Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANUSZEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/37

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/37

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : pytania i odpowiedzi
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 130 s. : tab., bibliogr. s. 119-130, 20 cm.
  Sygnatura GBL: 613,192

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  3/37

  Tytuł oryginału: Leki hipotensyjne o złożonym mechanizmie działania
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[111-112] - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/37

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.[1-15] wkł., il., tab. - Tyt. wkł. Lekarze Pacjentom
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/37

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.48, 50, 52, 55-56, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/37

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/37

  Tytuł oryginału: Interna. T. 1 - 3
  Opracowanie edytorskie: Januszewicz Włodzimierz (red.), Kokot Franciszek (red.), Gibiński Kornel (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 3 t. (X, [2], 600, [2], XXXI s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; VI, [2], 603-965, [1], XXXI, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; VI, [2], 967-1582, [2], XXXI, [3] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,162

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/37

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Peryndopryl, w monoterapii albo w połączeniu z indapamidem, u chorych po udarze lub incydencie przemijającego niedokrwienia mózgu - badanie PROGRESS].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.141-142, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. The Lancet 2001; 358 : 1033-1041
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/37

  Tytuł oryginału: Mała masa urodzeniowa płodu a nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Low birth weight and arterial hypertension.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.133-134, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Liczne badania wykonane na przestrzeni ostatnich lat wykazały zależność między małą masą urodzeniową a rozwojem nadciśnienia tętniczego w późniejszych okresach życia. Dotyczy to także innych chorób układu sercowo-naczyniowego i zaburzeń metabolicznych. Mechanizm tej zależności mimo wielu hipotez pozostaje nie w pełni wyjaśniony. Podkreśla się możliwy wpływ zarówno czynników genetycznych jak i środowiskowych.

  Streszczenie angielskie: During the last decades many experimental and clinical studies revealed the relationship between low birth weight and arterial hypertension, as well as other cardiovascular diseases and metabolic disturbances. The mechanism of this relationship remains not fully elucidated. The genetic and environmental influence may be involved.


  10/37

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe - diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych poglądów.
  Tytuł angielski: Renovascular hypertension - new aspects of diagnosis and treatment.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Januszewicz Magdalena, Rowiński Olgierd, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.140-145, bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego nadciśnienia o potencjalnie usuwalnej przyczynie, a jego częstość szacuje się na ok. 1-2 proc. ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się znaczny postęp w poznaniu mechanizmów prowadzących do rozwoju nadciśnienia i nefropatii niedokrwiennej, a także w zakresie diagnostyki nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Artykuł omawia etiologię, patogenezę, objawy i diagnostykę nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.

  Streszczenie angielskie: Renovascular hypertension is the commonest cause of secondary hypertension, with 1-2 p.c. prevalence among hypertensive patients. In recent years there have been great progress in finding mechanisms leading to the development of hypertension and ischemic nephropathy. There have been new diagnostic methods developed as well. In this article, authors discuss etiology, pathogenesis, symptoms and diagnostic methods of renovascular hypertension.


  11/37

  Tytuł oryginału: Elevated plasma homocysteine level as a risk factor for hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie homocysteiny w osoczu jako czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Kądziela Jacek, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Dzielińska Zofia, Sitkiewicz Dariusz, Gaździk Danuta, Szaroszyk Włodzimierz, Piotrowski Walerian, Januszewicz Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.75-82, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena związku pomiędzy stężeniem homocysteiny a występowaniem nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 88 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (62 mężczyzn i 26 kobiet w wieku 18-72 lat) i 120 zdrowych ochotników (87 mężczyzn i 33 kobiety, w wieku 32-81 lat). Stężenie homocysteiny w osoczu na oznaczono metodę FPI (Fluorescence Polarization Immunoassay), stężenia kwasu foliowego i witaminy B12 oznaczano chemiluminescencji. Wyniki. Stężenie homocysteiny było większe w grupie pacjentów niż w grupie kontrolnej (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/l, p 0,001, skorygowane względem wieku). Podwyższone stężenie homocysteiny - definiowane jako stężenie powyżej 90 pecentyla rozkładu w grupie kontrolnej ( ň 13,52 ćmol/l) - zaobserwowano u 24 proc. pacjentów i u 10 proc. osób z grupy kontrolnej. Iloraz szans (OR, odds ratio) wystąpienia nadciśnienia tętniczego u osób z podwyższonym stężeniem homocysteiny wyniósł 2,8 (95-procentowy przedział ufności 1,3 - 6,1, p 0,01). W analizie wieloczynnikowej, po uwzględnieniu innych czynników ryzyka (wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu, występowanie chorób układu krążenia w rodzinie, hiperlipidemia), podwyższone stężenie homocysteiny pozostało niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego (OR 6,6, 95-procentowy przedział ufności 2,3 - 19,1, p 0,001). Iloraz szans wystąpienia nadciśnienia tętniczego przy wzroście stężenia homocysteiny o 5 ćmol/l wyniósł 1,7 ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to assess the significance of association between hypertension (Ht) and circulating homocysteine concentrations. Material and methods. 88 consecutive hypertensive patients (62 men and 26 women, aged 18 to 72 years) and 120 healthy controls (87 men and 33 women, aged 32 - 81 years) were investigated. Homocysteine was assayed using Fluorescence Polarisation Immunoassay on the IMx Analyser made by Axis Biochemicals. Plasma folate and plasma vitamin B12 were assayed with chemiluminescency and IMMULITE Automated Analyser made by the Diagnostic Products Corporation. Results. Homocysteine concentrations were higher in patients than in controls (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/L, p 0,001, adjusted for age). Elevated homocysteine level - defined as a level above the 90th p.c. of the control distribution ( ň 13,52 ćmol/L) - was seen in 24 p.c. of the patients compared with 10 p.c. of the control group (p 0,05). The odds ratio (OR) for Ht in persons with an elevated homocysteine level was 2,8 (95 p.c. CI 1,3 - 6,1, p 0,01). After adjustment for conventional risk factors (age, gender, body mass index, smoking, family history of cardiovascular disease, hyperlipidemia), an elevated homocysteine level remained an independent risk factor for Ht (OR 6,6, 95 p.c. CI 2,3 - 19,1, p 0,001). The OR for Ht of 5 ćmol/L increment in homocysteine level was 1,7 (95 p.c. CI 1,1 - 2,6, p 0,001), and in multivariate analysis OR was 3,8 (95 p.c. CI ...


  12/37

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wpływ wysokiego prawidłowego ciśnienia tętniczego na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych - badanie Framingham Heart Study].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.54-55, bibliogr. 6 poz. - Tł. na podst. artyk. z czasop. The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1291-1297
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/37

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie farmakologiczne niepowikłanego nadciśnienia tętniczego u chorych z dysfunkcją dróg oddechowych].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.107-109 - Tł. na podst. artyk z czas. Chest 2002; 121 : 230-241
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/37

  Tytuł oryginału: Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze - próba nowego spojrzenia.
  Tytuł angielski: High normal blood pressure - a new approach.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.143-145, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki ostatnio opublikowanego badania opartego na danych z programu Framingham Heart Study wykazały, że wartości ciśnienia tętniczego, klasyfikowane jako wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze, sa związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Autorzy niniejszego artykułu omawiają znaczenie kliniczne tego doniesienia i znaczenie modyfikacji stylu życia u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym.


  15/37

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji acebutololu o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Efficacy and tolerability of acebutolol SR in hypertension.
  Autorzy: Sadowski Zygmunt, Szwed Hanna, Januszewicz Andrzej, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Kowalik Ilona, Mastej Mirosław, Jurecka Małgorzata
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.167-177, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badania było porównanie skuteczności hipotensyjnej i bezpieczeństwa nowej formy tabletek acebutololu o przedłużonym uwalnianiu w dawce 400 mg do stosowania raz dziennie i standardowej tabletki acebutololu 200 mg, podawanej 2 razy dziennie u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym stopnia 1 i 2. Materiał i metody. Badanie z losowym doborem chorych przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z naprzemiennym schematem leczenia objęło 41 pacjentów obu płci. Okres badania pacjenta wynosił 9 tygodni, w tym na początku przez 7 dni podawano placebo. Zgodnie z randomizacją, w I fazie leczenia chorzy z grupy I otrzymywali przez 4 tygodnie tabletkę acebutololu SR 400 mg rano (lek A) i placebo wieczorem, a chorzy z II grupy 2 razy dziennie tabletkę standardową 200 mg w odstępach co 12 godzin (lek B). Po zakończeniu 4-tygodniowej I fazy leczenia w II fazie dokonano zamiany sposobu leczenia: grupie I, otrzymującej wcześniej lek A, podawano przez 4 tygodnie lek B, a chorzy z II grupy otrzymywali lek A. Skuteczność i bezpieczeństwo leku oceniano za pomocą 24-godzinnego ABPM, dokonywanego ostatniego dnia przyjmowania placebo oraz ostatniego dnia aktywnego leczenia I i II fazy oraz badania lekarskiego, w trakcie którego mierzono także spoczynkowe ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej i stojącej. Rejestrowano działania niepożądane leczenia i wyniki badań laboratoryjnych. Wyniki. Acebutolol SR 400 mg stosowany raz na dobę po 4-tygodniowym leczeniu obniżył istotnie wartości SBP w pozycji siedzącej o 18,5 ń 9,1 mm Hg i DBP o 15,8 ń 6,6 mm Hg (p = 0,001)...


  16/37

  Tytuł oryginału: Guz chromochłonny - choroba o wielu obliczach.
  Tytuł angielski: Pheochromocytoma - disease that can stimulate many different syndromes.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Prejbisz Aleksander, Januszewicz Andrzej, Pęczkowska Mariola
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.217-227, il., tab., bibliogr. 91 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Guz chromochłonny nadnerczy występuje u około 0,1 proc. ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Różnorodność objawów klinicznych i współistnienie z innymi zespołami często nastręczają dużych trudności diagnostycznych i wymagają od lekarza zachowania należytej czujności diagnostycznej. Guz chromochłonny może występować sporadycznie i rodzinnie. Jego obecność należy podejrzewać u osób z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami układu autonomicznego, napadami paniki, rodzinną predyspozycją do rozwoju guza chromochłonnego lub stwierdzonym przypadkowo guzem nadnerczy. Badania genetyczne w kierunku zespołów chorobowych predysponujących do guza chromochłonnego powinny być elementem standardowego postępowania u wszystkich pacjentów z guzem chromochłonnym. Podstawowe znaczenie w diagnostyce pheochromocytoma mają metody biochemiczne. W diagnostyce obrazowej główną rolę spełnia tomografia komputerowa. Leczeniem z wyboru guza chromochłonnego jest adrenalektomia. Leczenie farmakologiczne ma istotne znaczenie zarówno w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego, jak i w kontroli objawów klinicznych.


  17/37

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/37

  Tytuł oryginału: Betaksolol w leczeniu nadciśnienia tętniczego - wyniki wieloośrodkowych badań w Polsce.
  Tytuł angielski: Betaxolol in the treatment of arterial hypertension - results of multicenter trial in Poland.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.239-242, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki wieloośrodkowego otwartego badania, dot. zastosowania betaksololu - długodziałającego kardioselektywnego leku á-adrenolitycznego - w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Badaniem objęto 410 pacjentów z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym w wieku 21-65 lat z 25 ośrodków w Polsce. Leczenie trwało 14 tygodni, w czasie których chorzy zgłaszali się 4-krotnie na wizyty kontrolne. We wszystkich okresach obserwacji stwierdzono wysoce znamienne obniżenie SBP i DBP oraz zmniejszenie częstości tętna. Lek był dobrze tolerowany, objawy niepożądane - umiarkowanie nasilone, i tylko u 6,3 proc. chorych były przyczyną przerwania leczenia. Omówiono miejsce betaksololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego na tle innych leków z tej grupy.


  19/37

  Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
  Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
  Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  20/37

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności hipotensyjnej i tolerancji lacydypiny u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym - wieloośrodkowe badanie POL-LACY.
  Tytuł angielski: Antihypertensive efficacy and safety of lacidipine in the treatment of patients with mild to moderate essential hypertension - multi-center study POL-LACY.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Buczek Jarosław, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Prejbisz Aleksander, Gbur Agnieszka
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.291-298, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Lacydypina jest długodziałającym antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydynowych i charakteryzuje się łagodnym początkiem działania hipotensyjnego i trwającym 24 h efektem hipotensyjnym. W badaniach z użyciem tego leku potwierdzono jej skuteczność hipotensyjną, a także korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Celem wieloośrodkowego badania POL-LACY była ocena skuteczności hipotensyjnej oraz tolerancji lacydypiny podawanej raz dziennie w zakresie dawek 2-6 mg chorym z łagdnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Materiał i metody: Otwarte badanie o charakterze otwartym przeprowadzono w 37 ośrodkach w Polsce, włączając do niego 470 chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Badanie składało się z 2 faz. W trakcie 7-dniowego okresu kwalifikacyjnego u chorych odstawiano stosowane wcześniej leki hipotensyjne oraz wykonywano badania laboratoryjne. W trakcie 8-tyg. okresu aktywnego leczenia chorzy otrzymywali lacydypinę w początkowej dawce dobowej 4 mg lub 2 mg u chorych powyżej 65 rż. pacjenci podawanej raz dziennie z możliwością zwiększenia dawki do lub 4 mg na dobę u osób, u których nie uzyskano normalizacji ciśnienia po 4 tyg. leczenia. Normalizację ciśnienia definiowano jako skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) o wartości 140 mm Hg i rozkurczowe ciśnienie tętnicze (DBP) wynoszące 90 mm Hg. W czasie leczenia chorzy odbyli 2 wizyty kontrolne, po 4 i po 8 tyg., w trakcie których dokonywano oceny osiągniętego efektu hipotensyjnego oraz tolerancji leczenia...


  21/37

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozpoznawanie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego zgodnie z zasadami EBM (medycyny opartej na wiarygodnych doniesieniach naukowych).
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.59-60, il. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 477-484
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/37

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie zachowawcze pierwotnego hiperaldosteronizmu].
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.66-67, il. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2001; 3 : 406-409
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/37

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych. (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Januszewicz Paweł
  Opracowanie edytorskie: Socha Jerzy (oprac.), Stolarczyk Anna (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.46-49, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  24/37

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Genetic aspects of arterial hypertension.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A29-A41, tab., bibliogr. 150 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze pierwotne (samoistne), które występuje u około 20 proc. populacji, jest chorobą o złożonej i wieloczynnikowej etiologii. Chociaż blisko 40 proc. zmienności ciśnienia w populacji warunkowane jest działaniem genów, to dopiero łączne działanie czynników genetycznych i środowiskowych prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, co jest podstawową cechą fenotypową tej choroby. Niniejszy artykuł podaje aktualny stan wiedzy na temat rzadkich jednogenowych form nadciśnienia i wariantów genetycznych usposabiających do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego.


  25/37

  Tytuł oryginału: Elevated neuropeptide Y plasma concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie neuropeptydu Y we krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i brakiem nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Lewandowski Jacek, Symonides Bartosz, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.9-15, il., tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Brak nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego prowadzi do zwiększonej częstości powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego, a jego przyczyny pozostają niejasne. Celem pracy była ocena zależności między biochemicznymi wykładnikami aktywności współczulnej a rytmem dobowym ciśnienia u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody. Da badania zakwalifikowano 68 chorych z nadciśnieniem tętniczym w średnim wieku 40 ń 1 lat (20 K, 48 M). Do grupy kontrolnej włączono 25 zdrowych ochotników w średnim wieku 38 ń 1 lat (8 K i 17 M). U badanych wykonywano 24-godzinny pomiar ciśnienia (SpaceLabs 90207) oraz oznaczano we krwi stężenie katecholamin i neuropeptydu Y. Całodobowo prowadzono zbiórkę moczu w celu oznaczenia wydalania katecholamin. Wyniki. U chorych z nadciśnieniem tętniczym stężenie neuropeptydu Y było wyższe niż u osób zdrowych. Stężenie katecholamin w surowicy i ich wydalanie z moczem były w obu grupach podobne. Chorych z nadciśnieniem podzielono na dwie grupy zależnie od obecności - dippers (46 chorych) - lub braku nocnego obniżenia ciśnienia - non-dippers (22 chorych). Stężenie neuropeptydu Y było istotnie wyższe w grupie non-dippers niż w grupie dippers (10,6 ń 1 vs. 8,6 ń 1 fmol/ml, p 0,05). Nie stwierdzono między grupami różnic w zakresie stężenia katecholamin w surowicy i katecholamin wydalanych z moczem. W obu grupach wydalanie katecholamin w czasie nocy było istotnie niższe aniżeli w ciągu dnia. Nocne i dzienne wydalanie katecholamin było podobne w grupie dippers i non-dippers. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że neurpeptyd Y może wpływać...


  26/37

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wtórne w 2002 roku. Diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych poglądów.
  Tytuł angielski: Secondary hypertension in year 2002: current trends in diagnosis and treatment.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Januszewicz Magdalena, Pęczkowska Mariola, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.455-461, bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/37

  Tytuł oryginału: Leczenie nadciśnienia tętniczego - stan obecny i perspektywy.
  Autorzy: Januszewicz W[łodzimierz]
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (2/3) s.15-21, il., bibliogr. 68 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Odgrywa istotną rolę w rozwoju zmian miażdżycowych leżących u podłoża choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i udaru mózgu. W artykule omówiono współczesną strategię leczenia nadciśnienia z uwzględnieniem zarówno farmakoterapii jak i modyfikacji stylu życia. Mimo wielkiego postępu jaki dokonał się w leczeniu nadciśnienia, odsetek chorych u których uzyskano normalizację ciśnienia jest wciąż niezadowalający. Podkreślono konieczność podjęcia odpowiednich działań zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy. W artykule omówiono także nowe kierunki w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

  Streszczenie angielskie: Arterial hypertension is one of the most important risk factor for coronary heart disease, myocardial infarction and stroke. Most of the morbidity and mortality associated with hypertension is related to atherosclerosis. This article discusses the modern strategy of antihypertensive therapy as well as major groups of antihypertensive drugs. The importance of life style modification is also underlined. The multiple large scale controlled trials have clearly shown the benetits of antihypertensive therapy. However the percentage of patients with adequate control of hypertension is still unsatisfactory. The perspective of new approches to the treatment under investigation are also reviewed.


  28/37

  Tytuł oryginału: Obrazowanie tętnic nerkowych przy użyciu spiralnej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
  Tytuł angielski: Visualization of renal arteries with spiral computed tomography and magnetic resonance.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Januszewicz Magdalena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.13-16, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article presents the examination techniques of renal arteries with the use of computed tomography and magnetic resonance and reviews the advantages and disadvantages of both methods as well as their efficacay in diagnosis of renal artery stenosis.


  29/37

  Tytuł oryginału: Kiedy należy podejrzewać nadciśnienie tętnicze wtórne?
  Tytuł angielski: When should secondary hypertension be suspected?
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Januszewicz Magdalena, Dworzański Wojciech
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.22-25, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Secondary hypertension is rare in the general hypertensive population, with incidence usually estimated at around 5 p.c. Although it is rare, patients with secondary hypertension may benefit from specific, often curative treatment. This paper discusses the clinical symptoms and signs as well as laboratory findings which may help to make the correct diagnosis of secondary hypertension. The paper also deals with several aspects of diagnosis of renovascular hypertension, endocrine hypertension, coarctation of the aorta and obstructive sleep apnoea.


  30/37

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady leczenia nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Current principles of hypertension therapy.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Januszewicz Andrzej, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.33-34, 36, 38-40, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Arterial hypertension is a widespread disease, which puts patients into a great risk of cardiovascular events when not properly treated. The goal of the treatment of hypertension is to lower the blood pressure level below 140/90 mmHg or less in some patients. The article describes general rules of hypertensive therapy as well as major groups of anti-hypertensive drugs. The results from major clinical trails completed in recent years are presented. Since the proper level of blood pressure is not easily achieved, the authors present possible combinations of anti-hypertensive drugs. The choice of anti-hypertensive medicament in different clinical situations is also discussed.


  31/37

  Tytuł oryginału: Miejsce antagonistów receptorów angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: The place of angiotensin II antagonists in the treatment of hypertension.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.43-44, 47-50, tab., bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Angiotensin II antagonists (sartans) have been made available for the treatment of hypertension for the past several years and become a successful therapeutic tool providing more complete blockade of the reninangiotensin system than ACE inhibitors. Recently, based on WHO/ISH 1999 recommendations, this class of antihypertensive drugs has been added to the list of first-line agents for the treatment of hypertension. Angiotensin II antagonists are characterized by a long duration of action enabling a once-daily dosing regimen, remarkably good tolerance and safety profile superior to that of all other classes of antihypertensive drugs. Losartan was the first oral active angiotensin II antagonist introduced into clinical practice and a large number of clinical studies have been published in the past few years indicating its use in hypertension, congestive heart failure and diabetic nephropathy. To date several other sartans have been available including valsartan, irbesartan, candesartan, eprosartan, telmisartan, and others. It should be stressed that good tolerability and a low profile of side effects, not significantly different from placebo remains a key feature in hypertension treatment.


  32/37

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Monoterapia a terapia skojarzona jako leczenie początkowe niepowikłanego nadciśnienia tętniczego].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (10) s.91, 93 - Tł. artyk. z czas. Drugs 2001; 61 : 943-954
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/37

  Tytuł oryginału: Elevated plasma endothelin-1 concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie endoteliny 1 w osoczu u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez spadku nocnego ciśnienia.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Symonides Bartosz, Lewandowski Jacek, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.3-11, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między stężeniami w osoczu endoteliny 1 (ET-1) i przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) a dobowym rytmem ciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (EH). Materiał i metody: Do badań włączono 68 chorych z łagodnym do umiarkowanego EH. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych ochotników (C). Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego wykonano za pomocą aparatu SpaceLabs 90207. Stężenia ET-1 i ANP były oznaczane z próbek krwi pobranych w godzinach porannych. Wyniki: U chorych z EH stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe niż u C. Chorzy z EH zostali podzieleni na dwie grupy: chorych z zachowanym spadkiem ciśnienia tętniczego w nocy - tzw. dippers (n = 46; D) i chorych bez nocnego spadku ciśnienia tętniczego - tzw. non-dippers (n = 22.; ND). Stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe u ND niż u D (6,9 ń 0,7 i 4,5 ń 0,5 fmol/ml, p 0,05). Nie obserwowano różnic stężenia ANP w osoczu pomiędzy EH i C oraz pomiędzy D i ND. Stężenie ANP w osoczu u ND było wyższe niż u C (10,1 ń 1,5 i 6,4 ń 1; p 0,05). Wnioski: ET-1 i ANP mogą odgrywać rolę w zaburzeniach rytmu dobowego ciśnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the relationship between endothelin-1 (ET-10 and atrial natriuretic peptide (NP) plasma concentration and diurnal blood pressure rhythm in patients with essential hypertension. Material and methods: The study included 68 patients with mild-to-moderate essential hypertension (EH). The control group consisted of 25 healthy normotensive volunteers (C). Twenty-four hour ambulatory blood pressure monitoring was obtained, using SpaceLabs 90207. Blood samples for ET-1 and ANP were collected. Results: In patients with EH ET-1 plasma concentration was sinificantly higher as compared with C. Patients with EH were divided into two groups: dippers (46 pts; D) and non-dippers (22 pts; ND). In EH, the ET-1 plasma concentration was significantly higher in non-dippers than that in dippers (6.9 ń 0.7 vs 4.5 ń 0.5 fmol/ml, p 0.05). No differences in plasma ANP concentration were observed EH and C and between D and ND. Plasma concentration of ANP in ND was higher than that in C (10.1 ń 1.5 vs. 6.4 ń 1.0 fmol/ml; p 0.05). Conclusion: ET-1 and ANP may play some role in the lack of nocturnal blood pressure fall in non-dippers with EH.


  34/37

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: Asymptomatic ST-segment depression in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Florczak Elżbieta, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Baranowski Rafał, Klisiewicz Anna, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Prejbisz Aleksander, Postuła Marek, Hoffman Piotr, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST (ASTD) ma charakter przejściowy i jest rozpoznawane głównie na podstawie 24-godzinnego EKG. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano u osób z chorobą wieńcową, później zwrócono również uwagę na występowanie ASTD u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejących klinicznych objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena częstości ASTD u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz prześledzenie związku między występowaniem ASTD a dobowym rytmem ciśnienia, obecnością i rodzajem przerostu mięśnia sercowego oraz obecnością komorowych zaburzeń rytmu. Materiał i metody: Badaniami objęto 77 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym nieleczonym bez współistniejących objawów choroby wieńcowej. W trybie ambulatoryjnym wykonywano: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia krwi, 24-godzinny zapis EKG, badanie echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Jako kryterium rozpoznania ASTD stosowano obecność horyzontalnego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST o co najmniej 1 mm (mierzone w odstępie co najmniej 60 ms od punktu J), trwające co najmniej 60 s, rozpoczynające się nie wcześniej niż 60 s od poprzedniego obniżenia odcinka ST. Analizowano liczbę epizodów w ciągu doby, czas ich trwania, maksymalne obniżenie i rozkłąd w ciągu doby. Wyniki: Obecność ASTD stwierdzono u 14 osób (18 proc. badanych). Grupa z ASTD w porównaniu z grupą bez ASTD ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Asymptomatic ST-segment depression (ASTD) is a transient event and is mainly detectably by means of 24 h ambulatory ECG recording. It was first reported in patients with coronary artery disease. Subsequently, it was observed in essentially hypertensive patients without symptoms of coronary artery disease. The aim of the study: was to investigate ASTD in essentially hypertensive patients without symptomatic coronary artery disease in relation to different clinical parameters (including ambulatory blood pressure monitoring, 24 h ECG recording and echocardiography). Material and methods: The study included 77 men with mild to moderate essential hypertension without symptomatic coronary artery disease. Ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour ambulatory ECG, echocardiography and stress test were done in all subjects. ASTD was defined as ST-segment depression of 0.1 mV or more (horizontal or downsloping) at 60 ms after the J point that lasts for more than 60 s and occurs not earlier than 60 s after previous ST-segment depression. Amount, duration, maximal value and diurnal distribution of ASTD were analysed. Results: ASTD was found in 14 subjects (18 p.c. of the studied group). Subjects with ASTD had higher night systolic blood pressure levels (130 ń 14 vs. 124 ń 12 mm Hg; p = 0.093), higher night mean arterial pressure levels (98 ń 12 vs. 92 ń 10 mm Hg; p = 0.08) and higher 24 h systolic blood pressure load (58 p.c. ń 29 p.c. vs. 44 p.c. ń 27 p.c.; p = ...


  35/37

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Sznajderman Marek (przedm.).
  Wydanie: - Wyd. 2 rozszerz
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 351 s. : il., tab., bibliogr. s. 330-351, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,234

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/37

  Tytuł oryginału: Leczenie nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Cybulska Idalia, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (6) s.24-27, 31-37, tab., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/37

  Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego : nowe grupy leków, nowe wskazania
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.119-126, bibliogr. 47 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: