Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JASTRZĘBSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Ocena węzła wartownika w raku piersi - wyniki wstępne.
Tytuł angielski: Evaluation of the sentinel node in breast cancer - preliminary results.
Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Lass Piotr, Bandurski Tomasz, Zdzitowiecki Janusz
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.24, 26-28, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych jest standardowym postępowaniem w chirurgicznym leczeniu raka piersi. Celem tego postępowania jest ocena obecności przerzutów w węzłach, co ma bezpośredni wpływ na postępowanie terapeutyczne. Jedną z nowoczesnych metod oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych jest metoda oznaczania węzła "wartownika". Węzeł ten jest z definicji pierwszym węzłem leżącym na drodze pomiędzy guzem nowotworowym a regionalnymi węzłami chłonnymi. W założeniach teoretycznych największe prawdopodobieństwo występowania przerzutów dotyczy tego właśnie węzła. W okresie 10/1998 - 04/1999 w Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku u 31 chorych z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi bez klinicznie wyczuwalnych węzłów chłonnych (T1-2, N0) oznaczono węzeł "wartownik". U 28 chorych spływ chłonki odbywał się w kierunku węzłów pachowych, u 2 w kierunku węzłów piersiowych wewnętrznych oraz u jednej chorej zarówno w kierunku węzłów pachowych, jak i piersiowych wewnętrznych. Węzeł "wartownik" oceniano metodą barwnikową i izotopową u 16 chorych, zaś jedynie barwnikową u 15 chorych. U 10 chorych (32 proc.) badaniem histopatologicznym stwierdzono obecność przerzutów w węźle "wartowniku". U 7 chorych węzeł "wartownik" był jednym węzłem zawierającym przerzuty raka (7/31 - 22,5 proc.). W 8 przypadkach znaleziono jeden węzeł "wartonwik", w jednym - 2 i w jednym - 3 węzły. Wśród trzech chorych, u których oznaczono kierunek spływu chłonki do węzłów ...

  Streszczenie angielskie: Regional lymph nodes excision is still standard procedure in breast cancer treatment. The aim of this is evaluation of breast cancer metastases occurence in lymph nodes. One of the modern methods of the evaluation of lymph node metastases is the sentinel lymph node dissection. The sentinel lymph node is, from the definition, the first lymph node lying on the road between tumour and the group of the regional lymph nodes. In the theorethical aspects this node is the most suspicious of metastases. In the period 10/1998 - 04/1999 31 patients with primary operable breast cancer were marked sentinel lymph node. The lymph pathway to axilla was observed in 28 cases and to internal mammary nodes in 2 cases. In one case the pathway was both to the axilla and internal mammary nodes. Sentinel node was estimated by vital blue dye and radioalbeled sulfur colloid method in 16 patients and by vital-blue dye method only in 15 cases. In 10 cases (32 p.c.) cancer cells were found in sentinel lymph nodes. In 7 patients sentinel lymph node was the only node with metastases (7/31-22.5 p.c.). In 8 cases only one sentinel node was detected, in 1 case - two sentinels, and in another one case - three sentinels were detected. In 3 patients sentinel node was estimated as internal mammary node. In one of them metastases were detected and radiotherapy was included as complementary treatment. In 19 cases histopathological examinations confirmed clinical stage (17 cases - N0, 2 cases - N1 = pN1). ...


  2/23

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie żelu krzemionkowego z domieszką oleju silikonowego jako nośnika leków.
  Tytuł angielski: Use of silica gel with an addition of silicone oil as drug delivery system.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jastrzębski Tomasz, Jachowska Dorota, Jamrógiewicz Zygmunt
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.229-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The paper presents a new approach to the use of silica gels with an addition of silicone oils as drug delivery systems. The process of release of doxorubicin hydrochloride adsorbed on silica gel to the aqueous phase from support models: silica gel/silicone oil with different drug/silica gel ratios was investigated. The process of drug release from the gel support to the aqueous phase was found to be reproducible, regular and taking place in one step with dynamics described by the regression equation c = a(log t)ý. The rate of the process of release of the drug from silica gel support is determined primarily by the ratio of drug to silica gel. A linear relationship was found between the relative degree of adsorbent saturation with the drug and the regression coefficient of the equation describing the dynamics of drug release to the aqueous phase.


  3/23

  Tytuł oryginału: Technika oznaczania węzła wartownika w raku piersi metodą śródskórnej, okołootoczkowej iniekcji znacznika izotopowego (Tc99m) i błękitu metylenowego.
  Tytuł angielski: The sentinel lymph node dissection technique in breast cancer by using subdermal periareolar injection of isotop Tc99m and blue dye.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Świerblewski Maciej, Bandurski Tomasz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.70, 72-75, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi - wyzwanie terapeutyczne Gdańsk 13.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła wartownika w raku piersi jest stosowana coraz częściej. Zastosowanie oceny tego węzła, jako markera obecności przerzutów do regionalnego układu chłonnego może w przyszłości wpłynąć na ograniczenie zakresu operacji na układzie chłonnym. Ograniczy to częstość i wielkość powikłań wynikających z zabiegu (obrzęk chłonny, zaburzenia ruchomości kończyny, zaburzenia czucia powierzchownego skóry). Do oceny węzła "wartownika" - pierwszego węzła na drodze naczyń chłonnych biegnących od guza nowotworowego w stronę regionalnego układu chłonnego, wykorzystuje się różne techniki, zarówno barwnikowe, jak i izotopowe. Znacznik można podawać zarówno śródskórnie, jak i przyguzowo. Autorzy opisują jedną ze stosowanych technik: śródskórne podawanie znacznika na przecięciu linii otoczki brodawki sutkowej i linii pomiędzy brodawką sutkową a guzem. Ich zdaniem jest to technika najbardziej efektywna, szczególnie w przypadku umiejscowienia guza w kwadrantach przyśrodkowych oraz wysoko w "ogonie" Spence'a. Ważną rolę w opisanej technice spełnia limfoscyntygrafia, wykonywana w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny. Badanie to uwidacznia na obrazie monitora komputerowego umiejscowienie węzła nie tylko w obrębie dołu pachowego, ale także w grupie węzłów przymostkowych oraz w okolicy podobojczykowej. Pozwala ona na wyznaczenie umiejscowienia węzła "wartownika" w rzucie na skórę. W trakcie zabiegu operacyjnego do znalezienia "wartownika" stosuje się zarówno metodę ...

  Streszczenie angielskie: Sentinel lymph node dissection in breast cancer is performed more and more often. The assessment of this node as metastases marker to the regional lymph node system may have impact to the limit the range of surgery in this region. The side effect of regional lymph nodes excision, which sometimes are serious, may be limited by using only sentinel diagnosis. There are many different methods of diagnosis of sentinel node - the first node between tumour and regional lymphatic system. The dye methods and isotope methods may be used. The sites of injection are different too: subdermal or peritumoral injections are used. Authors describe one of these method: subdermal injection of blue dye and isotope in subareolar region. In authors' opinion this methods is the most effective, especially in internal quadrants tumor localization and Space' region. The place of injection is very important. Peritumoral injection require 3-4 points of injection and the background radiation is relatively high. When tumours are localized to the inner quadrants near the sternum, the intradermal injection of the radiocolloid can be done on the border of the aerola. In this situation the shadowing is far enough from the internal mammary nodes. Lymphoscintygraphy is one of the most important parts of this method. This isotope diagnosis is performed one day before the operation day. In this assay we can locate sentinel node not only in axillary region but into internal mammary nodes or subclavian ...


  4/23

  Tytuł oryginału: Ocena wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej jako metoda różnicująca wydolność fizyczną.
  Autorzy: Grzywacz Tomasz, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Szczęsna-Kaczmarek Anna, Jastrzębski Zbigniew, Laksowski Radosław
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.265-282, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  5/23

  Tytuł oryginału: Przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłą Wanga w diagnostyce zmian obwodowych w płucach.
  Tytuł angielski: Transbronchial needle aspiration biopsy in the diagnosis of peripheral lung lesions.
  Autorzy: Cieślicki Jan, Ziora Dariusz, Kozielski Jerzy, Niepsuj Grzegorz, Jastrzębski Dariusz, Krzywiecki Andrzej, Oklek Kazimierz, Kolczyński Andrzej
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.284-289, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 1996-2000 in 55 patients (16 females, 39 males) admitted to Department Phtisiopneumonology in Zabrze because of peripheral lung lesions (diameter 2,5 - 9,5 cm mean 4,5 cm). The transbronchial aspiration needle biopsy (TANB) was performed as diagnostic procedure during fiberoptic bronchoscopy. Subjects classified to TANB showed on pathologic changes in the bronchial tree during fiberoptic bronchoscopy. In all subjects the TANB was performed using special Wang's needles and always under fluoroscopy supervision. Based on pathologic examination of specimens obtained by Wang's needle the diagnosis was established in 29 (52,7 p.c.) cases. The most frequent diagnosis was non small cell carcinoma - in 22 (40 p.c.) of examined patients. The small cell carcinoma was confirmed only in 1 patient. In 3 (5,5 p.c.) patients tuberculosis was diagnosed. TANB was good tolerated by almost all patients, only in 1 patient small pneumonothorax was recorded and in 6 cases small bleeding occurred. We conclude that transbronchial aspiration needle biopsy is safe and efficient method in diagnosis or peripheral lung tumors.


  6/23

  Tytuł oryginału: Problem niedożywienia i jego następstwa.
  Tytuł angielski: Problem of malnutrition and its consequences.
  Autorzy: Latko Ewa, Jastrzębski Tomasz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.527-532
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/23

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności fizycznej i wybranych prób sprawności motorycznej u piłkarzy nożnych w okresie rocznego cyklu treningowego.
  Tytuł angielski: Assessment of physical capacity and of selected indices of motor fitness in football players throughout an annual training cycle.
  Autorzy: Jastrzębski Zbigniew
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (2) s.82-87, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych wskaźników wydolności fizycznej tlenowej i beztlenowej oraz sprawności motorycznej u zawodników piłki nożnej w okresie rocznego cyklu treningowego. Badani piłkarze nożni (n = 18) stanowili wyselekcjonowaną grupę juniorów młodszych (kadetów), uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportwoego Polskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku. Ośmiu z nich było reprezentatntami Polski w tej dyscyplinie sportu. Trenowali 7-9 razy w tygodniu oraz rozgrywali 1-2 mecze mistrzowskie w środę lub sobotę-niedzielę. Badania cech motorycznych dotyczyły skoku dosiężnego, biegu na dystansie 60 m, 300 m oraz 12-minutowego testu Coopera. Badania wydolności fizycznej oparto na próbie "do odmowy" oraz 30 s teście Wingate. Wyniki badań poddano analizie statystycznej obliczając średnie arytmetyczne, odchylenie standardowe, zależności korelacyjne wg Pearsona oraz istotoność różnic pomiędzy średnimi dla par skorelowanych wg testu t-Studenta. Wyniki badań świadczą o stopniowym przyroście wskaźników określających przygotowanie motoryczne i wydolnościowe badanych piłkarzy nożnych. W wielu przypadkach różnice wyników pomiędzy badaniami były istotne statystycznie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess te selected indices of aerobic and anaerobic physical capacity and of motor fitness of football players throughout an annual trainig cycle. A gropu of 18 football cadts, pupils of Sport Mastery School run by the Polish Football Association in Gdańsk. Eight subjects from that group were members of the National representation team. They trained 7-9 times a week, and on Wedensdays or weekends played championship matches. The were subjected to motor fitness tests (60 m dash, 300 m run and 12 min Cooper's test) and to physical capacity tests (graded exercise until exhaustion and 30 s Wingate test). Conventional statistical procedures were employed (Pearson's correlation coefficients, Student's t-test for dependent data). The results are indicative of a steady improvement of motor and capacity indices.


  8/23

  Tytuł oryginału: Przydatność wybranych metod ultrasonograficznych w ocenie masy ciała płodów bliźniaczych.
  Tytuł angielski: A usefulness of selected ultrasonographic methods in estimation of twin-foetus weight.
  Autorzy: Jastrzębski Arkadiusz, Poręba Ryszard, Sirko Izabella, Zieliński Tomasz, Kucharzewski Marcin
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.264-269, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Pomimo zastosowania nowych metod ultrasonograficznych dokładna i precyzyjna ocena masy płodu wciąż stanowi ważny problem diagnostyczny. Zarówno badanie kliniczne, jak i diagnostyka ultrasonograficzna są obarczone błędami. Badanie jest dodatkowo utrudnione w przypadku ciąży bliźniaczej. Matematyczne formuły, które znajdują zastosowanie w ocenie masy płodu pojedynczego, w ciąży bliźniaczej wydają się mniej przydatne. Celem pracy było porównanie dokładności różnych metod ultrasonograficznej oceny masy płodów bliźniaczych w odniesieniu do masy oznaczonej po porodzie. U 27 kobiet z ciążą bliźniaczą wykonwyano w okresie 10 dni przed porodem badania ultrasonograficzne, w trakcie których oceniano masę płodu według reguł: Sheparda, McCalluma oraz Hadlocka. Po porodzie dokonano pomiarów masy noworodków, a następnie wyliczono błąd procentowy według formuły: proc. błędu = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - oczekiwana masa płodu; BW - masa urodzeniowa). Dla bliźniaka pierwszego, odpowiednio dla kolejnych reguł, uzyskano następujące wartości: -2,23; -4,13; -7,38. Dla bliźniaka drugiego liczby te przyjmowały kolejno wartości: 0,45; 0,59; -3,91. Stwierdzono, że najbardziej przydatna w prognozowaniu masy płodów w ciąży bliźniaczej jest metoda Sheparda, a indywidualna ocena każdego z płodów jest bardziej znamiennym wskaźnikiem w prognozowaniu wystapienia wewnątrzmacicznego zatrzymania wzrostu płodu (IUGR) niż ocena różnicy mas ciała między bliźniakami.

  Streszczenie angielskie: Evaluation of three mathematical methods, based on ultrasound examination, in order to estimate foetal weight in twins and compare them with actual birth weight. Retrospective analysis of ultrasonicly assessed 27 pairs of twin babies, who were born within 10 day of ultrasound examination and then outcome's comparison with newborn weight, measured just after the delivery. The ultrasonic measurements were performed to calculate estimated foetal weight using mathematical models of Shepard, McCallum and Hadlock. All outcomes were compared to birth weight. Statistical analysis, employed in our research, was percentage error according to formula: p.c. = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - estimated foetal weight, BW - birth weight). The mean foetal weight calculated according to Shepard's method was 2605,9 g and 2651,6 g relatively for the first (I) and second (II) twin baby. By using McCallum's method outcomes were as follows: (I) - 2558,4 g (II) - 2655,4 g and for Hadlock's method: (I) - 2480,9 g and (II) - 2540,3 g. Actual birth weight came to 2664,1 g for (I) and 2639 g for (II). Percentage error was found - 2,23, using Shepard's method, - 4,13, using McCallum's method and - 7,38, using Hadlock's method, for the first twin-baby. Relatively, for the second twin-baby, values were found as follows: 0,45, 0,59, - 3,91. Shepard's method is the most helpful in prediction of birth weight in twin pregnancy. Separate evaluation of each of twin babies can be more significant indicator in prognosis of appearance of intrauterine growth retardation (IUGR), comparatively to evaluation of weight's discordance between both twin-foetuses.


  9/23

  Tytuł oryginału: Polska onkologia w Internecie.
  Tytuł angielski: Polis oncology in Internet.
  Autorzy: Drucis Kamil, Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.405-406, 408-410, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przegląd polskiej onkologii w Internecie. Praca przedstawia strony tworzone przez poszczególne kliniki, firmy farmaceutyczne, jednostki naukowo-badawcze, lekarzy oraz strony prywatne. Autorzy podają również adresy stron, na których można znaleźć piśmiennictwo z dziedziny onkologii, linki do innych stron medycznych, atlasy on-line. W pracy znajduje się również opis najciekawszych stron. Adresatami zawartych w sieci informacji są nie tylko lekarze, ale również poszukujący informacji pacjent i jego rodzina. Szczególnie istotną rolę pełnią istniejące w Internecie grupy wsparcia dla pacjentów. Choć z Internetu korzysta w Polsce ponad 700 tys. - przeważnie młodych ludzi - większość z nich nie darzy zaufaniem informacji z sieci. Najwyższy odsetek zadowolonych użytkowników sieci jest wśród lekarzy. Prócz dostarczania informacji i literatury, Internet umożliwia rozwój telemedycyny - przykładem może być zastosowanie Internetu do oceny preparatów histopatologicznych w Poznaniu. Strony internetowe w języku polskim nie zapewniają jeszcze takiej ilości informacji, jak ich anglojęzyczne odpowiedniki, jednak są bliższe polskich realiów - zarówno dotyczących leczenia, jak i życia pacjentów. Pozwalają również na kontakt z lekarzem - niedaleko miejsca zamieszkania - który jest w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania. Internet nie stanowi jeszcze znaczącego źródła danych w porównaniu z innymi typowymi źródłami informacji, jak książki czy TV. Nie zastąpi on diagnostyki ani badania pacjenta. Rozszerza jednak wiedzę pacjentów na temat chorób nowotworowych i ich lecznia i zmusza w ten sposób lekarzy do poszerzania wiedzy i ustawicznego kształcenia się.

  Streszczenie angielskie: The article presents review of polish oncology in the Internet. It presents the websites created by departments, pharmaceutical companies, research institutes, doctors and also private websites. Authors publish the URL adresses, where articles concerning oncology can be found, links to other medical websites, on-line atlases. In the article there is a description of the most interesting websites as well. Websites are adressed not only to doctors, but also, and to patients looking for information and their families. Groups of patients helping one another in the Internet are also of great weight. Although the Internet is used by more than 700.000 mostly young people the majority of them does not trust data downloaded from the web. The highest percentagae of satisfied users is among doctors. Apart from providing information Internet enables the development of telemedicine. An excellent example is telepathology diagnose of neuropathology cases in Poznań. Internet in Polish provides not as many pieces of information as it's English version, but it's closer polish realities - referring to treatment and life. It enables also getting into touch with a docor close to permanent residence. Internet is still not the main source of data comparing with books or TV. It can not replace diagnosis or the medical examination of the patient. Internet however educates the patient what a neoplasm is, how it can be treated, and forces doctors to improve their knowledge constantly.


  10/23

  Tytuł oryginału: Limfoscyntygrafia - ważna część metody identyfikacji węzła wartownika w raku piersi.
  Tytuł angielski: Lymphoscintigraphy - important part of sentinel lymph node diagnosis in breast cancer.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.498, 500, 502, 504-505, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wybrane przypadki problemów diagnostycznych związanych z metodą oznaczania węzłów "wartowników". Spośród 200 chorych z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi, u których po wstępnie wykonanym badaniu śródoperacyjnie oznaczenie węzłów "wartowników" wybrano 3 przypadki, omawiające wpływ różnicy w elementach badania izotopowego i barwnikowego na uzyskanie prawidłowych wyników diagnostycznych. Zastosowanie badania limfoscyntygraficznego jest w opinii autorów neizbędnym elementem procesu diagnostyczengo oznaczania węzłów "wartowniczych". W rzypadku uzyskania niejasnego obrazu umiejscowienia "wartownika" w tym badaniu należy spodziewać się trudności także w jego śródoperacyjnym oznaczeniu. Autorzy zwracają także uwagę, że istniejące różnice w ocenie węzłów "wartowników" w poszczególnych metodach diagnsotycznych (barwnikowej i izotopowej) wymagają oznaczenia jako węzłów "wartowników" wszystkich węzłów oznaczonych tymi metodami, czyli zarówno tych, które są wybarwione i jednocześnie wykazują największą aktywność radiologiczną jak i tych, które są jedynie wybarwione lub jedynie wykazują najwyższą aktywność radiologiczną.


  11/23

  Tytuł oryginału: Czynność układu oddechowego oraz skład komórkowy popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) u chorych na pierwotną żółciową marskość wątroby.
  Tytuł angielski: Lung function tests and bronchoalveolar lavage (BAL) findings in patients with primary biliary cirrhosis.
  Autorzy: Jastrzębski Dariusz T., Musialik Joanna A., Ziora Dariusz I., Niepsuj Grzegorz S., Oklek Kazimierz, Petelenz Michał I., Gonciarz Zbigniew J., Kozielski Jerzy
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.516-524, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotna żółciowa marskość wątroby (PMW) jest rzadkim schorzeniem cholestatycznym wątroby o etiologii autoimmunologicznej. U chorych z PMW przeprowadzono badanie mające ocenić częstość występowania zaburzeń czynności układu oddechowego oraz zbadać wyniki płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL). Przebadano 13 chorych (tylko kobiety) z potwierdzoną histologicznie PMW. Średnie wyniki badań czynnościowych układu oddechowego w badanej grupie były prawidłowe. U 38 proc. chorych obserwowano obniżenie sprawności dyfuzyjnej. U jednej chorej stwierdzono spadek podatności dynamicznej płuc (Cdyn). Wyniki płukania oskrzelowo-pęcherzykowego wykazały wzrost odsetka limfocytów ( 15 proc.) u 5 chorych. Takie zaburzenia czynności płuc i zmiany w składzie komórkowym BAL obserwowano u chorych z różnym stopniem zaawansowania PMW, bez objawów klinicznych ze strony układu oddechowego.


  12/23

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  13/23

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirugii Onkologicznej w Gdańsku w okresie 1970-2001
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.114-119, il., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  14/23

  Tytuł oryginału: Comparison of peritumoral and subareolar injection of Tc99m sulphur colloid and blue-dye for detection of the sentinel lymph node in breast cancer.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.159-161, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The new trend in diagnosis of the lymph node is sentinel node biopsy. This method has become increasingly accepted as a minimally invasive alternative to routine axillary dissection. Although the results of numerous studies have shown that sentinel node biopsy can accurately determine the axillary nodal ststus, the identification rates and false-negative rates haave been variable. The sentinel lymph node is defined as the first node in the lymphatic basin that receives the primary lymphatic flow. Material and methods: Between September 1998 and August 2002 123 patients with primary operative breast cancer without clinical palpable axillary lymph nodes were enrolled in the study. There were two groups of patients according to sentinel node identificction technique: 51 patients (Group I) received parenchymal, peritumoral injection of 1.0 ml of 16 MBq Tc99m -radiolabelled sulphur colloid and single intradermal injection of blue-dye over the tumour. The next 72 patients (Group II) received intradermal, periareolar one-site injection of 0.5 ml of 16 MBq Tc99m-radiolabelled sulphur colloid and blue-dye. Results: Sentinel lymph node was found in 41 (80.4 p.c.) cases in Group I and in 67 (93.0 p.c.) cases in Group II (p = 0.028). The localisation of the axillary lymph node as a "hot spot" visualised by lymphoscintigraphy was successful in 39/51 (76.5 p.c.) cases in Group I and 67/72 (93.0 p.c.) Group II, p = 0.004). In both groups the success of sentinel node identification in the axillary region ...


  15/23

  Tytuł oryginału: Spiroergometryczna ocena wydolności trenujących osób w średnim wieku.
  Tytuł angielski: Spiroergometric evaluation of performance in middle-aged athletic people.
  Autorzy: Laurentowska Maria, Jastrzębski Andrzej, Michalak Edyta
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.236-239, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badań była ocena wydolności ogólnej oraz sterowanie treningiem sportowym osób w średnim wieku. Metodyka. Obserwacjami objęto 11 mężczyzn trenujących regularnie kolarstwo (6 osób) i jazdę na wrotkach (5 osób). Wiek badanych wynosił średnio 43,6 ń 10.09 lat, masa ciała 77,3 ń 7,76 i wysokość 177,2 ń 5,86 cm. Poddani oni zostali badaniom wydolnościowym dwukrotnie. Pierwsze badanie przeprowadzone zostało na początku sezonu przygotowawczego i miało na celu zarówno ocenę wydolności ogólnej badanych osób, jak i również wyznaczenie wielkości obciążeń treningowych. Drugie badanie natomiast wykonane zostało na początku okresu startowego i miało na celu ocenę skuteczności realizowanego treningu. Wyniki. Zastosowany trening z indywidualnie dobranymi obciążeniami, w oparciu o wyznaczone progi wentylacyjne, spowodował wyraźną poprawę wydolności, jak i tolerancji wysiłkowej. Wskazują na to uzyskane wartości badanych parametrów fizjologicznych wyznaczonych zarówno w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego, jak i wartości maksymalne. Próg wentylacyjny w badaniu II wystąpił przy wyższym obciążeniu niż w badaniu I, jednocześnie częstość skurczów serca uległa nieznacznemu obniżeniu. Jednoznacznie wskazuje to na wzrost tolerancji wysiłkowej. Mniejsze pobudzenie receptorów metabolicznych w mięśniach powoduje mniejsze wysiłkowe pobudzenie układu współczulnego. Równocześnie obserwowano wzrost mocy przy obciążeniu maksymalnym. U badanych osób stwierdzono także wzrost zużycia ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate the performance and steering of the training process in middle-aged people. Methods. Eleven athletes aged 43.6 SD 10.09 years, with body mass 77,3 SD 7.76 kg and body height 177.2 SD 5.86 cm who practise cycle and roller skate regularly were subjected to performance test twice. The first test was performed at the beginning of the preparatory period to carry out an initial evaluation of the athletes performance and to indicate the level of training work loads. The second test was performed at the beginning of the competitive period to evaluate the efficiency of the training actually carried tout. Results. Individual selected workloads selected on the basis of the subjects ventilatory threshold resulted in a marked improvement in both performance and exercise tolerance. This was shown by the improved values of the studied physiological parameters as indicated at both the ventilatory threshold and their maximal values. The ventilatory threshold in the second test occurred at a higher workload than in the first test and, the same time, the heart rate was slightly lower. This shows an increase in exercise tolerance. Less stimulation of metabolic receptors in muscles caused less exercise stimulation of the autonomic nervous system. Simultaneously, one could observe increased power at the maximal workload. In the athletes examined an increase in the oxygen uptake and the threshold workload and in increase in the relative maximal ...


  16/23

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej siatkarek.
  Tytuł angielski: Evaluation of the aerobic and anaerobic capacity of female volleyball players.
  Autorzy: Michalak Edyta, Laurentowska Maria, Jastrzębski Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.240-244, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badań była ocena wydolności tlenowej i beztlenowej siatkarek bezpośrednio przed najważniejszymi spotkaniami w rundzie play off. Metodyka. 13 zawodniczek piłki siatkowej (wiek 23 ń 4,48 lat, masa ciała 70,0 ń 7,42 kg, wysokość 180,8 ń 5,49 cm) poddano dwóm rodzajom testów wysiłkowych. I test - wysiłek o wzrastającej intensywności na bieżni mechanicznej, aż do odmowy. Parametry krążeniowo-oddechowe rejestrowano przy użyciu systemu komputerowego CPX f. MedGraphics. Częstość skurczów serca mierzono sport-testerem PE 3000. Celem tego testu była ocena wydolności tlenowej. II test tzw. test Wingate, miał na celu ocenę wydolności beztlenowej. Przed oraz 3 min po zakończeniu każdego wysiłu pobierano krew włośniczkową w celu oznaczania poziomu kwasu mlekowego i parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi. Wyniki. Zawodniczki podczas I testu pokonały średni dystans 1698,15 m, uzyskując średnią maksymalną prędkość biegu 13,38 km/h. Średnia wielkość maksymalnego poboru tlenu wyniosła 38,9 ml/kg/min, a średnie maksymalne tętno 181,46 ud./min. Podczas testu Wingate zawodniczki wykonały łączną pracę średnio 13,52 kJ. Średnia wartość maksymalnej mocy anaerobowej (MMA) wyniosła u nich 8,34 W/kg i została osiągnięta między 5 a 10 sekundą wysiłku. Stężenie kwasu mlekowego po wysiłku równało się 9,21 mmol. Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż badane zawodniczki charakteryzowały się średnim poziomem wydolności tlenowej i maksymalnej mocy anaerobowej, ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate the aerobic and anaerobic capacity of female volleyball players immediately prior to an following a most important match. Methods. 13 female volleyball players (age 23,6 SD 4,48 years, body mass 70,0 SD 7.42 kg body height 180.8 SD 5.94 cm) were subjected to two types of exercise tests. The first test consisted of exercise of incresing on the treadmill till refusal. The circulatory-respiratory parameters were registered continously using the CPX computer system of the MedGraphics Corporation. The heart rate was measured by a PE 3000 Sport-tester. The purpose fo this test was the evaluation of aerobic physical capacity. The purpose of the second test, the so called Wingate test, was the evaluation of anearobic physical capacity. Before and 3 minutes after each exercise, capillary blood was taken to determine the level of lactic acid and acid-base balance parameters. During the first test the players ran a mean distance of 1698.15 m at a maximum speed of 13,38 km/h. Results. The mean maximum oxygen uptake was 38.93 ml/kg/min, and the mean heart rate was 181.46 beat/min. During the second test the total work done was 13.52 kJ. A mean maximal anaerobic power (MAP) of 8.34 W/kg was achieved between 5 and 10 s of the exercise. After the exercise, a mean lactic acid level of 9.21 mmol was observed. Conclusions. Based on the obtained it can be stated that the female volleyball players were characterised by an average level of aerobic ...


  17/23

  Tytuł oryginału: Ocena węzła "wartownika" w raku piersi za pomocą metody barwnikowej.
  Tytuł angielski: Sentinel lymph node identification for patients with breast cancer using blu-dye method.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Karmoliński Andrzej, Kruszewski Wiesław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.37-44, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  18/23

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991.
  Tytuł angielski: The history of Gdańsk branch of the Association of Polish Surgeons in 1951-1991.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Skokowski Jarosław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.337-344, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  19/23

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1970-2001.
  Tytuł angielski: The history of The Oncological Surgery Clinic of Medical University of Gdańsk between 1970-2001.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.345-352, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  20/23

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. Kazimierza Dębickiego w latach 1948-1970.
  Tytuł angielski: The activity of the Surgical Clinic of Medical University of Gdańsk led by prof. Kazimierz Dębicki in Gdańsk in 1948-1970.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław, Jastrzębski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.353-360, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  21/23

  Tytuł oryginału: Diagnostyka guzów sutka z uwzględnieniem stereotaksji w przypadkach zmian niewyczuwalnych palpacyjnie : praca doktorska
  Autorzy: Jastrzębski Janusz, Cierpka Lech (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Katowicach
  Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., sum.
  Sygnatura GBL: 45/20978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  22/23

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa radiologicznego stosowania izotopowej metody oznaczania węzła wartownika w raku piersi z użyciem radioaktywnego technetu Tc 99m.
  Tytuł angielski: Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc 99m.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Karmoliński Andrzej, Gulida Grażyna, Sokołowski Dariusz, Drucis Kamil
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.581-584, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła "wartownika" w raku piersi jest stosowana coraz częściej i zaczyna zajmować stałe miejsce w procesie diagnostycznym oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych. Metodą, która jest uważana za najbardziej wiarygodną i obarczoną najniższym odsetkiem wyników fałszywie ujejmnych jest skojarzona metoda barwnikowa i izotopowa. Najczęściej używanym do tego celu izotopem jest roztwór radioaktywnego technetu (Tc 99m) o różnej aktywności promieniowania. Powszechnie stosuje się izotop o aktywności 8-60 MBq, podawany w dniu poprzedzającym operację lub w dniu operacji. Kontakt z materiałem radioaktywnym ma lekarz podający izotop pacjentowi, zespół operacyjny (zarówno lekarze, jak i pielęgniarki) oraz patolog wykonujący badanie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Najbardziej narażone na promieniowanie są ręce chirurga wykonujące zabieg operacyjny w miejscu podania radioznacznika oraz ręce patologa badającego wycięty fragment gruczołu piersiowego, w obrębie którego znajduje się podany izotop. W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań narażenia na promieniowanie podczas każdego z tych etapów styczności z materiałem radioaktywnym. W badaniu wzięło udział łącznie 28 osób (lekarz podający izotop pacjentowi, lekarze zespołu operacyjnego, pielęgniarki-instrumentariuszki oraz lekarz-patolog). Uzyskano zgodę na udział w badaniu od wszystkich biorących w nim udział. Do oceny promieniowania używano dawkomierzy pierścionkowych. Każdy dawkomierz był użyty jeden raz w celu oceny pojedynczego narażenia na promieniowanie. Przedstawione wyniki badania narażenia na...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node identification method is used more and more frequently. This technique has become increasingly accepted as a minimally alternative to routine auxillary dissection. The combination method of identification with the use of radioactive Tc 99m-labeled sulphur colloid and vital blue-dye is most frequent. The most used radioactive dose is 8-60 MB, which is injected a day before surgery. Safeguards should be established by each institution for the use of radioactive materials. Appropriate radiation safeguards must be employed for the operative staff, surgeons and pathologists. The radiation exposure of surgeons operating room personel and the staff of pathology from radiocolloid sentinel node technique is extremely low but it is very important to confirm this fact in own setting. The highest exposure rate concerns the surgeon's hands within the breast injection site and the pathologist's hands from lumpectomy specimen and this site of radiation exposure was assessed using ring dosimeters. 28 persons of medical staff (surgeons, nurses and pathologists) were enrolled in this study. The radioactivity rate was assessed using a ring dosimeter. This study was confirmed that radiation exposure to the sentinel lymph node identification method in the operating room and Dept. of Pathology is minimal and is about the same or less as the exposure to the mammograph.


  23/23

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc u mieszkańców miasta Zabrza.
  Tytuł angielski: Chronic obstructive pulmonary disease in inhabitants of Zabrze.
  Autorzy: Niepsuj Grzegorz, Kozielski Jerzy, Niepsuj Klaudia, Ziora Dariusz, Polońska Anna, Cieślicki Jan, Rauer Roman, Dworniczak Szymon, Kamiński Janusz, Jastrzębski Dariusz, Krzywiecki Andrzej, Gabryś Jacek, Oklek Kazimierz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.354-359, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W 2001 r. przeprowadzono badanie ankietowe według kwestionariusza MRC oraz badanie spirometryczne u mieszkańców miasta Zabrze. Przebadano 239 mężczyzn i 320 kobiet w wieku od 19 do 69 lat. Paliło papierosy 40 proc. mężczyzn i 23 proc. kobiet. W porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w Zabrzu w latach 80. zaobserwoano zmniejszenie się liczby palących mężczyzn. Mężczyźni częściej (32 proc.) porzucali palenie niż kobiety (19 proc.). Występowanie przewlekłego produktywnego kaszlu było ściśle związane z nałogiem palenia papierosów. Z nałogiem palenia były, także związane duszność oraz świszczący oddech, lecz w mniejszym stopniu niż produktywny kaszel. POChP zdefiniowane według kryteriów GOLD występowało częściej u palących niż u niepalących, zwłaszcza wśród mężczyzn (odpowiednio 19 proc. i 2 proc.). Przewlekły produktywny kaszel, świszczący oddech i zaawansowana duszność oraz intensywne palenie papierosów (ponad 40 paczkolat) były silnie powiązane z występowaniem POChP. U ponad 50 proc. badanych, u których stwierdzono POChP, choroba ta była rozpoznana wcześniej. Prawie 80 proc. osób z POChP w ciągu ostatniego roku nie pobierało żadnych leków.

  Streszczenie angielskie: In 2001 a modified MRC questionnaire and spirometry were performed in the inhabitants of Zabrze (Poland). Two hundred and thirty-nine men and 320 women aged 19-69 years were studied. Forty percent of men and 23 p.c. of women were smokers. In men but not in women a decline in smoking habit was observed as compared with previous studies in Zabrze carried out in the eighties. More men (32 p.c.) than women (19 p.c.) gave up smoking. The prevalence of chronic productive cough was closely related to smoking habit. Dyspnea and wheezing were also related to smoking but less strongly than productive cough. The prevalence of COPD (diagnosed according to GOLD criteria) was 10.2 p.c. COPD was more common in smokers than in non-smokers, especially among men (19 p.c. and 2 p.c. respectively). Persistent productive cough, wheezing and advanced dyspnoea as well as intensive smoking (more than 40 pack years) were strongly connected with the prevalence of COPD. COPD was previously diagnosed in more than 50 p.c. of subjectes identified as having COPD in this study. Almost 80 p.c. of subjects with COPD were not given any treatment in the past year.

  stosując format: