Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANAS
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Rola enkefalin i enkefalinaz w patogenezie powikłań cholestazy u dzieci : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Janas Roman; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Źródło: - Warszawa, BIURO GAMMA 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. 184 poz., 23 cm.
Sygnatura GBL: 737,070

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • dzieci 13-18 r.ż.


  2/15

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Bednarski Michał, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.28-30, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.

  Streszczenie angielskie: The study describes the possibilities of lasers in spectroscopy, medicine and dentistry.


  3/15

  Tytuł oryginału: A prospective evaluation of early and late results of percutaneous and surgical revascularisation in patients with ischaemic left ventricular dysfunction.
  Tytuł polski: Chirurgiczna czy przezskórna rewaskularyzacja u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca.
  Autorzy: Buszman Paweł, Tendera Michał, Bochenek Andrzej, Gruszka Agata, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Gaszewska Ewa, Białkowska Bożena, Janas Robert
  Opracowanie edytorskie: Zembala Marian (koment.), Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-67, il., tab., bibliogr. 25 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Any intervention in patietns with depressed left ventricular ejection fraction (LVEF) carries an increased risk of death. Which of the two therapies - surgical revascluarisation or coronary angioplasty, is safer and more efficacious in ths group of patients, has not yet been fully established. Aim. THe aim of this prospective non-randomised study was to evaluate the results of percutaneous transluminal coronary intervention supported by coronary stenting (PCI) in comparison to coronary artery bypass grafting (CABG) in patietns with coronary artery disease and markedly depressed LVEF. Methods. 105 patietns with symptomatic coronary artery disease and LVEF ó 30 p.c. underwent PCI (50 patietns) or CABG (55 patients) depending on their coronary anatomy. Risk of in-hospital death predicted from the clinical severity score was higher in the PCI than in the CABG group (9.0 ń 3.9 p.c. vs 5.6 ń 2.3 p.c respectively, p = 0.001). Severity of angina (CCS class), exercise capacity (NYHA class) and LVEF were assessed before and afer the procedure as well as after 6 months. In-hospital mortality and 12-month survival rates were also analysed. Results. Complete revascularisation was achieved in 50 patients (90.9 p.c.) in the CABG group and in 20 patients (40 p.c.) in the PCI group (p 0.001). In hospital mortality was 9.1 p.c. afger CABG and 6.0 p.c. after PCI. Multivariate regression analysis reveled that the absence of hypertension and completeness of revascularisation were the only predictors of LVEF improvement...


  4/15

  Tytuł oryginału: Telopeptyd á-CTx w surowicy chorych na szpiczaka mnogiego i u osób z gammapatią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (MGUS). Nowy wskaźnik prognostyczny w strategii patrz i czekaj, przyjętej dla pacjentów z MGUS?
  Tytuł angielski: Telopeptide á-CTx in multiple meyloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Is it a new prognostic marker in the wait-and see strategy accepted for patietns with MGUS?
  Autorzy: Jarkowska-Kozłowska Jadwiga, Wierzbowska Agnieszka, Janasik Beata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.128, 130-132, 134-136, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stężenia markera osteolizy - telopeptydu á-CTx oznaczono w surowicy 40 chorych na szpiczaka mnogiego (MM) w różnych stadiach zaawansowania choroby oraz u 19 pacjentów z gammaptią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (MGUS) i 20 osób zdrowych. Stężenia telopeptydu porównano ze stężeniami białka C-reaktywnego (CRP) i wapnia całkowitego (Cac.), oznaczonymi w surowicy wszystkich badanych, a u chorych na MM z oznaczonymi ponadto stężeniami II-6 i sII-6R. U 45 proc. chorych na MM stężenia á-CTx były wyższe od najwyższego oznaczonego u osób zdrowych, a różnice statystycznie istotne były pomiędzy stężeniami telopeptydu u chorych na MM i u pacjentów z MGUS (p = 0,035) oraz u chorych na MM i u osób zdrowych (p = 0,0002). U chorych na MM obserwowano dodatnią korelację pomiędzy stężeniami telopeptydu a stadium zaawansowania choroby wg Durie i Salomona oraz kwalifikacją radiologiczną zmian w tkance kostnej, jak również stężeniami CRP, Cac., sII-6R. Podwyższone u 27 proc. chorych na MM stężenia Cac. nie różniły się w sposób istotny od stężeń tego pierwiastka oznaczonych w surowicy osób z MGUS i osób zdrowych. Prawie 2-krotnie większa częstość podwyższonych stężeń á-CTx w stosunku do częstości hiperkalcemii w grupie chorych na MM, jak również prawidłowe poziomy telopeptydu u 5 spośró 6 chorych będących w fazie stabilizacji choroby wskazują, że poziom á-CTx może być czułym wskaźnikiem aktualnej dynamiki procesu degradacji tkanki kostnej.

  Streszczenie angielskie: In case of diagnosis of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) there is no specific treatment. However, as results from previous retrospective estimations, after different time periods, in about 1/3 persons with MGUS the symptoms typical for proliferation of plasmocytes, are observed. It is still not known however, why in about 30 p.c. of patietns with MGUS deformation in parent cells genom of precursor clon have progressed. Therefore in patietns with MGUS the wait-and-see strategy has been applied. Protein and mineral products of the bone degradation which are excreted into body fluids have mode possible the estimation of increasing osteolysis. Telopeptyde á-CTx - C-end fragment of 1 chain type I collagen with epitope EKAHDGGR is a structurally specific marker of bone resorption. Telopeptyde á-CTx was assayed in the serum of 40 multiple myeloma (MM) patients in different clinical stages, 19 patients with MGUS and 20 healthy individuals. The á-CTx concentrations were compared with CRP and Cac. in all sera examined. Moreover in MM patietns á-CTx concentration levels were compared with II-6 adn sIL-6R. We observed an elevated level of á-CTx above the upper reference limit in 45 p.c. of MM patients. The serum telopeptyde concentrations were significantly higher in MM patients than in MGUS patients (p = 0,035) and in healthy controls (P = 0,002). There was also a significant correlation between the telopeptyde serum concentration in MM patietns and clinical stage of disease according to DurieSalomon and radiological evaluation of bone lesions as well as the serum CRP, Cac. and sII-6R levels...


  5/15

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  6/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera CO2 w chirurgii stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Use of CO2 laser in oral surgery.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.46-48, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie, na podstawie własnego materiału klinicznego, zalet lasera CO2 oraz możliwości jego wykorzystania w codziennej praktyce.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study, based on the authors' own clinical material, was to describe the features of the CO2 laser together with its possibilities in daily practice.


  7/15

  Tytuł oryginału: Usefulness of endothelin-1 concentration in capillary blood in patients with mitral stenosis as a predictor of regression of pulmonary hypertension after mitral valve replacement or valvuloplasty.
  Autorzy: Snopek Grażyna, Pogorzelska Hanna, Rywik Tomasz M., Browarek Aldona, Janas Jadwiga, Korewicki Jerzy
  Źródło: Am. J. Cardiol. 2002: 90 (2) s.188-189, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 304,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  8/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera biostymulacyjnego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Use of biostimulatory laser - on the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.52-55, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ukazanie na podstawie doświadczeń własnych zastosowania lasera biostymulacyjnego w leczeniu różnych chorób w chirurgii stomatologicznej.


  9/15

  Tytuł oryginału: Ocena rozwarstwień aorty brzusznej w badaniach MR i USG.
  Tytuł angielski: Magnetic resonance imaging and ultrasound examination in the evaluation of abdominal aortic dissection.
  Autorzy: Zdziarska-Grzybowska Monika, Michałowska Ilona, Kapuściński Olgierd, Meszaros-Tutak Agnieszka, Sieklicki Marek, Janaszek-Sitkowska Hanna
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.19-22, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Abdominal aortic dissection result from the separation of the intima by a blood stream penetrating through disrupted intima. The abdominal aortic dissection is most often caused by the injury of the thoracic aorta. The objective of the study was to assess the abdominal aorta with US and MR in the patients after surgery of the dissection of ascending aorta. Material/Methods: One hundred fifteen patients operated for acute aortic disection of the A type have been observed. In all patients US and MR of the abdomen have been performed. MR examinations were made in the T1 SE sequence in three planes. Ultrasound examinations were made using convex 3.5 MHz probe with optional color Doppler. The diameter of the aorta, presence of intima, extend of the tear, presence of thrombi, flow in both lumens have been assessed. Results: Consistence of the diagnosis in MR and US was achieved in 91 cases (79 p.c.), different results in 24 cases (21 p.c.). Two false positive and ten false negative diagnoses of the dissection in US were noted. In 9 US examinations no broadening of the aorta have been found Thrombi in the false lumen have been described based on MR in 20 cases and based on US in 8 cases. Conclusions: MR and US are complementary modalities in the diagnostics of abdominal aorta. MR is a sensitive method in the diagnostics and assessment of the extend of the dissection. The presence of thrombi and the flow can be assessed easier in US.


  10/15

  Tytuł oryginału: Pierwotny naczyniakomięsak krwionośny śledziony.
  Tytuł angielski: Primary splenic angiosarcoma.
  Autorzy: Janas Magdalena, Błoch Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.333-335, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pierwotny naczyniakomięsak krwionośny śledziony jest rzadkim nowotworem o różnorodnej symptomatologii. Najczęściej rozpoznawany jest autopsyjnie. Rokowanie w tym typie nowotworu jest bardzo złe, ale splenektomia przed samoistnym pęknięciem śledziony przedłuża nieznacznie okres przeżycia. Przedstawiono przypadek 54-letniego mężczyzny, u którego wystąpiło powiększenie obwodu brzucha i dużego stopnia niedokrwistość niedobarwliwa. Diagnozę postawiono na podstawie badania histopatologicznego po wykonaniu splenektomii. Sekcja wykonana 4 tygodnie później wykazala przerzuty do wątroby, otrzewnej i sieci. Powyższy przypadek potwierdza bardzo złe rokowanie pierwotnego naczyniakomięsaka krwionośnego śledziony.


  11/15

  Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
  Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
  Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  12/15

  Tytuł oryginału: Poziom angiotensyny II i aldosteronu w osoczu jest często podwyższony u chorych z niewydolnością serca leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Angiotensin II and aldosterone plasma levels are often elevated in patients with heart failure treated with angiotensin converting enzyme inhibitors - preliminary results.
  Autorzy: Grzybowski Jacek, Bilińska Zofia T., Janas Jadwiga, Michalak Ewa, Skwarek Mirosław, Rużyłło Witold
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.587-589, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W licznych randomizowanych badaniach klinicznych wykazano istotną poprawę rokowania chorych z niewydolnością serca (NS) leczonych inhibitorami konwertazy angitoensyny (ACE-I), jednak w ogólnej populacji poprawa rokowania nie jest już tak wyraźna. Uważa się, żę jedną z możliwych przyczyn może być niedostateczna supresja parametrów aktywacji neurohormonalnej w trakcie przewlekłęgo leczenia. Celem obeacnego badania była ocena poziomów angiotensyny II (AII) i aldosteronu w grupie chorych z zaawansowaną NS leczoncyh adekwatnymi klinicznie dawkami ACE-Im (średnia dawka enalaprilu 9,7 ń 7,1 mg/dobę). Gurpa badana obejmowała 41 chorych (36 M, średni wiek 52 ń 12 lat), których średnia frakcja wyrzucania lewej komory wynosiła 22 ń 8 proc., wymiar końcoworozkurczowy lewej komory w badaniu echokardiograficznym 72 ń 10 mm, średnia klasa NYHAA 2,6 ń 0,7. Stężenia AII i aldostserounu oznaczano w osoczu metodą radioimmunologiczną. Średnie poziomoy AII i aldosteronu w grupie badanej nie odbiegały istotnie od poziomów w grupie kontrolnej 5 osób zdrowych (4,8 ń 8,2 pg/ml vs 4,1 ń 3,2 pg/ml dla angiotensyny II oraz 129 ń 93 pg/ml vs 78 ń 29 pg/ml dla aldosteronu). Zwraca uwagę duży rozrzut wyników zwłaszcza w przypadku AII, - sugeruje to dużą indywidualną zmienność reakcji pacjentów na stosowane leczenie ACE-I. Pełną supresję angiotensyny II ( 2,0 pg/ml) stwierdzono u 21 chorych (58 proc.), 10 chorych (28 proc.) prezentowało wyniki pośrednie (2,0 - 10,0 pg/ml), a u 5 chorych (14 proc.) stężenia AII były istotnie podwyższone ( 10 pg/ml). Pełną supresję Aldostseronu ( 80 pg/ml) stwierdzono tylko u 15 chorych...


  13/15

  Tytuł oryginału: Muzyka jako forma terapii.
  Tytuł angielski: Music as a type of therapy.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.60-62, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono rys historyczny muzykoterapii, działanie muzyki na układ nerwowy oraz możliwości jej wykorzystania w leczeniu różnych jednostek chorobowych.

  Streszczenie angielskie: The article, based on the literature, gives a historical sketch of musicotherapy, the effects of music on the nervous system and its possibilities in the treatment of various types of disease.


  14/15

  Tytuł oryginału: Perspektywy eliminacji trądu w świecie. Szczepienia ochronne a leczenie etiotropowe.
  Tytuł angielski: Perspectives of elimination of lepra. Vaccination versus etiotropic treatment.
  Autorzy: Janaszek Wiesława
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.577-586, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne liczby zachorowań oraz chorobowość na trąd w różnych regionach geograficznych świata. Omówiono istniejące trendy profilaktyki trądu oraz leczenia farmakologicznego. Oceniono stopień realizacji celu wytyczonego w 1991 roku, jakim miała być eliminacja trądu jako problemu zdrowia publicznego na świecie do końca 2000 roku.

  Streszczenie angielskie: Leprosy is a disease, which still affects large populations in the developing countries particularly in Africa, Asia and Latin America. For the last 15 years significant advances have been made towards leprosy elimination. The most effective strategy for leprosy control is an early identification of cases and an effective treatment with multidrug therapy (MDT). The vaccination against leprosy plays only an additional role. There are two possible approaches to develop vaccine against leprosy. One is to produce a vaccine based on organisms related to M. leprae, such as: BCG, ICRC bacillus, Mycobacterium w, Mycobacterium vaccae, Mycobacterium habana. However, these organisms related to M. leprae are not very promising in experimental animals studies. In 1970s a new vaccine was prepared based on killed M. leprae. This vaccine, tested alone and together with BCG revealed little impact on increasing vaccine efficacy. The success in cloning and expressing the M. leprae genome in E. coli created the possibility of moving towards a second generation vaccine using peptide antigens. Up till now only chemiotherapy by MDT has essential impact on decline of global leprosy prevalence. Out of 122 endemic countries in 1985, 107 countries have reached elimination of leprosy at country level. At the end of 2000 leprosy was a public health problem only in 15 countries (prevalence rate 1/10.000). Currently leprosy remains a problem mainly in 6 major endemic countries. Among these, India alone accounts for the 64 p.c. of prevalence and 78 p.c. of detection worldwide.


  15/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki laserowej w leczeniu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych.
  Tytuł angielski: Use of laser in treatment of giant cell gingival tumours.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna, Papierz Wielisław
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.61-63, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie obserwacji 63 chorych leczonych z powodu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych dokonano analizy częstości i lokalizacji występowania tych guzów. Zwrócono uwagę na radykalne przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, wskazując na celowość wykorzystania techniki laserowej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of observations on 63 patients treated for giant cell gingival tumours, an analysis of the frequency and localisation of these tumours was made. Attention was drawn to the carrying out of a radical surgical procedure indicating the appropriateness of using laser technology.

  stosując format: