Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JASKOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Leczenie przeciwbólowe po zabiegu embolizacji tętnic macicznych - obserwacje wstępne.
Tytuł angielski: Treatment of pain induced by uterine artery embolization: a preliminary observation.
Autorzy: Jaskowiak R., Pietura R., Janczarek M., Bednarek W., Przesmycki K.
Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.30-34, il., tab., bibliogr. [15] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,574

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizacja tętnic macicznych (UAE) jest nową niechirurgiczną metodą leczenia mięśniaków macicy. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania mięśniaków macicy i zwiększenia liczby UAE może powstać istotny problem związany z leczeniem silnych bólów trzewnych towarzyszących UAE. Poza pojedynczymi obserwacjami, charakter tego bólu nie był dotychczas badany. Celem badań była ocena jego intensywności, czasu trwania , lokalizacja oraz reaktywności na leczenie morfiną (metodąPCA) w połączeniu z diklofenakiem, w czasie 24 godz. po UAE. Silny ból spoczynkowy (VAS 5) występował u większości z 46 badanych pacjentek. W czasie pierwszych 4 godz. po UAE wymagał stosowania morfiny (jedynie 10 z 46 ocenianych pacjentek nie stosowało PCA). Ból miał charakter rytmiczny, nawracający lub ciągły i stały, uogólniony lub nieokerślony. W następnych 4 godzinach intensywność bólu oraz zapotrzebowanie na morfinę ulegały zmniejszeniu oraz zwiększała się liczba pacjentek nie stosujących PCA. Po 8 godz. od UAE intensywność bólu i zużycie morfiny były niewielkie. Ból w pierwszych 8 godz. po UAE jest prawdopodobnie wynikiem ostrego niedokrwienia całej macicy, na co wskazuje istotna korelacji pomiędzy objętością macicy a zapotrzebowaniem na morfinę. Ból o mniejszej intensywności, w późniejszym okresie, jest prawdopodobnie związany z samym niedokrwieniem mięśniaków. Duża różnica w zapotrzebowaniu na morfinę w ciągu pierwszych 4 godz. (0-41 mg), pomimo jednoczesnego stosowania diklofenaku, może ...

  Streszczenie angielskie: Uterine artery embolization (UAE) is a new nonsurgical therapy for uterine fibroid disease. One of the major issues in the continuing development of UAE is pain control after procedure. Exept for few observations, timecourse and character of post-UAE pain was not sufficiently studied. The aim of study was to define the intensity, character and time course of pain after UAE for the treatment of fibroid disease. Patient-controlled analgesia (PCA) pump with intravenous morphine was available to patients for 24 hours and additionally diclofenac was given to them. The PCA pump records, intensity of pain assessed with VAS (visual analog scale) and its character (time-course and place) were reviewed and analyzed in 46 patients. The severe pain (VAS 5) experienced after UAE follows a consistent pattern as a generalized, undetermined cramping pain over time. Pain increased immediately after the procedure is completed and then remains constant for 4 hours (only 10 of 46 patients did not used PCA). During next 4 hours the intensity of pain and the number of PCA doses decreases to a much lower level. The severe pain during 8 hours after UAE probably results from a global uterine ischemia caused by the sudden occlusion of the main uterine arteries. This mechanism is supported by the observed correlation between uterine volumes and the total morphine doses required by patients. After 8 hours the pain is reduced to a much lower plateau with resumption of blood flow to normal ...

  stosując format: