Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JARKOWSKA-KOZŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Telopeptyd á-CTx w surowicy chorych na szpiczaka mnogiego i u osób z gammapatią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (MGUS). Nowy wskaźnik prognostyczny w strategii patrz i czekaj, przyjętej dla pacjentów z MGUS?
Tytuł angielski: Telopeptide á-CTx in multiple meyloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Is it a new prognostic marker in the wait-and see strategy accepted for patietns with MGUS?
Autorzy: Jarkowska-Kozłowska Jadwiga, Wierzbowska Agnieszka, Janasik Beata
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.128, 130-132, 134-136, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Stężenia markera osteolizy - telopeptydu á-CTx oznaczono w surowicy 40 chorych na szpiczaka mnogiego (MM) w różnych stadiach zaawansowania choroby oraz u 19 pacjentów z gammaptią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (MGUS) i 20 osób zdrowych. Stężenia telopeptydu porównano ze stężeniami białka C-reaktywnego (CRP) i wapnia całkowitego (Cac.), oznaczonymi w surowicy wszystkich badanych, a u chorych na MM z oznaczonymi ponadto stężeniami II-6 i sII-6R. U 45 proc. chorych na MM stężenia á-CTx były wyższe od najwyższego oznaczonego u osób zdrowych, a różnice statystycznie istotne były pomiędzy stężeniami telopeptydu u chorych na MM i u pacjentów z MGUS (p = 0,035) oraz u chorych na MM i u osób zdrowych (p = 0,0002). U chorych na MM obserwowano dodatnią korelację pomiędzy stężeniami telopeptydu a stadium zaawansowania choroby wg Durie i Salomona oraz kwalifikacją radiologiczną zmian w tkance kostnej, jak również stężeniami CRP, Cac., sII-6R. Podwyższone u 27 proc. chorych na MM stężenia Cac. nie różniły się w sposób istotny od stężeń tego pierwiastka oznaczonych w surowicy osób z MGUS i osób zdrowych. Prawie 2-krotnie większa częstość podwyższonych stężeń á-CTx w stosunku do częstości hiperkalcemii w grupie chorych na MM, jak również prawidłowe poziomy telopeptydu u 5 spośró 6 chorych będących w fazie stabilizacji choroby wskazują, że poziom á-CTx może być czułym wskaźnikiem aktualnej dynamiki procesu degradacji tkanki kostnej.

    Streszczenie angielskie: In case of diagnosis of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) there is no specific treatment. However, as results from previous retrospective estimations, after different time periods, in about 1/3 persons with MGUS the symptoms typical for proliferation of plasmocytes, are observed. It is still not known however, why in about 30 p.c. of patietns with MGUS deformation in parent cells genom of precursor clon have progressed. Therefore in patietns with MGUS the wait-and-see strategy has been applied. Protein and mineral products of the bone degradation which are excreted into body fluids have mode possible the estimation of increasing osteolysis. Telopeptyde á-CTx - C-end fragment of 1 chain type I collagen with epitope EKAHDGGR is a structurally specific marker of bone resorption. Telopeptyde á-CTx was assayed in the serum of 40 multiple myeloma (MM) patients in different clinical stages, 19 patients with MGUS and 20 healthy individuals. The á-CTx concentrations were compared with CRP and Cac. in all sera examined. Moreover in MM patietns á-CTx concentration levels were compared with II-6 adn sIL-6R. We observed an elevated level of á-CTx above the upper reference limit in 45 p.c. of MM patients. The serum telopeptyde concentrations were significantly higher in MM patients than in MGUS patients (p = 0,035) and in healthy controls (P = 0,002). There was also a significant correlation between the telopeptyde serum concentration in MM patietns and clinical stage of disease according to DurieSalomon and radiological evaluation of bone lesions as well as the serum CRP, Cac. and sII-6R levels...

    stosując format: