Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAWOROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rhabdomyosarcoma embryonale nosogardła u 3-letniej dziewczynki.
Tytuł angielski: A case of rhabdomyosarcoma embryonale of the nasopharynx in a 3-year-old girl.
Autorzy: Peregud-Pogorzelski Jarosław, Brodkiewicz Andrzej, Jaworowska Ewa, Krzyślak Krzysztof, Jaskot Brygida
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.101-105, il., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rhabdomyosarcoma (RMS) embryonale nosogardła u 3-letniej dziewczynki. Omówiono obraz kliniczny i wstępne trudności diagnostyczne będące przyczyną opóźnień w ustaleniu prawidłowego rozpoznania. Autorzy zwracają uwagę na konieczność rutynowego stosowania technik obrazowych (szczególnie TK i NMR), umożliwiających precyzyjną lokalizację, ocenę rozległości procesu nowotworowego, jednocześńie ma to kluczowe znaczenie w doborze odpowiedniego programu leczenia oraz ocenie skuteczności terapii.

  Streszczenie angielskie: A case of rhabdomyosarcoma embryonale of the nasopharynx in a 3-year-old girl has been described. Clinical manifestations and initial diagnostic difficulties resulting in delay of proper diagnosis were discussed. Division of RMS, etiology, differentiation of the most often applied clinical sign and modern therapeutic opportunities depending on the location, histopatological type, the disease advancement level and the patient's age were described. Late outcome and the initially positive results of the employed treatment were emphasized in the presented case. The authors would like to underline the necessity to apply all imaging methods available (CT scan and MRI), in order to determine the exact site and extensiveness of malignancy which is crucial for evaluation of appropriate treatment and therapy.


  2/5

  Tytuł oryginału: Leczenie przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia materiałem Dyract AP.
  Tytuł angielski: The treatment of cervical non-carious lesions with Dyract AP.
  Autorzy: Góra Barbara, Kusiak Aida, Żółtowska Agata, Jaworowska Grażyna, Romankiewicz-Woźniczko Gabriela, Borowska-Afeltowicz Ewa, Bogusławska-Kapała Agnieszka
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.30-35, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę cech użytkowych materiału Dyract AP oraz wyniki klinicznej obserwacji wypełnień przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia. W ocenie wypełnień po 10, 20 i 30 miesiącach zastosowano skalę Ryge'a. Zarówno cechy użytkowe materiału Dyract AP, jak i stan wypełnień w kontrolnych badaniach klinicznych uzyskały wysoką ocenę. Stwierdzono bardzo dobrą trwałość i stabilność kształtu anatomicznego, efekt estetyczny oraz przyleganie brzeżne. Nie stwierdzono próchnicy wtórnej. W okresie kontrolnym odnotowano 5,1 proc. utraconych wypełnień.

  Streszczenie angielskie: In this paper, an evaluation of the hadnling properties of Dyract AP and clinical observations of restorations of cervical non-carious lesins have been presented. Ryge's scale was used in the evaluation of restorations carried out after 10, 20 and 30 months. Both the handling properties of Dyract AP and the condition of the restorations at the control clinical examinations received high grading. results showed very good stability of the anatomical shape of the restorations, an aesthetic effect and marginal adherence of restorations. No secondary caries was observed. During the follow-up 5.2 p.c. of all restorations were found to have been lost.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena gonad u spontanicznie dojrzewających dziewcząt z zespołem Turnera kwalifikowanych do leczenia hamującego pokwitanie.
  Tytuł angielski: Pelvic ultrasound assessment in Turner syndrome patients with spontaneous puberty.
  Autorzy: Wiśniewski A., Walewska-Wolf Małgorzata, Szufladowicz-Woźniak J., Jaworowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.65-66, bibliogr. 5 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U niektórych chorych na zespół Turnera (ZT) występuje spontaniczny rozwój dojrzewania płciowego, przedwcześnie w stosunku do osiągniętego wzrostu i rokujący przedwczesnym zakończeniem leczenia promującego wzrost. Stosowanie analogu GnRH u spontanicznie dojrzewających dziewcząt ZT powstrzymuje postęp pokwitania i awansowania dojrzałości szkieletu, co umożliwia dalsze prowadzenie terapii promującej wzrost. U 7 spontanicznie dojrzewających pacjentek ZT, po stwierdzeniu objawów pokwitania, a przed zastosowaneim aGnRH, oceniono ultrasonograficznie macicę i gonady. U wszystkich wszystkich pacjentek uwidoczniono gonady i tylko u jednej nie zawierające pęcherzyków. Autorzy uważają, że ocenę ultrasonograficzną macicy i gonad należy wykonywać rutynowo u każdej pacjentki z ZT, szczególnie w czasie leczenia niedoboru wzrostu.

  Streszczenie angielskie: An acceleration of skeletal maturity in Turner syndrome (TS) patients can shorten the period of growth hormone therapy an worsen the results of the treatment or make this therapy impossible. We analyse by pelvic assessmetn the uterine size, endometrial echo and ovarian volumes and the size/number of follicles in 7 TS girls with spontaneous pubaerty.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena populacji limfocytów B i T oraz subpopulacji limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z różnymi formami zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Evaluation of peripheral blood B and T lymphocyte populations and T lymphocyte subsets in patients with different forms of periodontitis.
  Autorzy: Pietruska Małgorzata, Żak Janusz, Lipska Alina, Jaworowska Barbara, Wysocka Jolanta, Stokowska Wanda
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.553-558, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ilościowa ocena limfocytów: T (CD3) i B (CD19) oraz subpopulacji limfocytów T: pomocniczych (CD4) i supresorowych (CD8) we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami zapaleń przyzębia. Oznaczenia populacji i subpopulacji limfocytów wykonano metodą cytometrii przepływowej. W grupie z przewlekłym zapaleniem przyzębia stwierdzono istotne zmniejszenie liczb bezwzględnych limfocytów CD3, CD19 i CD4 w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie ze zlokalizowanym agresywnym zapaleń przyzębia statystycznie istotnie obniżony był odsetek limfocytów CD19. Różnice w składzie limfocytarnym krwi obwodowej pomiędzy grupą z uogólnionym zapaleniem przyzębia i grupą kontrolną dotyczyły odsetka i liczby bezwzględnej limfocytów, liczby bezwzględnej populacji CD3 i CD19 oraz subpopulacji CD4 i CD8. Najniższy wskaźnik CD4/CD8 o wartości 1,21 występował u osób ze zlokalizowanym agresywnym zapaleniem przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was a quantitative assessment of peripheral blood T (CD3) and B (CD19) lymphocytes and T lymphocyte subsets: helper (CD4) and suppressor (CD8), in patients with different forms of periodontitis. Determination of lymphocyte populations and subsets was achieved with the use of flow cytometry. In the group with chronic periodontitis, absolute numerical values of CD3, CD19 and CD4 were found to be significantly lower as compared to controls. In the localized aggressive periodontitis group the percentage of CD19 lymphocytes was statistically significantly decreased. The differences in lymphocytic blood composition between generalized aggressive periodontitis and control groups concerned the percentage and absolute numerical value of lymphocytes, the absolute numerical values of CD3 and CD19 populations, and CD4 and CD8 subsets. The lowest CD4/CD8 index, with a value of 1.21, was found in patients with localized aggressive periodontitis.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wzrost gałki ocznej u dzieci z pseudofakią : praca doktorska
  Autorzy: Jaworowska-Cieślińska Iwona, Kałużny Józef (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 120 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20716

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: