Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANION
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Myocardial infarction in a female patient using oral contraceptives - a case report.
Tytuł polski: Zawał serca u 29-letniej kobiety przyjmującej doustne środki antykoncepcyjne.
Autorzy: Janion Marianna, Wojtacha Piotr, Wożakowska-Kapłon Beata, Kurzawski Jacek, Klank-Szafran Monika, Ciuraszkiewicz Katarzyna
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.75-82, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiony opis choroby 29-letniej kobiety ze świeżym MI ścian dolnej w trakcie przyjmowania DŚA. Uzyskane w trakcie hospitalizacji wyniki badań klinicznych (echo, test wysiłkowy, ewolucja zmian w ekg) pozwoliły przypuszczać, iż u chorej nastąpiła samoistna reperfuzja naczynia zawałowego we wstępnym okresie leczenia. Analizując literaturę światową trzeba stwierdzić, iż stosowanie DŚA, szczególnie najnowszych (III generacji), jest stosunkowo bezpieczne u młodych kobiet i na ogół nie jest związane z istotnym ryzykiem wystąpienia MI. Sytuacja dość radykalnie ulega zmianie przy współistnieniu czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takich jak palenie tytoniu, nadciśnienie, otyłość, cukrzyca. Wydaje się, iż DŚA działają wtedy w sposób synergistyczny z innymi czynnikami ryzyka, wyraźnie zwiększając u kobiet ryzyko wystąpienia świeżego MI. Podobna tendencja, w świetle literatury, występuje przy stosowaniu starszych generacji DŚA.


  2/11

  Tytuł oryginału: Tętniak aorty wstępującej u ciężarnej kobiety z podejrzeniem zespołu Marfana.
  Tytuł angielski: Ascending aorta aneurysm in a pregnant woman with suspected Marfan syndrome - a case report.
  Autorzy: Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Bąkowski Dawid
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.437-439, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 34-letniej ciężarnej kobiety z podejrzeniem zespołu Mafana. W oparciu o badanie echokardiograficzne, w 26 tygodniu ciąży rozpoznano tętniak aorty wstępującej współistniejący z aortalną wadą serca. Prowadzenie ciąży a następnie porodu wiązało się z wysokim ryzykiem rozwarstwienia aorty. Dane z piśmiennictwa dotyczące zasad postępowania w podobnych przypadkach są rozbieżne i nadal nie ma ogólnie akceptowanych standardów. Nie obserwując w kolejnych badaniach echokardiograficznych istotnej progresji zmian, zdecydowano się na donoszenie ciąży i rozwiązanie cięciem cesarskim. Dalsza trzyletnia obserwacja wykazała zmniejszenie się rozmiarów tętniaka i stabilny przebieg choroby.

  Streszczenie angielskie: A case of a 34-year-old pregnant woman with suspected Marfan syndroeme is presented. Echocardiography performed at the 26th week of pregnancy showed the ascending aorta aneurysm and aortic valve defect which constituted a vital risk of aortic dissection. Because of the lack of generally accepted standards for the management of these patients, the choice of the optimal treatment was difficult. The following echocardiography examinations did not show the progression of aort dilatation and the surgical intervention was abandoned. The pregnancy was successfully terminated by the Caesarean section at the 39th week. During the 3-year follow-up the regressionof the aneurysm size was observed and the course of the disease was stable. The management of the Marfan syndrome during pregnancy is discussed.


  3/11

  Tytuł oryginału: Zawał serca w ciąży powikłany obrzękiem płuc.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction during pregnancy complicated with pulmonary oedema.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Polewczyk Anna, Niedziela Justyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.777-783, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zawał serca w czasie ciąży występuje rzadko i związany jest z dużą śmiertelnością matek i płodów. Przedstawiono przypadek 41-letniej wieloródkki, z licznymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, która przebyła zawał serca w ostatnim tygodniu przed porodem. Zawał serca powikłany był obrzękiem płuc w 3 dobie po porodzie. W wykonanej koronarografii uwidoczniono prawidłowe naczynia wieńcowe. W etiologii zawału uwzględniano kurcz naczynia i zakrzepicę tętnicy wieńcowej oraz zmiany miażdżycowe "nieme" angiograficznie.

  Streszczenie angielskie: Acute myocardial infarction, a rare peripartum event, is accompanied by significant maternal and fetal mortality. We report a 41-year-old woman who developed an acute myocardial infarction during the third trimestr of pregnancy, the case of infarction was complicated with pulmonary oedema on the 3th day after delivery. Coronary angiography was performed 7 weeks post partum aand no coronary lesions were detected. Therapeutic options in such condition are discussed and review of relevant literature is presented.


  4/11

  Tytuł oryginału: Napadowy blok całkowity z poronnymi zespołami MAS w przebiegu dławicy naczynioskurczowej.
  Tytuł angielski: Prinzmetal's variant angina with transient complete atrio-ventricular block - a case report.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Radomska Edyta
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.675-680, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiony przypadek dotyczy 44-letniej kobiety z nawracającymi epizodami bólów dławicowych spoczynkowych z towarzyszącymi zasłabnięciami. W zapisach EKG w czasie epizodu bólu obserwowano uniesienie odcinka ST oraz napadowy, całkowity blok przedsionkowo-komorowy. W badaniu koronarograficznym, stwierdzono prawidłowy obraz naczyń wieńcowych. W trakcie hospitalizacji pomimo zastosowania skojarzonego leczeniia (azotany w połączeniu z antagonistami wapnia) wielokrotnie powtarzały się epizody bólów z towarzyszącymi zasłabnięciami. Chorą zakwalifikowano do wszczepienia układu stymulującego serca na stałe. Ze względu na napadowy charakter zaburzeń przewodzenia implantowano stymulator o trybie stymulacji na żądanie (VVI). W trakcie półrocznej obserwacji chora zgłaszałaa nawroty dolegliwości dławicowych, lecz występowały one rzadziej i nie towarzyszyły im zasłabnięcia.

  Streszczenie angielskie: A case of 44-year-old women with episodes of chest pain with ST-T segment elevation and paroxysmal atrio-ventricular complete block with syncopal episodes is presented. Coronary angiography did not reveal atheromatous lesions. A patient was treated with nitrates and calcium channel blockers. However syncopal episodes with A-V block recurred. A single chamber (ventricular demand) pacemaker was implanted. Asix month follow-up was unevenntful.


  5/11

  Tytuł oryginału: Nieurazowy krwiak śródścienny aorty typu B leczony zachowawczo.
  Tytuł angielski: Nontraumatic aortic intramural hematoma treated pharmacologically - a case report.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.142-145, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Clinical manifestation of aortic intramural hematoma (AIH) is identical to that of acute aortic dissection. However, AIH is different from aortic dissection in terms of the absence of imtimal tear and communication of blood flow between the true and false lumen. A case of 52-yea-old hypertensive female, who was admitted to the hospital with sudden-onset severe chest pain, is presented. Computed tomography and transesophageal echocardiography taken on admission revealed intramural hameatoma of the descending aorta. The patient was treated pharmacologically and regression of the aortal lession in the course of the hospitalisation was observed. The case presented confirms that most patients with type B aortic intramural haematoma can receive pharmacological treatment.


  6/11

  Tytuł oryginału: Anomalia Ebsteina z przeciekiem międzyprzedsionkowym u 19-letniej pacjentki.
  Tytuł angielski: Ebstein's anomaly with atrial septal shunt in 19-year-old woman.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bąkowski Dawid, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.162-164, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/11

  Tytuł oryginału: Zawał serca w ciąży.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction during pregnancy.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Niedziela Justyna, Polewczyk Anna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.165-169, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Patogeneza zawału serca w czasie ciąży może być odmienna od zawału serca w populacji ogólnej. Wiąże się to z fizjologicznymi zmianami w układzie krążenia w czasie ciąży, zmianami właściwości tkanki łącznej, a także możliwością ujawnienia się w tym okresie zjawisk patologicznych, nasilanych przez występujące zmiany w układzie krzepnięcia i morfologii krwi. Przyczyną zawału poza miażdżycą tętnic wieńcowych może być dyssekcja naczynia lub spazm naczyniowy i ostra zakrzepica naczynia. Zawał serca najczęściej występuje u wieloródek powyżej 33 r.ż., w trzecim trymestrze ciąży i obejmuje ścianę przednią. Wystąpienie ostrego zawału w ciąży wiąże się z groźnymi powikłaniami i dużą śmiertelnością (25 - 48 proc.). Złe rokowanie mają zwłaszcza pacjentki młodsze, poniżej 35 r.ż., u których zawał wystąpił w ostatnim trymestrze ciąży na 2 tygodnie przed porodem i które poddane były cięciu cesarskiemu. Leczenie ostrego zawału serca w czasie ciąży opiera się na podawaniu leków beta-adrenolitycznych, tlenoterapii, heparynizacji, zwalczaniu bólu. Leczenie fibrynolityczne nadal stanowi przeciwwskazanie w standardach postępowania towarzystw kardiologicznych aczkolwiek wydaje się, że istnieje potrzeba rewizji tego stanowiska i indywidualizacji zaleceń. Wybór sposobu rozwiązania ciąży zależy od sytuacji położniczej i stanu układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: Acute myocardial infarction in pregnancy has an incidence of 1 in 10 000. The highest incidence occurs in the third trimester and in multigravidas older than 33 years of age. Pregnancy imposes increasing stress upon the cardiovascular system throughout normal pregnancy and particularly during delivery. Both the blood volume and the basal cardiac output increase by 40 - 50 p.c. These changes of pregnancy may cause worsening of ichemia. Acute myocardial infarction during pregnancy is most commonly located in the anterior wall. This rare peripartum event is accompanied by significant maternal and fetal mortality ranging from 25 - 48 p.c. Mortality is increased if the infact occurs in the third trimester, if the patient is under age 35 year, if she delivers within 2 weeks of her infact, and if she has cesarean section. Up to now 140 cases of myocardial infarction during pregnancy have been reported, and angiography revealed normal findings in 29 - 47 p.c. of cases. In patients with normal coronary angiography, thrombosis, coronary spasm and coronary artery dissection have been discussed as the major mechanisms of the myocardial infarction. There are no strict guidelines regarding the best method of treatment and delivery in pregnant patients with acute myocardial infarction. However, the selection of diagnostic and treatment approaches may be greatly influenced by fetal safety. Therapeutic options in such condition are discussed and review of relevant literature is presented.


  8/11

  Tytuł oryginału: Idiopatyczne zapalenie osierdzia.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Stępień Alicja
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.70-71, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  9/11

  Tytuł oryginału: Prawa tętnica wieńcowa - atypowo położona. Trudności leczenia inwazyjnego.
  Tytuł angielski: Progression of atherosclerosis in the right coronary artery anomalously originating from aorta above the left sinus of Valsalva.
  Autorzy: Buda Stanisław, Dudek Dariusz, Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Krzyżak Paweł, Gutkowski Wojciech, Polewczyk Anna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.258-260, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We present a case of a sixty-one-year-old patient with multiple with multiple coronary heart disease risk factors who had recurrent angina. Coronary angiography revealed occlusion of the anomalous right coronary artery originating above the left sinus of Valsalva. The patient was successfully revascularized by PCI - the procedure required a wide selection of catheters, wires and turned out to be very challenging from the technical point of view. The patient remains in good clinical condition since the procedure.


  10/11

  Tytuł oryginału: Kardiomiopatia przerostowa. Krwiak śródścienny lewej komory jako powikłanie zawału serca. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Intramural haematoma as a complication of myocardial infarction in a patient with apical hypertrophic cardiomyopathy - a case report.
  Autorzy: Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Bąkowski Dawid
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.341-346, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A patients with atypical hypertrophic cardiomyopathy and myocardial infarction complicated by intramural haematoma of the left ventricle is presented. The angiographic examination confirmed atherosclerotic etiology of myocardial infarction. The other reasons of myocardial ischemia in a hypertrophic cardiomyopathy are discussed, opinting at multi-factorial pathogenesis of myocardial infarction in this disease. Probable mechanisms of this rare complications and its prognostic value are also analysed.


  11/11

  Tytuł oryginału: Znaczenie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w zapobieganiu chorobom serca i naczyń - dotychczasowy stan wiedzy.
  Tytuł angielski: The importance of omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiovascular diseases.
  Autorzy: Bartkowiak Radosław, Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.385-387, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dane epidemiologiczne wyraźnie wskazują na ochronne działanie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i ich wpływ na obniżenie śmiertelności z powodu chorób serca. Mechanizmy prowadzące do korzystnego działania omega-3 kwasów tłuszczowych nie są jednak do końca poznane. Wydaje się, że ich rola w prewencji i leczeniu chorób układu krążenia zależy od wpływu na czynność śródbłonka naczyniowego, czynniki układu krzepnięcia oraz od działania antyarytmicznego polegającego na stabilizacji elektrycznej kardiomiocytów. Dlatego modyfikacja nawyków żywieniowych w prewencji pierwotnej i wtórnej, powinna również polegać na zwiększeniu spożycia mięsa ryb i innych produktów zawierających duże ilości omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

  Streszczenie angielskie: The epidemiological evidence and the results of clinical trials strongly suggest a protective effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on the risk of cardiovascular mortility. The biological mechanisms, however, are still uncertain. Alpha-linolenic acid and other omega-3 fatty acids may prevent life-threatening cardiac arrhythmias and sudden cardiac death because they electrically stabilize every myocyte in the heart. Concentrated omega-3 polyunsaturated fatty acids administration is effective in lowering serum triglyceride levels. They also have the anti-inflammatory effect as possible modulators of eicossanoid metabolism and cytokine production. Nowadays it is important to transfer epidemiological knowledge and the results from experimental studies into clinical interventions.

  stosując format: