Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JARZĄB
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
Sygnatura GBL: 312,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  2/20

  Tytuł oryginału: A study of thyroglobulin concentration in the thyroid and serum of patients with different thyroid disorders.
  Autorzy: Czarnywojtek Agata, Krysińska Iwona, Łącka Katarzyna, Stawny Bolesław, Rólski Michał, Jarząb Barbara, Włoch Jan, Gembicki Maciej
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.143-148, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Knowledge concerning the structure and quality of thyroglobulin (tg) has great significance for the better understanding of the pathogenesis of different thyroid diseases. The localization of the Tg gene and studies of its structure by molecular biological techniques make possible precise investigations of its expression. The aim of our study was to evaluate Tg content in the thyroids and Tg concentrations in the serum of 108 patients suffering from beenign or malignant thyroid disorders. The method of investigation was isolating total protein from thyroid tissues obtained during surgery and determining Tg content in the thyroid extracts and Tg concentrations in serum The Tg concentrations in serum and in thyroid protein extracts were evaluated by fluoroimmunometric assay. Statisctical analysis was carried out with the help of the computing programmes.


  3/20

  Tytuł oryginału: Radiotherapy outcomes in laryngeal cancer - a retrospective study.
  Tytuł polski: Wyniki radioterapii chorych na raka krtani - analiza retrospektywna.
  Autorzy: Hliniak Andrzej, Michalski Wojciech, Szutkowski Zbigniew, Jarząbski Andrzej, Laskus Zofia, Frenkiel Zofia, Osmólski Antoni, Rolski Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.111-117, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wyników radykalnej radioterapii chorych na raka krtani w zależności od typowych czynników klinicznych takich jak: wiek, płeć, stopień zaawansowania choroby, stopień histopatologicznego zróżnicowania, stopień sprawności chorego, lokalizacja nowotworu, poziom hemoglobiny we krwi oraz zbadanie znaczenia potencjalnych czynników rokujących takich jak: intensywność palenia papierosów oraz występowanie choroby wieńcowej i stanów pogruźliczych w płucach. Analizowano retrospektywnie informację o 372 chorych leczonych w latach 1989-1995 samodzielnie i radykalnie promieniami w Zakładzie Teleradioterapii II Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie. Charakterystyka materiału: 88 proc. mężczyzn, 12 proc. kobiet, wiek: 29-82 lat, zaawansowanie: T1-20 proc., T2-34 proc., T3 - 30 proc., T4 - 16 proc., przerzuty do węzłów chłonnych: 27 proc. Całkowitą odpowiedź na leczenie (CR) uzyskano w 71 proc. przypadków. Wyleczenia miejscowe po 2 latach wynoszą 52 proc. (T1-T2 - 64 proc., T3-T4 - 40 porc.). Wczesne reakcje : ból w przełykaniu, zlewne zapalenie błony śluzowej i złuszczanie wilgotne odnotowano odpowiednio w 69 proc., 48 proc. i 41 proc. przypadków. Ciężkie powikłania późne stwierdzono u 19 pacjentów. Stwierdzono istotny wpływ stopnia zaawansowania klinicznego T i N oraz stopnia sprawności na ryzyko zgonu. Pacjenci w późnym stopniu zaawansowania (T3 - T4) mieli dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu od pacjentów we wczesnym stopniu zaawansowania (T1 - T2). Ryzyko ...

  Streszczenie angielskie: Study aim. To analyze the importance of pre-treatment factors (age, sex, T, N, histological differentiation, site, Hb level, performance status) and to investigate the influence of cigarette smoking and pulmonary and cardiac diseases on treatment oucomes in laryngeal cancer patients. Material and methods. From the year 1989 until May 1995 372 consecutive patietns with cancer of the larynx were radically irradiated at the 2nd Telradiotherapy Department of The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cnacer Centre and Institute of Oncology in Warsaw (MSCMCC). Pt. characteristics - 88 p.c. men; 12 p.c. women, age: 29-82 years, stages: T1 - 20 p.c., T2 - 34 p.c., T3 - 30 p.c., T4 - 16 p.c., lymph node metastases: 27 p.c. Results. Complete response to treatment (CR) - 71 p.c. of cases. Loco-regional control after 2 years 52 p.c. (T1-T2 - 64 p.c., T3-T4 - 40 p.c.). Early reactions: pain on swallowing confluent mucositis and most skin reaction in 69 p.c., 48 p.c. and 41 p.c. of cases, respectively. Serious late complications - 19 patietns. In a majority of these cases several forms of serious damage were observed. Patietns with advanced disease (T3 - T4) present a two times higher death risk as compared to patienys in earlier stages of the disease (T1-T2). Patients with cervical node metastases also present a two times higher death risk as compared to NO cases. Patients with performance status 1 or more had a respectively three or four times hither death risk than patients with ...


  4/20

  Tytuł oryginału: Rola i funkcja kanałów chlorkowych sterowanych potencjałem z rodziny CIC i ich defekty prowadzące do chorób genetycznych.
  Tytuł angielski: The role and the function of voltage-gated chloride channels of the CIC family and its defects leading to genetic diseases.
  Autorzy: Dołowy Krzysztof, Bednarczyk Piotr, Hordejuk Renata, Dworakowska Beata, Nurowska Ewa, Jarząbek Wanda
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.307-313, il., tab., bibliogr. [33] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: There are 9 channels of the CIC family in mammals and new others in fishes, plants, yeast and bacteria. The CIC channels are present in different tissues and play a role in transmembrane potential stabilization, transepithelial transport, cell volume regulation, acidification of intracellular organelles. The genetic defects of CIC-1 chloride channel lead to myotonias, the defect in CIC-5 channel to the formation of stones in kidney, while the defect in CIC-Kb channel leads to the Bartter's syndrome.


  5/20

  Tytuł oryginału: Białka szoku termicznego jako naturalne adjuwanty.
  Tytuł angielski: Heat-shock proteins as natural adiuvants.
  Autorzy: Jarząb Jerzy
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.40-43, bibliogr. 11 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Białka szoku termicznego (HSP) lub inaczej białka stresu komórkowego są jedną z najliczniejszych grup białek cytoplazmatycznych i spełniają w organizmie ludzkim szereg ważnych funkcji. Są białkami opiekuńczymi - chaperonami stabilizującymi trzeciorzędową strukturę innych białek, uczestniczą w procesie prezentacji antygenów, stymulują także wydzielanie cytokin prozapalnych i dojrzewanie komórek dendrytycznych. Wykorzystując powyższe właściwości białka szoku termicznego podjęto bardzo interesujące próby ich zastosowania w immunoterapii swoistej, które w chwili obecnej ukierunkowane są przede wszystkim na immunoterapię nowotworów i leczenie przewlekłych infekcji wirusowych, w przyszłości mogą jednak rozszerzyć się na inne działy immunoterapii swoistej.

  Streszczenie angielskie: Heat shock proteins (HSP) belong to a family of conserved cytoplasmatic proteins that play an important role as chaperone molecules, interact with antigen presenting cells, stimulate them to secrete proinflammatory cytokines and mediate maturation of dendritic cells. These properties permit utilization of some heat shock proteins for development of new methods of specific immunotherapy. At present, they are investigated for specific immunotherapy of malignant tumors and of chronic viral infections.


  6/20

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu sarkoidozy u dzieci. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosis of sarcoidosis in children. Case report.
  Autorzy: Machura Edyta, Karczewska Krystyna, Golemiec Ewa, Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata, Ziółkowski Adam, Halkiewicz Franciszek, Jarząb Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.525-529, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Sarkoidoza jest przewlekłą, wielonarządową, ziarniniakową chorobą o nieznanej etiologii, która najczęściej występuje u młodych dorosłych w wieku 20-40 lat. Rozpoznanie sarkoidozy potwierdza obecność nieserowaciejących ziarniniaków w zajętych narządach. Sarkoidoza względnie rzadko występuje u młodszych dzieci. W wieku przedszkolnym charakteryzuje ją triada objawów: zmiany skórne, zapalenie stawów i zmiany oczne bez zajęcia układu oddechowego. U starszych dzieci i dorosłych zajęty jest przeważnie układ oddechowy, węzły chłonne i narząd wzroku. W pracy przedstawiono 4,5-letniego chłopca z sarkoidozą wielonarządową z zajęciem skóry, wątroby, kości i mięśni.

  Streszczenie angielskie: Sarcoidosis is a chronic, multisystem, granulomatous disorder of unknown cause that occurs most commonly between 20 -40 years of age. The diagnosis is confirmed by demenstration of epithelial cell granulomas in tissue biopsy specimen. It rarely occurs in young children. Sarcoidosis in preschool children manifests by the triad of skin, joint and eye involvement without pulmonary disease, whereas in older children involvement of lungs, lymph nodes and eyes predominate. A case of sarcoidosis is presented in a 4,5-year-old boy with skin, liver, bone and muscular involvement.


  7/20

  Tytuł oryginału: Evaluation of the usefulness of the ELISA method for detection of enterovirus antibodies in serum samples of patients with myocarditis.
  Autorzy: Wielkopolska Anna, Gut Włodzimierz, Binduga-Gajewska Iwona, Jarząbek Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT10-MT14, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Enteroviruses are among the etiological factors in myocarditis, In the majority of cases it is impossible to obtain a direct confirmation of the presence of the virus, and typologically specific methods are of limited applicability, due both to the number of enteroviruses that can cause myocarditits, and to the serological cross reactions among them. The goal of our research was to determine the usability of the ELISA test and the complement fixation reaction (CFR) in diagnostic testing of the serum of patients with myocarditis. Material/Methods: The research material consisted of 1197 serum samples collected from patients with myocarditis. In all these samples we measured the contentration of IgG adn IgM enterovirus antibodies using the ELISA method, and teh height of the titer using the CFR method. Results: The presence of IgM antibodies is a confirmation of current infection. A postitive result was obtained for 61 p.c. of the patients. On the other hand, if one accepts as confirmation of infection a titer significantly different from the level observed in thy healthy population, namely ň 16 for CFR and ň 11 for ELISA-IgG (cf. positive results of 33 p.c. for CFR and 18.8 p.c. for ELISA IgG in our patients), the results may be disproportional. If one assumes as a test criterion a significant increase in titer, the presence of infection was confirmed in 28.5 p.c. of cases for CFR and 62 p.c. for ELISA-IgG. Conclusions: An analysis of the concentration of IgG antibodies constitutes a clear confirmation of infection., if the criterion of evaluation is based on a measure in a single serum sample. In this case it is necessary to test for a significant increase in the titer. The use of the average titer for the population at large to evaluate results leads to both false positives and false negatives. Testing for IgM antibodies in a single serum sample is a faster method which confirms the current presence of infection. Our results indicate that the ELISA test can be used to diagnose myocarditis, since


  8/20

  Tytuł oryginału: Xerostomia - aptyalismus.
  Autorzy: Jarząb Grażyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.92-93
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/20

  Tytuł oryginału: Problematyka seksuologiczna w praktyce ginekologicznej.
  Tytuł angielski: Sexual problems in gynecological practice.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.57-60, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poruszono zagadnienia z pogranicza ginekologii i seksuologii. Uwzględniono zagadnienia związane z rozwojem psychoseksualnym. Wskazano na przejawy aktywności seksualnej dziewcząt i kobiet w różnych okresach życia. Poruszono takie problemy kliniczne, jak dyspareunia, problemy seksuologiczne niepłodnych małżeństw oraz kobiet z wadami narządów płciowych. Wspomniano też o transseksualizmie, biseksualizmie i homoseksualizmie.


  10/20

  Tytuł oryginału: Pacjentka z podwójną macicą i zaburzeniami miesiączkowania typu oligomenorrhoea.
  Tytuł angielski: Uterus duplex and oligomenorrhoea in girls.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.71-72, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 15-letniej pacjentki z zaburzeniami miesiączkowania typu oligomenorrhoea i podwójną macicą. Pacjentka, po przeprowadzeniu wilokierunkowej diagnostyki, jest aktuala w trakcie terapii hormonalnej. Wymaga dalszej opieki ginekol.-położniczej.


  11/20

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
  Tytuł angielski: Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction.
  Autorzy: Pasierbiński Artur, Jarząbek Aneta
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.86-100, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiona jest rehabilitacja pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, wg programu stosowanego w Carolina Medical Center. Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta i różni się intensywnością, tempem i metodyką usprawniania. Różnice te są zależne od: techniki operacyjnej, czasu od urazu, współistniejących urazów, wieku, rodzaju aktywności i kondycji fizycznej pacjenta oraz jego motywacji i znajomości programu usprawniania. W procesie rehabilitacji można wyróżnić kilka etapów: -przygotowanie do operacji, -wczesna faza pooperacyjna; ostra, trwająca około dwóch tygodni (do zdjęcia szwów), -faza powrotu funkcji stawu, trwająca do około dziewiątego tygodnia po operacji, -okres przygotowania i stopniowego powrotu do aktywności i rekreacyjnej i sportowej, -pełny powrót do uprawiania sportu po około 6-9 m-cach, w zależności od rodzaju dyscypliny sportowej. Głównymi założeniami rehabilitacji pooperacyjnej są: -zmniejszenie bólu, wysięku i stanu zapalnego, -ćwiczenia zakresu ruchu bezpośredniego po operacji, w zakresie 0ř - 60ř do 90ř w granicach tolerancji, i osiągnięcie pełnego zakresu ruchu do około 9. tygodnia, -pełne obciążenie kończyny w dniu operacji, w granicach tolerancji bólowej, -jak najszybsze odzyskanie kontroli mięśniowej i czynnej stabilizacji kolana, -ćwiczenie propriocepcji i koordynacji (już we wczesnej fazie pooperacyjnej), -zapobieganie konfliktowi w stawie rzepkowo-udowym, -wczesne włączanie do ćwiczeń ...

  Streszczenie angielskie: Paper presents rehabilitation program for the patients after anterior cruciate ligament reconstruction employed in Carolina Medical Center. Rehabilitation course is divided on six periods. -preoperation phase, -early postoperative phase (acute) (0-2 weeks), -function restoring phase (up to 9 week), -preparing and gradual returning to recreation and sports activity (from 9 week), -return to full ports activity (after 6-9 months, depending of kind sport). The rehabilitation protocol is flexible, intensity and progression of rehabilitation vary and is related to: the surgery (graft choice, fixation, operative procedure), timing from injury (tissue adaptation, compensatory mechanisms), coexisting injures (meniscus and cartilage lesion), age, patients activity level, motivation and knowledge of th erehabilitation program. Principles of postoperative care and rehabilitation in our clinic are: -decrease of pain, swelling, and inflammation, -full weight bearing astolerated witch or without crutches, -immediate ROM exercises in the range 0ř - 60ř to 90ř as tolerated, gradually increased to 120ř and ful flexion after 6-9 weeks postoperatively (utilizing CPM, passive, active assisted and active exercises), -quadriceps, hamstrings and whole lower limb and pelvis muscle exercises with increasing resistance in close and open kinetic chains, -prevention from patello-femoral joint problems, -proprioception and coordination exercises (from early postoperative), -return to work after ...


  12/20

  Tytuł oryginału: Differentiated thyroid cancer: from molecular biology to clinical practice.
  Autorzy: Jarząb Barbara, Włoch Jan, Lange Dariusz, Wiench Małgorzata, Gubała Elżbieta
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.17-20, bibliogr. 47 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południowe 08-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two main histotypes of thyroid carcinoma - papillary carcinoma and follicular carcinoma - derive from the same cell type but exhibit different routes of molecular development. In papillary carcinoma, receptor kinase encoding protooncogenes RET or TRK play main role in the initiation of tumorigenesis. Their rearrangements have been found in circa 25 p.c. and 10 p.c. of tumors respectively. The initiating event in the remaning part of papillary cancers remains unknown. Some of RET negative cancers may develop towards anaplastic carcinoma, as RET rearrangements have never been observed in this type of cancer. Follicular carcinomas develop from follicular adenomas. RAS mutations are found in a substantial part of benign and malignant follicular tumors, more frequently in iodine-deficient areas. The molecular event criucial for the transition from adenoma to carcinoma remains a matter of debate. Recently a PAX8-PPARç1 rearranggement has been proposed to be essential for this step of tumorigenesis. Finally, loss of TP53 is a common feature of undifferentiated thyroid cancers, responsible for their aggressive phenotype. RET rearrangements are very frequent in thyroid cancers observed in contaminated areas of Belarus, Ukraine and Russia after Chernobyl fall out. It is not clear, whether they are molecular fingerprints of radiation or are signs of an early onset of cancer. The prognosis significance of RET-positivity is also unspecified. RET mutations have been reported with higgher frequency in more advanced cancer, on the other side, RET-positive cancers probably do not proceed towards undifferentiated carcinoma.


  13/20

  Tytuł oryginału: Surgical treatment of differentiated thyroid carcinoma in children.
  Autorzy: Włoch Jan, Handkiewicz-Junak Daria, Kukulska Aleksandra, Jarząb Barbara
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.45-50, il., bibliogr. 44 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południe 08-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: There is a considerable disagreement on differentiated thyroid cancer (DTC) treatment in children. In most centres standard treatment for DTC comprises total thyroidectomy, radioiodine treatment and TSH suppressive therapy. However, not all agree on such radical therapy due to the minor agressivity of differentiated thyroid cancer in children. The opponents question both the indications for total thyroidectomy and complementary radioiodine treatment. The aim of the present study is a retrospective analysis of treatment results in children treated or followed up in our centre. The study included 205 children with DTC (age 4 to 18) observed up to 27 years post initial treatment (median: 4 years). There were 48 children with follicular ca and 156 with papillary ca diagnosed. The median age at diagnosis was 14 years. The treatment comprised total thyroidectomy in 176 cases (86 p.c.), radioiodine therapy in 80 p.c. and TSH suppressive therapy with levothyroxine in all patients. The actuarial survival rate was 100 p.c. and recurrence rate 10,7 p.c. The 5 and 10 - year actuarial disease free survival was 76 p.c. and 74 p.c. respectively. The results were much poorer in children who were not primarily treated by a radical approach. It is to be concluded that total thyroidectomy and radioiodine treatment significantly improve recurrence free survival in children and should be routinely applied even in young children as the primary treatment of differentiated thyroid carcinoma.


  14/20

  Tytuł oryginału: Odkrycie genomu ludzkiego a przyszłość endokrynologii.
  Autorzy: Jarząb Barbara
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.13-18 - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/20

  Tytuł oryginału: Influence of the corticotropin releasing hormone (CRH) on the brain-blood barrier permeability in cerebral ischemia in rats.
  Autorzy: Hendryk S[tanisław], Jędrzejowska-Szypułka H., Jośko J., Jarząb B., D”hler K. D.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.85-94, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The increase in the blood-brain barrier (BBB) permeability and a developing cerebral oedema due to the ischemic infarction appear a few hours, and intensity during a few days, after closing the carotid arteries. It fails to be clear, however, what causes the increase in the microvessels damage, and whether the damage is a secondary result of the vasoactive substances released by the neurones and glia cells damaged by the ischemia. CRH, which plays an essential role in integrative the nervous, endocrine, and immunological systems, has a positive effect on the decrease in the permeability of the BBB damaged by various physical and chemical factors. Therefore, the examination of the CRH role in the cerebral ischemia may prove useful for explaining the processes taking place in the foci of the cerebral infarction and their environment. The experiment was carried out on rats which, 20 minutes before closing of both internal carotid arteries, was administered 10 ćg CRH to cerebrospinal fluid via cisterna magna of the brain. The BBB permeability was measured 30 minutes, 3 hours, 3 days, and 7 days after closing the arteries. The experiment has shown the CRH protective effect on the BBB and its consequent effect on the decrease in the BBB permeability which appeares in the 3 hours after closing the arteries (p 0.05), and is high significant during the chronic phase of the cerebral ischemia (p 0.03). It can be thus concluded that CRH, by affecting directly the endothelium of the cerebral vesels, decreases the endothelial damage in the acute phase of the ischemia. The decrease is noted to be more significant in the chronic phase of the ischemia...


  16/20

  Tytuł oryginału: Rola i badania Krajowego Ośrodka ds. diagnostyki zakażeń poliowirusami akredytowanego przez Światową Organizację Zdrowia w programie eradykacji poliomyelitis.
  Tytuł angielski: The role and studies of the National Center for Education of poliomyelitis.
  Autorzy: Jarząbek Zdzisław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.531-540, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa nt. eradykacji polio w Regionie Europejskim WHO Warszawa 08.10. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań wirusologicznych wykonanych w Krajowym Ośrodku w ramach programu eradykacji poliomyelitis. Publikacja obejmuje najważniejsze prace związane z uzyskaniem akredytacji ŚOZ jak i wyniki badań, które pozwoliły na uzyskanie certyfikatu dla Polski jako kraju wolnego od występowania dzikich szczepów poliorirusów.

  Streszczenie angielskie: In 2002 all the countries of the European Region were certified free of wild poliomyelitis virus transmission. In Poland the viral diagnosing, ensuing from coordinated by WHO eradication program, has been conducted exclusively by the National Poliovirus Laboratory (NPL) located in the Virology Department of National Institute of Hygiene, Warsaw. In this report we describe diagnostic criteria as well as the scope of laboratory tests and procedures carried out by NPL from 1998 in order to obtain and maintain WHO accreditation. In addition we present a summary of laboratory findings in fecal samples from patients with acute flaccid paralysis and from their contacts. We conclude with a discussion of crucial in terms of virology points of the eradication program especially in view of its further implementation during the "after certification" era.


  17/20

  Tytuł oryginału: Udział czynników genetycznych w kontroli stężenia IgE u chorych z alergią wziewną : praca doktorska
  Autorzy: Zbraniborski Tomasz, Jarząb Jerzy (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, 92, [2] k. : il., tab., bibliogr. 171 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20793

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/20

  Tytuł oryginału: Simultaneous radiotherapy and radioimmunotherapy of malignant gliomas with anti-EGFR antibody labelled with iodine 125. Preliminary results.
  Autorzy: Wygoda Zbigniew, Tarnawski Rafał, Brady Luther, Stęplewski Zenon, Bażowski Piotr, Wojtacha Maciej, Stępień Tomasz, Kula Dorota, Składowski Krzysztof, Kokocińska Danuta, Wygoda Andrzej, Pawlaczek Agnieszka, Etmańska Aleksandra, Larysz Dawid, Jarząb Barbara
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.29-33, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In this paper we present the preliminary results of a prospective trial of the efficacy of simultaneous radiotherapy and anti-EGFR 125I radioimmunotherapy of maligant gliomas with 2 years' total survival as the end-point, raising the question whether anti-EGFR 125I radioimmunotherapy influences the disease-fee survival in these patients. Material and methods: Patients with anaplastic astrocytoma or primary glioblastoma were previously treated by a macroscopically radical neurosurgical approach and randomized either to radiotherapy + radioimmunotherapy arm or treated by radiotherapy alone. Seven patients were included in the group with radioimmunotherapy, among them five with GBM and two with AA, and five patients in the control arm. Patients were irradiated to 60 Gy using three-dimensional conformal noncoplanar techniques. Anti-EGFR 125I monoclonal antibody 425 radioimmunotherapy (50 mCi/course) was started during 4th week of radiotherapy and was repeated three times in one week intervals. Results: Time of follow-up ranges between 2 and 10 months in the anti-EGFR 125I radioimmunotherapy arm and 4 and 9 months in the control arm. Recurrence was diagnosed in all patients in the EGFR 125I group with a lethal outcome in two of them and in 4 patients in the control group. Median time to recurrence was 2 and 5 months respectively. Conclusions: Taking into account early recurrences observed, we propose to continue the studies on the efficacy of adjuvant anti-EGFR 125I radioimmunotherapy in a selected group of patients in whom the greates benefit may be expected on the basis of molecular studies, among them EGFR expression investigation.


  19/20

  Tytuł oryginału: Tożsamość seksualna człowieka w świetle współczesnej seksuologii.
  Tytuł angielski: Sexual identity.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.189-194, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy poruszono temat związany z tożsamością seksualną. Wskazano na szereg czynników biologicznych, psychicznych i społecznych wpływających na seksualność człowieka.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work is to discuss identity. Human sexuality is connected with psychological, biological and social factors.


  20/20

  Tytuł oryginału: Ciąża młodocianych a depresja okołoporodowa.
  Tytuł angielski: Postpartum depression.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna, Wybrańczyk Katarzyna, Szafińska Agnieszka, Rzeczycki Jacek, Friebe Zbigniew
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.277-282, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Smutek poporodowy, depresja poporodowa oraz psychoza poporodowa są to najczęściej występujące zaburzenia emocjonalne u kobiet w połogu, w każdym wieku. Oprócz opieki medycznej, ważna jest opieka pedagogiczno-psychologiczna nad młodocianą ciężarną, także w aspekcie profilaktyki depresji okołoporodowej.

  Streszczenie angielskie: The subject of this study is postpartum depression in women of all ages. This is a very important problem in psychiatry, gynecology and adolescent gynecology.

  stosując format: