Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JUNK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wpływ wyczynowego uprawiania podnoszenia ciężarów na stan narządu ruchu kobiecej kadry olimpijskiej.
Tytuł angielski: Effects of competitive weigh lifting of the motor apparatus of the female olympic team members.
Autorzy: Junk Stanisław, Hagner Wojciech, Biliński Piotr Jacek, Kopeć Małgorzata
Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.494-498, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,155

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie wpływu uprawiania podnoszenia ciężarów na stan ortopedyczny w grupie 9 kobiet (wiek 17-27 lat) stanowiących kadrę narodową w roku przedolimpijskim (1999 r.). Nie wykazano u badanych żadnych zmian patologicznych w obrębie narządu ruchu. Występujące dolegliwości bólowe najczęściej dotyczyły kręgosłupa lędźwiowego i miały charakter typowego bólu przeciążeniowego. Bóle przeciążeniowe narastały u zawodniczek wraz z długością uprawiania sportu. Dobry stan przedmiotowy wszystkich badanych i niewielkie dolegliwości podmiotowe mogą wynikać z właściwego obciążenia treningiem siłowym, jak i relatywnie krótkiego okresu treningu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effects of weigh lifting on the orthopaedic status of 9 female athletes aged 17-27 years, members of the National team in the pre-Olympic year (1999). No pathological changes were found in the motor apparatus and the aching complaints pertained mainly to the lumbar region of spine were typical of overloas effects. Overload aches progressed with total training duration. A good physical status of all athletes and rather slight pain perceived may results from appropriate strenght training loads and relatively short training period.

  stosując format: