Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Schorzenia psychodermatologiczne.
Tytuł angielski: Psychodermatological disorders.
Autorzy: Steuden Stanisława, Janowski Konrad
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.175-183, bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wśród pacjentów zgłaszających się do dermatologa znaczącą grupę stanowią osoby ujawniajace zaburzenia zachowania bądź trudności w funkcjonowaniu psychologicznym. Niektóre schorzenia, mimo że dotyczą symptomatologi skórnej, są w istocie zaburzeniami psychicznymi (np. obłęd pasożytniczy, urojenia i omamy związane ze skórą, trichotillomania, dermatozy arteficjalne), inne są faktycznymi schorzeniami dermatologicznymi, jednakże dominującą rolę w ich etiologii odgrywają czynniki psychologiczne (świąd samoistny, nadmierne pocenie, pokrzywka przewlekła). Kolejną grupę stanowia choroby dermatologiczne uwarunkowane biologicznie, których przebieg modyfikują jednak czynniki psychologiczne (atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate, łuszczyca). W pracy przedstawiono poszczególne schorzenia i scharakteryzowano je od strony psychologicznej. Omówiono również podsatwowe zasady postępowania terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: Among patients who seek a dermatologist's advice a significant group constitute those who reveal psychiatric disorders, behavioural disorders or disturbances in psychological functioning. Some disorders presented by these patients, although involve cutaneous sumptomatology, are psychiatric disorders in nature (eg. parasitosis, delusions and hallucinations concerning the skin, trichotillomania, artificial dermatoses). Others are dermatological diseases, however, in their aetiology the dominant role is played by psychological factors (psychologic pruritus, excessive sweating, chronic urticaria). To another group belong dermatological diseasess biologically determined whose course is modified by psychological factors (atopic dermatitis, alopecia areata, psoriasis). The article characterists the particular disorders with the focus on their psychological aspects. The basic principles of therapeutic interventions for each disorder are also suggested.


  2/4

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek tętniaka prawdziwego tętnicy ramiennej o etiologii nieurazowej u pacjenta po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Rare case of true brachial artery aneurysm of non-traumatic etiology in a patient following kidney transplantation.
  Autorzy: Janowski Marian, Szeliga Jacek, Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.745-748, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chory W.A., lat 40, od 1989 r. dializowany z powodu przewlekłej niewydolności nerek przez przetokę tętniczo-żylną wytworzoną na prawym przedramieniu; 1992 r. poddany przeszczepowi nerki. W 1999 r. u chorego stwierdzono tętniak w rzucie prawej tętnicy ramiennej. W trakcie obserwacji w drugim półroczu 2000 r. zanotowano szybkie powiększenie się tętniaka do rozmiarów ok. 40 mm maksymalnej średnicy i 70 mm długości (usg-Doppler). Zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego. Wykonano wycięcie tętniaka do granic prawidłowej ściany tętnicy ramiennej i wszczep z własnej żyły odpiszczelowej. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W analizie przedstawiono wyniki badań biochemicznych i histopatologicznych tętniaka.

  Streszczenie angielskie: Patient W.A., 40 years of age, underwent renal transplantation in 1992 due to renal insufficiency. In 1999 a pulsating tumor was found in his right arm. The patient was diagnosed with a brachial artery aneurysm. Within one year we observed rapid pathology enlargement. In 2000, the size of the aneurysm, measured by means of ultrasonography amounted to 40 mm in diameter and 70 mm in length. The patient underwent aneurysm resection and saphenous vein graft revascularization. The postoperative period proved uneventful. This study presented patient history and therpaeutical process analysis.


  3/4

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe uszkodzenie prawej kopuły przepony w wyniku urazu wielonarządowego.
  Tytuł angielski: Posttraumatic, asymptomatic rupture of the right hemidiaphragm - case report.
  Autorzy: Jędrzejczyk Waldemar, Szeliga Jacek, Janowski Marian
  Opracowanie edytorskie: Lipiński Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.640-645, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 43-letniej chorej hospitalizowanej w klinice z powodu urazu wielonarządowego. W trakcie kontrolnego badania KT jamy brzusznej rozpoznano rzadkie uszkodzenie prawej kopuły przepony. Wobec niewystępujących zaburzeń oddechowych zdecydowano się na planowy zabieg, który wykonano z dostępu przez torakotomię. W okresie pooperacyjnym nie zanotowano powikłań. W analizie przedstawiono problem jakim jest szybkie rozpoznanie tępego urazu przepony, szczególnie po jej prawej stronie oraz oceniono potencjał diagnostyczny w takich przypadkach powszechnie dostępnych metod radiologicznych.

  Streszczenie angielskie: The study presented a case of a 43 year-old woman diagnosed with multi-organ injury and blunt diaphragmatic rupture. Right hemidiaphragm rupture, being asymptomatic was missed on admission to the hospital. Following repeated chest X-rays and CT scanse proper diagnosis was established. The patient underwent thoracotomy with diaphragmatic rupture repair. The postoperative period proved uneventful. We presented literature data analysis discussing problems associated with diagnosis and treatment of blunt diaphragmatic rupture.


  4/4

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i klinika zatruć jadem kiełbasianym chorych leczonych w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Clinical and epidemiological analysis of patients with botulism hospitalized at the Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin in 1990-2000.
  Autorzy: Bielec Dariusz, Semczuk Grażyna, Lis Joanna, Firych Joanna, Modrzewska Romana, Janowski Rafał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.435-442, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatrucie jadem kiełbasianym występuje w Polsce rzadko. Jednak ostatnio w związku z bioterroryzmem botulizm stał się przedmiotem szczególnego zainetersowania. W pracy przedstawiono opis epidemiologiczno-kliniczny zatrucia jadem kiełbasianym u 32 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych AM w Lublinie w latach 1990-2000.

  stosując format: