Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JEŻ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Porównanie zawartości informacyjnej sygnałów mechanicznej i elektrycznej aktywności serca płodu.
Tytuł angielski: Comparison of information contents of mechanical and electrical fetal heart activity signals.
Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Matonia Adam, Kupka Tomasz, Sikora Jerzy
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.130-137, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/10

  Tytuł oryginału: Ocena informacji o aktywności ruchowej płodu w sygnale aktogramu.
  Tytuł angielski: Evaluation of fetal movement activity data in actogram signal.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Jeżewski Janusz, Gacek Adam, Matonia Adam, Sikora Jerzy, Wilk Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.227-233, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  3/10

  Tytuł oryginału: Tłumienie elektrokardiogramu matczynego w pośredniej elektrokardiografii płodowej.
  Tytuł angielski: Suppression of maternal ECG in abdominal fetal electrocardiography.
  Autorzy: Matonia Adam, Gacek Adam, Jeżewski Janusz, Kupka Tomasz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.308-316, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/10

  Tytuł oryginału: Nowe badania kliniczne: sesje "Hotline" Scientific Sessions, American Heart Association, Anaheim, 11-14.11.2001.
  Autorzy: Jeżewski Tomasz, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.81-84 - Sesja naukowa Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego Anaheim 11-14.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/10

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu wybranych źródeł wiedzy żywieniowej na zachowania żywieniowe kobiet i mężczyzn.
  Tytuł angielski: Assessment of influence of the type of sources of the nutritional knowledge on the nutritional behaviour of women and men.
  Autorzy: Heropolitańska-Janik Joanna, Jeżewska-Zychowicz Marzena
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.49-53, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W związku z obserwowanym wzrostem zaangażowania mężczyzn w pracach związanych z prowadzeniem domu, np. przy sprzątaniu, wykonywaniu zakupów żywnościowych, a także przygotowaniu posiłków, nasuwa się pytanie: czy mężczyźni wykazują chęć poznawania wiedzy o żywności i żywieniu oraz czy w celu poszerzenia własnej wiedzy żywieniowej korzystają z tych samych źródeł edukacji żywieniowej? W celu odpowiedzi na powyższe pytania porównano dwa badania, w których uczestniczyło 605 kobiet (2) i 110 mężczyzn (1). W obu badanych populacjach większość zarówno kobiet jak i mężczyzn reprezentowała środowisko miejskie, legitymowała się minimum wykształceniem średnim oraz była w wieku od 20 do 50 lat. Z przeprowadzonych badań wynika, że w procesie edukacji żywieniowej zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej korzystali z wiedzy wyniesionej z domu rodzinnego, porad członków własnej rodziny oraz znajomych. Poza tzw. bliższym i dalszym otoczeniem społecznym, środki masowej komunikacji w sposób wyraźny oddziaływały na zachowania żywieniowe jednostki. Porównanie obu badań wskazało na istnienie różnic w preferencjach związanych z korzystaniem z omawianych źródeł zależnie od płci. Kobiety preferowały prasę jako źródło wiedzy żywieniowej, zaś mężczyźni programy telewizyjne o tej tematyce. Zdecydowanie najrzadziej uczestnicy obu badań informowali o korzystaniu z kursów żywieniowych i kulinarnych.

  Streszczenie angielskie: The observed increase in the engagement of men in many housekeeping activities and every day cookin and meal preparation poses the question: do the men want to enlarge their knowledge about nutrition, to empower their nutritional behaviour and - if so - do they use the same sources of knowledge as women? In order to find the solution for this question 2 studies were compared: one with the participation of 605 women (2) and second with 110 men (1). In both studies the majority of women and of men was living in urban milieu, was extracted from the social class with the higher (non-university) education and was in the age between 20 and 50 years. All participants were subjected to the questionaire. The studies have shown that in the process of nutritional education the most important source was the family and home, the discussion with the family members and friends. Also the mass media were highly influential. Women prefered the press and men TV. The last place was occupied by the formal nutritional courses.


  6/10

  Tytuł oryginału: Jadłowstręt psychiczny u kobiety z zespołem Turnera - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Anorexia nervosa in woman with Turner's syndrome.
  Autorzy: Skałba Piotr, Jeż Wacław, Kabzińska Monika
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.540-542, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają rzadki przypadek wystąpienia jadłowstrętu psychicznego u dziewczynki z zespołem Turnera (45,X). U chorej stwierdzono niskie stężenia gonadotropin we krwi, brak reakcji na dożylne podanie 100 ćg GnRH i zespół częściowego "pustego siodła". Przebieg objawów chorobowych był dramatyczny, początek miał związek ze śmiercią ojca, a pochopne wdrożenie hormonalnej terapii zastępczej pogorszyło stan chorej. Autorzy uważają za prawdopodobne istnienie związku przyczynowego pomiędzy zmianami w przysadce mózgowej a rozwojem jadłowstrętu psychicznego.

  Streszczenie angielskie: The authors report a case of anorexia nervosa in woman with Turner's syndrome (45,X). In this case there was a low blood concentration of LH and FSH, and there was a lack of reaction to intravenous administration of 100 ćg of GnRH. Partial syndrome of "empty sella" was found in a presented case by use of magnetic resonance imaging. There was a connection between the onset of anorexia nervosa and the tragic death of the patient's father. The inconsiderate start with HRT aggravated a course of an anorexia nervosa. The authors considered the plausible existence of relations between "empty sella" and the development of anorexia nervosa.


  7/10

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna ocena funkcji śródbłonka - zastosowanie i metodyka.
  Tytuł angielski: Non-invasive assessment of endothelial function - implementation and methodology.
  Autorzy: Kidawa Michał, Rynkowska-Kidawa Monika, Jeżewski Tomasz, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.99-103, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne stadia miaźdźycy przejawiają się upośledzeniem funkcji śródbłonka. zaburzenia te obserwuje się nie tylko w naczyniach wiencowych, ale także w obwodowych naczyniach tętniczych. Celem opracowania było przybliżenie przydatności i metodyki nieinwazyjnych pomiarów funkcji śródbłonka. Nieinwazyjna metoda oceny funkcji śródbłonka naczyń obwodowych - pomiar rozszerzalności zależnej od śródbłonka tętnicy ramiennej po wywolanym przekrwieniu reaktywnym - wykazuje istotną korelację z inwazyjnymi metodami oceny funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych. Powtarzalność metody, istotna korelacja z obecnością czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, a także przydatność w monitorowaniu dynamiki rozwoju procesu miażdżycowego wskazuje na dużą przydatność tej metody w ocenie wczesnych postaci miażdżycy jeszcze niewidocznej podczas koronarografii.

  Streszczenie angielskie: Early stages of atherosclerosis cause endothelium dysfunction even in absence of visible atherosclerotic changes in coronaroangiopraphy. Early atherosclerotic process involves endothelium in not only coronary bat also in peripheral arteries. The aim of this was to describe usefulness and methodology of noninvasive test of vascular function in detecting of early stages of atherosclerosis. The prevention and early treatment of atherosclerosis is gaining more attention, and these tests might be used as indications or perhaps guides to the effectiveness of therapy.


  8/10

  Tytuł oryginału: Dwu- i trójwymiarowa echokardiograficzna ocena serca trójprzedsionkowego.
  Tytuł angielski: Two and three dimensional echocardigraphic evaluation of cor triatriatum.
  Autorzy: Jeżewski Tomasz, Bińkowska Anna, Stefanowska Jolanta, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.577-581, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Mężczyzna w wieku 62 lat, wcześniej nieleczony z powodu chorób układu krążenia zgłosił się do szpitala z powodu uczucia kołatania serca, ucisku w okolicy mostka, wzmożonej męczliwości, występujących od kilku dni. W zapisie EKG stwierdzono migotanie przedsionków. W chwili przyjęcia pacjenta zakwalifikowano do III klasy czynnościowej według NYHA. Podobne dolegliwości oraz krótkotrwałe incydenty kolatania serca pojawiały się sporadycznie od 5 lat. W wykonanym przed planową próbą umiarowienia przezklatkowym badaniu echokardiograficznym stwierdzono poszerzenie lewego przedsionka serca, niedomykalność zastawki mitralnej (++/+++) ora zbłoniastą przegrodę w świetle lewego przedsionka, odpowiadającą morfologii serca trójprzedsionkowego lewego. Średnicę otworu w błonie oceniono na 19 mm oraz zarejestrowano laminarny przepływ przez otwór z prędkością do 0,65 m/s. Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne wykluczyło obecność skrzeplin w uszku lewego przedsionka oraz pozwoliło na dokładniejsze zobrazowanie membrany, która nie ograniczała w istotny sposób napływu krwi do dystalnej części lewego przedsionka. Zarejestreowany w trakcie badania przezprzełykowego echokardiogram trójwymiarowy pozwolił na rekonstrukcję przestrzenną obrazu membrany, w której pole otworu umożliwiającego przepływ krwi oceniono na 5,4 cmý. Nazajutrz dokonano skutecznej kardiowersji elektrycznej. Podczas 6-miesięcznej obserwacji u pacjenta utrzymywał się rytm zatokowy.

  Streszczenie angielskie: 62-year old man without previous cardiac history was admitted to hospital because of palpitations, gripping retrosternal pain and loss of exercise capacity lasting several days before admission. Similar symptoms, but of less intensity occurred several times during the last 5 years. Admission 12-lead ECG revealed atrial fibrillation. Transthoracic echocardiography performed before planned cardioversion showed the dilatation of the left atrium, mitral valve insufficiency (++/+++) and fibro-muscular membrane in the lumen of left atrium characteristic for the morphology of cor triatriatum sinister. The orifice between proximal and distal part of the left atrium was measured to have 19 mm in diameter, and the peak velocity of laminar flow through the orifice was 0.65 m/s. Transeosophageal echocardiography (TEE) excluded the presence of thrombi in the left atrial appendage. Three dimensional echocardiogram obtained during TEE examination enabled three dimensional reconstruction of the membrane. The area of the orifice counted from three dimensional image was estimated to have 5.4 cmý. Successful electric cardioversion was performed on the next day after examination. During 6 months follow-up paitent remains in sinus rhythm.


  9/10

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: determination of the FHR.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Horoba Krzysztof, Wróbel Janusz, Sikora Jerzy, Gacek Adam, Matonia Adam, Kupka Tomasz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.33-39, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Fetal heart rate (FHR) analysis is widely used as an assessment of fetal wellbeing. The recording of electrical activity of the fetal heart has obviously the potential to provide R-R intervals data with beat-to-beat accuracy. At present, the most common is the monitoring of mechanical activity of a fetal heart using the ultrasound Doppler method. Both in the abdominal electrocardiography (FECG) and in the Doppler ultrasound method, an estimation of the instantaneous fetal heart rate requires the advanced techniques of processing and analysis of the input signal. The Doppler signal has a complex structure, which is continuously changing due to continuous variations in the relative orientation of the ultrasound beam with respect to the fetal heart. Instead of relying only on the amplitude the autocorrelation and crosscorrelation techniques analyse the entire signals and therefore they are more accurate. However, the autocorrelation leads to decreasing the beat-to-beat variability and the crosscorrelation is more sensitive to periodic interferences. In case of the fetal indirect electrocardiography, the signal obtained contains three components: maternal electrocardiogram (MECG), fetal electrocardiogram and noise. The most important is suppression of the dominating MECG, which amplitude many times exceeds the level of the fetal electrocardiogram. Obtaining high quality FECG signal in any recordings can never be guaranteed. Despite all the above mentioned advances in signal processing, abrupt erroneous changes in fetal heart rate may occur.


  10/10

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: the nature of signals.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof, Cholewa Dariusz, Gacek Adam, Kupka Tomasz, Matonia Adam
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.40-46, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  Streszczenie angielskie: At present, the heart activity is the only vital function of a fetus that can be recorded effectively. The instantaneous fetal heart rate (FHR) espressed in beats per minute is a reciprocal function of time interval calculated as the distance in time between a two successive cardiac cycles. The FHR signal can be obtained from the mechanical or electrical activity of fetal heart. Two techniques of fetal electrocardiogram fecording can be distinguished: direct - from fetal skin and indirect - from maternal abdomen. The direct access to the fetus can be made only during labour when the fetal membranes have been ruptured. The best results are obtained when the electrode penetrates the fetal presenting part - usually head. In the abdominal electrocardiography, the signal is acquired from electrodes placed on the surface of maternal abdomen. There is one major noise source that requires complex signal processing. It is an interfering electrocardiogram of the mother, magnitude of which is about 200 mV, whereas the fetal electrocardiogram is only of about 10 mV. Applying the Doppler principle of ultrasound waves aimed at the fetal heart enables monitoring of the mechanical activity of the fetal heart. Determination of instantaneous FHR relies on the detection of heart beats gased on the analysis of ultrasound beam reflected from the moving valves or walls.

  stosując format: