Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Rehabilitacja protetyczna pacjenta z przodożuchwiem czynnościowym - opis przypadku.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment of a patient with pseudoprognatism - a case study.
Autorzy: Janicki Marcin, Knytel Michał
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.37-40, il., bibliogr. s. 40, sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Protetyczna rehabilitacja pacjentów z przodożuchwiem czynnościowym stanowi poważny problem. W tego typu przypadkach zachodzi często konieczność przeprowadzenia gruntownych zmian warunków zwarciowych. Pacjent zatem powinien mieć czas na zaakceptowanie nowej pozycji przed wykonaniem ostatecznych uzupełnień. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka odrzucenia planowanego zgryzu konstrukcyjnego. Poniższy tekst zawiera opis leczenia pacjenta z przodożuchwiem czynnościowym, będącym powikłaniem zgryzu prostego w wyniku utraty stref podparcia w odcinkach bocznych.

  Streszczenie angielskie: Prosthetic rehabilitation of patients complaining of pseudoprognatism constitutes a vital problem in prosthodontics. In such cases there is often a necessity to introduce considerable changes in occlusion. Therefore, a patient should accept the new conditions before final restorations are made. This allows to decrease the risk of rejection of a planned occlusal pattern. This article shows the case of a patient complaining of pseudoprognatism, being a result of loosing contact areas in the posterior region.


  2/15

  Tytuł oryginału: Liposomy - postęp terapeutyczny i problemy technologiczne.
  Tytuł angielski: Liposomes - therapeutic progression and technological problems.
  Autorzy: Szulc Janina, Dudzik Monika, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata, Janicki Stanisław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.164-168, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liposomy są kulistymi pęcherzykami zbudowanymi z mikrokropelki wody (stanowiącej rdzeń) i jednej lub kilku podwójnych błon fosfolipidowych. Mogą być nośnikami substancji hydrofilowych i lipofilowych stosowanych w diagnostyce oraz terapii. Dzięki ich użyciu możliwe staje się osiągnięcie ochrony sybstancji czynnych, przedłużonego lub kontrolowanego uwalniania, a nawet wybiórczego dostarczania substancji leczniczych do określonych komórek, tkanek, narządów. Ograniczeniem we wprowadzeniu liposomów do szerokiego zastosowania w lecznictwie jest podatność ich głównego składnika - lecytyny - na utlenianie. Ma to niekorzystny wpływ na substancje lecznicze znajdujące się w nośnikach fosfolipidowych. Może powodować ich wyciekanie lub rozkład. Przedstawiono stan wiedzy o zaletach wykorzystania różnych typów liposomów w medycynie oraz możliwości zwiększenia ich trwałości w czasie przechowywania.

  Streszczenie angielskie: Liposomes represent globular vesicles composed of an aqueous core and one or several phospholipid bilayers. They can encapsulate hydrophilic or lipophilic drugs used in therapy and diagnostic imaging. Liposomes provide protection of the active substances, sustained or controlled release and also targeted delivery of drugs to specific cells, tissues, organs. Easy oxydation of phosphatidylcholin (lecithin) - the main membrane component - is the limitation of the introduction of liposomes to the medicinal practice in a broader scale. Unsatisfying chemical stability of lecithin has an unfavourable influence on drug and liposome stability. Liposomes decompose during storage and leakage of the encapsulated drug occurs. A review of advantages of application of liposomes in medicine and methods of increasing their stability was presented.


  3/15

  Tytuł oryginału: Przenikanie olejków eterycznych do skóry i przez skórę ludzką w warunkach in vitro z wybranych preparatów.
  Autorzy: Cal Krzysztof, Janicki Stanisław, Drozd Kajetan, Konopacka-Brud Iwona, Tańczyk Teresa
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.20-24, il., tab., bibliogr. [4] poz.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  4/15

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w skąpoobjawowym guzie przysadki.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in scanty symptomatic pituitary tumour.
  Autorzy: Janicki Kazimierz, Orski Jacek, Telesińska Dorota, Czepko Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.193-196, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Najczęstszymi guzami przysadki mózgowej są gruczolaki i stanowią one około 8,0 proc. guzów wewnątrzczaszkowych. W zależności od ich wielkości wyróżniamy mikrogruczolaki, oraz makrogruczolaki - guzy o ekspansji nadsiodłowej i guzy niszczące podstawę czaszki. W zależności od utkania histologicznego gruczolaki dzielimy na obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne. Mikrogruczolaki aktywne hormonalnie warunkują m.in. chorobę Cushinga, chorobę Forbesa i Albrighta oraz akromegalię. Makrogruczolaki powodują często przewlekłą niedoczynność osi podwzgórzowo-przysadkowej. Klinicznie guzy przysadki mogą powodować objawy miejscowe (bóle głowy i zaburzenia wzroku), oraz ogólne zaburzenia hormonalne. Występowanie, lokalizację i wielkość guza przysadki określa się przy pomocy metod radiologicznych. Leczenie guzów przysadki polega na chirurgicznym usunięciu guza, odbarczeniu skrzyżowania nerwów wzrokowych, farmakoterapii, oraz radioterapii. Opisany przypadek ilustruje diagnostykę w skąpoobjawowym guzie przysadki.

  Streszczenie angielskie: Adenomas are the most frequent pituitary tumours and constitute up to 8 p.c. of intracranial tumors. They are divided according to size into microadenomas and macroadenomas, the latter are expanding suprasellary, and also infiltrate the base of the skull. Depending on histological staining, they are divided into neutrophilic, acidophilic and basophilic adenomas. Hormonally active adenomas are responsible for Cushing, Forbes and Albright diseases and acromegaly. Macroadenomas are responsible for chronic hypothalama-pituitary axis insufficiency. Clinically, pituitary tumours produce local (headaches and vision dificiency) and general signs like hormonal disturbances. Diagnosis, localisation and size of pituitary tumours is made using radiological techniques. Treatment may consist of surgical (removing of the tumour and chiasma opticum decompression), pharmaco and radiotherapy. The case described illustrates the diagnosis of an oligosymptomatic pituitary tumour.


  5/15

  Tytuł oryginału: The effect of cryoprotectants on the physical properties of large liposomes containing sodium diclofenac.
  Autorzy: Janicki Stanisław, Jankowski Jacek, Szulc Janina, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.187-191, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Large liposomes (1-10 ćm) containing sodium diclofenac were prepared and lyophilized using lactose or mannitol (7.5 p.c. in respect to the lipid content) as cryoprotectants. The physical studies of liposomes were performed during 30 days of storage in a dry or resuspended form. Lyophilization of large liposomes and storage in the dry form at 5řC increases their physical stability. Lactose is a cryoprotectant which does not influence changes of properties of liposomes regarding their size, encapsulation efficacy and release rate. Large liposomes lyophilized in the presence of mannitol tend to increase in size and encapsulation efficacy, but the lipid bilayers are stabilized and less permeable to the drug.


  6/15

  Tytuł oryginału: Przypadek promienicy migdałka podniebiennego - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: A case of actinomycosis of pallatinal tonsilla - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Więch Arkadiusz D., Lipiński Lesław, Janicki Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.377-380, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek promienicy migdałka podniebiennego pod postacią guza. W badaniu bakteriologicznym stwierdzono obecność flory saprofitycznej. Po wykonanym leczeniu chirurgicznym pacjent szybko powrócił do zdrowia, a w badaniu histopatologicznym guza stwierdzono promienicę.

  Streszczenie angielskie: Here authors present a rare case of actinomycosis of the pallatinal tonsila, which had a form of tumor. Bacteriological test revealed only some saprophytical bacteria in pharynx. After surgical treatment of disease was done, patient got back to health quickly, and histopatological exam showed that this was actionomycosis.


  7/15

  Tytuł oryginału: Przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego policzka z dwoma ogniskami zezłośliwienia.
  Tytuł angielski: The case of giant pleomorphic adenoma of the buccal with two malignancy center.
  Autorzy: Kamiński Maciej, Janicki Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.385-387, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia przypadek gruczolaka wielopostaciowego u 77-letniej pacjentki o nietypowej lokalizacji z dwoma ogniskami zezłośliwienia. Po wykonaniu badań diagnostycznych przedoperacyjnych guz został chirurgicznie usunięty. W badaniu hitopatologicznym stwierdzono w obrębie gruczolaka nabłonek o układzie gruczołowym oraz rak lity prawdziwy.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case pleomorphic adenoma of a patient aged 77 of atypical location with two malignancy center. After pefrormed diagnostic for an operation the tumor resected. The histopathologic examination proved in the pleomorphic adenoma the cylindromatosum and cancer solid vertens.


  8/15

  Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Kartagenera.
  Tytuł angielski: A case of Kartagener's syndrome.
  Autorzy: Nowakowska-Trzcińska Jolanta, Janicki Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.741-744, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek żołnierza z zespołem Kartagenera i obustronnym ropnym zapaleniem zatok szczękowych, polipami nosa i zapaleniem płuc. Zespół Kartagenera został po raz pierwszy opisany na początku XX wieku jako triada objawów - odwróćenie trzewi, rozstrzenia oskrzeli i zapalenie zatok przynosowych. Zespół Kartagenera jest przykładem genetycznie uwarunkowanego zespołu nieruchomych rzęsek. Pierwsze objawy choroby występują już w dzieciństwie w postaci nawracających zapaleń płuc, przewlekłego nieżytu nosa, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa. Warunkiem poprawy kondycji ogólnej pacjentów oraz lepszego rokowania jest profilaktyka zakażeń, wczesne kompleksowe leczenie oraz rehabilitacja.


  9/15

  Tytuł oryginału: Kurczliwość pęcherzyka żółciowego a egzogenny tlenek azotu.
  Tytuł angielski: Exogenous nitric oxide and gallbladder contractility in humans.
  Autorzy: Bednarz Stefan, Pawlik Teresa, Janicki Kazimierz, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.481-485, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Funkcją fizjologiczną pęcherzyka żółciowego (PŻ) jest dostarczanie do dwunastnicy zagęszczonej żółci po posiłku. Funkcja ta wymaga złożonej koordynacji czynności motorycznych, wydzielniczych i wchłaniania PŻ. Kontrola motorycznej aktywności PŻ obejmuje ciągłą interakcję między ogromną liczbą pobudzających i hamujących hormonów i neuroprzekaźników. Pośród wewnątrzpochodnych neuroprzekaźników znajduje się tlenek azotu (NO), który działa jako neuroprzekaźnik w nieadrenergicznym i niecholonergicznym (NANC) układzie PŻ. Molekuła ta hamuje tonus i skurcze PŻ u zwierząt i ludzi. Celem obecnych badań było wykazanie wpływu egzogennych donorów NO takich jak nitrogliceryna (GNT), molsidomina (MO) i L-arginina (L-Arg) na międzytrawienną objętość PŻ i pokarmem stymulowaną aktywność skurczową wyrażoną frakcją wyrzutową (FW) PŻ. W badaniach wzięło udział 13 mężczyzn i 17 kobiet, byli to zdrowi ochotnicy w wieku 19 do 41 lat.. Objętość PŻ oceniano ultrasonograficznie. FW była mierzona co 15 min przez okres 120 min. Po wykonaniu kontrolnego pomiary ochotnikom podawano 0,5 mg GTN podjężykowo, lub 4 mg MO per os, albo L-Arg (12,63 g w 30 ml 0,9 proc. NaCl i.v./120 min). Okazało się że GNT zwiększa znamiennie międzytrawienną objętość PŻ o 22 ń 10 p.c. a MO o 28 ń 4 p.c. (p 0.05). Nitrogliceryna redukowała maksymalnie FW o 22 ń 9 (p 0.05) a MO o 32 ń 8 p.c. (p 0,01). Natomiast L-Arg nie wpływała istotnie na międzytrawienną objętość PŻ, ale zmniejszała znamiennie FW. Powyższe wyniki ...

  Streszczenie angielskie: The psychological function of the gallbladder (GB) is to deliver concentrated bile to the duodenum after a meal. This requires a complex coordination of the motor, secretory, and abisorptive functions, of the gallbladder. Control of GB motor functions involves a constant interplay between a large number of stimulatory and inhibitory hormones and neurotransmitters. With regard to intrinsic neurotransmitters, nitric oxide (NO) acts as an neurotransmitter in nonadrenergic, noncholinergic (NANC) pathways of the gallbladder. This compound has been found to inhibit GB tone and contraction in both animal and human studies. The Purpose of the present study was to examine the effects of exogenous NO donors such as glyceryl trinitrate (GTN, molsidomine (MO) and L-arginine (L-Arg) on fasting GB volume and on meal-stimulated gallbladder conctraction expressed as ejection fraction (EF). The healthly subjects (13 men and 17 women), age range 19-41 years participated in this study. GB volume was examined by means of an ultrasonographic method. Volumes of GB were calculated using the sum of cylinders method as described by Dodds. EF was measured every 15 min up to total observation period of 2h. After recording of control values, 0.5 mg GTN was administered sub-lingually, or 4 mg MO orally or L-Arg (12.63 g of L-Arg in 300 ml of 0.9 p.c. NaCl) was infused i.v. over 120 min. It was found that the fasted GB volume was increased after GTN by 22 ń 10 p.c. and after MO by 28 ń 4 p.c. (p ...


  10/15

  Tytuł oryginału: Oznaczanie cyprofloksacyny w surowicy krwi z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
  Tytuł angielski: The determination of ciprofloxacin serum concentration by reversedphase high-performance liquid chromatography.
  Autorzy: Szymura-Oleksiak Joanna, Cios Agnieszka, Janicki Kazimierz, Mioduszewska-Pawęzowska Agata, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.119-125, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono metodę oznaczania stężeń cyprofloksacyny (CPX) w surowicy krwi. Zastosowana została technika wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w układzie izokratycznym z detekcją UV. Przygotowanie próbek opiera się na prostej ekstrakcji typu ciecz-ciecz. Po ustaleniu warunków analitycznych meroda poddana zostala kompleksowej ocenie przydatności, zgodnie ze standardami GMP, aby określić jej parametry pracy.


  11/15

  Tytuł oryginału: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.
  Tytuł angielski: Alarm substances as an exponent of emotional state before death.
  Autorzy: Hauser Roman, Gos Tomasz, Marczak Marcin, Janicki Jerzy, Wiergowski Marek, Jankowski Zbigniew, Karaszewski Bartosz, Łuczak Natalia, Krzyżanowski Maciej, Wodniak-Ochocińska Łucja
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.287-293, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje wyniki wstępnych badań, których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U badanych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać substancjom alarmowym. W ocenianych strukturach węchomózgowia stwierdzono wzrost stężenia glutaminianu.


  12/15

  Tytuł oryginału: Wpływ leków antyagregacyjnych na funkcję płytek krwi i zapobieganie powikłaniom zakrzepowym w wytworzonych przetokach dializacyjnych. Ocena wybranych metod leczenia powikłań zakrzepowych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janicki Krzysztof Ryszard; Akademia Medyczna I Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 128, [1] s. : il., tab., bibliogr. 243 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/15

  Tytuł oryginału: Ocena ultrasonograficzna zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Stenoses in well functioning arteriovenous fistulae - Doppler ultrasound assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, Janicki Krzysztof, Janicka Lucyna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.230-233, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przetoki tętniczo-żylne są szeroko stosowanym typem dostępu naczyniowego. Najczęstszą przyczyną zaburzeń działania przetok jest obecność zwężenia w żyle odprowadzającej. Metodą z wyboru w ocenie morfologii naczyń i przepływu krwi w ich obrębie jest kolorowa ultrasonografia dopplerowska. Jest ona bardzo pomocna w wykrywaniu zwężeń w naczyniach krwionośnych. Celem pracy była ocena częstości występowania zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjncyh za pomocą tej motedy diagnostycznej. Materiał i metoda: W okresie od lipca 1998 do lutego 2001 poddano badaniu ultarsonograficznemu z wykorzystaniem opcji kolorowego Dopplera 161 przetok tętniczo-żylnych u 150 pacjentów. Wyniki: W badanej grupie obecność zwężenia wykryto w 103 (64 proc.) przetokach. Około 60 proc. zwężeń było umiejscowionych w żyle odprowadzającej, w obrębie 5 cm od jej zespolenia z tętnicą. W 20 proc. przypadków zwężenie sąsiadowało z poszerzeniem żylnym. U 9 proc. chorych zwężenie zlokalizowane było w miejscu zespolenia protezy z żyłą, a u 11 proc. chorych - w pozostałym odcinku żyły odprowadzającej. Maksymalna prędkość przepływu krwi wynosiła średnio 4 m/s. Średni przepłwy krwi w tętnicy ramiennej wynosił 1210 ml/min i był istotnie niższy w przetokach z obecnością zwężenia (p 0,035) niż w przetokach prawidłowych. Średnica tętnicy ramiennej wynosiła 6,1 mm. Wnioski: W wielu przypadkach w badaniu ultrasonograficznym możemy stwierdzić obecność zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych. U tych pacjentów zwężenie nie upośledza przepływu krwi przez przetokę w stopniu utrudniającym przebieg dializy.

  Streszczenie angielskie: Background: The arteriovenous fistula is a common modality for a vascular access. The main reason for fistual's failure is a stenosis in the efferent vein. Color duplex sonography is widely used in the assessment of anatomic features and blood flow in vascular structures. It is very effective in detection of stenoses in blood vessels. In this study we have evaluated the presence of stenoses in clinically well functioning fistulae by means of color duplex sonography. Methods: From 1998 to 2001 150 patients with 161 arteriovenous fistulae have been studied using color Doppler sonography. Results: In the studied group a presence of stenosis was stated in 103 of the fistulae (64 p.c.). About 60 p.c. of the stenoses were located in the efferent vein within 5 cm from the anastomosis. In 9 p.c. of the cases the stenosis was situated at the venous anastomosis of the graft, in 20 p.c. - beside the aneurysm, and in 11 p.c. of patients it was in the remaining region of the efferent vein. The mean flow rate in the brachial artery was 1210 ml/min, and the mean diameter of the brachial artery was 6,1 mm. The flow rate was significantly lower in fistulae with stenoses (p 0,035). The maximum velocity in the point of stenosis was 4 m/s. No correlation was found between the presence of the stenosis and fistula age. There was also no correlation between: patient's age and fistula age, localization of the fistula and fistula age for the group...


  14/15

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie wybranych chorób skóry
  Autorzy: Janicki Stanisław, Langner Andrzej, Nowicki Roman, Prystupa-Chalkidis Katarzyna, Stąpór Wadim, Sznitowska Małgorzata, Wolska Hanna, Ambroziak Marcin
  Opracowanie edytorskie: Langner Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 152 s. : il., tab., bibliogr. 32 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Sygnatura GBL: 736,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/15

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  stosując format: