Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANISZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w nadliczbowości zębów.
Autorzy: Górniak Danuta, Jarczyńska Izabela, Janiszewska Joanna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.46-49, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawidłowe i wczesne rozpoznanie nadliczbowości pozwala na uniknięcie powikłań. Duża róznorodność form zębów nadliczbowych, ich nietypowa lokalizacja, a także różny czas i stopień wyrzynania często utrudniają pozornie prostą diagnostykę tej anomalii. W pracy przedstawiono przypadki nadliczbowości, w których nietypowy obraz kliniczny lub radiologiczny był powodem trudności diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The correct and early identification of supernumerary teeth allows for the avoidance of complications. The great variety among supernumerary teeth, their atypical location and also the different times and degrees of eruption often make the apparently straightforward diagnosis of this anomaly difficult. The study describes cases of supernumeraries in which atypical clinical or radiological pictures gave rise to difficulties in diagnosis.


  2/9

  Tytuł oryginału: Łuk językowy - działanie i zastosowanie. Przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.20-22, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano budowę i zastosowanie łuku językowego. Omówiono również wykonanie, modyfikacje i działania uboczne tego aparatu.

  Streszczenie angielskie: The article describes the design and use of the lingual arch. The construction, modification and side effects of this apparatus are also discussed.


  3/9

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  4/9

  Tytuł oryginału: Leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego aparatem quadhelix z asymetrycznymi ramionami i łukiem językowym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The treatment of unilateral posterior cross-bite using a quadhelix appliance with asymmetric arms and lingual arch - a preliminary report.
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Wędrychowska-Szulc Barbara, Jabłońska Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.186-190, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono leczenie zgryzu krzyżowego bocznego u 3 z 8 pacjentów leczonych za pomocą indywidualnie wykonanego aparatu quadhelix z asymetrycznymi ramionami i łuku językowego. Łuk językowy zastosowano celem zapobiegania jednoczesnemu poszerzaniu się łuku dolnego poprzez kontakty zgryzowe. W każdym z omawianych przypadków uzyskano prawidłowe zachodzenie zębów bocznych i symetryczny kształt łuków zębowych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the treatment of posterior cross bite in 3 out of 8 patients treated with an individually made quadhelix appliance with asymmetric arms and lingual arch. The lingual arch was used in order to prevent lower arch expansion through occlusal contacts. Proper intercuspation of the posterior teeth and a symmetric shape of the dental arches were achieved in each of the cases presented.


  5/9

  Tytuł oryginału: Przypadek malformacji naczyniowej w rejonie tętnicy kręgowej u 12-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: A case of vascular malformation in vertebral artery region in a 12-year-old boy.
  Autorzy: Janiszewska Tatiana, Sergot-Martynowska Grażyna, Śniegocki Maciej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.371-376, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek rozległej malformacji tętniczej w rejonie tętnicy kręgowej lewej u 12-letniego chłopca z ostrym dziecięcym niedowładem połowiczym.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of cerebral vascular malformation in vertebral artery region which was found in 12-years old boy with hemiparesis.


  6/9

  Tytuł oryginału: Leczenie zgryzu krzyżowego w zakresie kła łukiem podniebiennym z przedłużonymi ramionami bocznymi.
  Tytuł angielski: Treatment of crossbite involving the canines using a palatal arch with elongated sidearms.
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Wędrychowska-Szulc Barbara, Jabłońska Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.50-51, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przebieg leczenia 3 pacjentek ze zgryzem krzyżowym w zakresie kła. Zastosowano łuk podniebienny z przedłużonymi ramionami bocznymi. W każdym przypadku uzyskano korektę zgryzu krzyżowego.


  7/9

  Tytuł oryginału: Leczenie zgryzu krzyżowego aparatem quadhelix i łukiem językowym zastosowanym do utrzymania stałej szerokości między trzonowcami dolnymi : praca doktorska
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Karłowska Irena (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Ortodoncji w Szczecinie
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20447

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Psychologiczne uwarunkowania percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów z chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of postoperative pain in the group of oncological patients.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de, Majkowicz Mikołaj, Janiszewska Justyna
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (4) s.83-88, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie związku między somatyczną-zmysłową percepcją bólu a reakcją emocjonalną oraz oceną poznawczo-wartościującą zjawisko bólu. Badaniem objęto 51 pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz Chirurgii Klatki Piersiowej. Pacjenci przed zabiegiem oceniali za pomocą wywiadu strukturyzowanego swoją sytuację chorobową i nadzieję na przyszłość, wartościowali zjawisko bólu. Oceniano u nich poziom lęku, depresji i agresji zmodyfikowaną skalą HD, a osobowość - kwestionariuszem NEO-FFI. W drugiej dobie po zabiegu chorzy oceniali skalą VAS natężenie bólu w ciągu ostatnich 24 godzin i tą samą skalą - poziom przykrości spowodowany przez ból. Analiza statystyczna wyników ujawniła, że: 1. zmysłowo-dyskryminacyjna percepcja bólu pooperacyjnego jest skorelowana z jej prostym odpowiednikiem emocjonalnym przykrości; 2. percepcja zmysłowo-dyskryminacyjna bólu pooperacyjnego pozostaje w związku z nasileniem lęku i agresji przed zabiegiem; 3. percepcja zmysłowa bólu wraz z towarzyszącą jej aftektywną reakcją przykrości pozostają w związku z cechą osobowości zwaną "otwartością"; 4. prosta aftektywna reakcja przykrości na ból pooperacyjny jest skorelowana z subiektywną oceną sytuacji zdrowotnej, a zwłaszcza poziomem nadziei chorych.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to determine the relations between - sensory discriminative perception of pain and emotional unpleasantness and cognitive evaluation of pain phenomenon. Fifty one oncological patients were examined in Department of Oncological Surgery and Chest Surgery. The following methods were used before surgery: 1. structured interview (social demographic data assessment of health state, hope, evaluation of pain); 2. modified HAD-Scale (anxiety depression, aggression); 3. NEO-FFI (Five Factor Inventory). Seventy two hours after surgery patients were asked to assess their pain and immediate unpeasantness caused by this pain (by VAS - scale) statistical analysis of the results revealed that: 1. there was strong correlation between sensorydiscriminative perception of pain and the simple emotional reaction (unplasantness) to this perception; 2. sensory - discriminative perception of postoperative pain was correlated with the high level of anxiety and aggression before the surgery; 3. sensory discriminative perception of pain and immediate upleasanants were correlated with openess (one of the five factors of the a traits of personality).


  9/9

  Tytuł oryginału: Jednoczesna operacja jaskry i zaćmy.
  Tytuł angielski: Combined cataract and glaucoma surgical procedures.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna, Popiołek-Chmielak Barbara, Janiszewska Beata, Krajewska Małgorzata
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 supl. 2 s.105-107, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to analyze late effects of combined glaucoma and cataracts surgery vs. trabeculectomy in glaucoma patients. We evaluated 120 patients operated in 2000-2001 years in Clinic of Opthalmology. Center of Medical Postgraduate Education, Warsaw. Intraocular pressure, visualacuity and optical nerve head parameters were evaluated pre- and postoperatively after 12 months of operation. According to our clinical experience we proposed our own indications and contraindications for combined glucoma and cataract surgery or trabeculectomy.

  stosując format: