Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: New stereocontrolled synthesis and biological evaluation of 5-(1'-Hydroxyalkyl)-3-methylidenetetrahydro-2-furanones as potential cytotoxic agents.
Autorzy: Janecki Tomasz, Błaszczyk Edyta, Studzian Kazimierz, Różalski Marek, Krajewska Urszula, Janecka Anna
Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (5) s.1142-1145, il., tab., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura GBL: 312,133

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of 3-methylidenetetrahydro-2-furanones 7 bearing various hydroxyalkyl substituents in position 5 were synthesized using novel diastereo- and enantioselective methodology. In vitro cytotoxicity data demonstrated that all prepared compounds were active against L-1210 and HL-60 tissue culture cells with 7e being the most potent (IC50 = 6.9 ćM). Also an increase in activity with an increase in lipophilicity of the substituents in the order H , alkyl phenyl was observed.


  2/4

  Tytuł oryginału: Analiza rozkładów zbiorów wyników badania glukozy w populacjach szpitalnych.
  Tytuł angielski: Analysis of the distribution of blood glucose values in the hospital population. P. 1: Quality validation.
  Autorzy: Janecki Jerzy
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.130-136, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest weryfikacja wiarygodności wyników badania glukozy w polskich laboratoriach. Materiałem są pondatysięczne, skomputeryzowane zbiory archiwalne laboratoriów szpitalnych i ambulatoryjnych z lat 1996-2001. Do badania tych zbiorów zastsowano oryginalną metodę komputerowej statystycznej analizy graficznej DISTGAU i jej modyfikacje (zwłaszcza JEG). Odtwarzalność (czyli porównywalność) wyników tego samego laboratorium polskiego w przebiegu wielu (12 i więcej) tygodni może osiągać bardzo korzystne wartości rzędu 1 - 2 proc. ale może też wynosić 7-9 proc. W materiale z 4 laboratoriów polskich, co potwierdzono wynikami z 15 dalszych laboratoriów krajowych i doniesieniami z trzech laboratoriów szwedzkich, stwierdzono znaczne różnice dokładności najważniejszej, górnej wartości zakresu referencyjnego wyników, sięgające 10 proc. ( a w jednym laboratorium szwedzkim nawet +15 proc.). Wyniki badań rutynowych z trzech innych renomowanych laboratoriów zargranicznych wykazały ich bardzo dobrą dokładność i wzajemną porównywalność. W oparciu o te wyniki stwierdzić należy, że wczesne rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy może w skali kraju natrafiać na znaczne trudności. Istnieje konieczność podjęcia działań dla zwiększenia wiarygodności wyników oznaczeń glukozy w Polsce.


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza rozkładów zbiorów wyników badania glukozy w populacjach szpitalnych.
  Tytuł angielski: Analysis of the distribution of blood glucose values in the hospital population. P. 2: Dynamics of the changes of glucose reference values depending on age and gender.
  Autorzy: Janecki Jerzy
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.137-141, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest zbadanie populacyjnych zakresów referencyjnych badania glukozy we krwi pacjentów szpitalnych w zależności od płci i wieku. Materiałem są archiwalne wyniki badania glukozy (23441 wyników) w dużym szpitalu ogólnym. Do analizy podklas dla płci i wieku zastosowano oryginalną metodę (JEG) graficznej analizy statystycznej części gaussowskiej rozkładu. Stwierdzono, że górna i średnia wartość referencyjna glukozy wzrasta z wiekiem (górna, w zakresie 25-95 r.ż., u kobiet o 30 mg/dl, u mężczyzn o 25 mg/dl). Wzrost nie jest w pełni prostoliniowy, szybszy u kobiet, u których w zakresie 25 r.ż. - 75 r.ż. wynosi 15 mg/dl. Zależne od płci zróżnicowanie dynamiki wzrostu poziomu glukozy następuje pomiędzy 15 i 25 rokiem życia.


  4/4

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia złamań trzonów kości podudzia w materiale Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala im. R. Weigla w Blachowni w latach 1966-1992.
  Tytuł angielski: Follow-up results of treating fractures of crural bones shafts in the material of the Department of Traumatic and Orthopaedic Surgery in R. Weigel's Hospital in Blachownia in the years 1966-1992.
  Autorzy: Rydecki Paweł, Szyprowski Janusz, Gut Piotr, Janecki Paweł, Rosak Marian, Synowiecki Sławomir
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.51-56, il., bibliogr. 22 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali odległych wyników leczenia 252 przypadków złamań trzonu kości piszczelowej leczonych w latach 1996-92. Uzyskano 64,7 proc. wyników dobrych i bardzo dobrych oraz 13,5 proc. wyników złych. Analiza wyników złych wykazała, że dotyczą one przeważnie chorych leczonych operacyjnie.

  stosując format: