Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAROSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rozpoznawanie zatoru tętnicy płucnej w dobie spiralnej tomografii komputerowej.
Tytuł angielski: Pulmonary embolism diagnostics in the age of sprial computet tomography.
Autorzy: Kwaśniewski Artur, Krasnowska Maryla, Jaroszewska Beata, Korbuszewska-Gontarz Beata, Tyc Marek, Pelak Tomasz
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.468-472, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W rozpoznawaniu zatoru tętnicy płucnej (ZTP) posługujemy się licznymi badaniami dodatkowymi. Spiralna tomografia komputerowa (sTK), umożliwiająca bezpośrednie wykazanie skrzepliny w naczyniach płucnych, charakteryzuje się dużą swoistością (96 proc.) i czułością (65-100 proc.). Prezentujemy analizę wyników badań tętnic płucnych wykonanych techniką sTK w pracowni RTG szpitala im. J. Jonstona w Lubinie, w czasie 18 miesięcy. Dokumentujemy 38 przypadków ZTP. Wystąpiły one jako powikłania różnych stanów, przede wszystkim przebytego zabiegu chirurgicznego, zapalenia żył głębokich kończyn dolnych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Rozpoznanie ZTP dotyczyło 0,1 proc. pacjentów oddziałów chirurgicznych oraz 0,4 proc. chorych z oddziałów internistycznych. U 16 chorych ZTP był związany z zabiegiem chirurgicznym, co stanowiło 42 proc. przypadków. Wśród 27 przypadków ZTP na oddziałach internistycznych 9 ZTP rozpoznano u pacjentów z ciężką postacią POChP, 4 u pacjentów z zapaleniem zakrzepowym żył kończyn dolnych i 3 u pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia. Zwracamy uwagę na możliwości diagnostyczne i walory różnych stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Diagnosing pulmonary embolism (PE) we can use many investigations. We are presenting analysis of pulmonary artery investigations performed using spiral CT during 18 months in the J. Jonston hospital in Lubin. The were 38 PE cases diagnosed. They were complicationg following states: surgical intervention, lower limbs profound thrombophlebitis, COPD, chronic circulatory insufficiency, neoplastic disease, oral contraceptive drugs and unknown. PE affected 0,1 p.c. surgical departments patients (that means 0,2 p.c. subjected to operation), and 0,4 p.c. internal diseases departments patietns. 16 cases, i.e. 42 p.c. were connected with operative procedures. The largest group of internal medicine departments patients with PE were those suffering from severe chronic airway obstruction (9 cases per 27), chronic circulatory insufficiency (3 per 27 ), lower limbs profound thrombophlebitis (4 per 27). This data shows, as important problem is PE differential diagnostics of patietns suffering from severe internal diseases especially and an important role of spiral computet tomography in it.


  2/2

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  stosując format: