Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAREMA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,134

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Zmiana jakości życia i obrazu klinicznego w schizofrenii.
  Tytuł angielski: The change of quality of life and clinical picture in schizophrenia.
  Autorzy: Jarema Marek, Konieczyńska Zuzanna, Murawiec Sławomir, Szafrański Tomasz, Szaniawska Agnieszka
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.393-402, bibliogr. 10 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine how the quality of life changes during antipsychotic treatament in schizophrenia and whether there is any correlation between the change of quality of life and the change of clinical picture in 232 patients with the diagnosis of schizophrenia treated for 8 weeks with antipsychotic medication. The mental ststus improved significantly during treatment while patients'quality of life improved insignificantly. Severity of schizophrenic symptoms correlated negatively with patients' quality of life before treatment but not after treatment. Clinical improvement of schizpohrenic symptomatology correlated negatively with the improvement of patients' quality of life. After treatment the quality of life was significantly worse in patients who had distinct depression before treatment, than in those without depression or with only slight depression before treatment.


  3/9

  Tytuł oryginału: Leczenie farmkologiczne schizofrenii.
  Tytuł angielski: Pharmacological treatment of schizophrenia.
  Autorzy: Jarema Marek
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.773-776, tab., bibligor. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono zasady prowadzenia farmakoterapii schizofrenii. Zwrócono uwagę na wybór leku, dawkowanie i okres leczenia. Omówino czynniki, które wpływają na skuteczność farmaktoerapii. Podkreślono rolę dobrej tolerancji leczenia i współpracy z pacjentem. Szczególnie podkreślono rolę leków antypsychotycznych II generacji.

  Streszczenie angielskie: The principles of modern pharmacotehrapy of schizophrenia have been discussed. Specjal attention should be put on the choice of drug, the doseges and the duration of treatment. Some factors which may inlfuence the efficacy of pharamacotherapy have been discussed. The special emphasis should be put on the tolerability of drugs and patients' compliance. The role of second generation of antipsychotics in the treatment of schizophrenia has been underlined.


  4/9

  Tytuł oryginału: Benzodiazepiny w leczeniu zaburzeń lękowych.
  Tytuł angielski: Benzodiazepines in the treatment of anxiety disorders.
  Autorzy: Jarema Marek
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.801-804, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono mechanizm działania, podział i zastosowanie leków z grupy benzodiazepin. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania wskazań do ich stosowania oraz na niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia. Omówiono zasady stosowania tych leków jak i zasady ich odstawiania.

  Streszczenie angielskie: The mechanism of action, the classification as well as the clinical utility of benzodiazepines has been presented. The emphasis was put on the necessity to apply strict criteria of use and on the potential danger of drug dependence. The rules of use and the way of discontinuation of the benzodiazepines were presented.


  5/9

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników terapii neuroleptykami skojarzonej z alprazolamem lub placebo w schizofrenii : praca doktorska
  Autorzy: Ruzikowska Alfreda, Jarema Marek (promot.).; Instytut Psychiatrii i Neurologii III Klinika Psychiatryczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 100 k., [11] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20341

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  6/9

  Tytuł oryginału: Neuroleptyki II generacji - oczekiwania i realia.
  Tytuł angielski: Second generation neuroleptic - expectations and the reality.
  Autorzy: Jarema Marek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.209-216, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The expectations regarding the successful treatment of psychotic disorders, especially schizophrenia, are quite high. By introduction of the antipsychotic drugs of second generation, the hope of better efficacy and tolerability has arisen. Up to now, basing on the clinical experience it seems that the efficacy of II generation antipsychotics reflects not only the positive but also the negative as well as affective schizophrenic symptoms. These drugs do not worsen the cognitive functioning of patients, but sometimes even improve some cognitive functions. Their tolerability is general better in comparison to the classic neuroleptics, but sometimes it happens that unfavorable drug-induced side-effects during treatment (e.g. extrapyramidal symptoms) may occur. The careful selection of the drug and its dosage increases the possibility of good clinical improvement, but more wider use of these drugs is recommended in order to evaluate their practical usefulness.


  7/9

  Tytuł oryginału: Praktyczne aspekty stosowania tianeptyny w leczeniu zaburzeń depresyjnych.
  Tytuł angielski: Practical aspects of use of tianeptine in the treatment of depressive disorders.
  Autorzy: Jarema Marek
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.221-223, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tianeptyna jest lekiem przeciwdepresyjnym o unikalnym mechanizmie działania: zwiększa uwalnianie i wchłanianie zwrotne serotoniny oraz działa dopaminomimetycznie. Jej skuteczność przeciwdepresyjna jest porównywalna do skuteczności leków trójpierścieniowych i selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny. Lek jest dobrze tolerowany, w czasie terapii mogą rzadko wystąpić objawy uboczne pod postacią nudności, zaparć, bólów brzucha, bólów i zawrotów głowy. Nie powoduje upośledzenia funkcji poznawczych ani zaburzeń libido. Może być stosowana w różnych postaciach depresji, a łatwe dawkowanie sprzyja współpracy chorych w przyjmowaniu leku.

  Streszczenie angielskie: The mechanism of antidepressive action of tianeptine appears to be unique; it increases serotonine turnover and possess also dopaminomimetic properties. Its antidepressive efficacy is comparable to that of tricyclic antidepressants and the SSRIs. Tianeptine is generally well tolerated; the rare side-effects may include nausea, constipation, abdominal pain, headache and dizziness. The drug does not cause cognitive impairment nor dysfunction of libido. Tianeptine may be used in the treatment of various forms of depression, and its simple dosage promotes patients' compliance.


  8/9

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Leczenie farmakologiczne schizofrenii.
  Autorzy: Jarema Marek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.24, 26, 28-31, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie schizofrenii polega na kompleksowym oddziaływaniu terapeutycznym, w którym farmakoterapia jest metodą podstawową. Przedstawiono zasady prowadzenia farmakoterapii, doboru leku i dawki, omówiono problem tolerancji doboru leków. Zwrócono uwagę na zasady postępowania w różnych sytuacjach klinicznych, z których może spotkać się każdy lekarz, nie tylko psychiatra. Podkreślono subiektywne aspekty farmakoterapii w kontekście relacji z chorym i uzyskania jak nalepszej poprawy po leczeniu.

  stosując format: