Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JEDLIŃSKA-KRAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Poziom wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów iniekowanych witaminami E i C w warunkach zwiększonej koncentracji ozonu w powietrzu.
Tytuł angielski: The levels of selected biochemical indices in blood plasma of the rats injected with vitamins E and C under conditions of increased ozone concentrations.
Autorzy: Jedlińska-Krakowska Maria, Jakubowski Karol, Kowalski Andrzej
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.167-172, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wpływ zwiększonej koncentracji ozonu na kształtowanie się poziomu wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów eksponowanych na ozon. Sprawdzono również, w jakim stopniu witaminy E i C, w różnych kombinacjach i dawkach, są w stanie zapobiec ewentualnemu wystąpieniu zmian patologicznych.

  Streszczenie angielskie: The effect of increased ozone concentration in the air on the levels of selected biochemical indices in blood plasma of rats was studied. It was also attempted to assess the degree to which viatmins E and C injected at different doses and combinations were able to prevent the pathological changes. Lower levels of total lipids, total protein, reduced ALT activity and higher glucose levels were noted in the ozone-exposed rats. Although vitamins E and C did not prevent the changes in the examined indices a considerably higher vitamin C requirement under the stressful condition was observed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Effect of increased ozone concentration in the air on the level of some immunological indices in rats given vitamin E and vitamin C.
  Tytuł polski: Wpływ zwiększonego stężenia ozonu w powietrzu na poziom niektórych wskaźników immunologicznych u szczurów otrzymujących witaminę E i C.
  Autorzy: Jedlińska-Krakowska Maria, Jakubowski Karol, Kowalski Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.81-87, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U samców szczurów szczepu Wistar/Han eksponowanych przez 50 dni po 5 godz. dziennie na 0.5 ppm ozonu badano wpływ witaminy E i C (iniekowanych pojedynczo i łącznie) na aktywność granulocytów obojętnochłonnych i transformację blastyczną limfocytów. Wykazano, że stosowane witaminy podwyższały obniżoną u ozonowanych zwierząt transformację blastyczną limfocytów i zwiększały aktywność granulocytów obojętnochłonnych.

  Streszczenie angielskie: The effect if vitamins E and C (injected separately and together) on the activity of neutrophilic granulocytes and blastic transformation of lymphocytes was studied in male Wistar-Hanover rats exposed for 50 days, 5 hours a day, to 0.5 ppm of ozone. It was found that vitamins E and C increased the index of blastic transformation of lymphocytes - decreased in ozone-exposed animals - and the activity of neutrophilic granulocytes.

  stosując format: