Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JOŁDA-MYDŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena dyspersji odstępu QT i skorygowanej dyspersji odstępu QT u chorych z ostrym zawałem serca leczonych i nieleczonych trombolitycznie.
Tytuł angielski: QT dispersion and corrected QT interval dispersion in patients with acute myocardial infarction treated and not treated thrombolytically.
Autorzy: Kobusiak-Prokopowicz Małgorzata, Jołda-Mydłowska Beata, Bańcarz Anna
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.101-107, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Badanie dyspersji odstępu QT jest uznaną nieinwazyjną metodą oceny zagrożenia wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca. Celem pracy była ocena dyspersji odstępu QT (QTd) i skorygowanej dyspersji odstępu QT (QTdc) u chorych z ostrym zawałem serca, z uwzględnieniem jego lokalizacji, stosowanego leczenia i uzyskanego udrożnienia tętnic wieńcowych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 90 chorych (56 mężczyzn, 34 kobiet) w wieku 40 - 84 lat, leczonych na ostry zawał serca. Standardowy 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram wykonywano przy przyjęciu pacjentów do szpitala, a następny po 3 godzinach od rozpoczęcia leczenia. Do dalszej obserwacji wykorzystywano elektrokardiogramy w 2., 3., 4. i 5. dobie pobytu chorych. Chorych kwalifikowano do jednej z 6 grup. Grupę I stanowiło 16 chorych z zawałem ściany dolnej, leczonych trombolitycznie, z zyskaniem cech udrożnienia tętnicy dozawałowej. Do grupy II należało 22 chorych z zawałem ściany dolnej, leczonych trombolitycznie, bez cech udrożnienia; grupę III - 11 pacjentów z zawałem ściany dolnej, nieleczonych trombolitycznie, grupę IV - 12 osób z zawałem ściany przedniej, leczonych trombolitycznie, z uzyskaniem cech udrożnienia; grupę V - 15 chorych z zawałem ściany przedniej, leczonych trombolitycznie, bez cech udrożnienia; grupę VI - 14 chorych z zawałem ściany przedniej, nieleczonych trombolitycznie. Grupę kontrolną tworzyło 15 zdrowych osób, w wieku 27 - 64 lat. Wyniki: Wyniki badań przedstawiono w tabelach 1 i 2. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was the evaluation of the QT and corrected QT interval dispersion (QTd and QTcd) in patients with acute myocardial infarction (MI), taking into consideration its location, treatment provided and coronary reperfusion. Material and method: Investigations were performed in 90 patients treated because of MI, including 56 men and 34 women, aged 40 - 84 years. At the reception standard 12-outputs ECG was performed. Next ECG was performed after 3 hours from the start of the thrombolytic therapy. In case of patients which were not qualified for thrombolytic therapy next ECG was applied within 3 hours after reception. For further observation ECG generally provided within 2, 3, 4 and 5 day of hospitalization were used. Taking as: a location criterion of MI, the method of provided treatment and obtained reperfusion in teh infarcted area, patients were classified to teh one of 6 groups. To group I - 16 patients with inferior wall MI (IMI), treated thrombolytically with obtained reperfusion. To group II - 22 patients with IMI, treated thrombolytically without obtained reperfusion. To group III - 11 patients with AMI, treated thrombolytically without obtained reperfusion. To group VI - 14 patients with AMI, not treated thrombolytically, Control gorup consisted of 15 healthy persons, aged 27 - 64. Results: In group I QRd increased significantly during 48 hours without change QTcd. In group III QTd and QTcd diministhed significantly from the 3rd ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Erythropoietin in patients with essential hypertension.
  Tytuł polski: Erytropoetyna w surowicy chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne.
  Autorzy: Kobusiak-Prokopowicz Małgorzata, Jołda-Mydłowska Beata
  Opracowanie edytorskie: Sznajderman Marek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.407-415, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The role of erythropoietin (EPO) in the etiopathogenesis of essential hypertension (EH) has not yet been fully established. It is known that EPO activates the tissue renin-angiotensin system and synthesis of endothelin and serotonin, exerts direct vasopressor effects and diminishes the effects of nitric oxide on the vascular smooth muscles. Aim. To establish whether endogenous EPO is a pathogenic facotr in the development of EH. Methods. The study group consisted of 74 patietns aged 17-79 years (mean age 54 ń 15 years with EH. The control group of 11 healthy volunteers (4 women and 7 men, aged 20-71 years). Mild EH (MiEH) was detected in 20 patietns, moderate EH (MdEH) in 34 patietns and severe EH patietns (SEH) in 20 patients. The patients were also divided into 3 groups according to the severity of organ damage (by WHO standards); 1st degree organ damage (DOD) was observed in 13 patients, 2nd DOD - in 49 patietns, and 3rd DOD - in 12 patietns. EPO serum concentration was determined by a radioimmunological method. We also evaluated echocardiographic parameters, renin plasma activity, serum concentration of aldosterone, hematocrit, red blood cell count, creatinine and potassium serum concentrations, creatinine clearance and 24-hour urine microalbuminuria. Results. The baseline EPO serum concentration was significantly higher in patietns with SEH than in the contorl group (11.8 ń 7.0 vs 6.9 ń 4.3 ng/ml, p 0.05) and in patients with 3rd DOD compared with controls (12.5 ń 8.9 vs 6.9 ń 4.3 ng/ml, p 0.05)...


  3/3

  Tytuł oryginału: Przypadek pierwotnego nadciśnienia płucnego u 30-letniego mężczyzny.
  Tytuł angielski: The case of primary pulmonary hypertension in 30-years-old male.
  Autorzy: Kosmala Wojciech, Jołda-Mydłowska Beata, Markowska-Woyciechowska Alicja
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.478-480, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: