Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAROSZEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Age-related changes in rat thymic epithelial cells.
Autorzy: Brelińska R[enata], Jaroszewicz A., Kowalska K[atarzyna]
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.173-174, il., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We investigated age-related changes in immunocytochemical localisation of cytokeratin 16 (CK 16) in thymuses of female Wistar rats at various stages of adult life (months 1, 3, 6, 12). Within the 1 st month of life, distribution of CK typical for individual subsets of thymic epithelial cells (TEC) was observed. The most numerous CK16+ TEC were observed in the outer region of medulla, in the outer cells of Hasall's corpuscles and in the superficial epithelial layr neighbouring the connective tissue of the capsule, septa and vessels of the thymus. In the 3rd month of life, increased intensity of CK16 reaction in superficial TEC was accompanied by increased numbers of CK6+ TEC in the outer region of the medulla. Age-related alterations in the distribution of the studied markers were evident beginning from the 6rh month of life and involved increased expression of CK16 in the superficial layer of TEC, which at the interface with the septa formed startifed epithelium. In parallel, decreased numbers of CK16+ TEC distribution of a similar type developed in 12-month old rats and they probably relfected altered functions of some TEC populations and decreased or increased biological activity of other TEC populations.


  2/5

  Tytuł oryginału: Choroby wątroby w przebiegu ciąży.
  Tytuł angielski: Liver diseases in pregnancy.
  Autorzy: Jaroszewicz Wiesław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.59-65, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Choroby wątroby występujące w przebiegu ciąży należy rozpatrywać w trzech kategoriach: 1) chorób specyficznych dla ciąży (wywołanych przez ciążę), 2) chorób współistneijących z ciążą (pojawiających się w ciąży niezależnie od niej) oraz 3) chorób istniejących już przed rozpoczęciem ciąży. Do najczęstszych zmian fizjologicznych obserwowanych w zakresie testów wątrobowych podczas prawidłowo przebiegującej ciąży należy zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi wskutek łożyskowej produkcji tego enzymu oraz obniżenie poziomu albumin w surowicy krwi w związku ze zwiększeniem objętości osocza. Badaniem fizykalnym można stwierdzić rumień dłoniowy i pajączki naczyniowe. W diagnostyce chorób wątroby u ciężarnych ważne jest ustalenie momentu pojawienia się schorzenia w relacji do czasu trwania ciąży, gdyż choroby specyficzne dla ciąży pojawiają się w określonych trymestrach. Ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych (AFLP) najczęściej pojawia się w trzecim trymestrze ciąży, niosąc ze sobą zagrożenie życia matki i płodu. Ustalono, że u płodów matek z AFLP występuje niedobór dehydrogenazy - długołańcuchowego 3-hydroksyacyto-koenzymu A (LCHAD). Identyfikacja mutacji genetycznej odpowiedzialnej za ten defekt stwarza możliwości ustalania ryzyka wystąpienia AFLP w zakresie diagnostyki prenatalnej. Kwas ursodeoksycholowy znalazł miejsce w lecziu wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Liver diseases in pregnancy should be considered in 3 categories: 1) disease peculiar to pregnancy (caused by pregnancy itself), 2) coincidental with pregnancy and 3) preexisting. The most frequent physiological abnormalities in liver function tests in pregnant women are increased serum alkaline phosphatase activity due to placental synthesis of this enzyme and reduced albuminemia due to hemodilution. Physical examination may show palmar serythema and vascular spiders. The time of onset of diagnosis in the terms of trimester must be verified, as the diseases peculiar to pregnancy have a characteristic time of onset. Acute fatty liver of pregnancy (AFLP) occurs in the third trimestesr and is a devastating disorder associated with substantial maternal and neonatal morbidity and mortality. A molecular basis consisting of long-chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A (CoA) dehydrogenase deficiency in fetuses of mothers with AFLP underlines this disorder. Prosphective diagnosis of this deficiency should allow proper genetic counselling about the risk of occurence of severe liver disease in the mother and lifesaving therapy for the affecated child. Ursadeoxycholic acid (UDCA) is now the established treatment for intra-hepatic cholstasis of pregnancy.


  3/5

  Tytuł oryginału: Olbrzymia pourazowa torbiel lewego nadnercza.
  Tytuł angielski: Giant posttraumatic cyst of the left adrenal gland.
  Autorzy: Jaroszewicz Sławomir, Brzeziński Witold
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.630-634, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 31-letniej pacjentki z olbrzymią, pourazową torbielą lewego nadnercza. Właściwe rozpoznanie przedoperacyjne nie było możliwe. Poprawną diagnozę u pacjentki postawiono w wyniku pooperacyjnego badania mikroskopowego wyciętych tkanek. W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne.


  4/5

  Tytuł oryginału: E-selectin, L-selectin, ICAM-1 and IL-6 concentrations changes in the serum of patients with hyperthyroidism in the early period of radioiodine I-131 therapy.
  Autorzy: Jurgilewicz Dorota H., Rogowski Franciszek, Łebkowska Urszula, Citko Anna, Jaroszewicz Ewa, Parfieńczyk Adam
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.39-42, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: among cytokines-interleukins: -6 and -8 (IL-6, IL-8) and E-selectin (E-sel.), L-selectin (L-sel.) and intercellular cell adhesion molecue-1 (ICAM-1) are the most important links in the initiation of the inflammatory process. Taking into account that the inflammatory process is te basic stage of effective radioiodine therapy, we tried to compare the behaviour of the initial inflammatory factors in the early period of I-131 therapy (RAI) of hyperthyroidism. The aim of the study was to estimate the behaviour of IL-6, ICAM-1, E-selectin and L-selectin concentrations in the serum of patients with hyperthyroidims before and during I-131 therapy. Material and methods: The gorups of 26 patients with Graves' diseases (GD) and 18 patients with toxic nodula goiter (TNG), aged 34-77, were studied. Control group (C) consisted of 10 healthy volunteers. For estimation of thyroid function serum concentrations of TSH, free T4 and free T3 were measured by IRMA or RIA kits (Polatom, Poland). IL-6, ICAM-1, E-selectin and L-selectin serum concentrations were determined using ELISA method by Bender kits (USA). Blood samples for all estimations were taken 1-12 days before and in 6th week after I-131 administration. Treatment dose of radioiodine was calculated, basing on modified equation for absorbed dose. Results: Compared to control, no statistical differences in the level of E-selectin (C - 44.4 ń 11 ng/ml) and L-selectin (C - 842 ń 168.9 ng/ml) were observed before treatment in the patients with GD (E-sel. - 59.8 ń 19.6 ng/ml; L-sel-1288.2 ń 273.5 ng/ml) and with TNG (E-sel...


  5/5

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania stężenia CRP w przesiewowej diagnostyce stanów gorączkowych u zakażonych HIV.
  Tytuł angielski: Clinical usefulness of plasma C-reactive protein concentration in HIV infected patients in diagnosis of fever and concomitant infections.
  Autorzy: Wiercińska-Drapało Alicja, Jaroszewicz Jerzy, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.237-243, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności stężenia białka C-reaktywnego w surowicy, dla przesiewowej oceny zagrożenia zakażeniami u chorych z HIV. Badaniami objęto 69 zakażonych HIV, u których mierzono temperaturę ciała oraz oznaczano stężenie CRP, OB, liczbę leukocytów, liczbę limfocytów CD4. Wykazano znamienną korelację pomiędzy gorączką a steężeneim CRP w surowicy (r = 0,68, p 0,001), i słabszą, lecz również znamienną pomiędzy gorączką a OB (r = 0,35, p = 0,003). Obserwacje te potwierdzono również przy pomocy analizy regresji wielocznnikowej (dla CRP r = 0,02 p 0,001). Oceniono również dodatnią i ujemną wartość predykcyjną wystąpienia ostrej infekcji dla CRP i OB. Uzyskano wysoką, ujemną wartość predykcyjną dla CRP - 100 proc., a niższą dla OB - 81 proc. Natomiast dodatnia wartość predykcyjna była wyższa dla OB (81 proc.) niż dla CRP (66 proc.). Zakazenie HIV nie powoduje wzrostu stężenia CRP w surowicy, niezależnie od stanu immunologicznego pacjenta. Kaźde, niewiwlkie zwyżki stężenia CRP u zakażonych HIV, sugerują proces chorobowy i wymagają szczegółowej diagnostyki. Porównanie wykorzystania oznaczania stężenia CRP i szybkości OB w diagnostyce stanów gorączkowych u pacjentów z HIV sugeruje większą przydatność diagnostyczną CRP.

  Streszczenie angielskie: Objective of this work was to examine the clinical usefulness of plasma C-reactive protein (CRP) concentration in HIV infecated patients as a marker of other, concomitant infections. Sixty-nine patients were enrolled. Body temperature, CRP concentration, ESR (erythrocyte sedimentation rate), white cells count and CD4 lymphocytes level were measured. Body temperature showed strong, significant correlation with plasma CRP concentration (r = 0,68, p 0,001) and weaker correlation with ESR (r = 0,35, p = 0,003). This observation was confirmed by the use of multiple regression analysis. Positive (PPV) and negative predictive values (NPV) of CRP plasma concentration and ESR for other infections occurrence were calculated. CRP showed high PPV (100 p.c.), while ESR (81 p.c.). In conclusion, HIV infection does not result in plasma CRP concentration increase, despite of patient's defense system impairment (CD4 count). Any increase in CRP concentration in HIV infected patients suggests existence of other infection and needs scrupulous examiantion. Clinical usefulness of plasma CRP concentration and ESR levels comparison in fever and concomitant infections diagnosis of suggests CRP advantage.

  stosując format: