Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JESIONEK-KUPNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rhabdomyosarcomatous (myoblastic ?) phentype of metastatic malignant melanoma. A case report.
Autorzy: Pasz-Walczak Grażyna, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kubiak Robert, Biernat Wojciech, Sygut Jacek, Kordek Radzisław
Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.97-100, il., bibliogr. 12 poz.
Sygnatura GBL: 301,852

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Melanoma may present a great variety of cell morphology and mimic virtually almost all other neoplasms, and metastatic lesions pose major diagnostic diffimulties. A typical immunoreactive profile of melanoma is: S-100p- and HMB-45-positivity, but these markers are not always present. Other new antigents for melanoma are NKIC3 and Anti-Melan-A (MART-1). This tumor may also present axpression of unspecific markers, as cytokeratin, CEA, EMA, desmin, NFP, GFAP, CD68 and actins. We present here unusual featres of two metastatic melanomas, showing the anaplastic pattern, imunopositive for desmin.


  2/3

  Tytuł oryginału: Analiza cytofotometryczna fenotypu limfocytów naciekających tkankę nowotworową w raku gruczołu piersiowego, raku jelita grubego oraz raku żołądka w porównaniu z tkanką otaczającą i wybranymi cechami kliniczno-histopatologicznymi.
  Tytuł angielski: Phenotypic analysis of tumour infiltrating lymphocytes in breast cancer, colorectal cancer and gastric cancer tissue in comparison with normal control tissue and some clinico-pathological features.
  Autorzy: Jesionek-Kupnicka Dorota, Kulczycka Dominika, Najder Maria, Olborski Bogusław, Kordek Radzisław
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.129-134, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozrost nowotworowy wiąże się z zaburzeniami immunologicznych mechanizmów kontrolujących wzrost komórek, szczególnie w zakresie subpopulacji limfocytów T. W niniejszej pracy określiliśmy cytofotoemtrycznie odsetek subpopulacji limfocytów naciekających nowotowór (TIL - tumor infiltrating lymphocytes) w 31 przypadkach raka gruczołu piersiowego, 19 przypadkach raka jelita grubego oraz 5 przypadkach raka żołądka, w porównaniu z tkanką kontrolną poza guzem oraz wybranymi cechami histologicznymi. Średnia wartość nacieku limfoidalnego towarzyszącego nowotworom we wszystkich przyadkach wyniosła 27,66 proc. ń 18,94, natomiast w tkance kontrolnej 42,13 proc.; różnica ta nie była znamienna statystycznie. Najwięcej różnic istotnych statytycznie pomiędzy tkanką nowtoworową a kontorlną z danego narządu wykazano w subpopulacji limfocytów T helper (CD3/CD4), T cytotoxic (CD3/CD8), NK (natural killer) (CD56/16). W raku guczołu piersiowego wielkość nacieku limfoidalnego korelowała negatywnie ze średnicą guza (T), natomiast pozytywna korelacja dotyczyła CD3/4 i maksymalnego wymiaru guza, w raku zrazikowym CD20 korelował dodatnio z T i przerzutami do węzłów chłonnych (N), natomiast w tkance poza guzem obserwowano ujemną korelację między CD3/8 a stopniem złośliwości histologicznej (G) i N. W raku jelita grubego wykazano ujemną korelacją między odsetkiem subpopulacji limfocytów pçë (PGD) a stopniem złośliwości nowotworu (G) (-0,520), natomiast dodatnią z maksymalnym wymiare guza (0,619) (p 0,05). Wyniki wskazują na różnice w zakresie subpopulacji limfocytów T naciekających nowotwór, w zależności od typu nowotworu oraz w porównaniu z tkanką poza guzem.


  3/3

  Tytuł oryginału: Apoptosis in non-astrocytic brain tumours in children.
  Autorzy: Buczyński Jarosław, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kordek Radzisław, Zakrzewski Krzysztof, Polis Leszek, Liberski Paweł P.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.155-159, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Apoptosis is a process of great significance in cell biology. It plays a crucial role in both physiological and pathological conditions. An example is a tumour growth that is based on a subtle balance between cell division and cell death. Previously necrosis was considered to be the major type of cell death in tumours. Many recent investigations have focused on apoptosis, a phenomenon of great importance, and it is this type of cell death that is frequently "chosen" by a moribund cell. The objects of our interest were central nervous system (CNS) tumours, in which we estimated the number of apoptotic cells and sought for any correlation between the intensity of apoptosis and other markers of proliferation. Therefore, we studied CD34, the marker of angiogenesis, and Ki67, the marker of cell proliferation. We investigated 19 medulloblastomas and 15 ependymomas, among which 6 were anaplastic. We used in-situ labelling of DNA fragments to detect apoptosis in paraffin-embedded tissues. The mean value of the apoptotic ratio (AR) for all examined brain tumours was 0.012 with a standard deviation (SD) of 0.032, for medulloblastomas 0.021 (SD 0.04), for ependymomas 0.001 (SD 0.002) and for anaplastic ependymomas 0.004 (SD 0.003).

  stosując format: