Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANUSZKIEWICZ-GRABIAS
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Katamnestyczna ocena jakości życia i efektów leczenia pacjentów z zaburzeniami odżywiania się: dynamika objawów depresyjnych i lękowych.
Tytuł angielski: Follow-up study of quality of life and treatment of eating disorders patients: dynamics of the depressive and anxiety symptoms.
Autorzy: Banaś Anna, Januszkiewicz-Grabias Aloiza, Radziwiłłowicz Piotr, Smoczyński Stefan
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.323-329, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A group of 56 female patients with eating disorders (36 anorexic and 20 bulimic) aged 160-48 (average 23,9) was studied. According to DSM-IV and ICD-10 among anorectic 8 (14,3 p.c.) represented restricting type and 28 (50 p.c.) bulimic type, among bulimic 12 (21,4 p.c.)-purging type and 8 (14,3 p.c.)-nonpurging type. They were treated average 21,5 months in the I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk (some of them were outpatients) between 1995-2000. Duration of disorders was 4 months-10 years (X ń SD33,8 ń 28,6 months). Follow-up period lasted from 4 months to 2 years. All patients were examined twice time (before and after treatment) with the following methods: Structured Questionnaire, Hospital Depression and Anxiety Scale Beck Depression Inventory (BDI), PIL by Crumbaugh and Maholick, Spielberger Self-Evaluation Questionaire. The aim of our examination was to define changes in the state of patients after complex treatment (pharmacotherapy and psychotherapy) and important parameters of quality of life in our groups. After complex treatment (pharmacotherapy, individual and group psychotherapy) which lasted average 21,5 months we observed significant improvement of depressive and anxiety symptoms. Pharmacotherapy included tricyclic antidepressants (55,4 p.c.), tetracyclic antidepressants (10,7 p.c.), SSRI (44,6 p.c.), neuroleptics (10,7 p.c.). carbamazepine (32,1 p.c.). Some patients were treated more than one medicine. We received high correlation between ideal weight and weight after treatment...

  stosując format: