Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Autoaggregation, hydrophobic, and hydrophylic properties of Moraxella catarrhalis strains.
Autorzy: Janicka Grażyna, Mikucka Agnieszka, Sękowska Alicja, Zwierzchlewski Tomasz, Wróblewski Marcin
Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.23-30, il., bibliogr. [27] poz.
Sygnatura GBL: 302,697

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The hydrophobicity of the bacterial cell surface was evaluated via the salt aggregation test (SAT) in 58 strains (19 from the lower and 39 from the upper respiratory tracts) of Moraxella catarrhalis in hospitalized patients aged 25 to 65. Based on the SAT results, the strains were divided into three groups: autoaggregating (highly hydrophobic), hydrophobic, and hydrophilic. At a temperature of 37řC, the autoaggregating, hydrophobic or hydrophilic properties did not depend on the choice of a medium, whereas at 22řC the investigated properties did (p 0.0001). Taking into account the origin of the strains (lower vs. upper respiratory tract), it was found that: in the strains cultivated in liquid medium, both highly hydrophobic, hydrophobic and hydrophilic surfaces were present with a comparative frequency, independent of the strain isolated site and cultivation conditions; strains with highly hydrophobic and hydrophobic surfaces, but only those cultivated on solid media at 22řC, were much more often isolated from sputum rather than from nose and throat swabs, whereas a ststistically significant incidence of hydrophilic strains was found in samples from the uppeer rather than lower respiratory tract.


  2/15

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki lipidowej i lipoproteinowej u przewlekle hemodializowanych pacjentów. Ocena wpływu fenofibratu mikronizowanego w korygowaniu zaburzeń w grupie pacjentów z najbardziej nasilonymi zaburzeniami lipidowymi.
  Tytuł angielski: Lipid and lipoprotein disturbances in hemodialysed patients. Effects of micronised fenofibrate treatment in the group of patients with most serious lipid disturbances.
  Autorzy: Niespodziewańska-Mierzyńska Dorota, Janicka Lucyna, Solski Janusz
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.48-51, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaburzeń lipidowych u pacjentów hemodializowanych i efektów leczenia fenofibratem mikronizowanym (Lipantyl - Fournier). 9 hemodializowanych pacjentów otrzymywało przez miesiąc fenofibrat mikronizowany. Zostali oni wytypowani do leczenia spośród 60 hemodializowanych, ze względu na największe zaburzenia gospodarki lipidowej. Stężeania TC, TG, LDL - C, HDL - C, apolipoprotein: apo A, apo B, apo E n B, apo E : B apo C III, apo C III n B, apo C III : B oznaczono przed miesięczną kuracją i po niej oraz po upływie 6 i 12 miesięcy od zakonczenia terapii. Stwierdzono, że pacjenci hemodializowani mają bardziej aterogenny profil lipoproteinowy w porównaniu z grupą kontrolną. Wykazano także, że efekt leczenia fenofibratem jest najlepszy bezpośrednio po zakończeniu terapii. Zaobserwowanno, że poprawa niektórych parametrów gospodarki lipoproteinowej jest widoczna nawet po 6 i 12 miesiącach od zakończenia terapii. Prawdopodobnie efekt ten jest związany nie tylko z wpływem fenofibratu, ale także zależy od diety hipolipemizującej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że fenofibrat mikronizowany skutecznie koryguje zaburzenia lipidowe u osób hemodializowanych.

  Streszczenie angielskie: The purposed of this study was to evaluate lipid disturbances in 35 hemodialysed patients (18 men and 17 women, mean age 51, 31, 14, 11) and effects of micronised fenofibrate (Lipanthyl - Fiurnier) treatment. The control group consisted of 20 healthy persons (10 men and 10 women, mean age 53 7,6 hemodialysed patients were given micronised fenofibrate (Lipanthyl - Fournier) one time per day every evening during the month. They were included into the study among 35 hemodialysed patients because of their serious lipid disturbances. The parameters such like: TC, TG, LDL-C, HDL-C, apolipoproteins: Apo A, apo B, apo E n B, apo E: B, apo C III, apo C III n B, apo C III: B were estimated before and after one month, 6 and 12 months of fenofibrate treatment. We observed that hemodialysed patients have more atherogenic lipid profile than healthly people. We observed also correction of lipid profile even after 6 and 12 months after therapy. Probably it depends on diet, not only on fenofibrate treatment. We concluded that fenofibrate is efficacious during the therapy of hemodialysed patients with the lopoprotein balance disturbances.


  3/15

  Tytuł oryginału: Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma) jamy bębenkowej.
  Tytuł angielski: Nonchromaffinic paraganglioma (chemodectoma) of tympanic cavity.
  Autorzy: Szyfter Witold, Golusiński Wojciech, Leszczyńska Małgorzata, Kawczyński Marcin, Janicka-Jedyńska Małgorzata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.483-487, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyzwojak niechromochłonny jest guzem rozwijającym się z neuroektodermy. Charakteryzuje się obfitym unaczynieniem krwionośnym. Jest nowotworem histologicznie łagodnym, nie daje przerzutów, jednak ze względu na jego lokalizację, bogate unaczynienie i możliwość niszczenia kości uznawany jest za klinicznie złośliwy. W poniższej pracy przedstawiamy 3 przypadki guzów niechromochłonnych zlokalizowanych w jamie bębenkowej, leczonych operacyjnie.

  Streszczenie angielskie: Nonchromaffinic paraganglioma derives from neuroektoderma. It is charcterised by plenty vascularisation. Histopathologically it is a benign tumor, and doesn't give any metastases. Although because fo localisation, vascularisation and possibility of bone destruction is clinically malignant. In this paper we perent three cases of paragenglioma localised in tympanic cavity treated surgically.


  4/15

  Tytuł oryginału: Fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients express functional IL-15 receptor complex: endogenous IL-15 in autocrine faschion enhances cell proliferation and expression of Bcl-xL and Bcl-2.
  Autorzy: Kurowska Mariola, Rudnicka Weronika, Kontny Ewa, Janicka Iwona, Chorazy Magdalena, Kowalczewski Jacek, Ziółkowska Maria, Ferrari-Lacraz Sylvie, Strom Terry B., Maśliński Włodzimierz
  Źródło: J. Immunol. 2002: 169 (4) s.1760-1767, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 300,982

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The hallmarks of rheumatoid arthritis (RA) are leukocytic infiltratin of the synovium and expansiveness of fibroblast-like synovicytes (FLS). The abnormal proliferation of FLS and their resistance to apoptosis is mediated, at least in part, bay present in RA joints proinflammatory cytokines and growth factors. Because IL-15 exerts properties of antiapoptotic and growth facators, and is produced by RA FLS, we hypothesized that IL-15 participates in RA FLA activation. To test this hypothesis, we first examined whether RA FLS express chains required for high affinity functional IL-15R. Indeed, RA FLS express IL-15Rŕ at mRNA and protein levels. Moreover, we confirmed the presence of IL-2Rá and common ç-chains. Interstingly, TNF-ŕ or IL-1á triggered significant elevation of IL-15Rŕ chanin at mRNA and protein levels. Next, we investigated the effects of exogenous or endogenous IL-15 on Bcl-2 andBcl-XL expression, FLS proliferation, and apoptosis. Exogenous IL-15 enhanced RA FLS proliferation and increased the level of mRNA-encoding Bcl-XL. To test the role of endogenous IL-15 in the activation of RA FLS, an IL-15 mutant/Fcç2a protein exerting properties of specific antagonist to the IL-15Rŕ chain was used. We found that blocking IL-15 biological activities using this protein substantially reduced endogenous expression of Bcl-2 and Bcl-XL, and RA FLA proliferation that was reflected by increased apoptosis. Thus, we havae demonstrated that a distinctive phenotype of RA FLS, i.e., persistent activation, proliferation, and resistance to apoptosis, is related to the autocrine activation of IL-15Rs by FLS-derived IL-15.


  5/15

  Tytuł oryginału: Wydalanie interleukiny 6, interleukiny 8 oraz interleukiny 13 w moczu dzieci chorych na ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
  Tytuł angielski: The excretion of interleukin 6, interleukin 8 and interleukin 13 in urine of children with acute pyelonephritis.
  Autorzy: Zoch-Zwierz Walentyna Maria, Wasilewska Anna, Porowski Tadeusz, Tomaszewska Barbara, Smółko Małgorzata, Koput Alicja, Janicka Katarzyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.398-401, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wydalania w moczu prozapalnej interleukiny 6 i 8 (IL-6, IL-8) oraz przeciwzapalnej IL-13. Badania wykonano u 19 dzieci (grupa I) chorych na OZN, przed leczeniem przeciwbakteryjnym i u 20 dzieci zdrowych (grupa II). Stęzenie badanych cytokin oznaczano metodą immunoenzymatyczną w moczu z pierwszej dziennej porcji i wyrażono w pg/ćmol kreatyniny. Wydalanie IL-6 wykazano u 86 proc., IL-8 u 100 proc., IL-13 u 52 proc. dzieci chorych 85 razy, IL-6 trzykrotnie, a IL-13 była wykrywana tylko w ilościach śladowych. Stwierdzono korelację między IL-6 i IL-8, natomiast nie było korelacji między IL-6 i IL-8, a IL-13. A zatem w moczu dzieci chorych na OZN nie było zależności między wydalanymi cytokinami prozapalnymi (IL-6, IL-8), a cytokiną przeciwzapalną (IL-13).

  Streszczenie angielskie: The aim of work was the assessment of urine excretion of proinflammatory cytokines IL-6 and IL-8 and antyinflammaotry IL-13. The examinations were carried out in 19 children (group I) with APN, before antibacterial treatment and in 20 healthy children. The concentration of cytokines was examined by immunoenzymatic method in first morning portion and was expressed in pg/ćmol cr. Exretion of IL-6 was showed in 86 p.c., IL-8 - in 100 p.c. and IL-13 in 52 p.c. children with APN. In comparison with control group, the concentration of IL-8 in ill children increased 85 times, IL-6 3 times and the concentration of IL-13 was observed only in trace amounts. There was correlation between IL-6 and IL-8, but no correlation between both IL-6 and IL-8 and IL-13 was found. In urine of children with APN there was no correlation between both IL_6 and IL-8 and IL-13 was found. In urine of children with APN there was no correlation between excretion of proinflamatory ctyokine (IL-6, IL-8), and antyinflammatory IL-13.


  6/15

  Tytuł oryginału: Usefulness of immunohistochemical testing and electron microscopy in the diagnosis of embryonal rhabdomyosarcoma.
  Autorzy: Salwa-Żurawska Wiesława, Biczysko Wiesława, Woźniak Aldona, Janicka-Jedyńska Małgorzata, Trejster Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR39-BR46, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The article presents the results of histological, immunohistochemical, and ultrastructural examinations of embryonal rhabdomyosarcoma. Material/methods: 20 tumors were tested histologically, 13 immunohistochemically, and 5 under electron microscopy. Results: We found that in cases when the entire tumor or large specimens were obtained for estimation, it was possible by examining many areas of the neoplasm to establish a diagnosis on the basis of testing paraffined sections, routinely HE stained. Our evaluation of the value of certain additional histological methods indicated only slight diagnostic usefulness for tumors of this kind. Among the immunohistochemical methods we evaluated, the desmin assay had the greatest practical applicability, due to the fact that this antigen is also expressed in highly immature cells; in second place was myoglobin. Differences are pointed out in the results obtained by assaying myoglobin using DAB and the DAKO kit. Ultrastructural examinations revealed myofilaments of myosin and actin in all types of cells, including immature cells. Particular attention is drawn to the possibility of using material fixed in formalin for ultrastructural examination. The preservation of intact myofilaments in mateiral prepared in this way constitutes an essential diagnostic aid. Conclusions: In diagnosing embryonal rhabdomyosarcoma the most useful examination, apart from histological examination, is electron microscopy, followed by immunomorphological examination.


  7/15

  Tytuł oryginału: Wpływ podłoża na produkcję śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzaju Candida.
  Tytuł angielski: Influence of the medium on the ability to slime production by strains of selected species of Candida.
  Autorzy: Szymankiewicz Maria, Janicka Grażyna, Sieradzka Ewa, Krawiecka Dorota
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.97-100, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zdolność do produkcji śluzu jest uważana za wskaźnik patogenności grzybów Candidia. Cel pracy: 1. Porównanie częstości wytwarzania śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzajów Candida, 2. Ocena wpływu stężenia glukozy w bulionie Sabouradua i tryptozowo-sojowym na ujawnienie tej cechy u grzybów z rodzaju Candida. Materiał i metody: Badaniem objęto 151 szczepów Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis i 10 - Candida parapsilosis) izolowanych z różnych materiałów klinicznych pobranych od pacjentów hospitalizowanych w dwóch bydgoskich szpitalach. Identyfikację do gatunmku przeprowadzono przy użyciu systemu VITEK (bioM‚rieux). Wytwarzanie śluzu oceniano według zmodyfikowanej metody Christensena w dwoch podłożach płynnych z różnymi stężeniami glukozy (bulion Sabourauda z 8 proc. glukozą, bulion Saborauda z 16 proc. glujkozą; bulion tryptozowo-sojowy z 8 proc. glukozą, bulion tryptozowo-sojowy z 16 proc. glukozą). Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice w częstości wytwarzania śluzu przez szczepy z gatunku C. tropicalis w porównaniu z pozostałymi badanymi gatunkami: C. glabrata (p 0,00001), C. parapsilosis (p 0,004) oraz C. albicans (p 0,00001). Nie stwierdzono wpływu stężenia glukozy w podłożu Saburauda i bulionie tryptozowo-sojowym na zdolność szczepów z gatunku C. albicans, C. tropicalis i c. parapsilosis do produkcji śluzu. Szczepy z gatunku C. glabrata znamiennie częściej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Slime appeares to be a significant virulence factor for some strains of Candida. The study aims: The objective of the present study was: 1) comoparison of the frequency of slime production by strains of selected species of Candida, 2) assessment of the influence of various concentrations of glucose in Sabouraud broth and Trypcase-soy broth on the ability of Candida species to slime production. Material and methods: The material consisted of 105 strains of Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis and 10 - Candida parapsilosis). The strains were isolated from different clinical materials taken from patients hospitalized in two hospitals in Bydgoszcz isolates were identified by using the VITEK system (bioM‚rieux). Slime production was determined by using a modification of Christensen's method. The ability to slime production was examined in two different media: Sabouraud broth supplemented with glucose (final concentration 8 p.c. and 16 p.c.) and Trypcase-soy broth supplemented with glucose (final concentration 8 and 16 p.c.). Results: There was a statistically significant difference in the slime production between Candida tropicalis and other strains: C. glabrata (p 0,00001), C. parapsilosis (p 0.004) and C. albicans (p 0.00001). There was not found influence of the concentration of glucose in Sabouraud broth and Trypcase-soy broth on the ability to slime production by C. albicans, C. tropicalis and C. ...


  8/15

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych właściwości biologicznych gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z materiałów klinicznych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janicka Grażyna
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 333 s. : il., tab., bibliogr. 644 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  9/15

  Tytuł oryginału: Wpływ podawania chlorku niklu (II) na wybrane parametry biochemiczne surowicy krwi szczurów.
  Tytuł angielski: Effect of oral administration of nickel (II) chloride on selected biochemical indices of rat blood serum.
  Autorzy: Janicka Katarzyna, Cempel Maria
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.255-259, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Szczurom - samcom szczepu Wistar podawano z wodą pitną chlorek niklu (II) w dwóch stężeniach: 300 lub 1200 ppm w przeliczeniu na metal. W surowicy krwi zwierząt oznaczano aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i alaninowej (AlAT), fosfatazy alkalicznej (AP), stężenie białka całkowitego i albuminy, kreatyniny, cholesterolu i triglicerydów, wapnia i fosforanu nieorganicznego. Zależnie od stosowanego stężenia niklu obserwowano statystycznie istotne podwyższenie aktywności fosfatazy alkalicznej i stężenia cholesterolu oraz obniżenie poziomu triglicerydów i fosforanu nieorganicznego.


  10/15

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of tissue transglutaminase antibodies (tTG) in celiac disease.
  Autorzy: Kasner Jacek, Karczewska Krystyna, Sulej Jadwiga, Porębska Jolanta, Żabka Alicja, Janicka Anna, Barć-Czarnecka Małgorzata, Sabat Daniel
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.269-272, bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej - IgAtTGAb, przeciwciał przeciwko endomysium mięśni gładkich - EMA oraz oceny morfologicznej kosmków u pacjnetów na różnych etapach diagnostyki i leczenia celiakii. W latach 2000-2002 badaniom poddano 150 osób. Wśród badanych wyróżniono grupę z podejrzeniem celiakii, w trakcie jej leczenia, po reprowokacji glutenem oraz grupę krewnych i stopnia chorych na celiakię. Stwierdzono, że zgodność wyników oceny morfologicznej wycinków jelita cienkiego i przeciwciał EMA z wynikami IgAtTGAb uzyskano w 87,5 proc. badanych w grupie z podejrzeniem celiakii. U pacjentów poddanych reprowokacji zgodność ta wyniosła 80 proc. Wysokim mianom IgAEmA i znacznym zanikom kosmków towarzyszą wysokie wartości IgAtTGAb.


  11/15

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego stosowania teofiliny na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z astmą oskrzelową.
  Tytuł angielski: The influence of long-lasting theophylline treatment on the intensity of gastroesophageal reflux in children with bronchial asthma.
  Autorzy: Kwiecień Jarosław, Machura Edyta, Janicka Anna, Karczewska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.295-298, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Znanymi działaniami ubocznymi teofiliny są: obniżanie napięcia dolnego zwieracza przełyku i zwiększanie wydzielania soku żołądkowego. Przewlekłe stosowanie teofiliny może więc zwiększać nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego (r.ż.p.). Cel pracy: Celem naszej pracy była ocena stopnia nasilenia r.ż.p. u dzieci z astmą leczonych przewlekle doustnymi preparatami teofiliny. Materiał i metodyka: Grupą badaną było 20 dzieci z potwierdzoną i leczona od co najmniej 1 roku astmą oskrzelową. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie teofiliny w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną Imx Abbott oraz wykonano badanie 24-godzinnej pH-metrii przełyku (Digitrapper Mk III Medtronic). Grupą porównawczą było 46 pacjentów z astmą nie otrzymujących teofiliny. Wyniki: Patologiczny r.ż.p. stwierdzono u 9 dzieci z grupy badanej (45 proc.) oraz u 26 dzieci w grupie kontrolnej (56,25 proc.). Poszczególne parametry pH-metrii kształtowały się następująco w grupach badanej i kontrolnej - procent czasu z pH 4: 5,59 ń 4,38 proc. vw. 6,03 ń 4,49 proc., liczba refluksów: 67,40 ń 38,83 vs. 65,30 ń 48,92, liczba refluksów dłuższych niż 5 minut: 1,90 ń 3,37 vs. 2,28 ń 2,79, współczynnik Boix-Ochoa: 20,70 ń 14,25 vs. 22,46 ń 14,92. Nie wykazano żadnych znamiennych statystycznie różnic pomiędzy oboma grupami (test u Mann'-Whitney'a). Analiza wariancji Kurskali-Wallisa nie wykazała także żadnego statystycznie znamiennego związku poszczególnych wyników 24-godzinnej pH-metrii przełyku ze stężeniem teofiliny w surowicy krwi.


  12/15

  Tytuł oryginału: Resistance of Klebsiella pneumoniae strains producing and not producing ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) type enzymes to selected non-beta-lactam antibiotics.
  Autorzy: Sękowska Alicja, Janicka Grażyna, Kłyszejko Czesław, Wojda Małgorzata, Wróblewski Marcin, Szymankiewicz Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR100-BR104, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Bacteria of the Klebsiella genus may cause numerous infections in human, which are often treatead with beta-lactam antibiotics. The fundamental mechanism of Klebsiella resistance to penicillns or cephalosporins involves the production of enzymes - extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs). Because of resistance of many Klebsiella spp. strains to beta-lactams, alternative antibiotic therapy can make use of aminoglycosides and quinolones. Material/Methods: The study analyzed the prevalence of ESBL - type enzymes among 256 Klebsiella pneumoniae strains isolated from various clinical materials collected from patients hospitalized between 1997 and 2000. ESBLs were detected by double-disk synergy test (DDST). The prevalence of strains resistant to selected aminoglycosides (gentamicin, amikacin, netilmicin) and quidolones (ciprofloxacin, norfloxacin, nalidixic acid) in the particular years was analysed. Drug sensitivity was determined by disk-diffusion method according to the recommendations of the National Reference Center for Microbial Drug Sensitivity. Results: During the analyzed time interval, a significant increase of the number of K. pneumoniae ESBL(+) strains was noted: in 1997 - 16.5 p.c. (14/85) and in 2000 - 40.4 p.c. (22/54) (p 0.001). Among the ESBL (+) strains, an increase of the number of starins resistant to the tested antibiotics, excepto for anlidixic acid, was demonstrated. Conclusion: A statistically significant increase of multidrug-resistant K. pneumoniae strains, including strains producing ESBLs, was demosntrated in the analyzed material.


  13/15

  Tytuł oryginału: Ocena ultrasonograficzna zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Stenoses in well functioning arteriovenous fistulae - Doppler ultrasound assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, Janicki Krzysztof, Janicka Lucyna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.230-233, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przetoki tętniczo-żylne są szeroko stosowanym typem dostępu naczyniowego. Najczęstszą przyczyną zaburzeń działania przetok jest obecność zwężenia w żyle odprowadzającej. Metodą z wyboru w ocenie morfologii naczyń i przepływu krwi w ich obrębie jest kolorowa ultrasonografia dopplerowska. Jest ona bardzo pomocna w wykrywaniu zwężeń w naczyniach krwionośnych. Celem pracy była ocena częstości występowania zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjncyh za pomocą tej motedy diagnostycznej. Materiał i metoda: W okresie od lipca 1998 do lutego 2001 poddano badaniu ultarsonograficznemu z wykorzystaniem opcji kolorowego Dopplera 161 przetok tętniczo-żylnych u 150 pacjentów. Wyniki: W badanej grupie obecność zwężenia wykryto w 103 (64 proc.) przetokach. Około 60 proc. zwężeń było umiejscowionych w żyle odprowadzającej, w obrębie 5 cm od jej zespolenia z tętnicą. W 20 proc. przypadków zwężenie sąsiadowało z poszerzeniem żylnym. U 9 proc. chorych zwężenie zlokalizowane było w miejscu zespolenia protezy z żyłą, a u 11 proc. chorych - w pozostałym odcinku żyły odprowadzającej. Maksymalna prędkość przepływu krwi wynosiła średnio 4 m/s. Średni przepłwy krwi w tętnicy ramiennej wynosił 1210 ml/min i był istotnie niższy w przetokach z obecnością zwężenia (p 0,035) niż w przetokach prawidłowych. Średnica tętnicy ramiennej wynosiła 6,1 mm. Wnioski: W wielu przypadkach w badaniu ultrasonograficznym możemy stwierdzić obecność zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych. U tych pacjentów zwężenie nie upośledza przepływu krwi przez przetokę w stopniu utrudniającym przebieg dializy.

  Streszczenie angielskie: Background: The arteriovenous fistula is a common modality for a vascular access. The main reason for fistual's failure is a stenosis in the efferent vein. Color duplex sonography is widely used in the assessment of anatomic features and blood flow in vascular structures. It is very effective in detection of stenoses in blood vessels. In this study we have evaluated the presence of stenoses in clinically well functioning fistulae by means of color duplex sonography. Methods: From 1998 to 2001 150 patients with 161 arteriovenous fistulae have been studied using color Doppler sonography. Results: In the studied group a presence of stenosis was stated in 103 of the fistulae (64 p.c.). About 60 p.c. of the stenoses were located in the efferent vein within 5 cm from the anastomosis. In 9 p.c. of the cases the stenosis was situated at the venous anastomosis of the graft, in 20 p.c. - beside the aneurysm, and in 11 p.c. of patients it was in the remaining region of the efferent vein. The mean flow rate in the brachial artery was 1210 ml/min, and the mean diameter of the brachial artery was 6,1 mm. The flow rate was significantly lower in fistulae with stenoses (p 0,035). The maximum velocity in the point of stenosis was 4 m/s. No correlation was found between the presence of the stenosis and fistula age. There was also no correlation between: patient's age and fistula age, localization of the fistula and fistula age for the group...


  14/15

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości szczepów z gatunku Candida albicans i Candida tropicalis na wybrane antymikotyki przy użyciu Fungitestu.
  Tytuł angielski: Assessment of the susceptibility of Candida albicans and Candida tropicalis strains to antifungal agents by using Fungitest.
  Autorzy: Szymankiewicz Maria, Janicka Grażyna, Sieradzka Ewa
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.209-213, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Infekcje grzybicze są wywoływane głównie przez grzyby z rodzaju Candida, szczególnie C. albicans i C. tropicalis. Drobnoustroje te są coraz częściej postrzegane jako ważne patogeny szpitalne. Cel pracy: Celem pracy była ocena wrażliwości 45 szczepów z rodzaju Candida wyhodowanych z materiałów klinicznych, na 6 antymikotyków (amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol, itrakonazol i flukonazol). Materiał i metody: Badaniem objęto 16 szczepów C. albicans i 29 szczepów C. tropicalis. Identyfikację przeprowadzono za pomocą automatycznego systemu VITEK (bioM‚rieux). Wrażliwość oznaczono mikrometodą rozcieńczeniową (Fungitest, Biorad Polska). Wyniki: Nie stwierdzono różnic we wrażliwości C. albicans i C. tropicalis na amfoterycynę B (100 proc. wrażliwości). Wśród C. albicans wykazano 6,2 proc. szczepów opornych na 5-fluorocytozynę. Wszystkie badane szczepy C. tropicalis pozostawały wrażliwe na ten lek. Szczepów wrażliwych na mikonazol, ketokonazol, flukonazol i itrakonazol stwierdzono, odpowiednio: 10,3, 20,7, 55,2 i 17,2 proc. wśród C. tropicalis oraz 87,5, 87,5, 87,5 i 81,3 proc. wśród C. albicans. Wnioski: 1.Wśród szczepów C. albicans i C. tropicalis występował wysoki odsetek szczepów wrażliwych na amfoterycynę B i 5-fluorocytozynę. Oporność na azole była częstsza C. tropicalis niż wśród C. albicans. 2. Rutynowe oznaczanie wrażliwości klinicznych izolatów Candida spp. umożliwia monitorowanie oporności na leki przecigrzybicze.


  15/15

  Tytuł oryginału: Wpływ ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny na układ adrenergiczny u szczurów w przebiegu eksperymentalnej mocznicy : praca doktorska
  Autorzy: Książek Piotr, Janicka Lucyna (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 227 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20867

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  stosując format: