Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JURKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ wybranej metody fizjoterapii na czynnościowe parametry układu oddechowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł angielski: Effect of physiotherapy on pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Autorzy: Rożek-Mróz Krystyna, Jurkowska Anna, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Majewska Barbara
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Badaniami objęto 20 mężczyzn z rozpoznaną PIChP. Każdy z pacjentów objęty został indywidualnym programem usprawniania. Zastosowana metoda fizjoterapii zawierała: masaż rozluźniający klatkę piersiowa, ćwiczenia oddechowe. U wszystkich chorych wykonano badanie czynnościowe płuc za pomocą aparatu Flowscreen niemieckiej firmy Jaeger, które przeprowadzono dwukrotnie: przed i po zakończeniu całego cyklu usprawniania. W ramach spirometrii mierzono następujące parametry: VC, FVC, FEV1, FEV1 proc. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75. Uzyskane wyniki badań wykazały nieznaczny wpływ zastosowanej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc. Tylko VC i FEV1 wzrosły statystycznie istotnie po przeprowadzonym cyklu usprawniania. Można sądzić, że zastosowana metoda fizjoterapii trwała za krótko, aby wywrzeć znaczący wpływ na poprawę czynności płuc w badanej grupie. Wskazana byłaby zatem dalsza kontynuacja usprawniania.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to estimate how physiotherapy influences of the respiratory parameters in patients with COPD. Pulmonary function was examined in 20 men with COPD. Individual physiotherapy was done in each patients and included relaxation massage and breathing exercises. In all the patients full lung function test was made with the Flowscreen of the firm Jaeger. The spirometry parameters (VC, FVC, FEV1, FEV1 p.c. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75), were noticed twice: once before beginning the therapy and after one week. After ne week physiotherapy was statistically increased only VC and FEV1. In all cases in this group ventilatory parameters have increased. The results prove that physiotherapy have a positive influence on the respiratory system. The long term therapy are indication.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie perymetrii zdwojonej częstotliwości w diagnostyce jaskry.
  Tytuł angielski: Application of frequency doubling technology perimetry in the diagnosis of glaucoma.
  Autorzy: Kawa Piotr, Jurkowska Justyna, Żarnowski Tomasz, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.391-394, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Evaluation of the frequency doubling technology perimetry in the detection of an early glaucomatous field loss. Material and methods: Twenty-two patients (40 eyes), who were diagnosed with ocular hypertension were enrolled in the study. The diagnosis was made based on slit lamp examiation, 3 measurements of intraocular pressure (IOP) ovaer 21 mmHg. Standard perimetry was performed with Humphrey perimeter and SITA program (30-2 threshold). Then, all patients underwent FDT periemtry with 30-2 threshold program. Patients, who had any changes in FDT visual field had to repeat the test, to cinfirm the results. Results: Out of 40 eyes with the normal white on white perimetry 5 eyes (5 patients) presented defects in FDT perimetry. They had optic disc c/d asymmetry 0.1 and the nerve fiber layer defects corresponding to the visual field defects in FDT perimetry. Conclusion: Frequency Doubling Technology perimetry may be useful as a supplemetntal emthod of the visual field evaluation, particularly in patients where standard perimetry does not show any fuctional damage.


  3/5

  Tytuł oryginału: The influence of nitric oxide synthesis modulation on the pancreatic acinar cells in caerulein-induced acute pancreatitis. An ultrastructural and morphometric study.
  Autorzy: Andrzejewska Anna, Jurkowska Grażyna, Augustynowicz Albert
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.215-221, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of our study was to evaluate the influence of NO synthesis modulation on the ultrastructural changes in the pancreatic acinar cells in connection with morphometric assessment of the volume and numerical densities of mitochondria (Vvm, Nvm) and zymogen granules (Vvz, Nvz) in caerulein-induced acute pancreatitis (AP). During AP induction rats were treated with L-arginine - substrate for NO syntheis, NG-nitro-L-arginine (L-NNA) - NO synthase inhibitor, gliceryl trinitrate (NTG) - NO donor, L-arginine+L-NNA or saline. This study demonstrated that administration of L-NNA leads to the formation of numerous, large autophagosomes and mitochondria oedema in pancreatic acinar cells. Treatment with L-arginine or NTG during AP induction resulted in a diminution of the ultrastructural changes with a concomitant increase of Vvz. Vvm and Nvm were significantly lower in the L-arginine treated group compared to the untreated AP. The results indicate that: L-NNA enhances damage to acinar cells which may be indicative of a protective role for endogenous NO in oedematous AP. The application of L-arginine or NTG decreases the damage to acinar cells evaluated ultrastructurally, suggesting the morphological changes accompanying the onset of AP in rats after the administration of either substrate for endogenous NO synthesis or oxogenous No donor follow a favourable course.


  4/5

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia w praktyce
  Autorzy: Bartuzi Zbigniew, Długosz Jan W., Gabryelewicz Antoni, Gonciarz Zbigniew, Jurkowska Grażyna, Konturek Stanisław J., Kwiecień Sławomir, Ładny Jerzy Robert, Łaszewicz Wiktor, Marlicz Krzysztof, Mazur Włodzimierz, Prokopowicz Danuta, Puchalski Zbigniew, Stasiewicz Jan, Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula, Zaremba-Woroniecka Anna
  Opracowanie edytorskie: Gabryelewicz Antoni (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 368, [1] s., [4] s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 18
  Sygnatura GBL: 735,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Antithrombin activity in the plasma of the premature infants with intraventricular haemorrhages.
  Autorzy: Korbal Piotr, Jurkowska Małgorzata, Szymański Wiesław
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.47-49, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Intracranial haemorrhages (IVH) are still a major problem in the neonatology. This complication is predominantly a disorder of preterm infants especially newborns with body mass less than 1500 g. The etiology of this hemorrhages is multifactorial. The role of abnormalities of hemostatic system especially coagulation in the development of IVH is incompletely understood. The purpose of our study was to examined activity of antithrombin (AT), previously (ATIII) in the groups of premature infants with or without IVH. We determined decreased AT activity in the group with IVH with birth weight 1500 g. In the groups of premature infants with birth weight less than 1500 g significant differences we observed depending on grade of IVH.

  stosując format: