Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JARACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Etiology and therapy of pruritus ani.
Tytuł polski: Etiologia i leczenie świądu odbytu.
Autorzy: Kołodziejczak M., Jaraczewska I.
Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.232-243, il., tab., bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówione zostały epidemiologia, patofizjologia, etiopatogeneza i leczenie świądu odbytu. Autorki proponują własny podział świądu, uwzględniający jego przyczynę oraz czynnik wywołujący. Podają również algorytm leczenia, który uwzględnia najnowsze metody terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: In the article, the epidemiology, pathophysiology, etiology and treatment of pruritus ani are discussed. The authors propose their own classification of pruritus, based on its cause and underlying factor. They also present algorithm of treatment, including up to date treatment approach.


  2/12

  Tytuł oryginału: Badania metabolizmu i przepływu mózgowego krwi w depresji za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).
  Tytuł angielski: Studies of cerebral blood flow and metabolism in depression using positron emission tomography (PET).
  Autorzy: Jaracz Jan, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.617-628, bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Investigations of cerebral blood flow and metabolism provide interesting data concerning specific brain regions involved in depression. The objective of this paper is to present to Polish readers results of studies using PET in patients with depression. Provocation of transient sadness in healthy subjects during clinical experiments was associated with increase of metabolism in limbic and paralimbic regions and decreased metabolism in dorsolateral prefrontal cortex. During depression metabolism of dorsolateral prefrontal cortex (DLPF) was decreased but metabolism of subgenual cingulate was increased. After recovery, normalisation of metabolism, that is increase in DLPF was observed in patients treated with antidepressive drugs as well as psychoterapy. These data point to the role of frontal-thalamic-limbic circuits in regulation of emotions and pathogenesis of depression.


  3/12

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych po udarze mózgu w świetle badań empirycznych.
  Tytuł angielski: Quality of life after stroke - a review of empirical studies.
  Autorzy: Jaracz Krystyna, Kozubski Wojciech
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.35-36, 38, 41-45, 89, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat jakości życia chorych po udarze mózgu w wymiarze dobrostanu psychicznego i funkcjonalnym. Dokonano również analizy czynników socjo-demograficznych i klinicznych warunkujących jakość życia po udarze. Ponadto dostarczono empirycznycgh przesłanek o istotnym znaczeniu depresji i wsparcia społecznego w kształtowaniu poczucia jakości życia chorych.


  4/12

  Tytuł oryginału: Pierwotny świąd odbytu u dorosłych.
  Tytuł angielski: Primary pruritus ani in adults.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Jaraczewska Iza
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.123-126, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Study discusses diagnosis and treatment of primary pruritus ani in adults including up-to date literature. Authors stress the importance of detailed medical history in diagnosis and treatment of idiopathic pruritus ani.


  5/12

  Tytuł oryginału: Jakość życia po niedokrwiennym udarze mózgu: uwarunkowania kliniczne, funkcjonalne, psychospołeczne i czasowe : rozprawa habilitayjna
  Autorzy: Jaracz Krystyna; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Pielęgniarstwa w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 152, [2] s. : il., tab., bibliogr. 307 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 735,862

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/12

  Tytuł oryginału: Współczesne aspekty rozpoznania i leczenia kłykcin kończystych odbytu.
  Tytuł angielski: Current aspects of diagnosis and treatment of condylomata accuminata.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Jaraczewska Iza
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.165-168, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule poruszane są współczesne aspekty rozpoznania i leczenia kłykcin kończystych odbytu. Głównym problemem terapeutycznym tej choroby jest duża ilość nawrotów. Porównano leczenie miejscowe, immunoterapię i leczenie zabiegowe odwołując się do aktualnego piśmiennictwa. Omówiony został też problem malignizacji kłykcin (choroba Buschke-Loewensteina).

  Streszczenie angielskie: Authors present in his work etiology, diagnosis and the current therapy of condylomata accuminata. The main therapeutic problem is a high percentage of recurrence. The authors compare local versus surgical treatment, as well as immunotherapeutic modalities. The potential for malignancy of Buschke-Loewenstein disease was discussed separetly.


  7/12

  Tytuł oryginału: The association study of a functional polymorphism of the monoamine oxidase A gene promoter in patients with affective disorders.
  Autorzy: Hauser Joanna, Leszczyńska Anna, Samochowiec Jerzy, Ostapowicz Agata, Czerski Piotr, Jaracz Jan, Suwalska Aleksandra, Horodnicki Jan, Rybakowski Janusz
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.9-15, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Recently a functional 30 bp variable number of tandem repeat polymorphism (VNTR) in the promoter region of the MAO-A gene was identified, which was shown to be associated with MAO-A transcriptional activity. Variation in the number of repeats (3 - 5) displayed a 2.7 - 4.8 fold increased transcription activity for allele containing four or five repetitive elements than allele containing three repectitive elements. In the present study we investigated this polymorphism in 78 male and 122 female patients with bipolar and unipolar affective disorders, and in 221 control subjects. There were significant differences in the alleles and genotypes frequencies between the group of females with bipolar affective illess compared to the controls and compared to the unipolar female subjects. No differences were found in genotype distribution between unipolar female patients and control group and between bipolar and unipolar male subjects comparing to the controls. We suggest that the association may exist between uVNTR polymorphism in MAO A gene and bipolar affective disorders in women.


  8/12

  Tytuł oryginału: Pracownie patologiczne i działalność prosektoriów w szpitalach warszawskich XIX w.
  Autorzy: Jaraczewska Izabela
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.113-124
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  9/12

  Tytuł oryginału: Cognitive functions in remitted unipolar female depressive patients during maintenance treatment with antidepressants.
  Autorzy: Jaracz J[an], Borkowska A., Chłopocka-Woźniak M., Rybakowski J. K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.15-23, tab., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: Several studies have shown that depression is associated with cognitive deficits, however, it is not clear if cognitive impairment persists upon recovery. The authors' goal was to examine a neuropsychological performance in, unipolar depressive female patients during remission. Methods: The Wisconsin Card Sorting Test (WCST), the Verbal Fluency Test (VFT) and the Giessen Maze Test were administered to 21 remitted female patients and matched 17 control subjects. Al patients had been for at least 6 months on maintenance treatment with antidepressants before the study. Results: Patients achieved worse results than the control group on the Giessen Maze Test. No differences between both groups in WCST and VFT were noticed. Conclusions: These results point to deficits of visuospatical cognitive functions mostly related to the right hemisphere in unipolar patients which persisted despite of long-term remission.


  10/12

  Tytuł oryginału: Jakość życia - wymiar obiektywny i subiektywny.
  Tytuł angielski: Objective and subjective dimensions of quality of life.
  Autorzy: Jaracz Krystyna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.28-37, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badań była analiza odrębności i zależności pomiędzy funkcjonalnym (objektywnym) i psychologicznym (subiektywnym) wymiarem jakości życia. Sformułowano trzy pytania badawcze: (1) w jakim stopniu jakość życia w wymiarze funkcjonalnym i poczucia satysfakcji z życia chorych po udarze mózgu zmienia się pod względem przebytego udaru mózgu, czyli na ile różni się od jakości życia porównywalnej grupy osób zdrowych, (2) czy struktura uwarunkowań jakości życia w znaczeniu funkcjonalnym różni się od struktury uwarunkowań jakości życia w znaczeniu satysfakcji z życia, (3) w jakiej relacji pozostają względem siebie jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia i jakość życia w znaczeniu satysfakcji z życia. Badaniem objęto grupę 72 chorych po pierwszym, niedokrwiennym udarze mózgu, spełniających ustalone kryteria włączenia do badań. Jako zmienne niezależne dla obu analizowanych wymiarów jakości życia posłużyły trzy grupy czynników: kliniczne, funkcjonalne i psycho-społeczne. Aspekt subiektywny jakości życia badano za pomocą polskiej adaptacji Indeksu Jakości Życia Ferrans i Powers, obiektywny - za pomocą polskiej adaptacji Sickness Impact Profile. W wyniku badań stwierdzono, że negatywne następstwa udaru dotyczą głównie aspektu funkcjonalnego jakości życja, w mniejszym stopniu dobrostanu psychicznego. Wyjaśniona część wariancji funkcjonalnego wymiaru jakości życia (80 proc.) stanowi funkcję stanu neurologicznego i funkcjonalnego i w mniejszym stopniu emocjonalnego. Wyjaśniona ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze the distincion and the relationship between functional (objective) and psychological (subjective) dimensions of the quality of life. Theree research questions were asked: (1) how the quality of life changes after stroke, or what differences there are between the quality of life in patients after stroke and those in the reference group, (2) whether the structure of correlates for the functional dimension of the quality of life differs from the structure of correlates for psychological well-being (3) what the relationship between subjective and objective quality of life is. The subjects of the research were a group of 72 patients after their first ischemic stroke, who met the established criteria for the inclusion in the study (up to 6 months after stroke). Three sets of factors served as the independent variables for both dimensions of the quality of life: clinical, functional and psycho-social. The functional quality of life was assessed using the Polish version of the Sickness Impact Profile, whereas the subjective quality of life was measured using the Polish version of Ferrans and Powers Quality of Life Index. The results of the study demonstrate that the negative impact of stroke was observed mainly in the functional dimension of the quality of life. The explained amount of variance of the functional dimension (80 p.c.) was the function of the neurological and functional status, whereas the exploined variance of subjective ...


  11/12

  Tytuł oryginału: Taksonomia następstw udaru mózgu.
  Tytuł angielski: Taxonomy of stroke outcome.
  Autorzy: Jaracz Krystyna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.186-189, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd badań dotyczących neurologicznych, funkcjonalnych i społecznych następstw udaru mózgu. Opisano również proces niepełnosprawności po udarze mózgu oraz kolejne jego sekwencje: uszkodzenie, niepełnosprawność, upośledzenie społecznego i jakość życia. Ponadto zaprezentowano model stanu zejściowego udaru mózgu, mogący stanowić podstawę teoretyczną badań empirycznych na temat wielowymiarowych następstw udaru mózgu.

  Streszczenie angielskie: This paper presents a review of studies on neurological, functional and social sequelae of stroke. The process of post-stroke disability and its components: impairment, disability, handicap and quality of life has been also described. Furthermore, a model of stroke outcome, which can serve as a theoretical basis for empirical studies on multidimensional consequences of stroke was presented.


  12/12

  Tytuł oryginału: Coping and health behavior.
  Tytuł polski: Radzenie sobie i zachowania zdrowotne.
  Autorzy: Kalfoss Mary H., Jaracz Krystyna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.146-152, bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich dwudziestu latach nastąpił znaczący wzrost zainterosowania społeczeństw, indywidualnych osób i profesjonalistów problematyką zapobiegania zgonom i niepełnosprawności poprzez zmianę zachowań niosących za sobą ryzyko zachorawania i śmierci w kierunku zachowań prozdrowotnych takich jak np. zaprzestanie palenia, redukcja masy ciała, podejmowanie aktywności fizycznej, zapobieganie urazom, niekorzystnym zmianom środowiska naturalnego, podjemowanie bezpiecznych zachowań seksualnych oraz uczestniczenie w programach skreningowych kotnroli zachorowań. Pobudzenie wzrostu zachowaniami zdrowotnymi po części wynika ze zmiany istoty problemów epidemiologicznych, którymi przestały być choroby zakaźne, a stały się choroby przewlekłe po części ze starzenia się społeczeństw, prowadzącego do eskalacji kosztów opieki zdrowotnej, po części z rosnącego poziomu stresu w życiu codziennym, a także w związku z dowodami empirycznymi wskazującymi na zależność pomiędzy zachowaniami zdrowotnymi a ryzykiem choroby, niepełnosprawności i śmierci. Zainteresowanie pielęgniarek zachowaniami zdrowotnymi jest duże. Niestety do poziomu zainteresowania tym zagadnieniem nie przystaje koncentracja uwagi pielęgniarek na równie istotnym problemie, mianowicie radzenia sobie ludzi ze zdrowiem i chorobą. Radzenie sobie jest terminem trudnym do zdefiniowania i często rozumianym tak jak ilustruje to wypowiedź jednej z pielęgniarek "radzenie sobie jest konstruktem złożonym i bogatym w treści, o którym my ...

  Streszczenie angielskie: During the past twenty years, there has been dramatic increase in public, private and professional interest in preventing disability and death in the world throught attempting to change individual health behaviors which increase the risk of morbidity and mortality, such as smoking cessation, weight reduction, increased exercise, injury prevention, environmental changes, protected sexual activity and participation in screening and disease control programs. Much of this interest in health behavior has been stimulated by the epidemiologic transition from infectious to chronic diseases leading to causes of death, the aging population, rapidly escalating health care costs, daily stress, and empirical evidence which links individual health behaviors to increased risk for illness, disability, and death. Sadly, nursing interest in the processes by which people cope with health and illness has not paralleled the same interest as that given to health behavior. Notably, the complexity of coping conceptualization has been frequently understand as one nurse researcher succinctly stated, "coping is a rich and fertile construct about which we (nurses) know very little" [3]. A primary aim in learning about health behavior is to understand, influence and change people's attitudes, beliefs and coping behaviors with respect to health approaches and interventions based on a variety of theoretical behavioral frameworks. Thus, it is proposed that educators and clinical researchers alike ...

  stosując format: