Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JARZĄBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Rola i funkcja kanałów chlorkowych sterowanych potencjałem z rodziny CIC i ich defekty prowadzące do chorób genetycznych.
Tytuł angielski: The role and the function of voltage-gated chloride channels of the CIC family and its defects leading to genetic diseases.
Autorzy: Dołowy Krzysztof, Bednarczyk Piotr, Hordejuk Renata, Dworakowska Beata, Nurowska Ewa, Jarząbek Wanda
Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.307-313, il., tab., bibliogr. [33] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
Sygnatura GBL: 301,727

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: There are 9 channels of the CIC family in mammals and new others in fishes, plants, yeast and bacteria. The CIC channels are present in different tissues and play a role in transmembrane potential stabilization, transepithelial transport, cell volume regulation, acidification of intracellular organelles. The genetic defects of CIC-1 chloride channel lead to myotonias, the defect in CIC-5 channel to the formation of stones in kidney, while the defect in CIC-Kb channel leads to the Bartter's syndrome.


  2/8

  Tytuł oryginału: Evaluation of the usefulness of the ELISA method for detection of enterovirus antibodies in serum samples of patients with myocarditis.
  Autorzy: Wielkopolska Anna, Gut Włodzimierz, Binduga-Gajewska Iwona, Jarząbek Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT10-MT14, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Enteroviruses are among the etiological factors in myocarditis, In the majority of cases it is impossible to obtain a direct confirmation of the presence of the virus, and typologically specific methods are of limited applicability, due both to the number of enteroviruses that can cause myocarditits, and to the serological cross reactions among them. The goal of our research was to determine the usability of the ELISA test and the complement fixation reaction (CFR) in diagnostic testing of the serum of patients with myocarditis. Material/Methods: The research material consisted of 1197 serum samples collected from patients with myocarditis. In all these samples we measured the contentration of IgG adn IgM enterovirus antibodies using the ELISA method, and teh height of the titer using the CFR method. Results: The presence of IgM antibodies is a confirmation of current infection. A postitive result was obtained for 61 p.c. of the patients. On the other hand, if one accepts as confirmation of infection a titer significantly different from the level observed in thy healthy population, namely ň 16 for CFR and ň 11 for ELISA-IgG (cf. positive results of 33 p.c. for CFR and 18.8 p.c. for ELISA IgG in our patients), the results may be disproportional. If one assumes as a test criterion a significant increase in titer, the presence of infection was confirmed in 28.5 p.c. of cases for CFR and 62 p.c. for ELISA-IgG. Conclusions: An analysis of the concentration of IgG antibodies constitutes a clear confirmation of infection., if the criterion of evaluation is based on a measure in a single serum sample. In this case it is necessary to test for a significant increase in the titer. The use of the average titer for the population at large to evaluate results leads to both false positives and false negatives. Testing for IgM antibodies in a single serum sample is a faster method which confirms the current presence of infection. Our results indicate that the ELISA test can be used to diagnose myocarditis, since


  3/8

  Tytuł oryginału: Problematyka seksuologiczna w praktyce ginekologicznej.
  Tytuł angielski: Sexual problems in gynecological practice.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.57-60, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poruszono zagadnienia z pogranicza ginekologii i seksuologii. Uwzględniono zagadnienia związane z rozwojem psychoseksualnym. Wskazano na przejawy aktywności seksualnej dziewcząt i kobiet w różnych okresach życia. Poruszono takie problemy kliniczne, jak dyspareunia, problemy seksuologiczne niepłodnych małżeństw oraz kobiet z wadami narządów płciowych. Wspomniano też o transseksualizmie, biseksualizmie i homoseksualizmie.


  4/8

  Tytuł oryginału: Pacjentka z podwójną macicą i zaburzeniami miesiączkowania typu oligomenorrhoea.
  Tytuł angielski: Uterus duplex and oligomenorrhoea in girls.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.71-72, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 15-letniej pacjentki z zaburzeniami miesiączkowania typu oligomenorrhoea i podwójną macicą. Pacjentka, po przeprowadzeniu wilokierunkowej diagnostyki, jest aktuala w trakcie terapii hormonalnej. Wymaga dalszej opieki ginekol.-położniczej.


  5/8

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
  Tytuł angielski: Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction.
  Autorzy: Pasierbiński Artur, Jarząbek Aneta
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.86-100, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiona jest rehabilitacja pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, wg programu stosowanego w Carolina Medical Center. Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta i różni się intensywnością, tempem i metodyką usprawniania. Różnice te są zależne od: techniki operacyjnej, czasu od urazu, współistniejących urazów, wieku, rodzaju aktywności i kondycji fizycznej pacjenta oraz jego motywacji i znajomości programu usprawniania. W procesie rehabilitacji można wyróżnić kilka etapów: -przygotowanie do operacji, -wczesna faza pooperacyjna; ostra, trwająca około dwóch tygodni (do zdjęcia szwów), -faza powrotu funkcji stawu, trwająca do około dziewiątego tygodnia po operacji, -okres przygotowania i stopniowego powrotu do aktywności i rekreacyjnej i sportowej, -pełny powrót do uprawiania sportu po około 6-9 m-cach, w zależności od rodzaju dyscypliny sportowej. Głównymi założeniami rehabilitacji pooperacyjnej są: -zmniejszenie bólu, wysięku i stanu zapalnego, -ćwiczenia zakresu ruchu bezpośredniego po operacji, w zakresie 0ř - 60ř do 90ř w granicach tolerancji, i osiągnięcie pełnego zakresu ruchu do około 9. tygodnia, -pełne obciążenie kończyny w dniu operacji, w granicach tolerancji bólowej, -jak najszybsze odzyskanie kontroli mięśniowej i czynnej stabilizacji kolana, -ćwiczenie propriocepcji i koordynacji (już we wczesnej fazie pooperacyjnej), -zapobieganie konfliktowi w stawie rzepkowo-udowym, -wczesne włączanie do ćwiczeń ...

  Streszczenie angielskie: Paper presents rehabilitation program for the patients after anterior cruciate ligament reconstruction employed in Carolina Medical Center. Rehabilitation course is divided on six periods. -preoperation phase, -early postoperative phase (acute) (0-2 weeks), -function restoring phase (up to 9 week), -preparing and gradual returning to recreation and sports activity (from 9 week), -return to full ports activity (after 6-9 months, depending of kind sport). The rehabilitation protocol is flexible, intensity and progression of rehabilitation vary and is related to: the surgery (graft choice, fixation, operative procedure), timing from injury (tissue adaptation, compensatory mechanisms), coexisting injures (meniscus and cartilage lesion), age, patients activity level, motivation and knowledge of th erehabilitation program. Principles of postoperative care and rehabilitation in our clinic are: -decrease of pain, swelling, and inflammation, -full weight bearing astolerated witch or without crutches, -immediate ROM exercises in the range 0ř - 60ř to 90ř as tolerated, gradually increased to 120ř and ful flexion after 6-9 weeks postoperatively (utilizing CPM, passive, active assisted and active exercises), -quadriceps, hamstrings and whole lower limb and pelvis muscle exercises with increasing resistance in close and open kinetic chains, -prevention from patello-femoral joint problems, -proprioception and coordination exercises (from early postoperative), -return to work after ...


  6/8

  Tytuł oryginału: Rola i badania Krajowego Ośrodka ds. diagnostyki zakażeń poliowirusami akredytowanego przez Światową Organizację Zdrowia w programie eradykacji poliomyelitis.
  Tytuł angielski: The role and studies of the National Center for Education of poliomyelitis.
  Autorzy: Jarząbek Zdzisław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.531-540, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa nt. eradykacji polio w Regionie Europejskim WHO Warszawa 08.10. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań wirusologicznych wykonanych w Krajowym Ośrodku w ramach programu eradykacji poliomyelitis. Publikacja obejmuje najważniejsze prace związane z uzyskaniem akredytacji ŚOZ jak i wyniki badań, które pozwoliły na uzyskanie certyfikatu dla Polski jako kraju wolnego od występowania dzikich szczepów poliorirusów.

  Streszczenie angielskie: In 2002 all the countries of the European Region were certified free of wild poliomyelitis virus transmission. In Poland the viral diagnosing, ensuing from coordinated by WHO eradication program, has been conducted exclusively by the National Poliovirus Laboratory (NPL) located in the Virology Department of National Institute of Hygiene, Warsaw. In this report we describe diagnostic criteria as well as the scope of laboratory tests and procedures carried out by NPL from 1998 in order to obtain and maintain WHO accreditation. In addition we present a summary of laboratory findings in fecal samples from patients with acute flaccid paralysis and from their contacts. We conclude with a discussion of crucial in terms of virology points of the eradication program especially in view of its further implementation during the "after certification" era.


  7/8

  Tytuł oryginału: Tożsamość seksualna człowieka w świetle współczesnej seksuologii.
  Tytuł angielski: Sexual identity.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.189-194, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy poruszono temat związany z tożsamością seksualną. Wskazano na szereg czynników biologicznych, psychicznych i społecznych wpływających na seksualność człowieka.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work is to discuss identity. Human sexuality is connected with psychological, biological and social factors.


  8/8

  Tytuł oryginału: Ciąża młodocianych a depresja okołoporodowa.
  Tytuł angielski: Postpartum depression.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna, Wybrańczyk Katarzyna, Szafińska Agnieszka, Rzeczycki Jacek, Friebe Zbigniew
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.277-282, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Smutek poporodowy, depresja poporodowa oraz psychoza poporodowa są to najczęściej występujące zaburzenia emocjonalne u kobiet w połogu, w każdym wieku. Oprócz opieki medycznej, ważna jest opieka pedagogiczno-psychologiczna nad młodocianą ciężarną, także w aspekcie profilaktyki depresji okołoporodowej.

  Streszczenie angielskie: The subject of this study is postpartum depression in women of all ages. This is a very important problem in psychiatry, gynecology and adolescent gynecology.

  stosując format: