy podgrup w ramach dużych badań prewencji kardiologicznej.

  Streszczenie angielskie: Diabetic dyslipoproteinemia chracterized by hypertriglyceridemia, low HDL cholesterol and often normal or elevated LDL cholesterol with predominance of small, dense LDL is a strong risk factor for atherosclerosis. Recent guidelines in the Europe and USA have underlined the importance of treating lipid abnormalities in people with diabetes in order to reduce the risk of this complication. Should lifestyle approaches not be sufficient drugs will need to be added. The two most common classes of drugs to correct lipoprotein abnormalities are the statins and the fibrates. The effect of statins is associated with significant LDL lowering and modest-to-moderate trigliceride lowering. However, the statins are extremly complex drugs and exhibit a wide variety of vascular effects that may or may not be dependent on their lipid - modifing properties. These so-called pleotropic effects include alterations of endothelial function, inflammation, coagulation, and plaque stability. Several recent studies have investigated the effects of pharmacotherapy on lipoprotein levels in diabetic patients. The information with respect to the beneficial effects of statins in reducing coronary artery disease in diabetes depends on subgroup analyses of the results from large coronary artery disease prevention trials.


  2/10

  Tytuł oryginału: Zmiany w spożyciu wybranych witamin u osób dorosłych z nadwagą i otyłością po zastosowaniu diety niskoenergetycznej.
  Tytuł angielski: Changes in vitamins intake in overweight and obese adults after low-energy diets.
  Autorzy: Pachocka Lucyna, Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.243-252, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizowano spożycie witamin A, B1, B2, C i niacyny w racjach pokarmowych diety zwyczajowej u osób ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) powyżej 25 kg/mý oraz dokonano oceny realizacji zaleceń diety niskoenergetycznej (1000 kcal). Stwierdzono, iż po zastosowaniu diety niskoenergetycznej spożycie witamin było niższe w porównaniu z dietą zwyczajową. Niższe spożycie związane było z niecałkowitym dostosowaniem się pacjentów do zalecanej diety.


  3/10

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Rola steroli i stanoli w leczeniu hipercholesterolemii i profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Sterols and stanols in hypercholesterolemia treatment and prevention of cardiovascular diseases.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina, Ziółkowska Anna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.395-402, tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/10

  Tytuł oryginału: Statyny i fibraty w leczeniu hiperlipidemii mieszanej.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.10-14, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/10

  Tytuł oryginału: Ocena zależności pomiędzy fenotypami apolipoproteiny E a efektami leczenia hiperlipidemii : praca doktorska
  Autorzy: Respondek Wioleta, Kłosiewicz-Latoszek Longina (promot.).; Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
  Źródło: 2002, [7], 128 k. : il., tab., bibliogr. 231 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20915

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia dietetycznego u pacjentów z hiperlipidemią.
  Autorzy: Grzybek Agnieszka, Pachocka Lucyna, Targosz Urszula, Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (1/2) s.8-14, tab.
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  8/10

  Tytuł oryginału: Znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.
  Tytuł angielski: The role of omega-3 fatty acids in prevention of cardiovascular diseases.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.78-86, tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Profilaktyka cukrzycy i chorób układu krążenia poprzez leczenie dietetyczne.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek L.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.6-7
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/10

  Tytuł oryginału: Analiza spożycia witamin antyoksydacyjnych i witamin wpływających na metabolizm homocysteiny przez studentów medycyny.
  Tytuł angielski: Analysis of the medical students' intake of antioxidant and essential in homocysteine metabolism vitamins.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina, Ziółkowska Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.235-241, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu krążenia powstające na podłożu miażdżycy są główną przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce. Z badań epidemiologicznych wynika, iż z występowaniem choroby niedokrwiennej serca wiąże się niskie spożycie niektórych witamin, przede wszystkim antyoksydacyjnych (E, C, betakaroten) oraz biorących udział w metabolizmie homocysteiny (B6, B12, kwas foliowy). Celem pracy była analiza spożycia wybranych witamin w racjach pokarmowych studentów IV roku Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie oraz porównanie ze spożyciem tych witamin przez przez populację warszawską badaną w programie Pol-Monica Bis. Badania przeprowadzono w grupie 182 losowo dobranych studentów (125 kobiet i 57 mężczyzn), z wykorzystaniem programu komputerowego FOOD 3.0 oraz Albumu fotografii produktów i potraw. Analiza statystyczna wykazała, iż spożycie witamin w dziennych racjach pokarmowych znacznego odsetka studentów warszawskiej AM odbiega od bezpiecznych norm i jest niższe od średnich wartości obserwowanych w populacji warszawskiej w badaniu Pol-Monica Bis. Spożycie przez studentów medycyny witamin antyoksydacyjnych i witamin istotnych w metabolizmie homocysteiny było poniżej poziomu bezpiecznego, a uzyskane wyniki wskazują na konieczność prowadzenia odpowiedniej edukacji w zakresie zasad prawidłowego żywienia i profilaktyki chorób układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: The main death cause in Western countries, as well as in Poland, is cardiovascular diseases based on atherosclerosis. Epidemiological studies have shown that low intake of some vitamins might be associated with cardiovascular disease. The most important are antioxidant vitamins (A, E, C) and vitamins essetnial in homocysteine metabolism (B6, B12 and Folate). The objective was to assess the vitamin dietary intake of the fourth year Warsaw Medical University students and compare it to the Warsaw population data from the Pol-Monica Bis study. A random sample of 182 medical students (125 women and 57 men) was analysed using a computer programme FOOD 3.0 and the photo album of the food products and dishes. It was observed that the vitamin daily intake of medical students was lower have recommended vitamin's values: folic acid - women 67 p.c., men 68 p.c., vitamin C - women 41 p.c., men 56 p.c., vitamin E - women 34 p.c., men 63 p.c., vitamin B6 - women 36 p.c., men 39 p.c., vitamin A - women 21 p.c., men 28 p.c., vitamin B12 - women 14 p.c., men 9 p.c. The intake of mentioned vitamins was also lower in comparison with the intake in the Warsaw population. In conclusion, the medical students' intake of antioxidants and essential in homocysteine metabolism vitamins is below recommended values, so the education as for as human nutrition and prevention of cardiovascular diseases are concerned are strongly advised.

  stosując format: