Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 55Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/55

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/55

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 1 dodr
  Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 740,104

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  3/55

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : pytania i odpowiedzi
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 130 s. : tab., bibliogr. s. 119-130, 20 cm.
  Sygnatura GBL: 613,192

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  4/55

  Tytuł oryginału: Leki hipotensyjne o złożonym mechanizmie działania
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[111-112] - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/55

  Tytuł oryginału: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
  Tytuł polski: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz, Kąkol Michał, Babińska Zofia, Piwoński Jerzy, Pieńkowski Ryszard, Semetkowska Ewa, Januszko Wiktor, Olszewski Robert, Broda Grażyna, Adamus Jerzy, Krupa-Wojciechowska Barbara, Rywik Stefan
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-216, il., bibliogr. 26 poz., streszcz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Program pomiarów czynników ryzyka chorób układu krążenia w Parlamencie RP odbył się pod patronatem Zarządu PTNT, PTK, Rektora AMG we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w dniach 11-12 maja 2000 roku podczas 78 Posiedzenia Sejmu RP oraz 58 Posiedzenia Senatu RP na wzór akcji przeprowadzonej w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze środków Narodowego Programu Ochrony Serca. Wszyscy organizatorzy i wykonawcy wykonali badanie nieodpłatnie.

  Streszczenie angielskie: The project was conducted under the auspices of the Boards of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society, the Rector of Medical University of Gdańsk, and thanks to cooperation with the European Society of Cardiology. The screening was performed on may 11-12, 2000, during the 78th Session of the Polish Parliament (Sejm) and during the 58th Session of the Polish Senate, and followed a similar screening in the European Parliament in Brussels. The project was carried out free of charge by all the organisers and staff involved.


  6/55

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.[1-15] wkł., il., tab. - Tyt. wkł. Lekarze Pacjentom
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/55

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.48, 50, 52, 55-56, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/55

  Tytuł oryginału: Wczesny okres pooperacyjny u dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca - porównanie klasycznej i zmodyfikowanej operacji Norwooda.
  Tytuł angielski: Early postoperative period in children with hypoplastic left heart syndrome - the comparison of classic and modified Norwood procedure.
  Autorzy: Malec Edward, Januszewska Katarzyna, Pająk Jacek, Kołcz Jacek, Mroczek Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.28-33, il., bibliogr. 36 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Operacja Norwooda u noworodków z espołwem niedorozwoju lewego serca obarczona jest duża śmiertelnością. Cel pracy: Porównanie wczesnego okresu pooperacyjnego u dzieci operowanych metodą klasyczną i dzieci u których zastosowano zmodyfikowaną operację Norwooda. Materiał i metoda: Ocena przebiegu wczesnego okresu pooperacyjnego (72 h po operacji) u noworodków operowanych metodą klasyczną: grupa I (31 dzieci) oraz u noworodków, u których zastoswano modyfikację operacji Norwooda: grupa II (18 dzieci). W pracy przedstawiono technikę chirurgiczną zmodyfikowanej operacji Norwooda (zespolenie systemowo-płucne pomiędzy prawą komorą a tętnicą płucną oraz rekonstrukcją drogi wypływu z komory poprzez bezpośrednie zespolenie łuku aorty z pniem płucnym). Wyniki: W grupie I we wczesnym okresie pooperacyjnym u 15 (48,4 proc.) dzieci wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia wymagające podjęcia czynności renimacyjnych, nieskutecznych w 9 (60 proc.) przypadkach. W grupie II 1 dziecko zmarło, a wczesny przebieg pooperacyjny pozostłych dzieci był stabilny. Czas zatrzymaniaa krążenia pozaustrojowego w głębokiej hipotermii był istotnie (p=0,002) któtszy w grupie II (śr. 33,7 ń 8,7, 25-53 min.) w porównaniu z grupą I (śr. 54,1 ń 6,6 min, 41-67 min), przy braku istotnych różnic dotyczących czasu trwania krążenia pozaustrojowego (gr. I: śr. 70,5 ń 24,2 min, 48-167 min. gr II: śr. 62,5 ń 9,6 min, 39-84 min) (p = 0,765). W grupie II stwierdzonmo istotnie wyższe ciśnienie rozkurczowe w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The Norwood operation in neonates with hypoplastic left heart syndrome is associated with very high mortality. Aim: to compare early postoperativee period in children who underwent classic operation to that impatients who underwent a new modification of the Norwood procedure. Method: Evaluation of the early postoperative period (72h after the operation) in patients who underwent classic operation: Group 1 (31 children) and patients in whom modified Norwood procedure was performed: Group 2 (18 children). The surgical technique of the modified Norwood procedure was presented (right venrtricle-to =pulmonary artery shunt and neo-aorta reconstruction by direct anastomosis between aortic arch and main pulmonary artery). Results: In group 1 in 15 (48.4 p.c.) children circulatory collapse occurred, requiring resuscitation, which was unsuccessful in 9 (60 p.c.) cases. In Group 2 one child died and early postoperative period of the other was uneventful. The mean circulatory arrest time in deep hypothermia was significantly (p = 0.002) shorter in Group 2 (mean: 33.7 ń 8.7 min),range 25-53 min) than in Group 2 (mean: 54 ń 6.6 min, range 41-76 min) and cardiopulmonary bypass time was not significantly prolonged (Group 1: mean 70.5 ń 24.2 min, range 48-167 min; Group 2: mean 62.5 ń 9.6 min, 39-84 min) (p = 0.765). In Group 2 there was significantly higher diastolic pressure 4, 8, 12, 24 and 36h after the operation (p 0.001, p = 0.037, p = 0.017, p = 0.022, ...


  9/55

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/55

  Tytuł oryginału: Interna. T. 1 - 3
  Opracowanie edytorskie: Januszewicz Włodzimierz (red.), Kokot Franciszek (red.), Gibiński Kornel (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 3 t. (X, [2], 600, [2], XXXI s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; VI, [2], 603-965, [1], XXXI, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; VI, [2], 967-1582, [2], XXXI, [3] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,162

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/55

  Tytuł oryginału: Występowanie wirusa TT u chorych z zapaleniem wątroby typu B, C i o nieustalonej etiologii.
  Tytuł angielski: Prevalence of TT virus in patients with hepatitis B, C and hepatitis of unkown etiology.
  Autorzy: Liwień Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.151-155, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę częstości występowania wirusa TT w surowicy krwi chorych z przewlekłym zapaleniem typu B, C i o nieustalonej etiologii, a także w kontrolnej grupie krwiodawców. Dodatkowo zbadano częstość infekcji TTV u chorych szczególnie narażonych na zakażenia wirusami przenoszonymi drogą parenteralną. Dokonano także, w wybranych przypadkach, analizy sekwencji nukleotydów w genomie wirusa TT.

  Streszczenie angielskie: Discovery of TT virus in 1997 gave raise to intensive subsequent studies to learn about its structure, features and, what is the most important, about its role in pathogenesis of liver disease. The aim of the work was to analyze prevalence of TTV DNA in patients with diagnosed hepatitis B, C that of unknown etiology and in healthy blood donors as well. Additionally the divergence of TTV sequence was estimated in selected cases. TTV DNA was detected by PCR technique using specific oligonucleotide primers for coding regions. TT virus has been detected in 25.6 p.c. (32/125) HBsAg positive patients and in 23.9 p.c. (51/213) HCV infected patients. In healthy blood donors the frequency of TTV was 24.3 p.c. (34/140) similarly to that found in HCV and HBV infected patients. The frequency of TTV DNA among patients with hepatitis of unknown etiology was 9.1 p.c. This result was statistically significant lower than in the other groups. When detected sequences have been compared to these from NCBI base the homology result was 71 p.c. to 95 p.c. and among different patients and groups of patients identify was 46 p.c. to 73 p.c. On the basis of the obtained results it can be concluded that it is very unlikely that TTV coinfection plays any significant role in HCV or HBV infection. The hypothetical role of TTV infection in the etiopathogenesis of cryptogenic chronic hepatitis has been confirmed. The results obtained in the small group of patients with hepatitis of unknown etiology are not conclusive and should be taken with some precaution....


  12/55

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Peryndopryl, w monoterapii albo w połączeniu z indapamidem, u chorych po udarze lub incydencie przemijającego niedokrwienia mózgu - badanie PROGRESS].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.141-142, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. The Lancet 2001; 358 : 1033-1041
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/55

  Tytuł oryginału: Właściwości, występowanie i drogi przenoszenia wirusa TT.
  Tytuł angielski: TT - virus characteristics, incidence and routes of infection transmission.
  Autorzy: Liweń Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Nowak Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.91-99, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Od momentu odkrycia wirusa TT próbowano odpowiedzieć na pytanie, jaka jest jego budowa, właściwości i jakimi drogami może przenosić się zakażenie. Ustalono, że TTV jest zbudowany z kolistej, pojedynczej nici DNA, spolaryzowanej ujemnie. Replikacja wirusa ma miejsce w komórkach szpiku kostnego i wątroby poprzez dwuniciową formę pośrednią. Szerzenie się infekcji jest możliwe drogą parenteralną, pokarmową, kropelkową i kontaktów seksualnych. Obecność wirusa stwierdzono również w organizmach zwierzęcych.

  Streszczenie angielskie: Recent discovery of a novel DNA virus from the serum of a Japanese patient (T.T.) has prompted further studies directed on possible role of TT virus in the development of cryptogenic hepatitis. The TT is an unenveloped and circular DNA virus. TTV possesses single stranded DNA genome and comprises 3537 to 3853 nucleotides. TTV is similar to the Circoviridae and possesses three open reading frames. Phylogenetic analysis revealed up to 30 p.c. nucleotide sequence divergence in the 16 virus genotypes. TTV infection can be detected by polymerase chain reactions, in situ hybridization and by specific antibodies to TTV. TTV DNA has been identified in the serum of patients with cryptogenic hepatitis B and C, hepatocell ular carcinoma as well as in healthy individuals. TTV has been found also in the peripheral blood leukocytes, bone marrow cells, liver biopses as well as in feces and breast milk. Some animals including cattle, sheep, pigs and chicken appeared to have TTV viremia. Recent detection of TTV in nonblood products, such as saliva and feces suggest in addition to parenteral also nonparenteral routes of TTV transmissions including sexual and fecal-oral.


  14/55

  Tytuł oryginału: Rola wirusa TT w patogenezie chorób wątroby - analiza występowania TTV u osób chorych i zdrowych.
  Tytuł angielski: Role of TT virus in pathogenesis of liver diseases - the incidence of TTV in patients and healthy individuals.
  Autorzy: Liweń Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Nowak Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.101-113, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odkrycie wirusa TT zapoczątkowało szereg badań mających na celu poznanie jego roli w patogenezie chorób wątroby. Obecność TTV DNA wykazano u osób z chorobami wątroby, takimi jak ostre i przewlekłe zpalenie czy też rak tego narządu. Rola TTV w ich patogenezie pozostaje niepotwierdzona. Być może jednak wirus TT staje się chorobotwórczy w obecności zakażenia innymi wirusami czy bakteriami lub też w określonych stanach organizmu, np. immunosupresji.

  Streszczenie angielskie: Primarily TTV has been thought as an etiologic agent of post transfusion non-A to -G hepatitis. TTV can replicate in liver and bone marrow cells. The presence of TTV has been found in the serum of patients with acute as well as chronic hepatitis of known etiology. Patients with acute hepatitis A, B, C and hepatitis caused by EBV or CMV all have TTV viremia in a frequency up to 60 p.c. In chronic viral hepatitis TTV was present in a wide range of 7-94,4 p.c. Treatment of viral hepatitis patients with interferon alfa and rybawiryn leads to eradication of TTV viremia in 50 p.c. cases. TTV infection in hepatocellular carcinoma ranged from 8,1 p.c. up to 100 p.c. patients. In hepatitis of unknown etiology TTV infection was observed in 26 p.c. to 71 p.c. cases. In liver cirrhosis TTV infection has been evidenced in 10 p.c. to 66 p.c. patients. Some authors postulated that the frequency of TTV increased with the number of blood or blood products transfusions. Coinfection of TTV has been found in 34,9 p.c. - 76 p.c. of HIV positive persons. The study of medical staff revealed no difference in TTV viremia with healthy individual control. TTV is widespread in healthy general population. Therefore based on so far published results the association between TTV infection and hepatitis is questionable.


  15/55

  Tytuł oryginału: Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy jako marker nowotworowy w ostrych białaczkach u dzieci.
  Tytuł angielski: High telomerase activity and expression as a neoplastic marker in acute leukemias in children.
  Autorzy: Nowak Jerzy, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Pernak Monika, Nowicka-Kujawska Karina, Lewandowski Krzysztof, Nowak Tomasz, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.33-36, il., bibliogr. 19 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Telomeraza odgrywa istotną rolę w procesie nowotworzenia. Celem podjętych badań była analiza aktywności i ekspresji telomerazy w komórkach ostrych białaczek u dzieci. Ekspresja 3 składowych telomerazy (hTR, hTERT, TP1) była badana techniką RT-PCR. Dla oceny aktywności telomerazy posłużono się testami telomerase repeat amplification protocol-TRAP and PCR-ELISA. Komórki białaczkowe wykazywały ekspresję wszystkich 3 składowych telomerazy. W prawidłowych limfocytach krwi obwodowej sygnały amplifikacji hTR, hTERT, TP1 w reakcji RT-PCR były słabe lub nie występowały wcale. Wyniki ilościowej oceny aktywności telomerazy w teście PCR-ELISA, jak również doświadczenia z rozcieńczaniem zawiesiny komórek wykazały co najmniej 100-krotnie wyższą aktywność telomerazy w komórkach białaczkowych w porównaniu z prawidłowymi limfocytami. Analogiczne testy dla oceny ekspresji telomerazy potwierdziły znacznie wyższą ekspresje składowych telomerazy w komórkach białaczkowych. Z uwagi na znacząco wyższą ekspresje i aktywność telomerazy w komórkach białaczkowych w porównaniu z prawidłowymi limfocytami, telomerazę uznać za marker nowotworowy pod warunkiem wykonania oceny ilościowej.

  Streszczenie angielskie: Telomerase is thought to play an important role in immortalization and carcinogenesis. The aim of the study was to investigate the activity and expression of telomerase in acute leukemic cells. Telomerase expression was analyzed for its three components (hTR, hTERT, TP1) by RT-PCR technique. Telomerase repeat amplification protocol-TRAP and PCR-ELISA was used for analysis telomerase activity. All three telomerase components were consistently expressed in leukemic cells. In peripheral blood lymphocytes served as control the amplification signals for three components of telomerase were week or absent. The results of quantitative PCR-ELISA test and the limiting dilution experiments indicated that all leukemic cell have at least 100-fold higher telomerase activity in comparison to normal lymphocytes. The limiting dilution experiments applied for telomerase expression proved that the expression of telomerase components is much higher in leukemic cells in comparison to normal lymphocytes. It can be concluded that the leukemic cells tested have higher telomerase expressiom and activity, as compared to normal cells. Therefore telomerase can be a good cancer marker provided quantitative analysis is carried out.


  16/55

  Tytuł oryginału: Analiza wyników leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym.
  Tytuł angielski: Analysis of neuroblastoma treatment results during last seven years.
  Autorzy: Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Rybczyńska Aleksandra
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.63-66, bibliogr. 20 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwojak zarodkowy jest trzecim, po białaczkach i guzach ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej występującym schorzeniem nowotworoym u dzieci. Pomimo olbrzymiej poprawy wyników leczenia wielu nowotworów dziecięcych, wyleczalność w przypadku zwojaka zarodkowego jest ciągle niezadawalająca. Celem pracy była ocena wyników leczenia 42 dzieci ze zwojakiem zarodkowym, hospitalizowanych w Klinice w latach 1994-2001. Dzieci te leczone były jednolitym programem opracowanym przez autorów japońskich. Spośród 42 dzieci aż u 36 (86 proc.) rozpoznano zaawansowaną postać choroby - III (19/42-45 proc.) lub IV stopień zaawansowania (17/42-41 proc.). Zaledwie 3 dzieci (7 proc.) miało wstępnie II stopień zaawansowania choroby, a kolejne 3 dobrze rokującą postać IVs. U 28 dzieci guz zlokalizowany był w jamie brzusznej, u 9 w śródpiersiu tylnym, u 2 w jamie brzusznej i klatce piersiowej, u kolejnych 2 w okolicy głowy i szyi oraz u jednego dziecka w miednicy małej. Spośród 42 dzieci żyje 25 (60 proc.), 17 pacjentów zmarło z powodu postępu choroby podstawowej. W grupie dzieci młodszych, poniżej 2 roku życia (n=23) w remisji choroby żyje 16 (70 proc.). Spośród 19 starszych pacjentów w remisji choroby żyje zaledwie 10 (53 proc.). Analiza czasu zgonu od rozpozania neuroblastoma wykazała, że dzieci młodsze umierają w krótszym czasie od diagnozy neuroblastoma (1,03 ń 0,38 lat) aniżeli dzieci starsze (2,54 ń 1,56 lat). W podsumowaniu należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich 7 lat wyniki leczenia ...

  Streszczenie angielskie: Neuroblastoma is the third common, after leucemia and central nervous system tumors, neoplasmic disease which infect children. Despite the fact that there has been an enormous improvement of treatment results of many child neoplasmas, neuroblastoma is not sufficiently cured. The main purpose of the research was to access teh results of trating 42 children suffrening from neuroblastoma in the Clinic in 1994-2001. All the children were being treated in the same way. The program of the their treatment was evolved by Japanese doctors. 36 (86 p.c.) out of 42 children had teh advanced stage of the illness- III (19/42-45 p.c.) or IV stage (17/42-41 p.c.) Only 3 children (7 p.c.) had the second stage of the ilness at the very beginning, and the next 3 had teh IV s stage with favourable prognosis. In 28 cases the tumor was located in abdominal cavity, in 9 cases in back mediastinum, in 2 cases in abdominal cavity and chest, next, in the area of head and neck and in one case in pelvis minor. Out of 42 children 25 (60) are still alive, 17 patients died becouse of the progress of the basic ilness. In the group of younger children, these under 3 years (n=23)three are 16 (70 p.c.) patients alive and the disease is in the state in remission. Out of 19 older patients in the state of remission there surrived only 10 (53 p.c.). It has been proved that yunger children suffering from neuroblastoma die sooner (1,03 ń 0,38 years) after than older ones (2,54 ń 1,56 years). To sum up, in ...


  17/55

  Tytuł oryginału: Transmisja wirusa C zapalenia wątroby w oddziałach onkohematologii dziecięcej: molekularne potwierdzenie dróg szerzenia się zakażeń HCV.
  Tytuł angielski: Hepatitis C virus transmission in pediatric oncology wards: molecular evidence of HCV cross-infection.
  Autorzy: Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Wysocki Jacek, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Lewandowski Krzysztof, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.73-76, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja wirusem HCV jest główną przyczyną zapaleń wątroby na świecie i stanowi poważny problem u długohospitalizowanych pacjentów. Chorzy onkohematologiczni w przebiegu chemioterapii są zwykle w głębokiej immunosupresji, dlatego też pomimo obecności HCV-RNA w surowicy krwi nie produkują swoistych przeciwciał anty-HCV. Celem pracy było wykazanie możliwych źródeł i dróg szerzenia się infekcji HCV u pacjentów onkohematologicznych. Badaniami objęto 129 dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi i 36 chorych z guzami litymi (u żadnego z pacjentów w momencie rozpoznania choroby podstawowej nie stwierdzono HCV-RNA i anty-HCV) oraz 61 osób personelu medycznego oddziałów onkohematologicznych. Podczas 2,5 letnich badań follow-up HCV-RNA wykazano u 87 z 165 pacjentów. W większości do zakażeń dochodziło genotypem 1a (82/87), 2-1b, 1-1a+1b oraz 1-1a+3a. Możliwość horyzontalnej transmisji HCV potwierdziła obecność genotypu 1a HCV w ślinie i moczu zakażonych dzieci. Celem ustalenia dalszych źródeł infekcji HCV przeanalizowano genotyp CV u zakażonych tym wirusem członków personelu medycznego. Wśród badanych stwierdzono infekcję jedynie genotypem 1a HCV. Biorąc pod uwagę fakt, iż wśród polskich krwiodawców dominuje genotyp 1b, wydaje się, że do zakażeń HCV w oddziałach onkohematologicznych dochodzi na drodze horyzontalnej. W podsumowaniu należy stwierdzić, że wobec niemożności produkowania swoistych przeciwciał przez pacjentów onkohematologicznych, jedynie wczesne wykrywanie HCV-RNA ...

  Streszczenie angielskie: Infection with hepatitis C virus (HCV) is a major cause of hepatitis world-wide and is becoming a substantial problem in long-term hospitalized patients. Oncohematological patients undergoing chemotherapy are usually deeply immunosuppressed and therefore antibodies to HCV are not produced despite the presence of HCV-RNA in peripheral blood. The aim of the study was to see how often long-term hospitalized patients acquired HCV infection and what were the possible sources and routes of virus transmission. The study involved 129 children with lymphoproliferative diseases, 36 patients with solid tumors (all patients were HCV-RNA an danti-HCV negative at the time of first hospitalization) and 61 medical staff from two oncohematol wards. During 2,5-year-follow-up study among 165 oncohematological patients HCV-RNA appeared in 87 in subsequent hospitalizations. Majority of infections (82/87) were 1a genotype, 2 were 1b, 1 - 1a+1b and 1 - 1a+3a. Horizontal transmission of HCV is implied by the presence of 1a genotype of HCV in saliva and urine of selected oncohematol. patients. In an attempt to estabilish the origin of HCV infection also medical staff were screened for HCV genotyping. All HCV-infected medical staff working on that wards had the same genotype (1a) as the patients and none of the medical staff was infected with 1b genotype. Since the most prevalent genotype in polish blood donors is 1b, HCV infection in oncohematol. patients is more likely due to horizontal ...


  18/55

  Tytuł oryginału: Znaczenie telomerazy w patogenezie, diagnostyce i terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: The role of telomerase in pathogenesis, diagnosis and treatment of cancer.
  Autorzy: Nowak Jerzy, Lewandowski Krzysztof, Januszkiewicz Danuta
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.133-138, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Telomeraza stanowi kompleks rybonukleoproteinowy złożony z odwrotnej transkryptazy, białka i RNA stanowiącego matrycę do syntezy telomerowego DNA. Aktywność telomerazy stwierdzono w większości nowotworów, wobec jej braku w komórkach prawidłowych. Przyjmuje się, że reaktywacja telomerazy odgrywa istotną rolę w procesie immortalizacji komórki. Jednakże znaczenie telomerazy w rozwoju procesu nowotworowego nie zostało jednoznacznie udowodnione i wymaga jeszcze dalszych badań. Wyniki wielu badań wskazują, że aktywność telomerazy pozwala na odróżnienie komórek nowotworowych od prawidłowych w prostacie, gruczole piersiowym, tarczowym i w wątrobie. Krytyczny przegląd aktualnych prac wskazuje, że badanie ekspresji telomerazy stanowi bardziej precyzyjny marker rozróżniający zmiany łągodne od nowotworowych. Wstępne badania własne sugerują, że oznaczanie aktywności i ekspresji telomerazy może stanowić pomocny marker diagnostyczny i prognostyczny w rozwoju procesu nowtoworwego. Telomeraza wydaje się być idealnym celem dla skutecznej terapii nowotworów. Isntieją różne sposoby "wyłączenia" telomerazy prowadzące do zahamowania procesu nowotworowego. Pierwszy to immunologiczna eliminacja komórek, w których telomeraza jako "antygen" może indukować swoistą odpowiedź immunologiczną po szczepieniu odwrotną transkryptazą telomerazy. Drugi to hamowanie ekspresji telomerazy przy pomocy technologii antysensów. Możliwe jest też indukowanie mutacji w genie dla telomerazowego RNA prowadząca do ...

  Streszczenie angielskie: Telomerase is a ribonucleoprotien complex; consists of reverse transcriptase, protein componenet and RNA template for the synthesis of telomeric DNA. Telomerase activity has been found in the majority of cacner, but absent n the most normal cells. It is thought that reactivation of telomerase plays an important role in cell immortalization. However, significance of telomerase in carcinogenesis and tumor development is still controversial. Many studies have demostrate that the presence of telomerase activity can be used to distinguish malignant from normal cells in various organs including prostate, breast, thyroid and liver. Critical review of current literature indicates that telomerase expression may be more accurate then telomerase activity in distinguishing benign from malignant tissue. Our own pilot study suggests that determination of telomerase activity and its exression might be a useful diagnostic and as well prognostic marker for cancer development. Telomerase seems to be the ideal target for effective cancer therapy. There are many approaches to "switch off" telomerase leading to the regression of neoplastic process. The first is immunological elimination of neoplastic cells in which telomerase acts as antigen and induce specific immune response after immunization with telomerase reverse transcriptase. Second approach is based on teh suppression of telomerase expression by antisense technology. It is also possible to induce mutation in telomerase RNA gene ...


  19/55

  Tytuł oryginału: Mała masa urodzeniowa płodu a nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Low birth weight and arterial hypertension.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.133-134, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Liczne badania wykonane na przestrzeni ostatnich lat wykazały zależność między małą masą urodzeniową a rozwojem nadciśnienia tętniczego w późniejszych okresach życia. Dotyczy to także innych chorób układu sercowo-naczyniowego i zaburzeń metabolicznych. Mechanizm tej zależności mimo wielu hipotez pozostaje nie w pełni wyjaśniony. Podkreśla się możliwy wpływ zarówno czynników genetycznych jak i środowiskowych.

  Streszczenie angielskie: During the last decades many experimental and clinical studies revealed the relationship between low birth weight and arterial hypertension, as well as other cardiovascular diseases and metabolic disturbances. The mechanism of this relationship remains not fully elucidated. The genetic and environmental influence may be involved.


  20/55

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe - diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych poglądów.
  Tytuł angielski: Renovascular hypertension - new aspects of diagnosis and treatment.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Januszewicz Magdalena, Rowiński Olgierd, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.140-145, bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego nadciśnienia o potencjalnie usuwalnej przyczynie, a jego częstość szacuje się na ok. 1-2 proc. ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się znaczny postęp w poznaniu mechanizmów prowadzących do rozwoju nadciśnienia i nefropatii niedokrwiennej, a także w zakresie diagnostyki nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Artykuł omawia etiologię, patogenezę, objawy i diagnostykę nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.

  Streszczenie angielskie: Renovascular hypertension is the commonest cause of secondary hypertension, with 1-2 p.c. prevalence among hypertensive patients. In recent years there have been great progress in finding mechanisms leading to the development of hypertension and ischemic nephropathy. There have been new diagnostic methods developed as well. In this article, authors discuss etiology, pathogenesis, symptoms and diagnostic methods of renovascular hypertension.


  21/55

  Tytuł oryginału: Elevated plasma homocysteine level as a risk factor for hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie homocysteiny w osoczu jako czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Kądziela Jacek, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Dzielińska Zofia, Sitkiewicz Dariusz, Gaździk Danuta, Szaroszyk Włodzimierz, Piotrowski Walerian, Januszewicz Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.75-82, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena związku pomiędzy stężeniem homocysteiny a występowaniem nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 88 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (62 mężczyzn i 26 kobiet w wieku 18-72 lat) i 120 zdrowych ochotników (87 mężczyzn i 33 kobiety, w wieku 32-81 lat). Stężenie homocysteiny w osoczu na oznaczono metodę FPI (Fluorescence Polarization Immunoassay), stężenia kwasu foliowego i witaminy B12 oznaczano chemiluminescencji. Wyniki. Stężenie homocysteiny było większe w grupie pacjentów niż w grupie kontrolnej (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/l, p 0,001, skorygowane względem wieku). Podwyższone stężenie homocysteiny - definiowane jako stężenie powyżej 90 pecentyla rozkładu w grupie kontrolnej ( ň 13,52 ćmol/l) - zaobserwowano u 24 proc. pacjentów i u 10 proc. osób z grupy kontrolnej. Iloraz szans (OR, odds ratio) wystąpienia nadciśnienia tętniczego u osób z podwyższonym stężeniem homocysteiny wyniósł 2,8 (95-procentowy przedział ufności 1,3 - 6,1, p 0,01). W analizie wieloczynnikowej, po uwzględnieniu innych czynników ryzyka (wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu, występowanie chorób układu krążenia w rodzinie, hiperlipidemia), podwyższone stężenie homocysteiny pozostało niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego (OR 6,6, 95-procentowy przedział ufności 2,3 - 19,1, p 0,001). Iloraz szans wystąpienia nadciśnienia tętniczego przy wzroście stężenia homocysteiny o 5 ćmol/l wyniósł 1,7 ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to assess the significance of association between hypertension (Ht) and circulating homocysteine concentrations. Material and methods. 88 consecutive hypertensive patients (62 men and 26 women, aged 18 to 72 years) and 120 healthy controls (87 men and 33 women, aged 32 - 81 years) were investigated. Homocysteine was assayed using Fluorescence Polarisation Immunoassay on the IMx Analyser made by Axis Biochemicals. Plasma folate and plasma vitamin B12 were assayed with chemiluminescency and IMMULITE Automated Analyser made by the Diagnostic Products Corporation. Results. Homocysteine concentrations were higher in patients than in controls (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/L, p 0,001, adjusted for age). Elevated homocysteine level - defined as a level above the 90th p.c. of the control distribution ( ň 13,52 ćmol/L) - was seen in 24 p.c. of the patients compared with 10 p.c. of the control group (p 0,05). The odds ratio (OR) for Ht in persons with an elevated homocysteine level was 2,8 (95 p.c. CI 1,3 - 6,1, p 0,01). After adjustment for conventional risk factors (age, gender, body mass index, smoking, family history of cardiovascular disease, hyperlipidemia), an elevated homocysteine level remained an independent risk factor for Ht (OR 6,6, 95 p.c. CI 2,3 - 19,1, p 0,001). The OR for Ht of 5 ćmol/L increment in homocysteine level was 1,7 (95 p.c. CI 1,1 - 2,6, p 0,001), and in multivariate analysis OR was 3,8 (95 p.c. CI ...


  22/55

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wpływ wysokiego prawidłowego ciśnienia tętniczego na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych - badanie Framingham Heart Study].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.54-55, bibliogr. 6 poz. - Tł. na podst. artyk. z czasop. The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1291-1297
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/55

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów cytokinowych TNF-ŕ (308 A/G), IL-10 (1082 A/T 819 C/T 592 A/C), IL-6 (174 C/G), IFN-ç (874 A/T); określenie genetycznie uwarunkowanego poziomu syntezy cytokin w grupie dzieci chorych z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Polymorphism of TNF-ŕ (308 A/G), IL-10 (1082 A/T 819 C/T 592 A/C), IL-6 (174 C/G), and IFN-ç (874 A/T); genetically conditioned cytokine synthesis level in children with diabetes type 1.
  Autorzy: Siekiera Urszula, Jarosz-Chobot P[rzemysława], Janusz J., Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 jest genetycznie uwarunkowaną chorobą autoimmunizacyjną. Geny, które określa się jako silnie zasocjowane z występowaniem choroby, zlokalizowane są w regionie HLA. Rozważana jest również rola indywidualnie zróżnicowanego nasilenia odpowiedzi immunologicznej oraz udział genów cytokinowych w predyspozycji do cukrzycy typu 1. Celem niniejszej pracy było określenie genetycznie uwarunkowanego poziomu sekrecji TNF-ŕ, IL-10, IL-6, IFN-ç w grupie chorych z cukrzycą typu 1. 36 dzieci z cukrzycą typu 1 i 36 zdrowych osób. DNA uzyskano z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej. Do oceny polimorfizmu zastosowano metodę PCR-SSP. Pacjenci z cukrzycą typu 1 różnią się poziomem wydzielania cytokin oraz częstością występowania genotypów cytokinowych od osób zdrowych. Genotyp TNF-ŕ (G/A) jak również IL-10 (ATA/ATA) oznaczany u dzieci chorych, nie pojawiał się w grupie kontrolnej. Genotypy IL-10 GCC/ACC, IL-6 C/C IFN-ç T/T obserwowano rzadziej w populacji chorych dzieci niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania IL-10 (GCC/ACC, GCC/ATA, ACC/ACC, ACC/ATA IL-6 G/G oraz IFN-ç T/A A/A pomiędzy tymi grupami. Dzieci chore częściej niż osoby zdrowe należały do wysokich wydzielaczy TNF-ŕ i IL-6. Indywidualnie zróżnicowaną podlegającą genetycznie kontroli zdolność do odpowiedzi immunologicznej można określić na poziomie molekularnym. Stanowi to ważny element uzupełnienia i poszerzenia danych immunogenetycznych istotnych dla szacowania czynników ...

  Streszczenie angielskie: Type 1 diabetes is a genetically conditioned autoimmune disease. Genes that account for strong clustering of the disease susceptibility are located within the HLA region. There is also considerable individual variation in the immune response and role of cytokine genes in the disease predisposition. The aim of our research was identification of the genetically controlled TNF-ŕ, IL-10, IL-6, IFN-ç secretion profile in children with diabetes type 1. We have examined 36 children with diabetes type 1 and 36 healthy individuals. DNA was extracted from mononuclear peripheral blood cells. For identification of the cytokine polymorphism PCR-SSP method was used. Patients with diabetes type 1 differ from the group of healthy persons in the cytokine synthesis level and in the cytokine genotypes distribution. Genotype TNF-ŕ (a/G) as well as IL-10 (ATA/ATA) was found only in group of children with diabetes but not in the control group. Genotypes IL-10 (GCC/GCC), IL-6 (C/C), IFN-ç (T/T) were observed with decreased frequency in children with diabetes type 1. No differences between patients and control group in the frequency of IL-10 (GCC/ACC) (GCC/ATA), (ACC/ACC) (ACC/ATA) IL-6 (G/G), (G/C) and IFN-ç (T/A), (A/A) genotypes were observed. Children with diabetes type 1 were more frequent "high producers" of TNF-ŕ and IL-6. It is possible to us molecular method to estimate the genetically controlled immune reactivity. It is very important immunogenetic factor of the disease ...


  24/55

  Tytuł oryginału: Badanie sonograficzne worka mosznowego u chłopców.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination of the scrotum in boys.
  Autorzy: Kalina-Faska Barbara, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie ultrasonograficzne znalazło zastosowanie w obiektywnej ocenie położenia, budowy i wielkości struktur worka mosznowego, a także w rozpoznawaniu zmian ogniskowych oraz zapalnych w jądrach i najądrzach. Nasza praca ma na celu podkreślenie potrzeby i znaczenia wykonywanych badań ultrasonograficznych w diagnostyce nieprawidłowości w obrębie worka mosznowego u chłopców. Przebadano 180 chłopców w wieku 2-17 lat, skierowanych z powodu ginekomastii (70), wnętrostwa (45), przedwczesnego dojrzewania (11), wyczuwalnych zgrubień powrózka nasiennego (30) i asymetrii wielkości jąder (24). Badanie wykonano aparatem Acuson 128 XP, głowicą liniową 7,5 MHz z użyciem kolorowego Dopplera (i/lub aparatem Sequoia, głowicą liniową 8-15 MHz). U wszystkich chłopców z jednostronnym lub obustronnym wnętrostwem uwidoczniono jądra w kanałach pachwinowych na róznej wysokości. U 19 chłopców z ginekomastią stwierdzono żpn, u 10 torbiele najądrza, a u 3 drobne zwapnienia, u 2 żpn, a u jednego zmianę guzowatą (Leydigioma). U 95 proc. chłopców z żpn stwierdzono żylaki lewostronne, u 5 proc. obustronne, w różnym stopniu zaawansowania. U jednego z pacjentów dodatkowo uwidoczniono wodniaka powrózka nasiennego. Przyczyną asymetrii wielkości jąder był wodniak jądra u 16 pacjentów i żpn u 8 pacjentów. Badanie sonograficzne stanowi uzupełnienie badania fizykalnego, a w wielu przypadkach pozwala wykazać zmiany niedostępne badaniu klinicznemu. Ze względu na nieinwazyjność i dużą zdolność rozdzielczą ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasound examination is applied in the objective evaluation of size of scrotal structures as well as in diagnosing focal and inflammatory lessions in testes and epididymis. The aim of our study is to point out the necessity and significance of the ultrasound in diagnostics of abnormalities within the scrotum in boys. The examination included 180 boys, aged 2-17 years, referred because of gynecomastia (70), cryptorchism (45), precocious puberty (11), palpable thickenings of the spermatic cord (30) and asymmetry of testicular size (24). Ultrasound examination was carried out with Acuson 128 XP, linear tranducer 7.5 MHz, along with color flow Doppler (and/or Sequoia, linear tranducer 8-15 MHz). Testes in the inguinal canals at different levels were visualised in all boys with unilateral or bilateral cryptorchism. Varicocele were seen in 19 boys with gynecomastia, epididymal cysts in 10, microlithiasis in 3 cases. Testicular volume in boys with precocious puberty exceeded 2 SD, additionaliy there was microlithiasis in one patient, in 2 patients varicocele and in one boy tumor was found (Leydig's cell tumor). Varices were left-sides in 95 p.c. boys with varicocele, in 5 p.c. they were bilateral at different stage. Additionally in one patient hygroma of the spermatic cord was found. Asymmetry of testicular size was caused by hydrocele in 16 patients and varicocele in 8 cases. Ultrasound in supplementary to the physical examination of testes, and in many cases it enables ...


  25/55

  Tytuł oryginału: Przedwczesne dojrzewanie GnRH-zależne u chłopca z guzem z komórek Leydiga.
  Tytuł angielski: GnRH-dependent precocious puberty in a boy with Leydig-cell tumor.
  Autorzy: Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Kalina-Faska Barbara, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.53-55, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano indukowane GnRH-zależne przedwczesne dojrzewanie u chłopca z hormonalnie czynnym guzem jądra zbudowanym z komórek Leydiga. Długotrwała ekspozycja na steroidy płciowe spowodowała wcześniejszą aktywację osi podwzgórze-przysadka. Po zastosowanym leczeniu analogiem LHRH uzyskano zahamowanie progresji cech dojrzewania.

  Streszczenie angielskie: GnRH-dependent precocious puberty in a boy with Leydig-cell tumor is presented. Precocious activation of the hypothalamo-pituitary axis was caused by long-term exposition to sex-steroids. Long-acting LHRH-analog treatment suppressed the process of precocious puberty.


  26/55

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie farmakologiczne niepowikłanego nadciśnienia tętniczego u chorych z dysfunkcją dróg oddechowych].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.107-109 - Tł. na podst. artyk z czas. Chest 2002; 121 : 230-241
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/55

  Tytuł oryginału: Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze - próba nowego spojrzenia.
  Tytuł angielski: High normal blood pressure - a new approach.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.143-145, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki ostatnio opublikowanego badania opartego na danych z programu Framingham Heart Study wykazały, że wartości ciśnienia tętniczego, klasyfikowane jako wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze, sa związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Autorzy niniejszego artykułu omawiają znaczenie kliniczne tego doniesienia i znaczenie modyfikacji stylu życia u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym.


  28/55

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji acebutololu o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Efficacy and tolerability of acebutolol SR in hypertension.
  Autorzy: Sadowski Zygmunt, Szwed Hanna, Januszewicz Andrzej, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Kowalik Ilona, Mastej Mirosław, Jurecka Małgorzata
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.167-177, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badania było porównanie skuteczności hipotensyjnej i bezpieczeństwa nowej formy tabletek acebutololu o przedłużonym uwalnianiu w dawce 400 mg do stosowania raz dziennie i standardowej tabletki acebutololu 200 mg, podawanej 2 razy dziennie u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym stopnia 1 i 2. Materiał i metody. Badanie z losowym doborem chorych przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z naprzemiennym schematem leczenia objęło 41 pacjentów obu płci. Okres badania pacjenta wynosił 9 tygodni, w tym na początku przez 7 dni podawano placebo. Zgodnie z randomizacją, w I fazie leczenia chorzy z grupy I otrzymywali przez 4 tygodnie tabletkę acebutololu SR 400 mg rano (lek A) i placebo wieczorem, a chorzy z II grupy 2 razy dziennie tabletkę standardową 200 mg w odstępach co 12 godzin (lek B). Po zakończeniu 4-tygodniowej I fazy leczenia w II fazie dokonano zamiany sposobu leczenia: grupie I, otrzymującej wcześniej lek A, podawano przez 4 tygodnie lek B, a chorzy z II grupy otrzymywali lek A. Skuteczność i bezpieczeństwo leku oceniano za pomocą 24-godzinnego ABPM, dokonywanego ostatniego dnia przyjmowania placebo oraz ostatniego dnia aktywnego leczenia I i II fazy oraz badania lekarskiego, w trakcie którego mierzono także spoczynkowe ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej i stojącej. Rejestrowano działania niepożądane leczenia i wyniki badań laboratoryjnych. Wyniki. Acebutolol SR 400 mg stosowany raz na dobę po 4-tygodniowym leczeniu obniżył istotnie wartości SBP w pozycji siedzącej o 18,5 ń 9,1 mm Hg i DBP o 15,8 ń 6,6 mm Hg (p = 0,001)...


  29/55

  Tytuł oryginału: Guz chromochłonny - choroba o wielu obliczach.
  Tytuł angielski: Pheochromocytoma - disease that can stimulate many different syndromes.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Prejbisz Aleksander, Januszewicz Andrzej, Pęczkowska Mariola
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.217-227, il., tab., bibliogr. 91 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Guz chromochłonny nadnerczy występuje u około 0,1 proc. ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Różnorodność objawów klinicznych i współistnienie z innymi zespołami często nastręczają dużych trudności diagnostycznych i wymagają od lekarza zachowania należytej czujności diagnostycznej. Guz chromochłonny może występować sporadycznie i rodzinnie. Jego obecność należy podejrzewać u osób z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami układu autonomicznego, napadami paniki, rodzinną predyspozycją do rozwoju guza chromochłonnego lub stwierdzonym przypadkowo guzem nadnerczy. Badania genetyczne w kierunku zespołów chorobowych predysponujących do guza chromochłonnego powinny być elementem standardowego postępowania u wszystkich pacjentów z guzem chromochłonnym. Podstawowe znaczenie w diagnostyce pheochromocytoma mają metody biochemiczne. W diagnostyce obrazowej główną rolę spełnia tomografia komputerowa. Leczeniem z wyboru guza chromochłonnego jest adrenalektomia. Leczenie farmakologiczne ma istotne znaczenie zarówno w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego, jak i w kontroli objawów klinicznych.


  30/55

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/55

  Tytuł oryginału: Indukcja stresu oksydacyjnego w wątrobach szczurów pod wpływem izolowanej i złożonej ekspozycji ma miedź i wysiłek fizyczny.
  Tytuł angielski: Induction of oxidative stress in livers of rats under influence of isolated and combined exposure to copper and physical effort.
  Autorzy: Markiewicz-Górka Iwona, Pawlas Krystyna, Januszewska Lidia, Tracz Jolanta, Jethon Zbigniew, Dzięgiel Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.457-466, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Chociaż miedź jest niezbędnym mikroelementem, jej nadmierny pobór może być toksyczny. Wiele z toksycznych efektów powodowanych przez miedź jest związanych z jej rolą w generowaniu wolnych rodników tlenowych. Wątroba jest organem najbardziej wrażliwym, jeśli chodzi o toksyczność miedzi. Innym ważnym źródłem wolnych rodników tlenowych jest wykonywanie wysiłku fizycznego. Cel pracy. Celem pracy była ocena zmian stężenia peroksydacji lipidów (jako stężenie malonylodialdehydu i 4-hydroksyalkenów, MDA + 4HNE), stężenia zredukowanego glutationu (GSH) oraz aktywności takich enzymów antyoksyadacyjnych, jak: peroksydaza glutationa (GPX) i dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) w wątrobach szczurów intoksykowanych miedzią i poddawanych wysiłkowi fizycznemu. Materiał i metody. Dwadzieścia cztery szczury (samice, szczepu Buffalo) zostały podzielone na dwie grupy: intoksykowaną miedzią (n = 12) i nieintoksykowaną (n = 12). Szczurom z grupy intoksykowanej 2 razy w tygodniu, dootrzewnowo podawano 1 mg Cu/kg m.c., w postaci 0,1 proc. roztworu CuSO4 w wodzie destylowanej, po 0,3 - 0,5 ml w zależności od m.c. szczura (120-200 g). W tym samym czasie szczurom z grupy nieintoksykowanej podawano sól fizjologiczną (0,9 proc. NaCl). Eksperyment był prowadzony przez 15 tygodni. Po około 24 godzinach od ostatniej iniekcji, połowa zwierząt z każdej grupy została poddana jednorazowemu wysiłkowi fizycznemu (bieg na bieżni). Intensywność wysiłku wynosiła 20 m/min przez 15 minut. Następnie wszystkie zwierzęta zostały zabite przez domięśniowe podanie ketaminy oraz dyslokację kręgów szyjnych...


  32/55

  Tytuł oryginału: Betaksolol w leczeniu nadciśnienia tętniczego - wyniki wieloośrodkowych badań w Polsce.
  Tytuł angielski: Betaxolol in the treatment of arterial hypertension - results of multicenter trial in Poland.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Sznajderman Marek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.239-242, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki wieloośrodkowego otwartego badania, dot. zastosowania betaksololu - długodziałającego kardioselektywnego leku á-adrenolitycznego - w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Badaniem objęto 410 pacjentów z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym w wieku 21-65 lat z 25 ośrodków w Polsce. Leczenie trwało 14 tygodni, w czasie których chorzy zgłaszali się 4-krotnie na wizyty kontrolne. We wszystkich okresach obserwacji stwierdzono wysoce znamienne obniżenie SBP i DBP oraz zmniejszenie częstości tętna. Lek był dobrze tolerowany, objawy niepożądane - umiarkowanie nasilone, i tylko u 6,3 proc. chorych były przyczyną przerwania leczenia. Omówiono miejsce betaksololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego na tle innych leków z tej grupy.


  33/55

  Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
  Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
  Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  34/55

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności hipotensyjnej i tolerancji lacydypiny u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym - wieloośrodkowe badanie POL-LACY.
  Tytuł angielski: Antihypertensive efficacy and safety of lacidipine in the treatment of patients with mild to moderate essential hypertension - multi-center study POL-LACY.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Buczek Jarosław, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Prejbisz Aleksander, Gbur Agnieszka
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.291-298, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Lacydypina jest długodziałającym antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydynowych i charakteryzuje się łagodnym początkiem działania hipotensyjnego i trwającym 24 h efektem hipotensyjnym. W badaniach z użyciem tego leku potwierdzono jej skuteczność hipotensyjną, a także korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Celem wieloośrodkowego badania POL-LACY była ocena skuteczności hipotensyjnej oraz tolerancji lacydypiny podawanej raz dziennie w zakresie dawek 2-6 mg chorym z łagdnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Materiał i metody: Otwarte badanie o charakterze otwartym przeprowadzono w 37 ośrodkach w Polsce, włączając do niego 470 chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Badanie składało się z 2 faz. W trakcie 7-dniowego okresu kwalifikacyjnego u chorych odstawiano stosowane wcześniej leki hipotensyjne oraz wykonywano badania laboratoryjne. W trakcie 8-tyg. okresu aktywnego leczenia chorzy otrzymywali lacydypinę w początkowej dawce dobowej 4 mg lub 2 mg u chorych powyżej 65 rż. pacjenci podawanej raz dziennie z możliwością zwiększenia dawki do lub 4 mg na dobę u osób, u których nie uzyskano normalizacji ciśnienia po 4 tyg. leczenia. Normalizację ciśnienia definiowano jako skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) o wartości 140 mm Hg i rozkurczowe ciśnienie tętnicze (DBP) wynoszące 90 mm Hg. W czasie leczenia chorzy odbyli 2 wizyty kontrolne, po 4 i po 8 tyg., w trakcie których dokonywano oceny osiągniętego efektu hipotensyjnego oraz tolerancji leczenia...


  35/55

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozpoznawanie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego zgodnie z zasadami EBM (medycyny opartej na wiarygodnych doniesieniach naukowych).
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.59-60, il. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 477-484
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/55

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie zachowawcze pierwotnego hiperaldosteronizmu].
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.66-67, il. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2001; 3 : 406-409
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/55

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych. (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Januszewicz Paweł
  Opracowanie edytorskie: Socha Jerzy (oprac.), Stolarczyk Anna (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.46-49, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  38/55

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Genetic aspects of arterial hypertension.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A29-A41, tab., bibliogr. 150 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze pierwotne (samoistne), które występuje u około 20 proc. populacji, jest chorobą o złożonej i wieloczynnikowej etiologii. Chociaż blisko 40 proc. zmienności ciśnienia w populacji warunkowane jest działaniem genów, to dopiero łączne działanie czynników genetycznych i środowiskowych prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, co jest podstawową cechą fenotypową tej choroby. Niniejszy artykuł podaje aktualny stan wiedzy na temat rzadkich jednogenowych form nadciśnienia i wariantów genetycznych usposabiających do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego.


  39/55

  Tytuł oryginału: Elevated neuropeptide Y plasma concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie neuropeptydu Y we krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i brakiem nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Lewandowski Jacek, Symonides Bartosz, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.9-15, il., tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Brak nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego prowadzi do zwiększonej częstości powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego, a jego przyczyny pozostają niejasne. Celem pracy była ocena zależności między biochemicznymi wykładnikami aktywności współczulnej a rytmem dobowym ciśnienia u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody. Da badania zakwalifikowano 68 chorych z nadciśnieniem tętniczym w średnim wieku 40 ń 1 lat (20 K, 48 M). Do grupy kontrolnej włączono 25 zdrowych ochotników w średnim wieku 38 ń 1 lat (8 K i 17 M). U badanych wykonywano 24-godzinny pomiar ciśnienia (SpaceLabs 90207) oraz oznaczano we krwi stężenie katecholamin i neuropeptydu Y. Całodobowo prowadzono zbiórkę moczu w celu oznaczenia wydalania katecholamin. Wyniki. U chorych z nadciśnieniem tętniczym stężenie neuropeptydu Y było wyższe niż u osób zdrowych. Stężenie katecholamin w surowicy i ich wydalanie z moczem były w obu grupach podobne. Chorych z nadciśnieniem podzielono na dwie grupy zależnie od obecności - dippers (46 chorych) - lub braku nocnego obniżenia ciśnienia - non-dippers (22 chorych). Stężenie neuropeptydu Y było istotnie wyższe w grupie non-dippers niż w grupie dippers (10,6 ń 1 vs. 8,6 ń 1 fmol/ml, p 0,05). Nie stwierdzono między grupami różnic w zakresie stężenia katecholamin w surowicy i katecholamin wydalanych z moczem. W obu grupach wydalanie katecholamin w czasie nocy było istotnie niższe aniżeli w ciągu dnia. Nocne i dzienne wydalanie katecholamin było podobne w grupie dippers i non-dippers. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że neurpeptyd Y może wpływać...


  40/55

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wtórne w 2002 roku. Diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych poglądów.
  Tytuł angielski: Secondary hypertension in year 2002: current trends in diagnosis and treatment.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Januszewicz Magdalena, Pęczkowska Mariola, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.455-461, bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/55

  Tytuł oryginału: Leczenie nadciśnienia tętniczego - stan obecny i perspektywy.
  Autorzy: Januszewicz W[łodzimierz]
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (2/3) s.15-21, il., bibliogr. 68 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Odgrywa istotną rolę w rozwoju zmian miażdżycowych leżących u podłoża choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i udaru mózgu. W artykule omówiono współczesną strategię leczenia nadciśnienia z uwzględnieniem zarówno farmakoterapii jak i modyfikacji stylu życia. Mimo wielkiego postępu jaki dokonał się w leczeniu nadciśnienia, odsetek chorych u których uzyskano normalizację ciśnienia jest wciąż niezadowalający. Podkreślono konieczność podjęcia odpowiednich działań zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy. W artykule omówiono także nowe kierunki w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

  Streszczenie angielskie: Arterial hypertension is one of the most important risk factor for coronary heart disease, myocardial infarction and stroke. Most of the morbidity and mortality associated with hypertension is related to atherosclerosis. This article discusses the modern strategy of antihypertensive therapy as well as major groups of antihypertensive drugs. The importance of life style modification is also underlined. The multiple large scale controlled trials have clearly shown the benetits of antihypertensive therapy. However the percentage of patients with adequate control of hypertension is still unsatisfactory. The perspective of new approches to the treatment under investigation are also reviewed.


  42/55

  Tytuł oryginału: Katamnestyczna ocena jakości życia i efektów leczenia pacjentów z zaburzeniami odżywiania się: dynamika objawów depresyjnych i lękowych.
  Tytuł angielski: Follow-up study of quality of life and treatment of eating disorders patients: dynamics of the depressive and anxiety symptoms.
  Autorzy: Banaś Anna, Januszkiewicz-Grabias Aloiza, Radziwiłłowicz Piotr, Smoczyński Stefan
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.323-329, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A group of 56 female patients with eating disorders (36 anorexic and 20 bulimic) aged 160-48 (average 23,9) was studied. According to DSM-IV and ICD-10 among anorectic 8 (14,3 p.c.) represented restricting type and 28 (50 p.c.) bulimic type, among bulimic 12 (21,4 p.c.)-purging type and 8 (14,3 p.c.)-nonpurging type. They were treated average 21,5 months in the I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk (some of them were outpatients) between 1995-2000. Duration of disorders was 4 months-10 years (X ń SD33,8 ń 28,6 months). Follow-up period lasted from 4 months to 2 years. All patients were examined twice time (before and after treatment) with the following methods: Structured Questionnaire, Hospital Depression and Anxiety Scale Beck Depression Inventory (BDI), PIL by Crumbaugh and Maholick, Spielberger Self-Evaluation Questionaire. The aim of our examination was to define changes in the state of patients after complex treatment (pharmacotherapy and psychotherapy) and important parameters of quality of life in our groups. After complex treatment (pharmacotherapy, individual and group psychotherapy) which lasted average 21,5 months we observed significant improvement of depressive and anxiety symptoms. Pharmacotherapy included tricyclic antidepressants (55,4 p.c.), tetracyclic antidepressants (10,7 p.c.), SSRI (44,6 p.c.), neuroleptics (10,7 p.c.). carbamazepine (32,1 p.c.). Some patients were treated more than one medicine. We received high correlation between ideal weight and weight after treatment...


  43/55

  Tytuł oryginału: Anatomia człowieka. Cz. 1
  Autorzy: Ignasiak Zofia, Janusz Antoni, Jarosińska Aniela
  Wydanie: - Wyd. 11
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 288 s. : il., bibliogr. [5] poz.
  Sygnatura GBL: 736,142

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/55

  Tytuł oryginału: Obrazowanie tętnic nerkowych przy użyciu spiralnej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
  Tytuł angielski: Visualization of renal arteries with spiral computed tomography and magnetic resonance.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Januszewicz Magdalena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.13-16, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article presents the examination techniques of renal arteries with the use of computed tomography and magnetic resonance and reviews the advantages and disadvantages of both methods as well as their efficacay in diagnosis of renal artery stenosis.


  45/55

  Tytuł oryginału: Kiedy należy podejrzewać nadciśnienie tętnicze wtórne?
  Tytuł angielski: When should secondary hypertension be suspected?
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Januszewicz Magdalena, Dworzański Wojciech
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.22-25, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Secondary hypertension is rare in the general hypertensive population, with incidence usually estimated at around 5 p.c. Although it is rare, patients with secondary hypertension may benefit from specific, often curative treatment. This paper discusses the clinical symptoms and signs as well as laboratory findings which may help to make the correct diagnosis of secondary hypertension. The paper also deals with several aspects of diagnosis of renovascular hypertension, endocrine hypertension, coarctation of the aorta and obstructive sleep apnoea.


  46/55

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady leczenia nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Current principles of hypertension therapy.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Januszewicz Andrzej, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.33-34, 36, 38-40, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Arterial hypertension is a widespread disease, which puts patients into a great risk of cardiovascular events when not properly treated. The goal of the treatment of hypertension is to lower the blood pressure level below 140/90 mmHg or less in some patients. The article describes general rules of hypertensive therapy as well as major groups of anti-hypertensive drugs. The results from major clinical trails completed in recent years are presented. Since the proper level of blood pressure is not easily achieved, the authors present possible combinations of anti-hypertensive drugs. The choice of anti-hypertensive medicament in different clinical situations is also discussed.


  47/55

  Tytuł oryginału: Miejsce antagonistów receptorów angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: The place of angiotensin II antagonists in the treatment of hypertension.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.43-44, 47-50, tab., bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Angiotensin II antagonists (sartans) have been made available for the treatment of hypertension for the past several years and become a successful therapeutic tool providing more complete blockade of the reninangiotensin system than ACE inhibitors. Recently, based on WHO/ISH 1999 recommendations, this class of antihypertensive drugs has been added to the list of first-line agents for the treatment of hypertension. Angiotensin II antagonists are characterized by a long duration of action enabling a once-daily dosing regimen, remarkably good tolerance and safety profile superior to that of all other classes of antihypertensive drugs. Losartan was the first oral active angiotensin II antagonist introduced into clinical practice and a large number of clinical studies have been published in the past few years indicating its use in hypertension, congestive heart failure and diabetic nephropathy. To date several other sartans have been available including valsartan, irbesartan, candesartan, eprosartan, telmisartan, and others. It should be stressed that good tolerability and a low profile of side effects, not significantly different from placebo remains a key feature in hypertension treatment.


  48/55

  Tytuł oryginału: Colostrinin proline-rich polypeptide complex from ovine colostrum - a long-term study of its efficacy in Alzheimer's disease.
  Autorzy: Leszek Jerzy, Inglot Anna D., Janusz Maria, Byczkiewicz Franciszek, Kiejna Andrzej, Georgiades Jerzy, Lisowski Józef
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.PI93-PI96, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Colostrinin, a proline-rich polypeptide complex (PRP) isolated from ovine colostrum, with immunoregulatory and procognitive properties, has shown positive effects in the treatment of Alzheimer's disease (AD). The aim of the present study was to evaluate the effects fo long-term Colostrinin treatment of AD patients. Material/Methods: The patients were taking Colostrinin tablets (containing 10 ćg of PRP complex) every other day for three weeks, followed by a 2-weeks hiatus to avoid the development of hyporeactivity. This mode of applicaton, '3+2 weeks', and each patient was evaluated at 4-month intervals, 33 patients were treated for 16 months. however, 14 patients from this group had already been treated with Colostrinin for 12 months during placebo-controlled studies, and thus participated in the trial for a total of 28 months. Results: Teh results we obtained showed that Colostrinin induced slight but statistically significant imporvement or stabilization fo teh health status of teh patients in the trial. THe adverse reactions observed, if any, were remarkably mild, including anxiety, logorrhea, and insomnia, and subsided spontaneously within a short period of tiem (3 - 4 days). Conclusions: Colostrinin is a very promising preparation which can be used to retard the development of AD.


  49/55

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Monoterapia a terapia skojarzona jako leczenie początkowe niepowikłanego nadciśnienia tętniczego].
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (10) s.91, 93 - Tł. artyk. z czas. Drugs 2001; 61 : 943-954
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  50/55

  Tytuł oryginału: Elevated plasma endothelin-1 concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie endoteliny 1 w osoczu u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez spadku nocnego ciśnienia.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Symonides Bartosz, Lewandowski Jacek, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.3-11, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między stężeniami w osoczu endoteliny 1 (ET-1) i przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) a dobowym rytmem ciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (EH). Materiał i metody: Do badań włączono 68 chorych z łagodnym do umiarkowanego EH. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych ochotników (C). Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego wykonano za pomocą aparatu SpaceLabs 90207. Stężenia ET-1 i ANP były oznaczane z próbek krwi pobranych w godzinach porannych. Wyniki: U chorych z EH stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe niż u C. Chorzy z EH zostali podzieleni na dwie grupy: chorych z zachowanym spadkiem ciśnienia tętniczego w nocy - tzw. dippers (n = 46; D) i chorych bez nocnego spadku ciśnienia tętniczego - tzw. non-dippers (n = 22.; ND). Stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe u ND niż u D (6,9 ń 0,7 i 4,5 ń 0,5 fmol/ml, p 0,05). Nie obserwowano różnic stężenia ANP w osoczu pomiędzy EH i C oraz pomiędzy D i ND. Stężenie ANP w osoczu u ND było wyższe niż u C (10,1 ń 1,5 i 6,4 ń 1; p 0,05). Wnioski: ET-1 i ANP mogą odgrywać rolę w zaburzeniach rytmu dobowego ciśnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the relationship between endothelin-1 (ET-10 and atrial natriuretic peptide (NP) plasma concentration and diurnal blood pressure rhythm in patients with essential hypertension. Material and methods: The study included 68 patients with mild-to-moderate essential hypertension (EH). The control group consisted of 25 healthy normotensive volunteers (C). Twenty-four hour ambulatory blood pressure monitoring was obtained, using SpaceLabs 90207. Blood samples for ET-1 and ANP were collected. Results: In patients with EH ET-1 plasma concentration was sinificantly higher as compared with C. Patients with EH were divided into two groups: dippers (46 pts; D) and non-dippers (22 pts; ND). In EH, the ET-1 plasma concentration was significantly higher in non-dippers than that in dippers (6.9 ń 0.7 vs 4.5 ń 0.5 fmol/ml, p 0.05). No differences in plasma ANP concentration were observed EH and C and between D and ND. Plasma concentration of ANP in ND was higher than that in C (10.1 ń 1.5 vs. 6.4 ń 1.0 fmol/ml; p 0.05). Conclusion: ET-1 and ANP may play some role in the lack of nocturnal blood pressure fall in non-dippers with EH.


  51/55

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: Asymptomatic ST-segment depression in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Florczak Elżbieta, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Baranowski Rafał, Klisiewicz Anna, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Prejbisz Aleksander, Postuła Marek, Hoffman Piotr, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST (ASTD) ma charakter przejściowy i jest rozpoznawane głównie na podstawie 24-godzinnego EKG. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano u osób z chorobą wieńcową, później zwrócono również uwagę na występowanie ASTD u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejących klinicznych objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena częstości ASTD u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz prześledzenie związku między występowaniem ASTD a dobowym rytmem ciśnienia, obecnością i rodzajem przerostu mięśnia sercowego oraz obecnością komorowych zaburzeń rytmu. Materiał i metody: Badaniami objęto 77 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym nieleczonym bez współistniejących objawów choroby wieńcowej. W trybie ambulatoryjnym wykonywano: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia krwi, 24-godzinny zapis EKG, badanie echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Jako kryterium rozpoznania ASTD stosowano obecność horyzontalnego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST o co najmniej 1 mm (mierzone w odstępie co najmniej 60 ms od punktu J), trwające co najmniej 60 s, rozpoczynające się nie wcześniej niż 60 s od poprzedniego obniżenia odcinka ST. Analizowano liczbę epizodów w ciągu doby, czas ich trwania, maksymalne obniżenie i rozkłąd w ciągu doby. Wyniki: Obecność ASTD stwierdzono u 14 osób (18 proc. badanych). Grupa z ASTD w porównaniu z grupą bez ASTD ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Asymptomatic ST-segment depression (ASTD) is a transient event and is mainly detectably by means of 24 h ambulatory ECG recording. It was first reported in patients with coronary artery disease. Subsequently, it was observed in essentially hypertensive patients without symptoms of coronary artery disease. The aim of the study: was to investigate ASTD in essentially hypertensive patients without symptomatic coronary artery disease in relation to different clinical parameters (including ambulatory blood pressure monitoring, 24 h ECG recording and echocardiography). Material and methods: The study included 77 men with mild to moderate essential hypertension without symptomatic coronary artery disease. Ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour ambulatory ECG, echocardiography and stress test were done in all subjects. ASTD was defined as ST-segment depression of 0.1 mV or more (horizontal or downsloping) at 60 ms after the J point that lasts for more than 60 s and occurs not earlier than 60 s after previous ST-segment depression. Amount, duration, maximal value and diurnal distribution of ASTD were analysed. Results: ASTD was found in 14 subjects (18 p.c. of the studied group). Subjects with ASTD had higher night systolic blood pressure levels (130 ń 14 vs. 124 ń 12 mm Hg; p = 0.093), higher night mean arterial pressure levels (98 ń 12 vs. 92 ń 10 mm Hg; p = 0.08) and higher 24 h systolic blood pressure load (58 p.c. ń 29 p.c. vs. 44 p.c. ń 27 p.c.; p = ...


  52/55

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Sznajderman Marek (przedm.).
  Wydanie: - Wyd. 2 rozszerz
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 351 s. : il., tab., bibliogr. s. 330-351, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,234

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  53/55

  Tytuł oryginału: Leczenie nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Cybulska Idalia, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (6) s.24-27, 31-37, tab., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  54/55

  Tytuł oryginału: Badania immunohematologiczne układu czerwonokrwinkowego związane z allogenicznym przeszczepem komórek hematopoetycznych.
  Tytuł angielski: Immunohaematological analysis of red cells in relation to hematopoietic stem cell allotransplantation.
  Autorzy: Janusz Aleksandra, Janusz Joanna, Kondera-Anasz Zdzisława
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.301-307, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy zwrócono uwagę na konieczność wykonywania badań immunohematologicznych ukladu czerwonokrwikowego u biorców i dawców przed allogenicznym przeszczepem komórek hematopoetycznych i po jego przeprowadzeniu oraz przedstawiono zakres tych badań.

  Streszczenie angielskie: This review presents the importance of immunohaematological analysis of red cells in recipients and donors before and after hematopoietic stem cells allotransplantation and it contains a range of immunohaematological testing in such patients.


  55/55

  Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego : nowe grupy leków, nowe wskazania
  Autorzy: Januszewicz Andrzej
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.119-126, bibliogr. 47 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: