Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANCZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Anatomia i fizjologia odruchu przedsionkowo-ocznego.
Autorzy: Pierchała Katarzyna, Janczewski Grzegorz
Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (1) s.3-71, il., bibliogr. 25 poz.

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia


  2/13

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie odruchu przedsionkowo-ocznego - aspekt kliniczny.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Pierchała Katarzyna
  Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (2) s.3-40, il., tab., bibliogr. 120 poz.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne aspiracji połykowej metodą Lindemana.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of aspiration by means of Lindeman's method.
  Autorzy: Ziętek Eugeniusz, Matyja Grzegorz, Posio Violetta
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.501-509, bibliogr. 30 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń dot. postępowania leczniczego u chorych z przewlekłą aspiracją różnego pochodzenia. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 8 chorych (2 kobiety i 6 mężczyzn) w wieku 2,5-78 lat leczonych w Kat. i Klin. Otolar. i Onkol. Laryngol. PAM w Szczecinie z powodu przewlekłej aspiracji. U 4 chorych wytworzono przetokę tchawiczo-przełykową, a u 4 zastosowano rozdzielenie krtani i tchawicy. Ocenę sprawności połykania dokonano na podstawie badań klinicznego i radiol. Wyniki: Po obu typach operacji chorzy byli zdolni do spożywania normalnej diety, a tylko w 3 przypadkach neurol. papkowatej lub płynnej. Wnioski. Metody wytwarzania przetoki tchawiczo-przełykowej oraz rozdzielenia krtaniowo-tchawiczego pozwalają na skuteczne zapobieganie przewlekłej aspiracji różnego pochodzenia, uwalniają chorego od konieczności odżywiania przez sondę dając lepszy komfort życia poprzez odżywianie per os często samodzielnie, są stosunkowo proste do wykonania, mało obciążają chorego, są procedurami możliwymi do odwrócenia i przywrócenia zasadniczych czynności krtani: oddechowej, ochronnej i fonacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present our own experience in the management of chronic aspiration of various origin. Material and methods. The study group comprised 8 patients (2 female and 6 male), aged between 2.5-78 yrars, treated at teh Departemnt of Otolaryngologyand Laryngological Oncology, PAM in Szczecin due to chronic aspiration. Four patients underwent tracheosophageal diversion, while 4 required the creation of a laryngotracheal separation. Swallowing ability assessment was performed by means of clinical and radiological investigations. Results. In both groups patients were able to swallow a normal diet and only in 3 neurological cases fluids or pulp-like food. Conclusions. Methods of tracheosophageal diversion and laryngotracheal separation enable to prevent chronic aspiration of various origin, free patients from nasogastric tube feeding, providing better life comfort. Both methods are rather simple to accomplish, not burdensome to the patient, reversible for restoration of the fundamental function of the larynx - respiratory, protective and phonatory.


  4/13

  Tytuł oryginału: Labiryntektomia z zachowaniem przewodu ślimaka i rekonstrukcją bocznej ściany przedsionka - zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Labyrinthectomy with preservation of the cochlear duct and a reconstruction of the lateral wall of the vestibule.
  Autorzy: Niemczyk Kazimierz, Bruzgielewicz Antoni, Krzeska-Malinowska Irena, Olesiński Tomasz, Janczewski Grzegorz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.173-179, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono technikę i wyniki zastosowania zmodyfikowanej labiryntektomii u 9 pacjentów. Labirynektomię wykonywano podczas operacji nerwiaków drogą przezbłędnikową, w zaawansowanej jednostronnej chorobie Meniere'a, przy rozległej przetoce perilimfatycznej, oraz w przypadku labiryntitis latens. W trzech przypadkach operacji usuwania nerwiaków zachowano resztki słuchowe. W pozostałych przypadkach operowanych techniką labirynektomii słuch zachowano częściowo u 3 chorych. Przedstawiona technika zabiegów na strukturach błędnika tylnego stwarza szansę na zachowanie słuchu. Należy jednak sądzić, że jej udoskonalenie pozwoli zminimalizować ryzyko uszkodzenia ślimaka.

  Streszczenie angielskie: The authors described a technique and presented the results of the modified labyrintectomy in 9 cases. A labirintectomy was performed during the removal of neuromas by translabirynthine approach, in advanced unilateral Meniere disease, in a huge perylimphatic fistula and in a case of labyrintitis latens. In 3 cases of the neuromas removal the residual hearing was presented. In remained cases of labyrinthectomy hearing was preserved partially.


  5/13

  Tytuł oryginału: W sprawie programów specjalizacji w zakresie otorynolaryngologii w świecie.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.269-271
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  6/13

  Tytuł oryginału: Lista kandydatów do przyznania Członkostwa Honorowego PTORL na uroczystościach Kraków 2000 przyjęta i zatwierdzona przez komisję PTORL powołaną przez Walne Zebranie Delegatów w Katowicach 1998 r.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.391-392
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  7/13

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  8/13

  Tytuł oryginału: Rak krtani i gardła dolnego
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Biczysko Wiesława, Bień Stanisław, Bruzgielewicz Antoni, Chęciński Piotr, Fruba Joanna, Golusiński Wojciech, Maniecka-Aleksandrowicz Barbara, Nazarewski Sławomir, Piotrowski Jerzy, Sikorowa Ludwika, Skowrońska-Gardas Anna, Szmidt Jacek, Szwejda Elżbieta, Szyfter Krzysztof, Zatoński Witold, Zatoński Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (red.), Osuch-Wójcikiewicz Ewa (red.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 271 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,447

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/13

  Tytuł oryginału: Chorzy na raka krtani i gardła dolnego - specyfika przypadku.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz
  Źródło: Mag. Otorynolaryngol. 2002: 1 (1) s.14-17, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This chapter will discuss some problems which may be met by clinicians in diagnostics and manageament of patients with cancer of the larnyx. A special attentions is put to a specifity of these problems apparently not present in the individuals with other malignant diseases. This awareness provides a substancial help for clinicians in acheiving an appropriate interpersonal communication with patient and his family members.


  10/13

  Tytuł oryginału: Otorynolaryngologia.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.70-87, bibliogr. 56 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/13

  Tytuł oryginału: Zakażenia w otolaryngologii
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta, Jurkiewicz Dariusz, Zielnik-Jurkiewicz Beata
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (przedm.).
  Źródło: - [Bielsko-Biała], ŕ-medica press 2002, 284 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,606

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Wpływ ubytku słuchu w zakresie wysokich częstotliwości na słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz.
  Tytuł angielski: Effect of high-frequency hearing loss on auditory brainstem responses at 500 Hz tone pip.
  Autorzy: Kochanek Krzysztof, Skarżyński Henryk, Janczewski Grzegorz, Ogonowska Grażyna, Orkan-Łęcka Ewa, Piłka Adam
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.85-91, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/13

  Tytuł oryginału: Wpływ szerokości widma krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.
  Tytuł angielski: Evaluation of effect of width of acoustic spectrum of tone pips on ABR parameters.
  Autorzy: Orkan-Łęcka Ewa, Kochanek Krzysztof, Janczewski Grzegorz, Piłka Adam
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.93-101, il., tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: