Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JUSZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne: odnoś sukcesy, mimo wszystko.
Tytuł angielski: Nosocomial infections: whatever happens, be successful.
Autorzy: Juszczyk Jacek
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.114-116, bibliogr. 3 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  2/26

  Tytuł oryginału: Jak gęsta jest mgła? Medyczne obszary AIDS.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.25-26, 28, 30, 32, 34
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/26

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia i hepatologia.
  Autorzy: Bartnik Witold, Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.87, 89, 91, 93, 95-96, 98-106, bibliogr. 138 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/26

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenia wątroby.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.106-107, 109-113, 152, bibliogr. 63 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/26

  Tytuł oryginału: A multi-center open study to determine the effect of lamivudine on HBV DNA clearance and to assess the safety of the regimen in patietns with chronic hepatitis B infection.
  Autorzy: Mazur Włodzimierz, Król Franciszek, Cianciara Janusz, Nazzal Khalil, Gładysz Andrzej, Juszczyk Jacek, Bolewska Beata, Adamek Jacek, Czajka Barbara, Świętek Katarzyna, Kryczka Wiesław, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR257-CR262, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Patietns with on-going HBV viral replication often present with clinical features of active chronic hepatitis. Until the recent introduction of nucleoside analogues, interferon-alpha was the only approved drug for these patietns. One of the former drugs, lamivudine, has been shown in clinical trials in the US and Asia to effectively inhibit the viral polymerase of HBV. Our study was undertaken to assess the efficacy and safety of lamivudine therapy in Polish patietns with chronic hepatitis B. Material/Methods: Forty-five patients with chronic hepatitis B (HBeAg positive, anti-e negative, HBV-DNA positive by hybridization assay) were enrolled in the study. The patietns received 100 mg of lamivudine orally, once daily for 12 months. They returned for routine clinical and laboratory control every two weeks during the first months of treatment, and later at 3-month intervals whle receiving lamivudine. Results: At the end of treatment, serum HBeAg was not detected in 21 patients (48.8 p.c.), and anti-HBe appeared in the serum of 19 patients. 37.2 p.c. of the patietns in the study group showed sustained suppression of serum HBV DNA at the end of treatment. Lamivudine therapy was well tolerated, with the rate of occurrence of adverse events similar to that observed in other clincial studies. Conclusions: 12-month lamivudine therapy in this Polish population of patients with chronic hepatitis B induced a high rate of HBeAg seroconversion, accompaneid by reduction of HBV-DNA and the normalization of alanine aminotransferase activities.


  6/26

  Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: Dental status in type 2 diabetics.
  Autorzy: Chomicki Paweł, Juszczyk-Popowska Barbara, Chruściel Barbara, Popowski Wojciech
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.18-20, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this study the oral health of 249 patients from the Warsaw region, with well controlled diabetes mellitus was analysed. The patients were divided into three groups according to age; 35-44, 55-64 and 65-74. The control group consisted of 266 healthy subjects in the same age groups. The patients under care were examined using standard methods recommended by the WHO: DMFT index and Dental Treatment Index. The results were compared with control groups and between age groups. The dental health in both group was unsatisfactory. The DMFT index was higher in the diabetics, but the difference was not statistically significant. The most frequent dental treatment needs were for partial dentures, and the next most frequent, for restorative treatment of dental caries.


  7/26

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia w oddziałach intensywnej terapii na podstawie jakości życia pacjentów w kilka miesięcy po zakończeniu hospitalizacji - rozważania na podstawie przeglądu piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Outcome of intensive care and quality of life at few months after hospitalization.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Wojarski Jacek, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.27-30, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/26

  Tytuł oryginału: Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej - przydatność metody.
  Tytuł angielski: The use of trasoesophageal echocardiography for cardiovascular monitoring.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Galar Bogumił, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.203-206, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/26

  Tytuł oryginału: Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy promieniowej - wiarygodność pomiaru w wybranych stanach klinicznych.
  Tytuł angielski: Usefulness of radial artery blood pressure monitoring in selected clinical situations.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Juszczyk Grzegorz, Pawlak Sebastian, Szapiel Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.131-134, bibliogr. 14 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/26

  Tytuł oryginału: Podstawowe zasady rozpoznawania zakażenia HIV i AIDS - kiedy należy podejrzewać/rozpoznawać zakażenie HIV/AIDS.
  Tytuł angielski: Basic rules of HIV infection and AIDS diagnosis - when to suspect/diagnose HIV/AIDS.
  Autorzy: Barałkiewicz Grażyna, Juszczyk Jacek
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.327-331, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie wirusem HIV w Polsce jest znane już od 16 lat. Nadal jednak rozpoznanie tej choroby nastręcza lekarzom pierwszego kontaktu wiele trudności. Często wynikają one z panujących powszechnie błędnych przekonań dotyczących zagrożenia HIV, a także szczególnie na nie narażonych. Przyczyną trudności w postawieniu prawidłowego rozpoznania są także objawy kliniczne, które w większości stanowią, znane medycynie od wielu lat, odrębne jednostki chorobowe. Autorzy przedstawiają okoliczności, w których objawy kliniczne powinny sugerować lekarzowi i możliwość HIV i stać się przyczyną wykonania badań w tym kierunku.

  Streszczenie angielskie: In Poland HIV infection has been known for 16 years. Despite of this the process of reaching this diagnosis is still difficult for physicians. The reason of this situation is the false opinion, what kind of people is predisposed to catch the HIV virus. The another reason are clinical symptoms of infection - in majority they have been known for many years as separate, varies disease. Authors present in what circumstances of medical practice HIV infection suspicion and the performance of anti-HIV test is needed.


  11/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C interferonem ŕ albo w połączeniu z rybawiryną - metaanaliza].
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.159-160, bibliogr. 6 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. British Medical Journal 2001; 323 : 1151-1155
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/26

  Tytuł oryginału: W pogoni za uciekającymi kosztami - zarys prawa farmaceutycznego w Holandii.
  Autorzy: Juszczyk Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.75-80, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja
 • ekonomika

  Streszczenie angielskie: This paper attempts to describe the pharmaceutical law in the Netherlands and its consequences upon the pharmaceutical market. Holland has a relatively low consumption of medicines with prices generally above the European average. The first section presents general overview of three main characteristic of Dutch health care system. In the following section the sketch of pharmaceutical market is drawn and consequently the description of registration requirements is provided. The paper also highlights the cost containment policies regarding reimbursement system and promoting the dissemination of information influencing both physicians' and consumers' behaviors. Conclusions and a lesson-drawing have been left at readers discretion due to a descriptive character of the study.


  13/26

  Tytuł oryginału: Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej.
  Autorzy: Juszczyk Jacek, Wojtacha Anna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.129-131, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/26

  Tytuł oryginału: Aktualne metody leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (3) s.13-20, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/26

  Tytuł oryginału: Kaletra (lopinavir/ritonavir) - postęp w terapii antyretrowirusowej.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.3-8, 10-11, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja


  16/26

  Tytuł oryginału: Standardy leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby typu C.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.346, 348-351, bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z danymi uzyskanymi w różnych ośrodkach hepatologicznych obecnie optymalne efekty w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby uzyskuje się przez stosowanie intertferonu-alfa i rybawiryny. Przedstawiono w zarysie wyniki monoterapii (historyczne) i leczenia kombinowanego, uwzględniając pegylowaną postać interferonu-alfa. Artykuł zawiera także standardy rodzime oparte o dane z piśmiennictwa oraz doświadczenia hepatologów polskich, ustalone w roku 2002.


  17/26

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne u gorączkujących powracających z tropiku. Dwa przypadki duru brzusznego importowanego z Indii.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in febrile travellers returning from the tropics. Two cases of typhoid fever imported from India.
  Autorzy: Kacprzyk Elżbieta, Stefaniak Jerzy, Skoryna-Karcz Barbara, Wojtacha Anna, Bolewska Beata, Juszczyk Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.509-515, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dur brzuszny jest chorobą zakźną wywołaną przez Salmonella enterica o serotypie typhi. Choroba występuje endemicznie i epidemicznie w krajach tropiklanych i subtropikalnych, głównie na subkontynencie indyjskim, w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Centralnej i Południowej, w Ameryce Łacińskiej, natomiast w Polsce występuje sporadycznie. W pracy przedstawiono dwa przypadki duru brzusznego importowanego po podróży do Indii i Nepalu. Przyczyną trudności diagnostycznych były utrzymujące się stany gorączkowe u turystów nieprzestrzegających zasad higieny tropikalnej, którzy powrócili z terenów hiperendemicznych dla zimnicy, leiszmaniozy trzewnej, pełzakowicy i gorączek krwotocznych. W pierwszym przypadku niestosowanie chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej i niedokrwistość z trombocytopenią sugerowały zarażenie Plasmodium spp. Dwuszczytowy tor gorączkowy w ciągu doby z towarzyszącą splenomegalią, powiększeniem wązłów chłonnych, leukopenią, zwiększonym stężeniem i dodatnim odczynem serologicznym z antygenem L. donovani sugerowały leiszmaniozę trzewną. Stwierdzone późne pojawienie się specyficznych aglutynin anty-S typhi w teście Widala, reakcje krzyżowe z antygenem S. paratyphi A i negatywny posiew bakteriologiczny moczu. W drugim przypadku zaburzenia żołądkowo-jelitowe z bólami brzucha i biegunką pozwalały podejrzewać pełzakowicę. Badania bakteriologiczne kału i moczu były negatywne, natomiast w badaniu serologicznym stwierdzono reakcje krzyżowe z antygenami S. paratyphi A ...

  Streszczenie angielskie: Typhoid fever is an acute infectious disease caused by Salmonella enterica serotype typhi. The infection is responsible for endemic or epidemic outbreaks in tropical and subtropical countries, especially in Indian subcontinent, Southeast Asia. Central and South Africa, Latin America and it occurs sporadically in Poland. We reported two cases of imported typhoid fever after travelling to India and Nepal. In the tourists returning from the area hyperendemic for malaria, visceral leishmaniosis, amoebiasis and haemorrhagic fevers and not following tropical hygiene measures, persistent fever was a source of difficulties in differential diagnosis. In the first case, lack of anti-malarial chemoprophylaxis in the presence of anaemia and thrombocytopenia strongly suggested Plasmodium spp. infection. Two daily peaks of fever with splenomegaly, lymphadenopathy, leucopenia, high transaminases levels and coexisting positive serology for L. donovani pointed to visceral leishmaniosis. Late occurence of specific anti-S. typhi agglutinins in the Widal test, cross-reactivity with S. paratyphi A and negative urine bacteriological culture were observed. In the second case, gastrointestinal disturbances, including pain, abdominal tenderness and diarrhoea gave a suspicion of amoebic colitis. Stool and urine cultures were negative for S. typhi and cross reactions with S. paratyphi A and C were reported. Typhoid fever was finally confirmed in both patients by an isolation of S. typhi from ...


  18/26

  Tytuł oryginału: The National Health Found - the governmental proposal for changes in the Polish health care system.
  Autorzy: Juszczyk Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.175-176
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  19/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV. Aktualne wytyczne Centres for Disease Control and Prevention].
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (11) s.162-163 - Oprac. na podst. czas. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50 (RR-11) : 1-52
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia
 • aIDS
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych u chorych z neutropenią w przebiegu nowotworów złośliwych. Aktualne (2002) wytyczne Infectious Diseases Society of America].
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (12) s.203-204, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Clinical Infectious Diseases 2002; 34 : 730-751
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  21/26

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby: nowe fakty i hipotezy.
  Tytuł angielski: Viral hepatitis type C: new facts and hypothesis.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.5-9, bibliogr. 28 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono postępy badań nad patogenezą ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby typu C z uwzględnieniem wynikających z nich implikacji terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: It has been generally accepted that cell-mediated immunity is critical to both the resolution of acute HCV infection and the pathogenesis of chronic hepatitis. However they are a lot of questions still waiting for elucidation. This artricle is a summary of recent facts and hypothesis formulated in last two years in the field of investigations on viral hepatitis C.


  22/26

  Tytuł oryginału: Ostra normowolemiczna hemodylucja w połączeniu z podawaniem aprotyniny jako schemat oszczędzania krwi w kardiochirurgii.
  Tytuł angielski: Acute normovolemic hemodilution together with aprotynin applied as a scheme of blood saving in cardiac surgery.
  Autorzy: Pawlak Sebastian, Czech Bronisław, Kucewicz Ewa, Szapiel Grzegorz, Juszczyk Grzegorz, Frank Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.796-799, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Duże ryzyko utraty krwi w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych związane jest z wysokim odsetkiem wykonywanych transfuzji krwi homologicznej. Świadomość licznych możliwych powikłań związanych z transfuzją oraz rosnące ceny preparatów krwi są przyczyną znacznego zainteresowania metodami oszczędzania krwi. Celem pracy była ocena skuteczności ostrej normowolemicznej hemodylucji i podawania aprotyniny w ograniczaniu zużycia krwi homologicznej. Badaniem objęto 265 pacjentów zoperowanych w okresie 12 miesięcy. Pacjentów zoperowanych w trakcie pierwszych sześciu miesięcy potraktowano jako grupę kontrolną. W drugim półroczu zastosowano schemat zakładający zastosowanie u pacjentów ostrej normowolemicznej hemodylucji, połączone z podawaniem aprotyniny. Zaobserwowano istotną statystycznie redukcję odsetka pacjentów wymagających przetoczenia krwi (77,2 proc./53 proc.). Zastosowany schemat pozwolił na obniżenie kosztów zabiegu związanych z zakupem preparatów krwi. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na stwierdzenie, iż połączenie ostrej normowolemicznej hemodylucji z podanie leków antyfibrynolitycznych jest nie tylko skuteczną, ale i korzystną z ekonomicznego punktu widzenia strategią oszczędzania krwi.

  Streszczenie angielskie: The risk of blood loss in open heart surgery procedures is related to a high level of homological blood transfusion. Due to numerous possible complications connected with transfusion, as well as the increase in prices of blood preparations, methods of blood saving are of great interest. The aim of the study was to assessed acute normovolemic hemo-dilution (ANH) efficacy and aprotinin administration in homological blood usage limitations. The study was conducted in the group of 265 patients operated on during the period of 12 months. The control group consisted of patients operated on during the period 6 months. The scheme of ANH with the administration of aprotinin was applied in the second half-year period. A statistically significant reduction in the percentage of patients who required blood transfusions was observed (77.2 p.c./53 p.c.). The scheme applied enebled to reduce procedure costs in regard to blood preparation purchase. The results have shown that ANH together with antifibrinolytic drug administration is not only an eficient but also profitable strategy of blood saving.


  23/26

  Tytuł oryginału: Reorientacja polityki zdrowotnej w aspekcie wymogów Unii Europejskiej.
  Tytuł angielski: Reorientation of health policy in reference to the European Union requirements.
  Autorzy: Krasucki Piotr, Juszczyk Grzegorz, Pszczołowski Konrad
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.418-419
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  24/26

  Tytuł oryginału: Case of Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) after autovaccination.
  Autorzy: Wojtacha Anna, Samborski Włodzimierz, Juszczyk Jacek
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.28-30, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Systemic Inflammatory Rsponse Syndrome (SIRS) is the response to an infectious factor or an non-infectious one, which differes this syndrome from sepsis. SIRS is diagnosed if 2 or more of the following criteria are met: temperature higher than 38řC or lower than 36řC; heart rate higher than 90 beats per minute; respiratory rate higher than 20/min or PaCO2 lower than 32 mmHg; white blood cell count greater than 12 G/l or kess tgab 4 G.k ir teg oresebce if nire tgab 10 immature bands. multiorgan failure, and often death, result from uncontrolled activation of the cascade of cellular and humoral mediators. Caser report: The case of SIRS in an 18-year-old female patient is described. During the 4 weeks preceding the onset of the first symptoms, the patient was receiving autovaccination against Staphylococcus aureus. The vaccination was done due to the culture from the throat smear. She received the last dose 3 days before the first sympotms. The onset of the disease was connected with high fever and hemorrhagic rush. After 24 hours, she developed shock with renal failure and syncope. After the next 2 days, gonarthritis was observed. The cultures of blood, urine, throat smear and arthritic liquid were negtive. She recovered after treatment with small doses of steroids. It is the first described case of Systemic Inflammatory Response Syndrome after autovaccination. Conclusions: 1. As a result of administration of a subsequent dose of autovaccine, release of inflammatory mediators was induced in the patient with consequent multiorgan function impairment. 2. The course of teh disease was very rapid and dramatic, requiring immediate institution of abti-shock therapy. 3. SIRS is a syndrome characterized by clinical presentation identical with sepsis. Differential diagnostics is very important because of different management of these two entities.


  25/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV. Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention].
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (6) s.62-63 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50(11) : 1-52
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • medycyna pracy
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV. Aktualne (2001) wytyczne Centers for Disease Control and Prevention].
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (5/6) s.34-35 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50(RR-11) : 1-52
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • medycyna pracy
 • aIDS
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  stosując format: