Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JOJKO
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Pamiętajmy o profilaktyce! "Wesoły Ząbek" - coroczna akcja profilaktyczna.
Tytuł angielski: Let us remember about dental prevention! "The Happy Tooth" - an annual dental prevention campaign.
Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Kazanecka Maria, Jojko Hanna, Kupka Bibianna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.54-58, il., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie udziału zespołu przychodni "Wesoły Ząbek" w corocznym programie "Profilaktyka próchnicy dla dzieci z roczników 1994, 1995, 1998". W vramach akcji przeprowadzono: pogadanki oświatowe na temat diety i codziennych zabiegów higienicznych dotyczących jamy ustnej i zębów, przegląd uzębienia, instruktaże higieny, serię pięciu seansów zbiorowej fluoryzacji kontaktowej dla wszystkich uczestniczących w programie dzieci. Stwierdzono, że w porównaniu z akcją z 2000 roku obecna była zorganizowana sprawniej, a dobór roczników swiadczy o długofalowych planach poprawy stanu uzębienia i higieny dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe the participation of the team at "The Happy Tooth" Clinic in the annual dental prevention programme "Caries Prevention Programme for Children Born in 1994, 1995 and 1998". This programme included: educational talks about diet and daily hygiene of the oral cavity and teeth, examination of teeth, oral hygiene instruction, five sessions of group fluoridation for all of the children participating. It was found that in comparison to the campaing for the year 2000 there was a more efficient organisation and the choice of years indicates a long term plan for improvement of the dentition and oral hygiene in children.

  stosując format: