Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JUSKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Poziomy transformującego czynnika wzrostu i płytkopochodnego czynnika wzrostu oraz aktywności kolagenazy i elastazy w surowicy u pacjentów po zawale mięśnia serca : praca doktorska
Autorzy: Czarkowska-Pączek Bożena, Juskowa Joanna (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski w Warszawie
Źródło: [2002], 99 k. : il., tab., bibliogr. 182 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/19860

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Microcirculation in the diabetic foot as measured by a multichannel laser Doppler instrument.
  Autorzy: Karnafel Waldemar, Juskowa Joanna, Maniewski Roman, Liebert Adam, Jasik Mariusz, Zbieć Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.MT137-MT144, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of this study was to investigate microvascular perfusion in insulin-dependent diabetic patients at various locations on the foot, and to determine which part of the foot is most sensitive to microangiopathic changes. All the parameters of postocclusive reactive hyperemia calculated from multichannel laser Doppler recordings were also evaluated to find the most valuable measure for diabetes examination. Material/Methods: Our study involved 65 subjects divided into four subgroups: male and female controls, and male and female IDDM patients without overt complications. The measurements were performed with a multichannel laser Doppler perfusion monitor using surface probes located in the distal parts of the lower limbs. The occlusion test was performed using a cuff located on the limb above the knee. Multivariate discriminatory analysis was used to evaluate the data. Results: The most valuable data were obtained by recordings from the laser-Doppler probes located on the hallex and the base of the little toe. The maximum hyperemic response for both sex subgroups was significantly lower in the diabetic patients. The time to peak flow was higher in male diabetics. The half-time for hyperemia was significantly longer in the male diabetic patients. Cocnlusions: The females showed smaller changes in foot perfusion than the males, probably due to protection by estrogens. The best locations for perfusion measurement are the most distal, especially the hallex and the base of the little toe. The most valuable parameters of postocclusive hyperemia were maximum response, time to peak flow, and half-time of hyperemia.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wczesne zaburzenia mikrokrążenia u chorych ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 oceniane metodą laserowo-dopplerowską.
  Tytuł angielski: Laser Doppler evaluation of early development of microcirculation abnormalities in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar, Liebert Adam, Juskowa Joanna, Maniewski Roman, Zbieć Anna, Kacprzak Michał
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.110-114, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była szczegółowa ocena występowania wczesnych zaburzeń mikrokrążenia w zakresie stóp u osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1. Wcześniejsze nasze obserwacje wykazały, że zastosowanie metody laserowo-dopplerowskiej pozwala na monitorowanie zmian mikrokrążenia powodowanych przez świeżo wykrytą cukrzycę. Badaniem objęto 50 pacjentów: 26 pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 oraz 24 zdrowe osoby bez cukrzycy w wywiadzie rodzinnym (kontrola). Przeanalizowano 7 parametrów opisujących reakcję przekrwienną po okluzji. Do badań zastosowano urządzenie laserowo-dopplerowskie firmy Oxford Optronix (W. Brytania) umożliwiające jednoczesne pomiary ukrwienia tkanki przy użyciu zestawu 12 sond powierzchniowych. U chorych z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 w porównaniu do grupy kontrolnej stwierdzono w najbardziej dystalnej części kończyny pacjenta istotne statystycznie (p 0,05) zmniejszenie wartości zera biologicznego odniesionego do przepływu spoczynkowego BZ/RF (wartość sygnału podczas okluzji). Parametr ten wydaje się być najbardziej reprezentatywnym wskaźnikiem umożlwiającym monitorowanie wczesnych zmian mikrokrążenia powodowanych przez cukrzycę. U osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 zastosowanie metody laserowo-dopplerowskiej umożliwia wykrycie zaburzeń mikrokrążenia w zakresie stóp.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia i po przeszczepie nerki leczonych immunosupresyjnie.
  Tytuł angielski: Effect of bacterial flora in the periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis and after renal transplantation receiving immunosuppressive drugs.
  Autorzy: Górska Renata, Dolegacz Agnieszka, Zaremba Maciej, Juskowa Joanna, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.634-640, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorba przyzębia jest wynikiem zakłócenia równowagi pomiędzy patogenami płytki bakteryjnej a obroną organizmu. Upośledzenie tej obrony występuje u osób, które przyjmują m.in. leki immunosupresyjne po przeszczepie narządów. Celem pracy była ocena beztlenowych patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określenie profilu wydzielanych cytokin (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów leczonych immunosupresyjnie oraz osób zdrowych stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii.

  Streszczenie angielskie: Periodontal disease is a result a disturbed balance between pathogens of the bacterial plaque and the defence of the organism. Impairment of this defence is observed in persons after organ transplantation who are receiving immunosuppressive drugs. The aim of the study was an evaluation of the anaerobic pathogens present in the periodontal pockets of patients with chronic periodontitis and determination of the profile of cytokines (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of the peripheral blood in patients on immunosuppression and in healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria.

  stosując format: