Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JELEŃSKA-SZYGUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie wykrywanych w badaniu MRI ogniskowych zmian przysadki u dzieci w materiale własnym.
Tytuł angielski: Clinical picture of focal MRI lesions of pituitary gland in children - own material.
Autorzy: Januś Dominika, Starzyk Jerzy, Jeleńska-Szyguła Irena, Dziatkowiak Hanna
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.193-196, 198, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania ogniskowych zmian przysadki o charakterze mikrogruczolaków u dzieci, jak również ich znaczenie kliniczne nie są jeszcze dobrze poznane. Obecność zmiany o charakterze mikrogruczolaka przysadki w badaniu MRI stwierdzono u 17 dzieci, a makrogruczolaka przysadki u 2 dzieci hospitalizowanych w naszej Klinice w okresie od 1995 do 1999 roku. Ocena spoczynkowych i postymulacyjnych stężeń hormonów (GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH, IGF-1, fTe, T, E2) w surowicy krwi wykazała, że wykryte u dzieci mikro- i makrogruczolaki przysadki nie były czynne hormonalnie w zakresie powyższych hormonów. U wyżej wymienionych dzieci nie stwierdzono również zaburzeń neurologicznych. U co najmniej 14 dzieci stwierdzone badaniem MRI zmiany ogniskowe w przysadce nie wykazywały ponadto związku ze stanem klinicznym dzieci i wydawały się spełniać kryteria incidentaloma. Nie było zatem wskazań do leczenia neurochirurgicznego lub specyficznego dla danego gruczolaka leczenia farmakologicznego. Jednak z powodu nieznanego ryzyka progresji makro- i mikrogruczolaków, w tym także zmian o charakterze incidentaloma, konieczna jest okresowa ocena auksiologiczna, monitorowanie hormonalne oraz wykonanie kontrolnego badania MRI.


  2/2

  Tytuł oryginału: The course of vision disturbances in a patient with the MELAS syndrome.
  Autorzy: Pachalska Maria, DiMauro Salvatore, Formińska-Kapuścik Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan, Pawlicka Iwona, Jeleńska-Szyguła Irena
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CS11-CS20, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article describes the neuropsychological and ophthalmic symptoms presented by a patient with MELAS, a mitochondrial cytopathy. This rare disease is characterized by a remitting-relapsing course against the background of a slowly progressive degenerative process. Case report: The patient is a 22-year-old Polish female, with initial onset of symptoms in 1994; the clinical diagnosis of MELAS was established in 1998, and confirmed in 2000 by the discovery of a novel mtDNA mutation. Her visual acuity fluctuates from near-normal to near-blindness, often changing dramatically within a matter of weeks; the visual field has more or less steadily narrowed to lunate. Visual evoked potentials show sporadic distrubances, while the nerve fiber layer shows significant attenuation. The evidence points to a complex etiology, involving both cortical damage and attenuation of the optic nerves and neural pathways. A similar two phase pattern - episodic disturbances with rapid spontaneous revovery against a background of progressive deterioration - occurs in neuropsychological testing, which reveals progressive dementia and episodic aphasia. Conclusions: The peculiiar pathomechanism of MELAS results in simultaneous insults to various parts of the central and peripheral nervous systems, creating the complex and highly variable pattern seen in this patient. In clinical practice care should be taken not to overlook the possible significance of such a pattern appearing in various systems and on varying levels.

  stosując format: