Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Znaczenie rozpoznania pojedynczej komory w prenatalnym badaniu echokardiograficznym.
Tytuł angielski: The role od single ventricle diagnosis in prenatal echocardiography.
Autorzy: Janiak Katarzyna, Respondek-Liberska Maria, Wilczyński Jan, Sysa Andrzej, Moll Jadwiga, Moll Jacek
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.120-124, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  2/15

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposure to ionising radiation. [P.] 1: Exposures to doses exceeding 0.5-1.0 Gy.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W warunkach współczesnych różne grupy ludności mogą być narażone na działanie promieniowania jonizującego w miejscu pracy i w domach mieszkalnych. Omówiono prawdopodobne źródła tego zagrożenia oraz omawiane są skutki zdrowotne ekspozycji na względnie wysokie dawki promieniowania jonizującego, przekraczające 0,5-1,0 Gy. Autorzy przedstawiają typowe skutki deterministyczne takich ekspozycji, tj. przebieg i powikłania ostrej i przewlekłej choroby popromiennej oraz zmiany popromienne skóry i innych narządów.

  Streszczenie angielskie: Today, people can be exposed to a variety of radiological sources in both occupational and environmental settings. These exposure may lead to both deterministic as well as stochastic effects. In the first part of the article possible sources of the radiological threat and deterministic outcomes of the exposured to the relatively high doses of ionising radiation such as acute and chronic radiation syndrome as well as local injuries to skin and other organs are presented and discussed.


  3/15

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposures to ionising radiation. [P.] 2: Exposures to low doses.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dotyczącej zaburzeń zdrowotnych wywołanych przez promieniowanie jonizujące w warunkach współczesnych omówiono prawdopodobne skutki działania niskich dawek tego promieniowania. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat, autorzy krytycznie omawiają uwarunkowania oraz podają szacunki ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych i potencjalnych zaburzeń genetycznych. Przedstawiono także możliwe zaburzenia psychiczne związane z rzeczywistym lub domniemanym narażeniem ludzi na działanie promieniowania jonizującego.

  Streszczenie angielskie: In the second part of the article on ionising radiation-induced injuries stochastic effects of low-doses of radiation are described. Based on the recent data the authors review the underlying factors and provide estimates of the risk of the development of various malignancies and genetic abnormalities. In addition, possible psychological effects associated with the real or presumed exposures to ionising radiation are presented.


  4/15

  Tytuł oryginału: Oznaczanie zawartości niektórych syntetycznych barwników spożywczych w cukierkach.
  Tytuł angielski: Determination of synthetic food dyes in coloured candies.
  Autorzy: Janiak Jolanta, Masłowska Joanna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.67-73, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W próbkach barwionych cukierków twardych oznaczono zawartość niektórych syntetycznych barwników spożywczych wykorzystując trzy niezależne metody: 1 - metodę chromatografii obrotowej; 2 - metodę spektrofotometrii absorpcyjnej (UV-VIS) oraz 3 - metodę pulsowej polarografii różnicowej (FSDPP). Badania wykazały, że w żadnej z badanych próbek nie zostały przekroczone dopuszczalne zawartości barwników.

  Streszczenie angielskie: A procedure for the determination of food dyes in test sample candies has been described. Extraction and isolation procedures have been proposed. Quick rotary chromatography was used to perform the qualitative identification. Two independent methods: UV-VIS absorption spectrofotometry and FSDP polarography were used for the quantitative determinations. Results were compared. The examined candies contained there food dyes permitted for use in Poland.: Quinoline Yellow, Cochineal Red and Indigocarmine. The admissible contents of those dyes were not exceeded in any of the examined candy samples.


  5/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 1.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzata, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.177-182, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie kardiologiczne stanowiły 75 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną mogącą sugerować T21 była wada serca (72 proc.) pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego (w 13 na 18 przypadków). Badanie echokardiograficzne płodu wydaje się być przydatne do wyłonienia z grupy ciężarnych niskiego ryzyka potencjalnych kandydatek do badań cytogenetycznych w kierunku T21.

  Streszczenie angielskie: Between 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute there were ultrasound and echocardiography examinations performed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the case come from low risk groups of pregnant women. Congenital heart defects (AV-canal in 13/18 cases) were the most common anomalies diagnosed prenatally in fetuses with Down Syndrome. In fetuses with DS, funcional cardiac anomalies with normal heart anatomy were recorded: disproportion and hypertrophy in 4/12 cases, tricuspid valve regurgitation, bright spot and pericardial effusion in 3/12 cases. The aim of our study was a retrospective analysis of fetuses with DS, which were diagnosed at the Department for Diagnosis of Congenital at the Institute of "PMMH" in 1994-1999 years.


  6/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania sonograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal sonography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 2.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzta, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie pozasercowe stanowiły 25 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną pozasercową u płodów z T21 była wada przewodu pokarmowego pod postacią niedrożności dwunastnicy w 13/40 = 32,5 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: In the years 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute, there were ultrasound and echocardiography examinations pewrformed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the cases from low risk groups of pregnant women. Extracardiac malformations were diagnosed prenatally in 25 p.c. fetuses with Down Syndrome. The most common anomaly from extracardiac malformations was duodenal atresia (13/40 cases - 32,5 p.c.).


  7/15

  Tytuł oryginału: Refluks żołądkowo-przełykowy jako przyczyna przewlekłego zapalenia krtani.
  Tytuł angielski: Gastro-oesophageal reflux as etiological factor of laryngitis.
  Autorzy: Janiak Maria, Kryszewski Andrzej, Urbańska Grażyna, Stankiewicz Czesław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.93-97, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Choroba refluksowa przełyku może objawiać się poza typowymi dolegliwościami, takimi jak zgaga, dysfagia czy zwracanie treści żołądkowej również objawami otolaryngologicznymi (nawracająca chrypka, zaleganie wydzieliny w jamie ustnej, uporczywy kaszel). Cel pracy: Celem pracy była ocena znaczenia badań diagnostycznych w rozpoznawaniu choroby refluksowej u pacjentów z przewlekłą chrypką. Materiał i metody: Badaniami objęto 28 osób w wieku 17-40 lat leczonych bez uzyskania poprawy w Klinice Otolaryngologii z powodu nawracającej chrypki. Poza badaniem otolaryngologicznym wzbogaconym o pełne badanie foniatryczne u chorych wykonywano badanie endoskopowe (wraz z oceną histopatologiczną) oraz badanie pH-metryczne przełyku. Wyniki: U 86 proc. badanych stwierdzono obecność kwaśnego refluksu, a u 58 proc. spośród chorych z zarzucaniem od przełyku wykazano również obecność zmian endoskopowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Gastroesophageal reflux disease (GERD) may manifest, besides typical complaints such as pyrosis, dysphagia or regurgitation, also with otolaryngological symptoms (recurrent hoarseness, secretion in the mouth, persistent cought). Aim: Evaluation of the significance of different methods in the diagnosis of GERD in patients with chronic hoarseness. Material and methods: 28 patients (17-40 years) treated without improvement because of chronic hoarseness were examined. Besides laryngological and complete foniatric examination, oesophagogastroscopy with biopsy and histopathological examination and 24-hour pH-metry were perforemd. Results: Acid reflux was observed in 86 p.c. of patients, and in 58 p.c. endoscopic changes were demonstrated.


  8/15

  Tytuł oryginału: Operacje laparoskopowe w leczeniu zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: Laparoscopy in the treatment of peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Janiak Adam
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.161-164, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przydatność operacji laparoskopowych (ol) w leczeniu rozlanego zapalenia otrzewnej (rzo). Z obserwacji klinicznych wynika przydatność tych operacji we wczesnym okresie rzo, przed wystąpieniem wstrząsu septycznego i zespołu niewydolności wielonarządowej. Njlepsze wyniki notuje się w rzo wikłającym ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego lub przedziurawienie wrzodu żołądka czy dwunastnicy. Czas trwania operacji laparoskopowej jest porównywalny z klasycznym otwarciem jamy brzusznej, ale powikłania występują rzadziej, a odsetek zgonów jest wyraźniej niższy. Konwersja ol na klasyczne otwarcie jamy otrzewnej jest wykonywana u około 25 proc. chorych. Gorsze wyniki leczenia laparoskopowego obserwuje się u chorych z powikłaniami chorób jelita grubego. U tych chorych konwersja jest wykonywana w 85 proc. Operacje laparoskopowe są istotnym postępem w leczeniu rzo, ale wskazania do niej powinny być ustalane z dużą rozwagą.

  Streszczenie angielskie: The role of laparoscopy in the treatment of diffuse peritonitis (dp) is discussed in this article. From the clinical point of view, there is a need for laparoscopy in the initial stage of dp, before septic syndrome and multiorgan failure occur. Best results accompany the treatment of dp complicating acute appendicitis, cholecystitis, or gastric and duodenal ulcer perforation. The duration of laparoscopic surgery is comparable to standard laparotomy, however complication rate of the former is smaller, as well as the mortality rate. The conversion of laparoscopy to laparotomy is performed in 25 p.c. of patietns. Worse results are observed in patients with complications of laparoscopic colon diseases. These patients manifest 85 p.c conversion rate. Laparoscopy is a signficant step forward in the treatment of dp, but all patietns should be cautiously elected.


  9/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego i poszerzonej sonografii w diagnostyce prenatalnej zespołu Edwardsa w materiale Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych ICZMP (analiza 30 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography and detailed sonography in the prenatal diagnosis of the Edward's syndrome - analysis of the thirty cases diagnosed at the Department of the Diagnosis for Fetal Malformations at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital".
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Nowicki Grzegorz, Czichos Ewa, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.600-605, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Trisomia 18 (zespół Edwardsa - T18) jest obok trisomii 21 i 13 najczęściej aberracją chromosomową spotykaną u płodów/noworodków. W latach 1994-2000 w Instytucie CZMP u 30 płodów zdiagnozowano T18. Wszystkie płody/noworodki z T18 prezentowały anomalie budowy. Najczęstszymi były: zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego (96 proc.) i wady serca (92 proc.). Analiza danych podkreśla duże znaczenie "genetycznego sonogramu" i echokardiografii płodowej w diagnostyce T18.

  Streszczenie angielskie: Objective: Trisomy 18 (Edward's syndrome) is one the most common chromosomal aberration in fetuse/neonates. The aim of our was to assess the usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 18 (retrospective analysis). Material and method: Between 1994-2000 at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital" 30 cases of trisomy diagnosed. Result: Every fetus/neonate with congenital anomalies. The most common were: intrauterine growth retardation (96 p.c.) and congenital heart defects (92 p.c.). Conclusions: Retrospective analysis indicates the great role of "genetic sonography" and fetal echocardiopgraphy in prenatal diagnosis of trisomy 18.


  10/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce zespołu Patau (analiza 11 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography in the diagnosis of aneuploidy based upon prenatally diagnosed Patau Syndrome fetuses (case analysis).
  Autorzy: Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Nowicki Grzegorz, Piotrowicz Małgorzata, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.606-612, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od 1944 roku do końca 1999 w Zakładzie Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" zarejestrowano 11 przypadków płodów z potwierdzoną badaniami cytologicznymi trisomią 13 pary (zespół Patau). Celem pracy było wykazanie przydatności diagnostyki sonograficznej i echokardiograficznej w II trymestrze ciąży w oparciu o analizę retrospektywną przypadków z zespołem Patau. W większości pochodziły one z ciąż ryzyka. Zespół Patau w badanej serii manifestował się wadami w zakresie różnych układów i narządów, w tym najczęściej wadami serca (7/11), ośrodkowego układu nerwowego (6/11) i układu moczowego (6/11). Stosunkowo często w przebiegu trisomii 13 występowało wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu (4/11).

  Streszczenie angielskie: Objective: Assessment of usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 13 (retrospective analysis). Material and method: Between 1991-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformation at the Institute of PPMH in 11 fetuses with Patau Syndrome ultrasound and echocardiography examination were performed. In our study the most of cases come from low risk of pregnant women. Results: Fetal heart defect was the most common anomaly diagnosed prenatally in fetuses with Patau Syndrome (7/11), the second one were central nervous system anomalies (6/11) and genitoyrinary system anomalies (6/11).


  11/15

  Tytuł oryginału: Znaczenie badania echokardiograficznego w przebiegu farmakoterapii płodu lub ciężarnej.
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography during maternal pharmacological treatment.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.645-651, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Niedomykalność zastawki trójdzielnej (TR) stosunkowo często jest objawem echokardiograficznym nie związanym z anomalią strukturalną serca płodu. Celem naszej pracy było przeanalizowanie występowania TR u płodu przy stwierdzanej prwidłowej anatomii serca płodu i po wykluczeniu wad pozasercowych w grupie płodów matek przyjmujących leki głównie tokolityczne w zagrażającym porodzie przedwczesnym. Analizie retrospektywnej poddano 43/100 (43 proc.) przypadków stwierdzanej u płodu TR. W badanej grupie ciężarnych najczęstszą przyczyną wystąpienia TR przy prawidłowej anatomii serca płodu było stosowanie betamimetyków z powodu zgrażającego produ przedwczesnego. TR spowodowana przyjmowaniem przez matkę leków może być jednym objawem hemodynamicznym u płodu, stosunkowo dobrze tolerowanym bez wpływu na sposób zakończenia ciąży i na stan kliniczny noworodków wg aktualnego stanu naszej wiedzy.

  Streszczenie angielskie: Objective: fetal tricuspid valve regurgitation (TR) has been described in the literature in association with congenital heart defects, congestive heart failure, fetal cardiac arrythmias and ductal occlusion. TR is very often present during echocardiographic examinations without structural anomalies of fetal heart and without extracardiac malformations (ECM). Material and methods: The aim of the study was an analysis of fetal TR in cases without ECM and with normal heart anatomy (NHA) in 43/100 (43 p.c.) fetuses with maternal treatment. Results: In the study group the most common finding ogf TR with NHA was exposure to betamimetic. Fetal echocardiography was helpful in these cases to confirm the safety and fetal well-being during maternal pharmacological treatment due to premature labour.


  12/15

  Tytuł oryginału: Facilitated diffusion of glucosamine-6-phosphate synthase inhibitors enhances their antifungal acitivity.
  Autorzy: Janiak Agnieszka, Cybulska Barbara, Szlinder-Richert Joanna, Borowski Edward, Milewski Sławomir
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.77-86, il., tab., bibliogr. 23 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: N3-(4-Methoxyfumaroyl)-L-2,3-diaminopropanoic acid (FMDP) and 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6-phosphate (ADGP) are strong inhibitors of the essential fungal enzyme, glucosamine-6-phospahte synthase, but their antifungal activity is poor, due to slow penetraton of these agents through the cytoplasmic membrane. In the present studies we have exploited the possibility of enhancement of ADGP and FMDP antifungal activity by improving their transport properties. It has been found that membrane-permeabilising polyene macrolides amphotericin B (AMB) and its N-methyl-N-fructosyl metyl ester derivative (MF-AME), at subinhibitory concentrations, facilitate diffusion of ADGP through the fungal cell membrane, thus allowing a decrease of its minimal inhibitory concentration (MIC). Synergistic effects have been observed for combinations of ADGP with AMB or MF-AME. Fractional inhibitory concentration (FIC) indexes, determined against a number of Candida spp., have been in the 0.18 - 0.81 range. Weak antifungal synergistic effects have been found for combinations of FMDP with AMB or MF-AME.


  13/15

  Tytuł oryginału: Badania nad zachowaniem się rozpuszczalnych receptorów TNF p55 i p75 w doświadczalnym zapaleniu otrzewnej.
  Tytuł angielski: Soluble TNF receptors p55 and p75 in experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Markert Ryszard, Janiak Adam
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.237-240, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena dynamiki zmian i korelacji stężeń rozpuszczalnych receptorów TNF typu I - p55 i typu II - p75 oraz TNF-alfa we krwi zwierząt z rozlanym zapaleniem otrzewnej (RZO). Badania przeprowadzono na 25 szczurach, którym wywołano RZO poprzez przewiązanie i nakłucie kątnicy. Grupę I tworzyło 15 szczurów, które zginęły w czasie doświadczenia. Do grupy II zaliczono 10 szczurów, które przeżyły trzydniowy okres obserwacji. Po 6, 12, 24, 48 i 72 godzinach od zabiegu mikrometodą ELISA oznaczano stężenia TNF-alfa i sTNFR p55 i p75. Stężenie białka C-reaktywnego narastało w miarę trwania zakażenia zwłaszcza w grupie I. TNF-alfa identyfikowano głównie w pierwszych 12 godzinaach wynosiło 372,3 pg ml-1, następnie ulegało gwałtownemu zmniejszeniu, a w badaniu czwartym i piątym zbliżało się do wartości nieoznaczalnych. W grupie II stężenie TNF-alfa zachowywało się podobnie jak w grupie I. Zwierzęta, które zginęły miały wyższe stężenia TNF od tych, które przeżyły. W miarę narastania stężenia TNF-alfa w osoczu zwierząt narastało stężenie zarówno s-TNFR p55 jak i sTNFR p75. Częstość występowania sTMFR p55 i p75 również była wyższa niż TNF-alfa. Stężenie sTNFR p55 narastało w grupie I w czasie 24 godzin, by po 48 godzinach ulec gwałtownemu obniżeniu. W grupie II dynamika zmian była bardziej wyraźna. Stężenia sTNFR p75 podobnie do jego formy p55 wzrastały w miarę trwania zakażenia. Zwierzęta, które przeżyły doświadczenie wykazywały istotnie wyższe stężenie sTNFR p75 niż te, które zginęły. Wnioski: 1) stężenia rozpuszczalnych receptorów TNF typu I - p55 i typu II -p75 w surowicy u zwierząt z RZO są wczesnymi markerami...


  14/15

  Tytuł oryginału: Udział wybranych cytokin oraz białka C-reaktywnego w procesach gojenia się ran po zabiegach cholecystektomii laparoskopowej i klasycznej : praca doktorska
  Autorzy: Janiak Adam, Wasiak Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20136

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  15/15

  Tytuł oryginału: Zator tętnicy płucnej.
  Autorzy: Zambrzycki Jan, Krysiak-Kowaluk Hanna, Giro Elżbieta, Janiak Adam
  Opracowanie edytorskie: Pruszczyk Piotr (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.73-76, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: