Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JODKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Urazy klatki piersiowej u dzieci.
Tytuł angielski: Injuries of the thoracic cage in children.
Autorzy: Mackiewicz Bolesław, Szejbak Wasilij [Vasilij], Kowalczuk Wiktor, Jodkowski Kazimierz
Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.69-73, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,543

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki analizy epidemiologii, diagnostyki i leczenia 55 dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Grodnie z powodu doznanych obrażeń klatki piersiowej. Okres analizy obejmuje 10 lat (od 1991 do 2000 roku). W pracy badano strukturę płci, wieku i pochodzenia dzieci oraz okoliczności, w których doszło do urazów. Przedstawiono diagnostykę, postacie obrażeń klatki piersiowej, metody leczenia i jego wyniki. Wyciągnięte wnioski posłużą do działań zapobiegawczych w urazach klatki piersiowej.

  Streszczenie angielskie: The authors present results of analysis of epidemiology, diagnostics and treatment of 55 children with injuries of the thoracic cage, hospitalized in the Pediatric Surgery Clinic in Grodno. Period of analysis covers 10 years (from 1991 to 2000). Sructure of sex, age , social descent and accident circumstances were studied in the papr. Diagnostics, types of injuries of the thoracic cage, methods of treatment and its results were presented. Conclusions will serve prophylaxis in injuries of the thoracic cage.

  stosując format: