Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JONIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Indomethacin protects against neurodegeneration caused by MPTP intoxication in mice.
Autorzy: Kurkowska-Jastrzębska I., Babiuch M., Joniec I., Przybyłkowski A., Członkowski A., Członkowska A.
Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (8) s.1213-1218, il., tab., bibliogr. 12 poz.
Sygnatura GBL: 313,577

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The anti-inflammatory agents are postulated to be effective in treating neurodegenerative disorders. In this study, we showed that indomethacin (IND) in the dose of 1 mg/kg protected neurons against toxic damage caused by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) in mice model of Parkinson's diseases. IND also diminished microglial activation and lymphocytic infiltration in the injured areas. These observations suggest that anti-inflammatory properties of IND may play a role in the neuron's protection in this model. However, diminished inflammatory reaction may be secondary to less neuronal damage.


  2/3

  Tytuł oryginału: Rola estrogenów w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych.
  Autorzy: Ciesielska Agnieszka, Joniec Ilona, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.130-147, il., bibliogr. [116] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dane kliniczne wskazują, że estrogeny mogą stanowić jeden z czynników ochronnych przeciwdziałających rozwojowi wielu chorób neurologicznych, między innymi chorobie Alzheimera. Wciąż jednak poddaje się w wątpliwość, czy zastosowanie estrogenów może łagodzić objawy neuropsychologiczne u kobiet ze zdiagnozowaną chA. Jednak prowadzone intensywe prace doświadczalne różnych zwierzęcych modelach chorób neurodegeneracyjnych, jednoznacznie wskazują na właściwości neuroprotekcyjne estrogenów. Pomimo wykazania ochronnego działania estrogenów na neurony mechanizmy komórkowe leżące u jego podstaw wciąż wymagają wyjaśnienia. Niniejsza praca przeglądowa ma na celu przybliżenie istniejącej wiedzy na temat mechanizmów aktywności neuroprotekcyjnej estrogenów.

  Streszczenie angielskie: Clinical observations indicate that estrogens exert a neuroprotection against neurodegenerative diseases such as Alzheimer disesae. Although it is unclear whether estrogen may be effective in preventing further cognitive decline in women who already have Alzheimer's disease. Despite the existence somewhat controversial date from human studies experimental investigations in different animal models of neurodegenerative diseases have shown that estrogen is neuroprotective. Although estrogens are known to exert several direct effects on neurons, the cellular mechanisms involved in the neuroprotective effects of estrogen are still unclear. In this review we focus on the cellular mechanism of estrogen action in neuronal tissue.


  3/3

  Tytuł oryginału: Protekcyjny wpływ reakcji autoimmunologicznej na przebieg neurodegeneracji w eskperymentalnym modelu choroby Parkinsona.
  Autorzy: Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Bałkowiec-Iskra Ewa, Joniec Ilona, Muszyńska Anna, Przybyłkowski Adam, Członkowski Andrzej, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.166-174, il., bibliogr. [33] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem obecnej pracy było zbadanie wpływu reakcji autoimmunologicznej na przebieg doświadczalnej neurodegeneracji, wywołanej obwodowym podaniem toksyny MPTP. MPTP dość wybiórczo niszczy komórki dopaminergiczne istoty czarnej, wywołując spadek poziomu dopaminy w prążkowiu i ubytek komórki w istocie czarnej. Myszy C57BI zostały poddane immunizacji białkiem mieliny MOG 35-55 w celu wywołania odpowiedzi autoimmunologicznej skierowanej przeciwko antygenom tkanki nerwowej. Po 6 dniach od uczulenia, podano MPTP i badano stopień uszkodzenia układu dopaminergicznego. Myszy, u których wywołano odpowiedź zapalną rozwinęły autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia (EAE). Pomimo tego u tych zwierząt stwierdzono mniejszy odpowiednio o ok. 35 proc. i o 20 proc. spadek poziomu dopaminy w 3 i 7 dniu po podaniu MPTP niż w grupie myszy, które otrzymały tylko MPTP. Nasze wyniki to potwierdzają, że reakcja zapalna może mieć działanie ochronne w stosunku do uszkodzonych innym czynnikiem komórek nerwowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study has been to check the influence of autoimmune response to neurodegeneration caused by MPTP intoxication in mice. MPTP quite selectively destroys dopaminergic neurons of the substantia nigra that leads to dopamine depletion in striatum and to decrease in the number of dopaminergic cells. Before intoxication with MPTP, C57BI mice received myelin protein MOG 35-55 with Freund addjuvant (CFA) that caused autoimmune response - an autoimmune encephalomyelitis (EAE). On the 6th day following immunization mice revealed first symptoms of EAE and were injected with MPTP. The dopamine level was measured after next 3 and 7 days. Mice suffering from EAE and intoxicated with MPTP showed less dopamine depletion than mice receiving only MPTP (without previous MOG immunization). The dopamine content decrease was by 35 p.c. and 20 p.c. less in this mice on the 3rd and 7th day respectively. Our findings suggest that autoimmune reaction in the cns may play a protective role towards neurons damaged by other factors.

  stosując format: