Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAZOWIECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Bakterie onkolityczne w terapii nowotworów.
Tytuł angielski: Oncolytic bacteria in cancer therapy.
Autorzy: Jazowiecka Joanna, Szala Stanisław
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.264, 266-271, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • mikrobiologia
  • onkologia

    Streszczenie polskie: Niektóre fakultatywnie i obligatoryjnie beztlenowe bakterie swoiście lokalizują się i namnażają w niedotlenowanych regionach guzów nowotworowych. Bakterie te mogą niszczyć komórki nowotworowe (mechanizm niszczenia komórek nowotworowych nie jest dbrze poznany) lub moga być swoistymi nośnikami terapeutycznych genów. Jednymi z lepiej poznanych bakterii onkolitycznych są obligatoryjnie beztlenowe laseczko z rodzaju Clostridium. Wiele danych wskazuje, że również bakterie fakultatywnie beztlenowe, np. Salmonella typhimurium wykazują swoistą akumulację w guzach nowotworowych w stosunku do innych tkanek (ok. 10**3 razy większa). Oprócz badań przedklinicznych, w których wykazano możliwości wykorzystania bakterii onkolitycznych w leczeniu zwierząt doświadczalnych, prowadzone są obecnie badania kliniczne nad skutecznością terapii przeciwnowotworowej z zastosowaniem atenuowanego szczepu Salmonella typhimurium. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania bakterii onkolitycznych w terapii nowotworów. W przyszłości terapia bakteriolityczna skojarzona z chemioterapią lub radioterapią może okazać się skuteczną strategią terapeutyczną w leczeniu guzów oraz przerzutów.

    Streszczenie angielskie: The most significant problem for cancer gene therapy is how to selectively deliver a therapeutic gene to the tumour. To overcome this problem several vectors (replication-defective viruses, cationic liposomes as well as physical methods such as electroporation or gene gun) were tried, but their selectivity has been low. Compared with normal tissue vasculature, blood vessels in tumours are often irregular, tortuous and leaky. With increasing distance from blood vessels, chronically and acutely hypoxic as well as necrotic regions within tumour become more prevalent. Hypoxia is a typica feature found in most solid tumours. The poorly vascularized regions of tumours represent a major obstacle to effective treatment. It has been known for some time that certain facultative and obligatory anaerobic bacteria can selectively accumulate and replicate within hypoxic tumour regions. These bacteria can kill tumour cells (the oncolytic mechanism is not well known) or, alternatively, unarmed bacteria can be used as a vector suitable for delivering therapeutic genes to tumours. One of the better known oncolytic bacteria is an obligaotr anaerobic genus clostridium that has the ability to proliferate selectively in the hypoxic and necrotic regions as well as efficiently inhibit growth of solid tumours. The spores of Clostridium novyi with deleted gene encoding a lethal toxin can germinate within avascular regions of murine tumours and can kill viable tumour cells in a yet unknown way. Numerous data show that the facultative anerobe attenuated Salmonella typhimurium, exhibits high specific accumulation in tumours (10**3 times greater than in other tissues)...

    stosując format: