Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Występowanie wirusa TT u chorych z zapaleniem wątroby typu B, C i o nieustalonej etiologii.
Tytuł angielski: Prevalence of TT virus in patients with hepatitis B, C and hepatitis of unkown etiology.
Autorzy: Liwień Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.151-155, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę częstości występowania wirusa TT w surowicy krwi chorych z przewlekłym zapaleniem typu B, C i o nieustalonej etiologii, a także w kontrolnej grupie krwiodawców. Dodatkowo zbadano częstość infekcji TTV u chorych szczególnie narażonych na zakażenia wirusami przenoszonymi drogą parenteralną. Dokonano także, w wybranych przypadkach, analizy sekwencji nukleotydów w genomie wirusa TT.

  Streszczenie angielskie: Discovery of TT virus in 1997 gave raise to intensive subsequent studies to learn about its structure, features and, what is the most important, about its role in pathogenesis of liver disease. The aim of the work was to analyze prevalence of TTV DNA in patients with diagnosed hepatitis B, C that of unknown etiology and in healthy blood donors as well. Additionally the divergence of TTV sequence was estimated in selected cases. TTV DNA was detected by PCR technique using specific oligonucleotide primers for coding regions. TT virus has been detected in 25.6 p.c. (32/125) HBsAg positive patients and in 23.9 p.c. (51/213) HCV infected patients. In healthy blood donors the frequency of TTV was 24.3 p.c. (34/140) similarly to that found in HCV and HBV infected patients. The frequency of TTV DNA among patients with hepatitis of unknown etiology was 9.1 p.c. This result was statistically significant lower than in the other groups. When detected sequences have been compared to these from NCBI base the homology result was 71 p.c. to 95 p.c. and among different patients and groups of patients identify was 46 p.c. to 73 p.c. On the basis of the obtained results it can be concluded that it is very unlikely that TTV coinfection plays any significant role in HCV or HBV infection. The hypothetical role of TTV infection in the etiopathogenesis of cryptogenic chronic hepatitis has been confirmed. The results obtained in the small group of patients with hepatitis of unknown etiology are not conclusive and should be taken with some precaution....


  2/6

  Tytuł oryginału: Właściwości, występowanie i drogi przenoszenia wirusa TT.
  Tytuł angielski: TT - virus characteristics, incidence and routes of infection transmission.
  Autorzy: Liweń Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Nowak Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.91-99, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Od momentu odkrycia wirusa TT próbowano odpowiedzieć na pytanie, jaka jest jego budowa, właściwości i jakimi drogami może przenosić się zakażenie. Ustalono, że TTV jest zbudowany z kolistej, pojedynczej nici DNA, spolaryzowanej ujemnie. Replikacja wirusa ma miejsce w komórkach szpiku kostnego i wątroby poprzez dwuniciową formę pośrednią. Szerzenie się infekcji jest możliwe drogą parenteralną, pokarmową, kropelkową i kontaktów seksualnych. Obecność wirusa stwierdzono również w organizmach zwierzęcych.

  Streszczenie angielskie: Recent discovery of a novel DNA virus from the serum of a Japanese patient (T.T.) has prompted further studies directed on possible role of TT virus in the development of cryptogenic hepatitis. The TT is an unenveloped and circular DNA virus. TTV possesses single stranded DNA genome and comprises 3537 to 3853 nucleotides. TTV is similar to the Circoviridae and possesses three open reading frames. Phylogenetic analysis revealed up to 30 p.c. nucleotide sequence divergence in the 16 virus genotypes. TTV infection can be detected by polymerase chain reactions, in situ hybridization and by specific antibodies to TTV. TTV DNA has been identified in the serum of patients with cryptogenic hepatitis B and C, hepatocell ular carcinoma as well as in healthy individuals. TTV has been found also in the peripheral blood leukocytes, bone marrow cells, liver biopses as well as in feces and breast milk. Some animals including cattle, sheep, pigs and chicken appeared to have TTV viremia. Recent detection of TTV in nonblood products, such as saliva and feces suggest in addition to parenteral also nonparenteral routes of TTV transmissions including sexual and fecal-oral.


  3/6

  Tytuł oryginału: Rola wirusa TT w patogenezie chorób wątroby - analiza występowania TTV u osób chorych i zdrowych.
  Tytuł angielski: Role of TT virus in pathogenesis of liver diseases - the incidence of TTV in patients and healthy individuals.
  Autorzy: Liweń Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Nowak Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.101-113, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odkrycie wirusa TT zapoczątkowało szereg badań mających na celu poznanie jego roli w patogenezie chorób wątroby. Obecność TTV DNA wykazano u osób z chorobami wątroby, takimi jak ostre i przewlekłe zpalenie czy też rak tego narządu. Rola TTV w ich patogenezie pozostaje niepotwierdzona. Być może jednak wirus TT staje się chorobotwórczy w obecności zakażenia innymi wirusami czy bakteriami lub też w określonych stanach organizmu, np. immunosupresji.

  Streszczenie angielskie: Primarily TTV has been thought as an etiologic agent of post transfusion non-A to -G hepatitis. TTV can replicate in liver and bone marrow cells. The presence of TTV has been found in the serum of patients with acute as well as chronic hepatitis of known etiology. Patients with acute hepatitis A, B, C and hepatitis caused by EBV or CMV all have TTV viremia in a frequency up to 60 p.c. In chronic viral hepatitis TTV was present in a wide range of 7-94,4 p.c. Treatment of viral hepatitis patients with interferon alfa and rybawiryn leads to eradication of TTV viremia in 50 p.c. cases. TTV infection in hepatocellular carcinoma ranged from 8,1 p.c. up to 100 p.c. patients. In hepatitis of unknown etiology TTV infection was observed in 26 p.c. to 71 p.c. cases. In liver cirrhosis TTV infection has been evidenced in 10 p.c. to 66 p.c. patients. Some authors postulated that the frequency of TTV increased with the number of blood or blood products transfusions. Coinfection of TTV has been found in 34,9 p.c. - 76 p.c. of HIV positive persons. The study of medical staff revealed no difference in TTV viremia with healthy individual control. TTV is widespread in healthy general population. Therefore based on so far published results the association between TTV infection and hepatitis is questionable.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy jako marker nowotworowy w ostrych białaczkach u dzieci.
  Tytuł angielski: High telomerase activity and expression as a neoplastic marker in acute leukemias in children.
  Autorzy: Nowak Jerzy, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Pernak Monika, Nowicka-Kujawska Karina, Lewandowski Krzysztof, Nowak Tomasz, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.33-36, il., bibliogr. 19 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Telomeraza odgrywa istotną rolę w procesie nowotworzenia. Celem podjętych badań była analiza aktywności i ekspresji telomerazy w komórkach ostrych białaczek u dzieci. Ekspresja 3 składowych telomerazy (hTR, hTERT, TP1) była badana techniką RT-PCR. Dla oceny aktywności telomerazy posłużono się testami telomerase repeat amplification protocol-TRAP and PCR-ELISA. Komórki białaczkowe wykazywały ekspresję wszystkich 3 składowych telomerazy. W prawidłowych limfocytach krwi obwodowej sygnały amplifikacji hTR, hTERT, TP1 w reakcji RT-PCR były słabe lub nie występowały wcale. Wyniki ilościowej oceny aktywności telomerazy w teście PCR-ELISA, jak również doświadczenia z rozcieńczaniem zawiesiny komórek wykazały co najmniej 100-krotnie wyższą aktywność telomerazy w komórkach białaczkowych w porównaniu z prawidłowymi limfocytami. Analogiczne testy dla oceny ekspresji telomerazy potwierdziły znacznie wyższą ekspresje składowych telomerazy w komórkach białaczkowych. Z uwagi na znacząco wyższą ekspresje i aktywność telomerazy w komórkach białaczkowych w porównaniu z prawidłowymi limfocytami, telomerazę uznać za marker nowotworowy pod warunkiem wykonania oceny ilościowej.

  Streszczenie angielskie: Telomerase is thought to play an important role in immortalization and carcinogenesis. The aim of the study was to investigate the activity and expression of telomerase in acute leukemic cells. Telomerase expression was analyzed for its three components (hTR, hTERT, TP1) by RT-PCR technique. Telomerase repeat amplification protocol-TRAP and PCR-ELISA was used for analysis telomerase activity. All three telomerase components were consistently expressed in leukemic cells. In peripheral blood lymphocytes served as control the amplification signals for three components of telomerase were week or absent. The results of quantitative PCR-ELISA test and the limiting dilution experiments indicated that all leukemic cell have at least 100-fold higher telomerase activity in comparison to normal lymphocytes. The limiting dilution experiments applied for telomerase expression proved that the expression of telomerase components is much higher in leukemic cells in comparison to normal lymphocytes. It can be concluded that the leukemic cells tested have higher telomerase expressiom and activity, as compared to normal cells. Therefore telomerase can be a good cancer marker provided quantitative analysis is carried out.


  5/6

  Tytuł oryginału: Analiza wyników leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym.
  Tytuł angielski: Analysis of neuroblastoma treatment results during last seven years.
  Autorzy: Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Rybczyńska Aleksandra
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.63-66, bibliogr. 20 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwojak zarodkowy jest trzecim, po białaczkach i guzach ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej występującym schorzeniem nowotworoym u dzieci. Pomimo olbrzymiej poprawy wyników leczenia wielu nowotworów dziecięcych, wyleczalność w przypadku zwojaka zarodkowego jest ciągle niezadawalająca. Celem pracy była ocena wyników leczenia 42 dzieci ze zwojakiem zarodkowym, hospitalizowanych w Klinice w latach 1994-2001. Dzieci te leczone były jednolitym programem opracowanym przez autorów japońskich. Spośród 42 dzieci aż u 36 (86 proc.) rozpoznano zaawansowaną postać choroby - III (19/42-45 proc.) lub IV stopień zaawansowania (17/42-41 proc.). Zaledwie 3 dzieci (7 proc.) miało wstępnie II stopień zaawansowania choroby, a kolejne 3 dobrze rokującą postać IVs. U 28 dzieci guz zlokalizowany był w jamie brzusznej, u 9 w śródpiersiu tylnym, u 2 w jamie brzusznej i klatce piersiowej, u kolejnych 2 w okolicy głowy i szyi oraz u jednego dziecka w miednicy małej. Spośród 42 dzieci żyje 25 (60 proc.), 17 pacjentów zmarło z powodu postępu choroby podstawowej. W grupie dzieci młodszych, poniżej 2 roku życia (n=23) w remisji choroby żyje 16 (70 proc.). Spośród 19 starszych pacjentów w remisji choroby żyje zaledwie 10 (53 proc.). Analiza czasu zgonu od rozpozania neuroblastoma wykazała, że dzieci młodsze umierają w krótszym czasie od diagnozy neuroblastoma (1,03 ń 0,38 lat) aniżeli dzieci starsze (2,54 ń 1,56 lat). W podsumowaniu należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich 7 lat wyniki leczenia ...

  Streszczenie angielskie: Neuroblastoma is the third common, after leucemia and central nervous system tumors, neoplasmic disease which infect children. Despite the fact that there has been an enormous improvement of treatment results of many child neoplasmas, neuroblastoma is not sufficiently cured. The main purpose of the research was to access teh results of trating 42 children suffrening from neuroblastoma in the Clinic in 1994-2001. All the children were being treated in the same way. The program of the their treatment was evolved by Japanese doctors. 36 (86 p.c.) out of 42 children had teh advanced stage of the illness- III (19/42-45 p.c.) or IV stage (17/42-41 p.c.) Only 3 children (7 p.c.) had the second stage of the ilness at the very beginning, and the next 3 had teh IV s stage with favourable prognosis. In 28 cases the tumor was located in abdominal cavity, in 9 cases in back mediastinum, in 2 cases in abdominal cavity and chest, next, in the area of head and neck and in one case in pelvis minor. Out of 42 children 25 (60) are still alive, 17 patients died becouse of the progress of the basic ilness. In the group of younger children, these under 3 years (n=23)three are 16 (70 p.c.) patients alive and the disease is in the state in remission. Out of 19 older patients in the state of remission there surrived only 10 (53 p.c.). It has been proved that yunger children suffering from neuroblastoma die sooner (1,03 ń 0,38 years) after than older ones (2,54 ń 1,56 years). To sum up, in ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Transmisja wirusa C zapalenia wątroby w oddziałach onkohematologii dziecięcej: molekularne potwierdzenie dróg szerzenia się zakażeń HCV.
  Tytuł angielski: Hepatitis C virus transmission in pediatric oncology wards: molecular evidence of HCV cross-infection.
  Autorzy: Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Wysocki Jacek, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Lewandowski Krzysztof, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.73-76, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja wirusem HCV jest główną przyczyną zapaleń wątroby na świecie i stanowi poważny problem u długohospitalizowanych pacjentów. Chorzy onkohematologiczni w przebiegu chemioterapii są zwykle w głębokiej immunosupresji, dlatego też pomimo obecności HCV-RNA w surowicy krwi nie produkują swoistych przeciwciał anty-HCV. Celem pracy było wykazanie możliwych źródeł i dróg szerzenia się infekcji HCV u pacjentów onkohematologicznych. Badaniami objęto 129 dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi i 36 chorych z guzami litymi (u żadnego z pacjentów w momencie rozpoznania choroby podstawowej nie stwierdzono HCV-RNA i anty-HCV) oraz 61 osób personelu medycznego oddziałów onkohematologicznych. Podczas 2,5 letnich badań follow-up HCV-RNA wykazano u 87 z 165 pacjentów. W większości do zakażeń dochodziło genotypem 1a (82/87), 2-1b, 1-1a+1b oraz 1-1a+3a. Możliwość horyzontalnej transmisji HCV potwierdziła obecność genotypu 1a HCV w ślinie i moczu zakażonych dzieci. Celem ustalenia dalszych źródeł infekcji HCV przeanalizowano genotyp CV u zakażonych tym wirusem członków personelu medycznego. Wśród badanych stwierdzono infekcję jedynie genotypem 1a HCV. Biorąc pod uwagę fakt, iż wśród polskich krwiodawców dominuje genotyp 1b, wydaje się, że do zakażeń HCV w oddziałach onkohematologicznych dochodzi na drodze horyzontalnej. W podsumowaniu należy stwierdzić, że wobec niemożności produkowania swoistych przeciwciał przez pacjentów onkohematologicznych, jedynie wczesne wykrywanie HCV-RNA ...

  Streszczenie angielskie: Infection with hepatitis C virus (HCV) is a major cause of hepatitis world-wide and is becoming a substantial problem in long-term hospitalized patients. Oncohematological patients undergoing chemotherapy are usually deeply immunosuppressed and therefore antibodies to HCV are not produced despite the presence of HCV-RNA in peripheral blood. The aim of the study was to see how often long-term hospitalized patients acquired HCV infection and what were the possible sources and routes of virus transmission. The study involved 129 children with lymphoproliferative diseases, 36 patients with solid tumors (all patients were HCV-RNA an danti-HCV negative at the time of first hospitalization) and 61 medical staff from two oncohematol wards. During 2,5-year-follow-up study among 165 oncohematological patients HCV-RNA appeared in 87 in subsequent hospitalizations. Majority of infections (82/87) were 1a genotype, 2 were 1b, 1 - 1a+1b and 1 - 1a+3a. Horizontal transmission of HCV is implied by the presence of 1a genotype of HCV in saliva and urine of selected oncohematol. patients. In an attempt to estabilish the origin of HCV infection also medical staff were screened for HCV genotyping. All HCV-infected medical staff working on that wards had the same genotype (1a) as the patients and none of the medical staff was infected with 1b genotype. Since the most prevalent genotype in polish blood donors is 1b, HCV infection in oncohematol. patients is more likely due to horizontal ...

  stosując format: