Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JEZIERSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: 80 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim : 1922-2002
Opracowanie edytorskie: Dudkiewicz Zbigniew (oprac.), Dutkiewicz Marek (oprac.), Jeśman Czesław (oprac.), Jezierski Zdzisław (oprac.), Marmura Czesław (oprac.), Wdowczyk Mirosław (oprac.), Zeman Krzysztof (przedm.).
Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
Źródło: - Łódź, WAM 2002, 89, [1] s. : il., 26 cm.
Sygnatura GBL: 802,182

Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  2/5

  Tytuł oryginału: Pierwszy warszawski ośrodek pełniący 24-godzinny dyżur interwencyjny w ostrych zespołach wieńcowych. Wyniki leczenia i relfeksje ogólne.
  Tytuł angielski: The first in Warsaw catheterisation laboratory with a 24-hour duty. Results of treatment in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Dąbrowski Marek, Rdzanek Hanna, Bielecki Dariusz, Jezierski Jarosław, Krzyżewski Rafał, Kulawik Tomasz, Mohmand Adam, Mularczyk Michał, Niemirka Tomasz, Płomiński Piotr, Rzezak Jarosław, Seweryniak Piotr, Słysz Andrzej, Śliwiński Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.271-277, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Służba zdrowia Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.
  Tytuł angielski: Health service in Home Army Vilnius District.
  Autorzy: Jezierski Zdzisław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.372-384, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Wilno
 • Armia Krajowa

  Streszczenie polskie: Podczas II wojny światowej w okupowanej Polsce powstało konspiracyjne wojsko - Armia Krajowa (AK). NA terenach poszczególnych województw utworzono okręgi AK. Jednym z bardziej prężnych był Okręg Wileński AK, który wspierał działania sąsiednich okręgów na Kresach Wschodnich, między innymi przekazując im lekarzy oraz środki medyczne. Okręg ten dysponował b. dobrze zorganizowaną i ofiarną służbą zdrowia. W skład jej personelu wchodzili profesorowie przedwojennego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego oraz lekarze wielu wileńskich szpitali. Artykuł przedstawia powstanie, rozwój i działalność tej służby, ukazując te kwestie na tle zadań bojowych Okręgu Wileńskiego AK. W lipcu 1944 r. jego żołnierze przeprowadzili akcje zbrojną pod kryptonimem "Ostra Brama", której celem było wyzwolenie Wilna. Podczas tych walk służba zdrowia udzieliła pomocy około 650 rannym akowcom.


  4/5

  Tytuł oryginału: Relacje lekarz - pacjent w Armii Krajowej.
  Autorzy: Jezierski Zdzisław, Jeśman Czesław, Wanago Mirosław
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.231-250, il., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Armia Krajowa
 • Wojna 1939-1945


  5/5

  Tytuł oryginału: Genetyka populacyjna 9 loci typu Y-STR w populacji Polski Północnej.
  Tytuł angielski: Population genetics of 9 Y-chromosome STR Loci in Northern Poland.
  Autorzy: Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M., Jezierski G.
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.261-277, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badaniom poddano DNA pochodzący od 508 mężczyzn w zakresie 9 loci typu STR z chromosomu Y (DYS 19, DYS 390, DYS 393, DYS 392, DYS 391, DYS 389I, DYS 389II i DYS 385I/II). Amplifikację prowadzono stosując dwie reakcje typu kompoleksowego PCR. W badanej próbce zidentyfikowano 328 różnych haplotypów, z których 264 pojawiło się tylko raz. Najczęściej obserwowany w populacji polskieh haplotyp występuje z częstością 4.6 proc. i tym samym pojawia się prawie 15 razy częściej w naszej populacji niż skumulowanej populacji Europy (bez Polski). Obliczony współczynnik dyskryminacji dla wszystkich 9 loci wyniósł 0,9943. W badanej populacji zidentyfikowano trzy mutacje typu insercyjnego. W locus DYS19 stwierdzono duplikację a w zakresie loci DYS385I/II dwie triplikacje.

  stosując format: