Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JEZIORSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Współczesne możliwości paliatywnego leczenia chorych z pierwotnym nowotworem wątroby
Autorzy: Szawłowski Andrzej W., Jeziorski Krzysztof
Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[46] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
Sygnatura GBL: 735,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Wznowy miejscowe u chorych na mięsaki tkanek miękkich.
  Tytuł angielski: Local recurrence of soft tissue sarcomas.
  Autorzy: Nejc Dariusz, Piekarski Janusz, Jeziorski Arkadiusz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.143-146, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przebieg kliniczny mięsaków tkanek miękkich jest agresywny. Często dochodzi do wznów miejscowych. Leczenie mięsaków tkanek miękkich jest trudne i wymaga doświadczenia. Cel pracy: Określenie czy miejsce przeprowadzenia pierwszego zabiegu operacyjnego u chorych na mięsaki tkanek miękkich ma wpływ na czas jaki upływa do wystąpienia wznowy miejscowej. Materiał i metody: Badaniami objęto chorych operowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej AM w Łodzi w latach 1982-1997, z powodu pierwszej wznowy miejscowej mięsaków tkanek miękkich. Badaniami objeto 25 chorych operowanych pierwotnie w Klinice i 41 poza Kliniką. Określono czas od pierwszego zabiegu do wystąpienia wznowy miejscowej. Obliczone czasy średnie dla obu grup porównano z zastosowaniem testu t-Studenta (p=0,05). Wyniki: Wśród chorych operowanych pierwotnie w Klinice nawrót miejscowy choroby wystąpił średnio po upływie 18,2 miesiąca (zakres: 2-65 miesięcy; mediana 12 miesięcy). Wśród chorych operowanych pierwotnie poza Kliniką nawrót miejscowy choroby wystąpił po upływie średnio 10,3 miesiąca (zakres: 1-48 miesięcy; mediana 5 miesięcy). Czas do nawrotu miejscowego choroby był znacząco krótszy wśród chorych operowanych pierowtnie w Klinice (p 0,05). Wnioski: 1. Wśród chorych leczonych z powodu wznowy miejscowej mięsaka tkanek miękkich, czas do wystąpienia wznowy jest znacząco dłuższy u chorych leczonych pierwotnie w specjalistycznym ośrodku onkologicznym niż wśród chorych leczonych pierwotnie poza ośrodkiem, co może wskazywać na większą skutecznośc leczenia stosowanego w ośrodku specjalistycznym....


  3/3

  Tytuł oryginału: Rak podstawnokomórkowy skóry - młody wiek chorych przyczyną wątpliwości diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Basal cell carcinoma - young age of patients as the reason of diagnostic doubts.
  Autorzy: Nejc Dariusz, Piekarski Janusz, Pasz-Walczak Grażyna, Jeziorski Arkadiusz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.179-181, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak podstawnokomórkowy skóry występuje u młodych chorych bardzo rzadko. Przedstawiamy historię choroby trzech chorych w wieku od 26 do 36 lat, u których rozpoznano raka podstawnokomórkwoego skóry. Zmiany nowotworowe przed wykonaniem chirurgicznego usunięcia były stosunkowo długo leczone zachowawczo.

  stosując format: