Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JASIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Mała masa urodzeniowa, umieralność okołoporodowa noworodków i porody przedwczesne w Szpitalu Rejonowym w Brzezinach w latach 1987-96.
Tytuł angielski: Low birth weight, death rate around birth and preterm delivery in the years 1987-1996 in the Regional Hospital in Brzeziny.
Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Jasiński Andrzej, Oszukowski Przemysław, Wieczorek Marek
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.533-537, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/21

  Tytuł oryginału: Zmiany w kosmówce i doczesnej u kobiet z poronieniami nawracającymi i z dodatnim mianem przeciwciał antykardiolipinowych.
  Tytuł angielski: Chorional and decidual lesions in patients with recurrent miscarriage and anticardiolipin antibodies.
  Autorzy: Dybowicz Piotr, Jasiński Piotr, Migdał Magdalena, Skrzypczak Jana
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.89-98, il., tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/21

  Tytuł oryginału: Hemodynamic performance after stented vs stentless aortic valve replacement.
  Autorzy: Jasiński M. J., Hayton J., Kadziola Z., Woś S[tanisław], Sosnowski A. W.
  Źródło: J. Cardiovasc. Surg. 2002: 43 (3) s.313-317, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 311,845

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Stentless bioprostheses are anticipated to cause improved hemodyanmics and increased longevity over stented bioprosthesis. We have compared echocardiographic analysis of stented bioprosthesis "Freestyle" with stented "Mosaic" bioprosthesis. Because of similar technology (0 pressure fixation, anticalcification) any differences may relate to stent. Methods. Twenty-eight patients undergoing AVR were randomly assigned to receive either stented or stentless. Echocardiograms, by means of M-mode and Doppler were performed early, 3-6 months and 1 year postoperatively. Results. The peak flow velocity was significantly lower in teh stentless group, especially 1 week and 6 months after surgery. Mean transvalvular gradient dropped significantly in stentless group and did not change in stented group. EOA did not change significantly in either of groups. AoV velocity time integral was increasing in stentless group. LV mass had fallen significantly in both groups but degree of mass reduction was comparable. Conclusions. There are marked improvements of stentless valves hemodynamics. However it is not necessary equal to higher degree of LV mass reduction during 1 year follow-up.


  4/21

  Tytuł oryginału: Obrazy mikroskopowe mięśniaków macicy wyłuszczonych w czasie cięcia cesarskiego.
  Tytuł angielski: Morphological pattern of uterine myomas enucleated at cesarean section.
  Autorzy: Bałoniak Barbara, Jasiński Piotr, Drews Krzysztof, Słomko Zbigniew
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.255-259, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wyłuszczenie mięśniaków macicy jest najczęstszą operacją towarzyszącą cięciu cesarskiemu. W pracy przedstawiono wyniki analizy badań histopatologicznych mięśniaków macicy wyłuszczonych w czasie cięcia cesarskiego w latach 1990 - 1999 na Oddziale Porodowym Katedry Perinatologii i Ginekologii AM w Poznaniu. Myomectomię wykonano u 101 rodzących cięciem cesarkim. W obrazie morfologicznym wyłuszczonych mięśniaków macicy przeważał przerost i martwica guza.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Myomectomy is the most common surgery performed at cesarean delivery. This report reviews a 10-year experience with surgical managaement of leiomyomata at cesarean section. Material et methods: 101 women had myomectomies performed at cesarean delivery during the period studied. (0.89 p.c. of all cesarean sections). We reviewed the pathology on the all specimens. Results: In 90 cases only one myoma was enucleated, in other 11 two or more myomas were enucleated. 59 myomas were hypertrophic and 52 myomas were necrotic. Conclusions: The most frequent secondary change reported was hypertrophy of the muscle fibers and necrosis.


  5/21

  Tytuł oryginału: Early results of standard versus "off-pump" coronary artery by-pass grafting - two centre study.
  Tytuł polski: Pomostowanie tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego. Czy lepsze wyniki wczesne? Analiza doświadczeń dwóch ośrodków.
  Autorzy: Jasiński Marek J., Woś Stanisław, Knapik Piotr, Ridgeway Dan, Olszówka Piotr, Bachowski Ryszard, Szurlej Dariusz, Spyt Tom J.
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Mirosława (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.375-385, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Coronary artery by-pass grafting (CABG) without cardiopulmonary by-pass (CPB) but with the use of a new generation of stabilisers has been recently shown to be a safe and reproducible procedure, and is increasingly used in cardiac surgery. Aim. To compare early results of CABG performed with or without CPB. Methods. 150 consecutive patients who underwent VABG in 1999 were recruited to the study. Peri-operative and early in-hospital post-operative data were analsed in three groups of patients who underwent different strategies of CABG. One group had CABG with CPB whereas the two other groups underwent "off-pump" CABG (OPCAB) with different post-operataive protocols. All groups were comparable with regard to the peri-operative risk factors. The early post-operative period in the intensive care unit was analysed including ventilation time (IPPV), inotropic agents usage, blood and fluid transfusions, urine output, overall fluid balance, drainage, and various laboratory results. Results. Compared with patients who underwent standard CABG, the OPCAB patients had higher haemoglobin and platelet levels, lower transfusion rate, lower inotropic drug usage and shorter duration of hhospitalisation. Different post-operative strategies in the OPCAB patients significantly influenced the IPPV time, urine output, transfusion rate, duration of hospitalisation and the frequency of post-operative atrial fibrillation. Conclusions. Patients selcted for OPCAB were characterised by a similar risk profile to that of patients who undergo CBG with CPB. However, the former group had shorter duration...


  6/21

  Tytuł oryginału: " Nasze ciało - milczące streszczenie nas samych" - terapia psychomotoryczna i jej zastosowanie w praktyce fizjoterapeuty.
  Tytuł angielski: " Our body - silent summary of ourselves" - psychomotor therapy and it's application in physioterapists practice.
  Autorzy: Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna, Jasiński Ryszard, Lubersac RenŠe de, Chądzyńska Dorota
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.165-170, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Psychomotoryka to pojęcie dotychczas mało znane w Polsce. Od dwóch lat są prowadzone zajęcia przez farancuskich przychomotoryków na Wydziale Fizjoterapii Akademii WYchowania Fizycznego. Praca ma na celu krótką charakterystykę terapii psychomotorycznej oraz środków, którymi dysponuje w oddziaływaniu na pacjenta, interdyscyplinujących fizjoterapię z innymi dziedzinami. Ma ona bowiem wszechstronne zastosowanie w innych dziedzinach kultury fizycznej oraz pedagogice, psychologii, psychiatrii etc. Terapia psychomotoryczna opiera się na wiedzy neurofizjologicznej. Jej celem jest zorganizowanie, utrwalenie nowych połączeń synaptycznych. Oddziałuje na psychikę przez aktywność ruchową - motorykę. Rozpoczyna się ona od ciała, bo to ono ma nieświadomą wiedzę, tego, co dla nas dobre. Zanim dziecko zacznie mówić, przystosowanie się do życia będzie sposobem odbierania świata zewnętrznego. Bodźce między światem zewnętrznym a dzieckiem wyzwalają emocje - te przekształcają się w odczucia, a wszystko razem jest rejestrowane przez układ nerwowy. Terapia przez aktywność cielesną jest czasem jedyną możliwością, która pozwala dotrzeć do pacjenta, niezależnie od wieku. Istotne w psychomotoryce jest całościowe spojrzenie na jednostkę, terapia dotyczy nie tylko samego pacjenta, ale także jego otoczenia. Jest to więc leczenie kompleksowe, czasem z udziałem psychologa, psychiatry. Ważne jest, aby w terapii brała udział rodzina, bo musi ona nadążać za zmianami, jakie zachodzą w dziecku. Terapia ...

  Streszczenie angielskie: Psychomotor therapy- conception little known in Poland. For two years there are conducted practical classes by French psychomotorists in Wrocław AWF, facutly of physiotherapy. Main aim of this paper is th characterize psychomotor therapy, its means of influence on patietns and interdisciplinary factors of psychothereapy, which has versatile applications in other branches of physical education and pedagogies, psychology, psychiatry etc. Psychomotor is connected with body and psyche. Knowledge of this discipline is based on experiences of neurologist, psychiatrist, psyhologists like Piaget, Winnoicott, Freud, Mahler. Work with patient's body should be verbalized, the body become a form and signal. Communication between therapist and patient should be also non-verbal through gestures, facial expres, behaviour. During its growth body records experiences and sometimes wrongly identifies problems - sometimes it is not corrected by anybody. When it is impossible to verbalize (e.g. autism) therapit sould use facial expressions, touch and eye contact. It is important to talk about our gestures and aware patient what are our intentions. Therapist should coexists with patient. This coexistence is the essnece of the therapy, patient should express and satisfy its needs -therapist should only suggest, propose and lead. Therapy is conducted in many different ways: dance, relaxation, Orlik's method, "poor theatre school", and water exercises. Meettings in therapy should be done on ...


  7/21

  Tytuł oryginału: Zaburzenia motoryki przełyku w cukrzycy.
  Tytuł angielski: Esophageal motility disorders in diabetes mellitus.
  Autorzy: Wagner Agnieszka, Jasiński Andrzej, Adrych Krystian, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.135-138, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jako choroba ogólnoustrojowa powoduje zaburzenia struktury i funkcji różnych narządów i układów, także przewodu pokarmowego. Gastropareza, zaparcie czy biegunka należą do najbardziej znanych powikłań cukrzycy w układzie trawiennym - najprawdopodniej dlatego, iż są one również najbardziej dokuczliwymi dla chorego. Jednak, jak wskazują dostępne publikacje, w przebiegu cukrzycy dochodzi także do rozwoju zabrzeń funkcji przełyku, które najczęściej przebiegają bezobjawowo. Charakterystyczne zmiany motoryki przełyku stwierdzane przez badaczy obejmują zwolnienie, a nawe brak pierwotnej fali perystaltycznej, pojawienie się spontanicznych, silnych skurczów tonicznych, zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku, spowolnienie perystaltyki, rżp. Występowanie tych zmian najprawdopodobniej wiąże się z obecnością innego powikłania dłużej trwającej cukrzycy, dotyczącego ukłądu nerwowego, jakim jest neuropatia autonomiczna. Świadczyć o tym może częstsze występowanie zaburzeń motoryki przełyku u chorych na cukrzycę ze stwierdzaną neuropatią autonomiczną, a także rozpoznanie aż u 40 proc. badanych z chorobą refluksową bez cukrzycy neuropatii autonomicznej. Wymaga to jednak jeszcze dalszych badań zarówno nad funkcją układu współczulengo i przywspółczulnego w obrębie przełyku, jak i samym mechanizmem powstawania zaburzeń motoryki przełyku w cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a systemic disease which causes disorders of funciton and structure of different organs not avoiding gastrointestinal tract. Gastroparesis, constipation, diarrhoea are widely known complications of long-lasting diabetes mellitus in digestive system, probably because they are the most nagging for the patietns. In literautre the dysfunctions of oesophageal motility in diabetes mellitus is also described. Their course is frequently symptomless. Esophageal motor disorders are characterized by absence or marked decrease in the primary peristaltic wave, resence of spontaneous, strong, tonic contractions, reduction in the lower oesophageal sphincteric pressure, delayed oesophageal transit, gastroesophageal reflux. These anomalies most probably are connected with the autnomic neuropathy which is another complication of long-standing diabetes mellitus referring to neurological system. The evidence of this relationship may be that oesophageal motor dysfunction are more likely to occur in diabetics in the presence of autonomic neuropathy and that 40 p.c. of studied non-diabetic patients with gastroesophageal reflux had autonomic neuropathy. The final conclusion is that the further studies of the function of parasympathetic and sympathetic system in oesophagus and the mechanism of oesophageal motility disorders in diabetes are still required.


  8/21

  Tytuł oryginału: Evaluation of haemodynamic effects of stentless versus conventional stended biological aortic valves.
  Tytuł polski: Biologiczne protezy aortalne bezstelażowe i stelażowe. Właściwości hemodynamczne.
  Autorzy: Jasiński Marek J., Hayton Julie, Kadzioła Zbigniew, Gołba Krzysztof, Biernat Jolanta, Szafranek Adam, Bachowski Ryszard, Woś Stanisław, Sosnowski Andrzej W.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.610-617, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Increasing data suggest that stentless biological aortic valves may be more durable and cause better haemodynamic imporvement than convetional biological aortic valves. Aim. To compare the haemodynamic effects of stentless versus conventonal stented bioprostheses of aortic valve. Methods. The study gorup consisted of 28 patients who were selected from 100 consecutive patients who underwent aortic valve replacement in 1996 and 1997. Fourteen patiens (7 males, mean age 68 ń 5 years) received a stentless bioprosthesis (Freestyle wheras in the remaining fourteen (7 males, mean agae 73 ń 6 years) a conventional aortic valve (mosaic) was implanted. Both groups were matched for age, gender and the size of the implanted valve. Because of the same technology of valve fixation and anticalcification, the differences between the two types of valves may be only due to the presence of stent. Haemodynamic effect were assessed using echocardiography performed just after, 6 months and 12 months afte surgery. Flow velocities across the valve and the left ventricular outflow tract, fractional chortening and left ventricular mass were measured. Results. The maximal flow velocity across the valve was significantly lower in the stentless group compared with the patients with stented valve. Also, the mean transvalvular gradient significantly decreased in the former group of patients. The regresson of the left ventricular mass was similar in both groups. Left ventricular ejection fraction increased in both groups, however, the improvement was significantly greater in the patients with a seentless valve. Conclusions. Haemodynamic effects of stentless prosthetic aortic valves are better than those of conventional stented bioprosthesis.


  9/21

  Tytuł oryginału: Realizacja planowego leczenia próchnicy zębów u wojskowego personelu lotniczego.
  Tytuł angielski: Elective treatment of the dental carries in the military air force.
  Autorzy: Skrzypkowski Adam, Jasiński Tadeusz, Margańska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.117-125, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Około 20 proc. pilotów przybywa na badania okresowe z czynnymi ubytkami próchnicy zębów. Z grupy tej ok. 8 proc. nie realizuje zaleceń przez 12 miesięcy. Dane te wskazują na niską skuteczność leczenia stomatologicznego w jednostkach lotniczych. Opracowano schemat oraz tok organizacyjny planowego leczenia stomatologicznego.


  10/21

  Tytuł oryginału: Mikroobrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRM) w stomatologii.
  Tytuł angielski: Magnetic Resonance Microimaging (MRM) in dentistry.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Węglarz Władysław P., Kupka Tomasz, Sułek Zenon, Gibas Mirosław, Jasiński Andrzej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.9-16, il., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania mikroskopii magnetyczno-rezionansowej (MRM) do trójwymiarowego obrazowania komory i kanałów korzeniowych zęba trzonowego ludzkiego i pomiaru objętości w warunkach in vitro. Wykorzystano usunięty, zniszczony próchnicą pierwszy stały ząb trzonowy ludzki. Rejestracji dokonano dzięki zastosowaniu tomografu badawczego o polu 4.7 T, wyposażonego w konsolę Maran DRX oraz cewki gradientowe i głowicę pomiarową własnej konstrukcji. Wykonano dwie serie pomiarów metodami opartymi na echu spinowym - pierwszą z wykorzystaniem obrazowania wielowarstwowego, drugą zas wykorzystując sekwencję 3D SE bez wyboru warstwy. Wyznaczona objętość jam zębowych (komora i trzy kanały korzeniowe) wyniosla 70 mm3. otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystanie MRM jako oryginalnej nieimpresyjnej techniki obrazowania do rejestracji topografii i objętości kanałów korzeniowych.


  11/21

  Tytuł oryginału: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych gminy Gorzków
  Autorzy: Pawlak Halina, Jasiński Krzysztof
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.184-188, sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  12/21

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań granicy tolerancji przyspieszeń w wirówce przeciążeniowej w latach 1994-2000.
  Autorzy: Wojtkowiak Mieczysław, Jasiński Tadeusz, Domin Artur, Kowalczuk Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.255-262, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeprowadzili analizę wszystkich wyników uzyskanych podczas określania granicy tolerancji przyspieszeń (GTP) w polskiej wirówce przeciążeniowej w latach 1994-2000, łącznie 2805 badań. Wyniki badań analizowano oddzielnie w grupie pilotów i podchorążych w zależności od zastosowanego programu działania przyspieszeń. Stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich lat wystąpił spadek tolerancji przyspieszenia +Gz w obu grupach badanych. Zaznaczył się on wyraźnie zarówno w grupie czynnych zawodowo pilotów, jak i u podchorążych przygotowywanych do lotnictwa wojskowego. Spadek ten jest istotny statystycznie. Autorzy wskazują, że obniżanie się GTP u pilotów wymaga zwiększenia intensywności ćwiczeń fizycznych ukierunkowanych na wzrost adaptacji układu krążenia i zwiększenie siły mięśni.


  13/21

  Tytuł oryginału: Nasze doświadczenia w stosowaniu artroskopii diagnostycznej i operacyjnej w obrażeniach urazowych i schorzeniach stawu kolanowego
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Jasiński Andrzej, Widuchowski Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.137-142, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/21

  Tytuł oryginału: Znieczulenie do operacji implantacji bezstelażowej zastawki aortalnej - nowe wyzwanie dla anestezjologa?
  Tytuł angielski: Anaesthesia for stentless aortic valve implantation - a new challenge for anaesthetist?
  Autorzy: Bończyk Andrzej, Szurlej Dariusz, Węglarzy Andrzej, Jasiński Marek, Kruczak Wojciech, Wenzel-Jasińska Izabela, Luboń Dariusz, Gaik Grzegorz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.21C-23C, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • transplantologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie, czy typ wszczepionej zastawki aortalnej ma wpływ na hemodynamikę układu krążenia. Ocenie poddano 25 pacjentów, u 10 wszczepiono zastawkę mechaniczną, a 15 - biologiczną zastawkę bezstelażową (stentless). Podczas wszczepiania zastawki bezstelażowej postępowanie anestezjologiczne nie uległo istotnym modyfikacjom. Autorzy uważają, że użycie śródoperacyjnej przezprzełykowej echokardiografii jest niezbędną częścią monitorowania śródoperacyjnego. Analiza elektrokardiograficzna powinna być dokonywana niezwykle starannie z racji możliwości blokowania ujść tętnic wieńcowych przy wszczepianiu zastawki bezstelażowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare anaesthetic protocols in two groups of patients scheduled for aortic valve replacement, 10 for a mechanical valve and 15 - for a stentless valve. We concluded that stentless aortic valve implantation requires no major change in anaesthetic approach, transoesophageal echocardiography was very valuable monitoring method and after surgery ECG should be carefully monitored because of possible coronary occlusion after aortic implantation.


  15/21

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian białka C-reaktywnego w okresie pooperacyjnym u chorych poddanych zabiegom kardiochirurgicznym oraz przydatność monitorowania tego parametru w planowaniu dalszego leczenia i postępowania pooperacyjnego.
  Tytuł angielski: C-reactive protein concentration monitoring for postoperative treatment planning in the open-heart surgery patients.
  Autorzy: Szurlej Dariusz, Toczek Krzysztof, Kruczak Wojciech, Jasiński Marek, Gaik Grzegorz, Rudnicki Marek, Machej Leszek, Ciżkowicz-Domaradzka Dorota
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.46C-47C, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było prześledzenie dynamiki zmian białka C-reaktywnego w okresie okołooperacyjnym u chorych poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym. Badaniom poddano 60 osób obojga płci. Pomiary stężenia CRP sprawdzano: po indukcji, 1 godzinę po operacji; 18, 48 i 72 godziny po operacji. W przeprowadzonych badaniach wyraźne zmniejszenie stężenia poziomu CRP występowało w 72 godzinie od zabiegu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the C-reactive protein (CRP) concentration in 60 patients undergoing open heart surgery at following points: T0 (after induction), T1 (1 hour after surgery), T2 (18 hours after surgery), T3 (48 hours after surgery) and T4 (72 hours after surgery). Significant CRP decrease at T5 was observed.


  16/21

  Tytuł oryginału: Endoprotezoplastyka połowicza w leczeniu złożonych złamań osteoporotycznych bliższego końca kości ramiennej
  Autorzy: Franiel Jan, Jasiński Andrzej, Mielnik Michał, Gierlach Grzegorz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.174-175, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/21

  Tytuł oryginału: Leczenie wielokierunkowej niestabilności stawu łopatkowo-ramiennego plastyką torebki sposobem Neer'a
  Autorzy: Franiel Jan, Jasiński Andrzej, Gierlach Grzegorz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.198-199, il., bibliogr. 8 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/21

  Tytuł oryginału: Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej, w kontekście starań Polski o członkostwo w Unii.
  Autorzy: Jaworska-Łuczak Barbara, Jasiński Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.37-46, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przepisy wspólnotowe dotyczące zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej, zapewniają ochronę milionom Europejczyków. Obywatele UE - osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek, pracownicy delegowani, emeryci, renciści, studenci i turyści realizujący swoje prawa do swobodnego poruszania się i pobytu na terenie Unii stają wobec rozmaitych kwestii i problemów zawiązanych z zabezpieczeniem społecznym. Artykuł pokazuje wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia. Od czasów przyjecia wspólnotowych przepisów o zabezpieczeniu społecznym Trybunał Sprawiedliwości wydał ponad 400 orzeczeń dotyczących ich interpretacji, większość z nich na korzyść obywateli UE. Można więc stwierdzić, że bez orzecznictwa Trybunały Sprawiedliwości ochrona zapewniona przez przepisy wspólnotowe o zabezpieczeniu społecznym byłaby mniej skuteczna i zadowalająca.

  Streszczenie angielskie: European law acts related to social security and also health service ensure protection for milions of European Union citizens. Citizens of UE - employes, self employers, disabled, pensioners, students and tourists consuming their right to free movement and staying of persons in EU meet different problem consist on social secutity. Article presents the influence of indegments of the Court of Justice on health care system. Since existing of unify regulations of social security the Court of Justice edited over 400 acts related to their interpretation, in most of the cases benefitiants were individuals.


  19/21

  Tytuł oryginału: Analiza katapultowań w aspekcie przyczyn i występowania obrażeń ciała w lotnictwie polskim w latach 1988-1998.
  Tytuł angielski: An analysis of catapulting in view of reasons and incidence of body injuries in the Polish aviation between 1988 and 1998.
  Autorzy: Wojtkowiak Mieczysław, Jasiński Tadeusz, Kowalczuk Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.359-365, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera analizę udanych katapultowań w lotnictwie polskim w latach 1988-1998. Autorzy badali zaistniałe zdarzenia pod kątem przyczyn i doznanych obrażeń ciała, a także pod względem udziału tzw. "czynnika ludzkiego" i innych czynników mogących mieć wpływ na konieczność opuszczania samolotu. Stwierdzono, że najczęstszymi przyczynami podjęcia decyzji do skorzystania z katapulty były awarie techniczne, a w drugiej kolejności błąd człowieka. W porównaniu do katapultowań w innych państwach, stwierdzono mniejszy odsetek ciężkich obrażen ciała.

  Streszczenie angielskie: An analysis of the successful catapulting in the Polish aviation between 1988 and 1998 is being presented. The authors analyzed catapulting in view of their reasons and injuries as well as a contribution of so-called human factor and other factors which may influence an exist from the aircraft. It has been found that the most frequent reason of catapulting have been technical defects followed by the human error. A percentage of severe injuries has been lower than that in other countries.


  20/21

  Tytuł oryginału: Stres a szkoła przetrwania.
  Tytuł angielski: Stress and survival.
  Autorzy: Kalina Roman Maciej, Tomczak Andrzej, Jasiński Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.397-404, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Koniecznym elementem przygotowania pilota wojskowego do wypełnienia jego zawodowej misji jest trening szkoły przetrwania (servival). Jest on ściśle związany z oddziaływaniem czynnika stresu. Autorzy podnoszą kwestie zjawiska stresu w odniesieniu do szkoły przetrwania uwzględniając specyfikę adaptacji pilota wojskowego do działania w dwóch środowiskach: w powietrzu i na ziemi. Dotychczasowe wyniki badań ujawniały, że tylko około 23 proc. pilotów wojskowych jest przygotowanych w stopniu co najmniej dostatecznym do działań w odosobnieniu. Wymaga to więc poszukiwania innych form szkolenia niż wg tradycyjnych standardów militarnych.

  Streszczenie angielskie: A survival is an important element of the military pilot training. It is closely related to an effect of stress. A relationship between stress and survival is being analized. Specific adaptation of military pilots to act in air and on the earth is also being considered. Available results have shown that only 23 p.c. of the military pilots is being prepared to act in solitude to a moderate degree. Therefore, other forms of training should be though.


  21/21

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: