Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAROSZ-CHOBOT
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/16

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania insuliny Lispro w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży oraz ocena ich komfortu życia.
  Tytuł angielski: Insulin Lispro in treatment of children and adolescents with type 1 diabetes and its effect on quality of life.
  Autorzy: Deja Grażyna, Jarosz-Chobot Przemysława, Muchacka-Bianga Małgorzata, Koehler Brygida
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.52-56, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie możliwości zastosowania insuliny Lispro w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży oraz ocena ich komfortu życia. Badaniem objęto 39 dzieci (20 dziewczynek i 19 chłopców), w wieku 2 -19 lat, pozostających pod opieką Poradni Diabetologicznej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Katowicach w okresie 1.01.98 - 30.10.99. Lispro (Humalog) zastosowano u dzieci z dwóch grup wiekowych: 2-8 lat (leczenie metodą konwencjonalną zintensyfikowaną wstrzyknięciami lispro) i 10-19 lat (leczenie metodą intensywną). Przeprowadzona analiza wykazała znamienne obniżenie glikemii 2 godz. po posiłku (p 0,05) i liczby hipoglikemii (p 0,05) po zmianie insulinoterapii u 27 pacjentów (insulinę krótkodziałającą zastąpiono lispro). Odnotowano rownież, że lispro daje zadowalającą kontrolę metaboliczną pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1 oraz znaczną poprawę jakości życia i komfortu leczenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show possibilities of Lispro application in treatment of diabetes type 1 in children and teenagers as well as evaluation of the quality of their lives. The study included 39 children (20 girls and 19 boys) aged 2 -19 undergoing treatment between Jan. 1 1998 and Oct. 30 1999 at the Outpatient Diabetological Department. Lispro (Humalog) was applied to children who divided into two groups based on their age. Children aged 2 - 8 were treatment using a conventional method intensified by lispro injections, while in the group aged 10-19 an intensive method of treatment was used. The analysis revealed the significant decrease both in postmeal glycaemia (p 0,05) and episodes of hypoglycaemia (p 0,05) in 27 patients, where short - acting insulin was replaced with lispro. It was also noted that application of lispro results in satisfactory metabolic control of diabetic patients as well substantial improbvement if the quality of their lives and comfort of treatment.


  3/16

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów cytokinowych TNF-ŕ (308 A/G), IL-10 (1082 A/T 819 C/T 592 A/C), IL-6 (174 C/G), IFN-ç (874 A/T); określenie genetycznie uwarunkowanego poziomu syntezy cytokin w grupie dzieci chorych z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Polymorphism of TNF-ŕ (308 A/G), IL-10 (1082 A/T 819 C/T 592 A/C), IL-6 (174 C/G), and IFN-ç (874 A/T); genetically conditioned cytokine synthesis level in children with diabetes type 1.
  Autorzy: Siekiera Urszula, Jarosz-Chobot P[rzemysława], Janusz J., Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 jest genetycznie uwarunkowaną chorobą autoimmunizacyjną. Geny, które określa się jako silnie zasocjowane z występowaniem choroby, zlokalizowane są w regionie HLA. Rozważana jest również rola indywidualnie zróżnicowanego nasilenia odpowiedzi immunologicznej oraz udział genów cytokinowych w predyspozycji do cukrzycy typu 1. Celem niniejszej pracy było określenie genetycznie uwarunkowanego poziomu sekrecji TNF-ŕ, IL-10, IL-6, IFN-ç w grupie chorych z cukrzycą typu 1. 36 dzieci z cukrzycą typu 1 i 36 zdrowych osób. DNA uzyskano z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej. Do oceny polimorfizmu zastosowano metodę PCR-SSP. Pacjenci z cukrzycą typu 1 różnią się poziomem wydzielania cytokin oraz częstością występowania genotypów cytokinowych od osób zdrowych. Genotyp TNF-ŕ (G/A) jak również IL-10 (ATA/ATA) oznaczany u dzieci chorych, nie pojawiał się w grupie kontrolnej. Genotypy IL-10 GCC/ACC, IL-6 C/C IFN-ç T/T obserwowano rzadziej w populacji chorych dzieci niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania IL-10 (GCC/ACC, GCC/ATA, ACC/ACC, ACC/ATA IL-6 G/G oraz IFN-ç T/A A/A pomiędzy tymi grupami. Dzieci chore częściej niż osoby zdrowe należały do wysokich wydzielaczy TNF-ŕ i IL-6. Indywidualnie zróżnicowaną podlegającą genetycznie kontroli zdolność do odpowiedzi immunologicznej można określić na poziomie molekularnym. Stanowi to ważny element uzupełnienia i poszerzenia danych immunogenetycznych istotnych dla szacowania czynników ...

  Streszczenie angielskie: Type 1 diabetes is a genetically conditioned autoimmune disease. Genes that account for strong clustering of the disease susceptibility are located within the HLA region. There is also considerable individual variation in the immune response and role of cytokine genes in the disease predisposition. The aim of our research was identification of the genetically controlled TNF-ŕ, IL-10, IL-6, IFN-ç secretion profile in children with diabetes type 1. We have examined 36 children with diabetes type 1 and 36 healthy individuals. DNA was extracted from mononuclear peripheral blood cells. For identification of the cytokine polymorphism PCR-SSP method was used. Patients with diabetes type 1 differ from the group of healthy persons in the cytokine synthesis level and in the cytokine genotypes distribution. Genotype TNF-ŕ (a/G) as well as IL-10 (ATA/ATA) was found only in group of children with diabetes but not in the control group. Genotypes IL-10 (GCC/GCC), IL-6 (C/C), IFN-ç (T/T) were observed with decreased frequency in children with diabetes type 1. No differences between patients and control group in the frequency of IL-10 (GCC/ACC) (GCC/ATA), (ACC/ACC) (ACC/ATA) IL-6 (G/G), (G/C) and IFN-ç (T/A), (A/A) genotypes were observed. Children with diabetes type 1 were more frequent "high producers" of TNF-ŕ and IL-6. It is possible to us molecular method to estimate the genetically controlled immune reactivity. It is very important immunogenetic factor of the disease ...


  4/16

  Tytuł oryginału: Zaćma cukrzycowa w pierwszym roku trwania cukrzycy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diabetic cataract during the first year of diabetes - report of the case.
  Autorzy: Muchacka-Bianga Małgorzata, Deja Grażyna, Jarosz-Chobot Przemysława, Minkina-Pędras Mariola, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.45-46, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaćma cukrzycowa rzadko dotyczy dzieci. Do jej wystąpienia przyczynia się zazwyczaj, poza predyspozycją genetyczną, długotrwałe niewyrównanie cukrzycy. Do rzadkości należą opisy przypadków pojawienia się zaćmy u dzieci w pierwszym roku trwania cukrzycy, dlatego też prezentujemy poniższy przypadek. U 12-letniej dziewczynki chorującej od 11 miesięcy na cukrzycę typu 1 w przeprowadzonym badaniu okulistycznym stwierdzono obustronną zaćmę tylnotorebkową. Poprzednie badanie okulistyczne (przy rozpoznaniu cukrzycy) nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. W czasie trwania choroby obserwowano okresy gorszego wyrównania metabolicznego (śr. HbA1C - 8,2 proc.).

  Streszczenie angielskie: Diabetic cataract rarely concerns children. Its occurrence is usually caused by a genetic predisposition as well as a long-term decompensation of diabetes. Cases of cataract in children during the first year of diabetes are exceptional, therefore this case is presented. During the ophtalmological examination bilateral retrocapsular cataract was diagnosed in 12-year-old girl with an eleven-month history of diabetes type 1. Previous ophtalmological examination had not shown any abnormalities. The poor metabolic control of diabetes was observed during thise time (avg. HbA1C - 8.2 p.c.).


  5/16

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 1 wśród pacjentek z zespołem Turnera czy zespół Turnera wśród pacjentek z cukrzycą typu 1?
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 1 among the patients with Turner syndrome or Turner syndrome among the patients with diabetes mellitus type 1?
  Autorzy: Gawlik Aneta, Jarosz-Chobot Przemysława, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.47-51, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Turnera (ZT) jest zaburzeniem chromosomalnym występującym z częstością 1 na 2000 żywo urodzonych noworodków płci żeńskiej, a jego istotą jest obecność tylko jednego prawidłowego chromosomu X. Dane z wielu ośrodków zajmujących się pacjentami z ZT potwierdzają zwiększoną częstość występowania w tej grupie chorych: upośledzonej tolerancji węglowodanów, insulinooporności i cukrzycy typu 2. Wiedza o cukrzycy typu 1 w tym zespole jest bardzo ograniczona. W naszym ośrodku cukrzycę typu 1 (wymagajacą zastosowania insulinoterapii) rozpoznano u 2 (na 75 diagnozowanych i leczonych) pacjentek z ZT. Celem pracy jest przedstawienie u obu pacjentek obrazu klinicznego zarówno ZT, jak i cukrzycy typu 1. Pacjentka L.A.: fenotyp mało znamienny, kariotyp 45,X, zespół rozpoznany w 10 r.ż., cukrzyca typu 1 w 11 r.ż. Pacjentka B.E.: fenotyp sugerujący ZT, kariotyp 45,X, zespół rozpoznany w 8 r.ż., cukrzyca typu 1 w 3 r.ż. Wnioski: 1. Każdy przypadek ZT powinien budzić "czujność diabetologiczną" zespołu terpeutycznego. 2. U każdej niskorosłej pacjentki z cukrzycą wskazana jest obserwacja w kierunku zespołu Turnera.

  Streszczenie angielskie: Turner syndrome (TS) is a chromosomal disorder occurring in approximately 1/2000 living female births and its essence is existence of only one normal X chromosome. There are data from many centres interested in TS which confirm increased frequency of impaired glucose tolerance, insulin resistance and diabetes mellitus (DM) type 2 in TS. Knowledge about DM type 1 in this syndrome is very limited. There are 2 girls in our clinic with TS (from among 75 diagnosed and treated) in whom diabetes mellitus was diagnosed and required insulinotherapy (type 1). The aim of the work: presentation of clinical appearance of TS andDM type 1 in both girls. Patient LA: not very characteristic fenotype, karyotype 45,X, TS recognised in the age of 10-years, DM - 11-years. Patient BE: characteristic features, karyotype 45,X, TS recognised in the age of 8-years, DM - 3-years. Conclusion: 1. Each Turner syndrome case ought to arouse "diabetic vigilance". 2. Observation toward Turner syndrome is advisable in each short patient with diabetes mellitus.


  6/16

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w leczeniu dzieci z cukrzycą typu 1 ciągłym podskórnym wlewem insuliny (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Own experience in treating children with diabetes type 1 by means of continuous subcutaneous insulin infusion (preliminary study).
  Autorzy: Minkina-Pędraś Mariola, Muchacka-Bianga Małgorzata, Jarosz-Chobot Przemysława, Koehler Brygida
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.217-220, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem była ocena efektów leczenia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1, u których stosowano ciągły podskórny wlew insuliny za pomocą osobistych pomp insulinowych. Materiał i metody. U 18 dzieci z cukrzycą typu 1 w wieku 11-18 lat (średnia wieku ok. 15,5 lat) oceniono średnie stężenie hemoglobiny glikowanej HbA1c, średnie zapotrzebowanie dobowe na insulinę, wskaźnik BMI przed zastosowaniem osobistej pompy insulinowej oraz po wstępnych 6 miesiącach leczenia. Wyniki. Po 6 miesiącach obserwacji w badanej grupie dzieci średnie stężenie HbA1c obniżyło się z 8,2 proc. do 7,4 proc. (p 0,03), średnie zapotrzebowanie dobowe na insulinę po 6 miesiącach zwiększyło się (p 0,04) z 0,78 do 0,91 j./kg masy ciała. U 44 dzieci wskaźnik BMI zwiększył się nieznamiennie statystycznie, a u 33 proc. pozostał bez zmian. W trakcie 6-miesięcznej obserwacji u 2 dzieci wystąpiło ciężkie niedocukrzenie. Wnioski. Ciągły podskórny wlew insuliny jest skutecznym modelem terapii cukrzycy typu 1. Zapotrzebowanie dobowe na insulinę podlega wahaniom w trakcie terapii, a w grupie nastolatków często obserwuje się jego wzrost.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study: Estimate effects of treatment with continuous subcutaneous insulin in children and adolescents with diabetes type 1. Material and methods. In 18 children with diabetes type 1, aged 11-18 years (mean 15.5 years) concentration of glycated hemogglobin (HbA1c), 24-hour insulin requirement, and body mass index (BMI) were analysed before introduction of continuous subcutaneous insulin infusion with personal insulin pump and after first 6 months of treatment. Results. After 6-months-observation in the examined group of children, the mean HbA1c concentration decreased from 8.2 p.c. to 7.26 p.c., the mean 24-hour insulin requirement increased from 0.78 to 0.9 U/kg (p 0.04). In 44 p.c. of children the increase of BMI was not statistically significant, and in 33 p.c. it did not change. During 6 months of observation in 2 children there was severe hypoglycaemia. Conclusions. Continuous subcutaneous insulin infusion is an effective model of therapy of diabetes type 1. However it is not always connected with a decreased insulin demand, on the contrary, sometimes there is an apparent increase in the insulin demand.


  7/16

  Tytuł oryginału: Neuropatia autonomiczna u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Autonomic neuropathy in diabetic patients. [P.] 1: Pathogenesis and clinical problems.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.158-160, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Neuropatia cukrzycowa jest jednym z najczęściej występujących poważnych powikłań w cukrzycy zarówno typu 1, jak i typu 2. Uszkodzenia włókien autonomicznych w przebiegu cukrzycy prowadzi do wystąpienia neuropatii autonomicznej. Wysuwane są 3 hipotezy dotyczące mechanizmów prowadzących do neuropatii cukrzycowej: metaboliczna, naczyniowa i immunologiczna. U wielu chorych występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu autonomicznego bez wyraźnych klinicznych objawów choroby.

  Streszczenie angielskie: Diabetic neuropathy is one the most common and serious complications of diabetes both type 1 and type 2. Damage to automatic nerves in the course of diabetes mellitus leads to diabetic autonomic neuropathy. There are three hypotheses explaing the pathogenetic mechanism of polyneuropathy: metabolic, vascular and immunological. Many diabetic patients have demonstrable abnormalities of autonomic function without any evidence of clinical disease.


  8/16

  Tytuł oryginału: Neuropatia autonomiczna u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Autonomic neuropathy in diabetic patients. [P.] 2: Diagnosis and management.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.161-164, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U wielu chorych występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu autonomicznego bez wyraźnych klinicznych objawów choroby. Wykonywanie testów czynności układu autonomicznego jest ważne dla oceny stanu neurologicznego i dla decyzji terapeutycznych powikłań cukrzycowych.

  Streszczenie angielskie: Many diabetic patients have demonstrable abnormalities of autonomic function without any evidence of clinical disease. Tests of autonomic function are assumed to be a measure of "neurological" state and may be important methods of assessing therapy of diabetic complications.


  9/16

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna i grzybicza w wybranych materiałach klinicznych u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Bacterial and fungal flora in some clinical materials in children with diabetes type 1.
  Autorzy: Nowakowska Maria, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.83-88, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dzieci, u których nie uzyskuje się dobrej kontroli metabolicznej cukrzycy, są narażone na częste występowanie zakażeń wywołanych własną florą (zakażenia endogenne). Cel pracy: Określenie częśtości występowania bakterii chorobotwórczych i oportunistycznych oraz grzybów z rodzaju candida. Materiał i metody: Badano mocz, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz wymazy z dróg moczowo-płciowych u 130 dzieci z cukrzycą (62 chłopców i 68 dziewcząt) hospitalizowanych z powodu świeżego ujawnienia (53 dzieci) lub niewyrównania (77 chorych) cukrzycy. Kostanowiło 29 dzieci z zaburzeniami wzrostu, u których badano jedynie mocz i wymazy z jamy ustnej i gardła, izolację i identyfikację drobnoustrojów przeprowadzonyco metodami stosowanymi w diagnostyce mikrobiologicznej. Wyniki: Staphylococcus aureus wykazano u 43 (33 proc.) dzieci z cukrzycą. Bakterie te izolowano z różnych materiałów, przy czym nie stwierdzono, aby były obecne w gardle częściej u dzieci z cukrzycą, niż u dzieci zdrowych. Streptococcus z grupy B izolowano u 29 dzieci (22,3 proc.), w tym u 10 w gardle. Bakterii tych nie stwierdzono u dzieci zdrowych. Bakteriurię bezobjawową stwierdzono u 15 (11,5 proc.) dzieci z cukrzycą oraz u 2 (6,9 proc ) dzieci zdrowych. Grzyby wykazano u 58 (44,6 proc.) dzieci z cukrzycą. Najczęściej izolowano gatunek Candida albicans (u 49 dzieci), rzadziej inne gatunki. Candida spp. izolowano z różnych materiałów, również w ilościach nieznamiennych z moczu, u 9 dzieci. Wnioski: ...

  Streszczenie angielskie: Background: Children with poorly controlled diabetes are exposed to infections often caused by endogenous flora. Aim: To estimate incidence of pathogenic and opportunistic bacteria and fungi of Candida species. Material and methods: The urine, smears from the oral cavity and the pharynx as well as from the urogenital tract were examined in 130 children (62 boys and 68 girls) hospitalised because of newly diagnosed (53 children) or poorly controlled diabetes (77 patients). 29 children with short stature were the control groupo, in these children only the urine and smears from the oral cavity and the pharynx were only examined. Culture and identification of microorganisms were performed according to the methods used in microbiological diagnosis. Antifungal susceptibility testing was estimated with FUNGITEST Sanofi Pasteur and ATB Fungus bioMerieux. results: Staphylococcus aureus in 43 diabetic children (33 p.c.) was observed. Staphylococcus aureus from fifferent clinical materials was isolated; there was no difference in the frequency of occurence of S. aureus in flora of the oral cavity and the pharynx in diabetic children in comparison with healthy children. Streptococcus group B in 29 (22,3 p.c.) was isolated, among them in 10 children from the pharynx. In healthy children Streptococcus group B was not observed. A significant bacteriuria was observed in 15 diabetic children (11,5 p.c.) and in 2 healthy children (6,9 p.c.). Fungi in 58 diabetic children (44,6 p.c.) ...


  10/16

  Tytuł oryginału: Epidemiologia cukrzycy typu 1 w populacji rozwojowej na świecie i w Polsce.
  Tytuł angielski: Epidemiology of diabetes mellitus type 1 in children and adolescents in the world and Poland.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława, Polańska Joanna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.437-442, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz częściej na całym świecie przeprowadza się badania z zakresu epidemiologii cukrzycy typu 1 (dawniej zwanej insulinozależną), a okresy obserwacji są coraz dłuższe. Jednocześnie metodyka prowadzonych rejestrów jest coraz bardziej złożona i opiera się na ogólnie przyjętych kryteriach (np. EURODIAB). Powstają dobrze udokumentowane, wieloletnie i wieloparametrowe bazy danych, które obejmują wszystkie nowe zachorowania badanych regionów i krajów. Na podstawie tych danych można oszacować dynamikę zmian zapadalności na cukrzycę i związane z tym problemy socjalno-ekonomiczne w najbliższych latach oraz podjąć próbę wyjaśnienia złożonej etiologii cukrzycy typu 1, a następnie rozważyć możliwość prewencji na różnych etapach jej rozwoju. Praca ta zawiera przegląd doniesień z zakresu epidemiologii cukrzycy typu 1 z piśmiennictwa krajowego i międzynarodowego.


  11/16

  Tytuł oryginału: [VI Szkoła Pediatrii].
  Opracowanie edytorskie: Gutkowski P[iotr] (red), Grenda R[yszard] (red.), Jarosz-Chobot P[rzemysława] (red.), Książyk J[anusz] (red.).
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.504-597, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  12/16

  Tytuł oryginału: Cukrzyca - definicja, klasyfikacja, kryteria rozpoznania.
  Autorzy: Muchacka-Bianga Małgorzata, Deja Grażyna, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.551-553, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono: aktualną definicję i klasyfikację cukrzycy (WHO 1998, ADA 1997), czynniki ryzyka oraz kryteria rozpoznania cukrzycy typu 1. Przy typowym przebiegu rozpoznanie cukrzycy typu 1 nie sprawia trudności, ale problemy diagnostyczne mogą dotyczyć dzieci najmłodszych.


  13/16

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży: rekomendacje dotyczące insulinoterapii, samokontroli, żywienia oraz wysiłku fizycznego.
  Autorzy: Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.554-557, tab., bibliogr. 12 poz. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Terapia cukrzycy typu 1 jest coraz agresywniejsza i kompleksowa. Jej celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyrównania metabolicznego chorego ("prawie normoglikemii"), które w znaczący spoób zmniejsza ryzyko powikłań i poprawia jakość życia z cukrzycą. To zadanie jest szczególnie ważne w cukrzycy wieku rozwojowego. Metody, które pozwalają na realizację tego celu są następujące: funkcjonalna intensywna insulinoterapia, poradnictwo zdrowego żywienia, prowadzenie samokontroli, stała edukacja i aktywny tryb życia. Doskonalenie wiedzy diabetologicznej i umiejętności praktycznych w każdym z tych powyższych zagadnień jednoznacznie prowadzą do podniesienia jakości opieki nad dzieckiem i młodzieżą z cukrzycą typu 1 oraz otwierają możliwości ich pełnego udziału w społeczeństwie ludzi dorosłych.


  14/16

  Tytuł oryginału: Ostre zaburzenia metaboliczne w cukrzycy typu 1.
  Autorzy: Minkina-Pędras Mariola, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.558-560, il., bibliogr. 8 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy jest stanem zagrożenia życia charakteryzującm się ciężkim zaburzeniem metabolizmu białek, tłuszczów i węglowodanów, będącym następstwem niedoboru insuliny. Kwasica ketonowa jest ostrym stanem wymagającym leczenia w specjaistycznych ośrodkach diabetologicznych lub oddziale intesywnej terapii.


  15/16

  Tytuł oryginału: Edukacja terapeutyczna i jej znaczenie w leczeniu dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę.
  Autorzy: Wolska Małgorzata, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.575-576, il., bibliogr. 8 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Edukacja odgrywa obecnie podstawową rolę w terapii cukrzycy. Wymaga ogromnego zaangażowania i wiedzy diabetologicznej oraz znajomości z zakresu pedagogiki psychologii od osób ją prowadzących. Celem jest uzyskanie jak najlepszego indywidualnego wyrównania metabolitycznego w cukrzycy poprzez doskonałą samokontrolę. Proces ten powinien być stały, zamierzony, systematyczny i planowany.


  16/16

  Tytuł oryginału: Dzieci i młodzież z cukrzycą w opiece lekarza rodzinnego/pediatry.
  Autorzy: Jarosz-Chobot Przemysława, Koehler Brygida
  Źródło: Lekarz 2002 (2) s.9-11, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: