Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Heterotopie jako przyczyna lekoopornej padaczki.
Tytuł angielski: Heterotopies - a cause of intractable epilepsy.
Autorzy: Jankowicz Eleonora, Sobaniec Wojciech, Walecki Jerzy
Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.73-84, il., bibliogr. 40 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Heterotopie należą do grupy zaburzeń migracji neuronalnej powodujących między innymi tworzenie skupisk komórek nerwowych typu guzkowatego lub pasmowego w nieprawidłowym miejscu, najczęściej w istocie białej półkuli mózgu. W doniesieniu przedstawiono proces migracji komórek nerwowych w rozwijającym się układzie nerwowym oraz czynniki zaburzjace go. Opisano etiologię heterotopii, ich obraz anatomopatologiczny, a także następstwo kliniczne. Heterotopie mogą istnieć bezobjawowo i bywają wykrywane przpadkowo w MRI lub występują z różnymi objawami, m.in. z padaczką, zwykle oporną na leczenie. Typy napadów padaczkowych bywają różne. Niekiedy obserwuje się ich kilka u tego samego pacjenta. W pracy omówiono nieprwidłowosci w zapisie elektroencefalograficznym (EEG), obrazie MRI oraz możliwosci leczenia padaczki związanej z zaburzeniami migracji neuronalnej. Lekooporna padaczka objawowa często wymaga leczenia operacyjnego. W omówieniu zwrócono uwagę na genetyczne i pozagenetyczne przyczyny hetrotopii, podkreślając znaczenie poradnictwa genetycznego oraz opieki nad ciężarną we wczesnym okresie ciąży. Podkreślono też znaczenie badania MRI w diagnostyce padaczki lekoopornej.

  Streszczenie angielskie: Cortical heterotopies belong to the neuronal migration disorders leading to the formation of clusters of neurons in incorrect localization. In majority of cases, the modular and strip types of cortical cellular clusters are located in the white matter of cerebral hemispheres. This report presents data on nerve cells migration in the developing nervous system and factors which disturb this process. We describe the etiology, pathological picture and clinical sequelas of heteroyopies. Theses disorders may accur asymptomaticaly and thay are detected by the MRI or occur with epilepsy. The types of seizures are various. The abnormalities in the EEG, MRI picture and treatment of symptomatic epilepsy are presented. It is noteworthy that simetimes epilepsy due to neuronal migration disturbances id drug - resistant and needs the surgical intervention. We discuss the genetic and exogemous causes of heterotopies, the role of genetic couseling and of care pregnant women. The role of neuroimaging methods (MRI) in patients with refractory epilepsies is emphasized.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zaburzenia neuropsychologiczne po operacjach tętniaków tętnicy łączącej przedniej.
  Tytuł angielski: Neuropsychological deficits after surgical repair of anterior communicating artery aneurysm.
  Autorzy: Jankowicz Eleonora, Halicka Dorota, Drozdowski Wiesław
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.315-327, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu literatury podjęto próbę ustalenia obrazu i dynamiki psychoneurologicznych zaburzeń, towarzyszących pęknięciu i zabiegom operacyjnym na tętniakach tętnicy łączącej przedniej mózgu (ACoA) w aspekcie symptomatologii, patologii anatomicznej, patomechanizmu zmian oraz wskazań rehabilitacyjnych. Niewielka grupa pacjentów, zwłaszcza tych, u których zastosowano podwiązanie tętnicy łączącej przedniej (osaczenie), przejawia zespół tętnicy łączącej przedniej (amnezja, konfabulacje, zaburzenia osobowości). U większości na obraz neuropsychologiczny składają sie zaburzenia pamięci następczej, zespół dysfunkcji wykonawczej, globalne zaburzenia uwagi i konfabulacje oraz zaburzenia emocjonalno-osobowościowe, utrzymujące sie w znaczącej grupie chorych poza okresem ostrym. Występowanie zaburzeń neuropsychologicznych w omawianej grupie pacjentów wiąże się w litewraturze z uszkodzeniami popdstawnego przodomózgowia. Podkreśla się konieczność precyzyjnej analizy zaburzeń, zwłaszcza w okresie wczesnym oraz zasadność prowadzenia rehabilitacji poznawczej, nakierowanej głównie na procesy uwagi i pamięci.

  Streszczenie angielskie: Based on the review of literature we tried to establish the pattern and dynamic of psychoneurological disturbances as a result of rupture and surgical procedures of anterior communicating artery (ACoA) aneurysm in three aspects: pathoanatomy, pathophysiology and rehabilitation. Anterior communicating artery syndrome (amnesia, confabulation, personality changes) was observed in very few patients, especially in those after clipping of an anterior communicating artery (trapping). Mostly neuropsychological pattern consisted of anterograde memory problems, executive dysfunctions, global attention impairments, confabulations and personality changes. Neuropsychological deficits observed in ACoA patients were probably a result of basal forebrain lesions. The analysis of the disturbances is necessary especially in the early stage. Proper cognitive rehabilitation of attention and memory functions is recommended to improve professional and daily living activities.

  stosując format: