Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAROSIK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Skuteczne zastosowanie rekombinowanego czynnika VII w krwawieniu u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Recombinant factor VIIa for bleeding after open-heart surgery in children.
Autorzy: Pychyńska-Pokorska Magdalena, Krajewski Wojciech, Moll Jacek J., Jarosik Piotr
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.53C-55C, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają skuteczne zastosowanie rekombinowany aktywowanego czynnika VII, NovoSeven, w masywnym krwawieniu po zabiegu kardiochirurgicznym na otwartym sercu u noworodka oraz u 10-letniego chłopca po reoperacji oraz pozaustrojowym wspomaganiu krążenia. U noworodka uzyskano hemostazę podaniem jednej dawki rVIIa. U drugiego dziecka zahamowanie krwawienia obserwowano po podaniu dwóch dawek leku. Nie obserwowano objawów ubocznych po zastosowaniu preparatu.

  Streszczenie angielskie: Two children, in whom postoperative bleeding could not be stopped with standard treatment (FFP, platelet concentration, aprotinin), received recombinant factor VIIa rVIIA). First patient, a 5-day-old infant, underwent Norwood procedure and uncontrollable postoperative bleeding that occurred two hours after surgery had stopped after administration of 100 mcg (32 mcg kg-1) of rVIIA. Second child, an 8-yr-old boy, who underwent Rastelli procedure several years earlier, was operated for pulmonary homograft exchange. Uncontrollable bleeding had occurred after 14-hour partial bypass; he received two doses of rVIIA (totally 60 mcg kg-1) that resulted in complete hemostasis. We conclude that rVIIA allows for rapid hemostasis after cardiac operation and its use in cardiac surgery should be assessed during a multicenter study.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji przy użyciu aparatu Prisma u chorej z zespołem małego rzutu po korekcji wrodzonej wady serca.
  Tytuł angielski: Prisma apparatus for continuous veno-venous hemodiafiltration in a low cardiac output patient. Case report.
  Autorzy: Pychyńska-Pokorska Magdalena, Pągowska-Klimek Izabela, Moll Jadwiga, Moll Jacek [J.], Jander Anna, Kałużyńska Anna, Jarosik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.56C-58C, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciągła żylno-żylna hemofiltracja (CWHF) jest uznaną metodą leczenia nerkozastępczego w ostrej niewydolności nerek (o.n.n.) u pacjentów z zespołem małego rzutu. Pozaustrojowe wspomaganie obiegu krwi sprawia, że technika ta jest dobrze tolerowana przez pacjentów ze skrajnie niestabilnym układem krążenia. Skuteczne usuwanie ciał azotowych zapewnia modyfikacja układu: ciągła żylno-żylna hemodiafiltracja (CWHDF), polegająca na przepływie dializatu przez filtr. Autorzy opisują bezpieczne zastosowanie techniki CWHDF przy użyciu aparatu Prisma u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca, u której w okresie pooperacyjnym rozwinęła się o.n.n. z powodu zespołu małego rzutu.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 15-yr-old girl operated for Ebstein syndrome in whom postoperative low cardiac output and kidney failure had occurred. 70-hour hemodiafiltration resulted in slow recovery and retum of spontaneous diuresis. Two hemofilters were used during the procedure. The Prisma apparatus allowed for precise control of the procedure.

  stosując format: