Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAMSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Taktyka i technika operacyjna w raku tarczycy.
Tytuł angielski: Management and surgical technique in thyroid cancer.
Autorzy: Jamski Jerzy, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
Opracowanie edytorskie: Tołłoczko Tadeusz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.61-71, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie współczesnej techniki operacyjnej raka tarczycy (RT) i omówienie zmian w taktyce postępowania jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat w chirurgii raka tego gruczołu. Materiał i metodyka. Własne doświadczeania autorów w leczeniu operacyjnym RT obejmują łącznie ponad 520 chorych operowanych w jednym ośrodku chirurgii endokrynologicznej w ciągu ostatnich 20 lat. Analizie retrospektywnej poddano 218 chorych operowanych w latach 1980-1995 oraz 302 chorych z RT operowanych po roku 1995, których analizowano prospektywnie. Szczególną uwagę zwrócono na odsetek zabiegów pierwotnie radykalnych, z uwzględnieniem przed 1995 r. czynników małego i wysokiego ryzyka, a także zabiegów wczesnej i odroczonej wtórnej radykalizacji wykonywanych z reguły po 1995 r. Poddano także analizie częstość występowania powikłań chirurgicznych, takich jak uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych, a także pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc. Wyniki. Częstość operacji z powodu raka tarczycy wzrasta systematycznie z 5,11 proc. w latach osiemdziesiątych do 9,30 proc. na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zabiegi wtórnej radykalizacji stanowiły w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie 26,49 proc. zabiegów z powodu RT i w 70 proc. były to zabiegi wczesnej wtórnej radykalizacji. Wprowadzenie w 1995 r. zabiegu całkowitego wycięcia tarczycy ze wskazań elektywnych w zróżnicowanym RT spowodowało nieznaczne zwiększenie liczby powikłań, co nie miało znaczenia statystycznego (p = 0,063). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study at discussing contemporary surgical techniques employed in the treatment of thyroid cancer (TC), as well as changes in management tactics observed recently in thyroid cancer surgery. Material and methods. Experience in the surgical treatment of TC is based upon more than 520 patients operated in a single center of endocrine surgery over the past 20 years. The retrospective analysis included 218 TC patients operated between 1980 and 1995, while 302 TC patients operated after 1995 were analyzed prospectively. The authors focused on the percentage of primary radical thyroidectomies, including low and high risk factors before 1995, as well as on primary and delayed secondary radicalized procedures (complete thyroidectomy), as a rule performed after 1995. Analysis also included the prevalence of surgical complications, such as recurrent laryngeal nerve damage, as well as postoperative hypoparathyroidism. Results. Surgical frequency due to thyroid cancer increased steadily from 5.11 p.c. in the eighties to 9.30 p.c. over the last 5 years. In the latter period, secondary radicalized procedures accounted for 26.49 p.c. of all TC operations, with 70 p.c. being early secondary radicalized procedures. The introduction in 1995 of elective total thyreoidectomy in case of differentiated TC resulted in a slight, but non-significant increase of complications (p = 0.063). Conclusions. The current radical surgical management of thyroid carcinoma is based on a total ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Złośliwy śródbłoniak naczyniowy tarczycy.
  Tytuł angielski: Malignant hemangioendothelioma of the thyroid gland.
  Autorzy: Jamski Jerzy, Wierzchowski Wojciech, Graca Marcin
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.118-120, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek złośliwego śródbłoniaka naczyniowego tarczycy u 52-letniej kobiety, który wystąpił na podłożu długoletniego wola guzkowego. Ten masywnie krwawiący guz gruczołu tarczowego był powodem czterokrotnych operacji chorej w ciągu jednego m-ca. Histologicznie stwierdzono utkanie nowotworu złośliwego utworzonego z licznych proliferujących przestrzeni naczyniowych wysłanych atypowymi komórkami śródbłonka. Dodatnie odczyny immunohistochem. komórek nowotworu na obecność antygenu związanego z czynnikiem VIII i białkiem CD34 oraz negatywne odczyny na antygen błonowo-nabłonkowy (EMA) i tyreoglobulinę potwierdziły rozpoznanie złośliwego śródbłoniaka naczyniowgeo tarczycy.

  Streszczenie angielskie: A case of malignant hemangioendothelioma, developing in a goiter of a 52-year-old woman is presented. This bleeding tumor of the thyroid gland has caused four operations within one month. Histologically, the tumor was composed of widely dilated ramifying and intercommunicating vascular spaces lined by atypical malignant endothelial cells. Positive immunohistochemical reactions with endothelial markers including factor VIII-related protein, and CD34 and non reactivity with epithelial membrane antigen (EMA) and thyreoglobulin, confirmed the endothelial origin of this tumor.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zapalenie tarczycy u chorych operowanych z powodu wola.
  Tytuł angielski: Thyroiditis in patients operated on for goiter.
  Autorzy: Cichoń Wojciech, Frey Janusz, Jamski Jerzy, Cichoń Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.129-131, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena częstości występowania i rodzaju zapalenia tarczycy u chorych operowanych z powodu wola. W latach 1989-2000 operowano 5149 chorych z powodu różnych schorzeń gruczołu tarczowego. Retrospektywnej analizie poddano informacje kliniczne o 66 chorych, u których w badaniu histopatologicznym po operacji rozpoznano zapalenie tarczycy. Wśród nich były 64 kobiety (94,9 proc.) i dwóch mężczyzn w wieku od 22 do 70, średnio 50,1 lat. Określono rozpoznanie przedoperacyjne, czynność tarczycy na podstawie pomiaru TSH i hormonów tarczycy przed operacją, rodzaj wykonanego zabiegu i powikłań pooperacyjnych. Ponadto mierzono ciężar usuniętych operacyjne płatów tarczycy. Najczęstszym wskazaniem do zabiegu było wole guzkowe obojętne a w nielicznych przypadkach wole nadczynne. Czynność tarczycy określona za pomocą badań hormonalnych u większości chorych wykazywała eutyreozę. Obserwowano następujące powikłania pooperacyjne: jedno zropienie rany oraz jednostronny niedowład nerwu krtaniowego wstecznego lewego u jednej chorej. W badaniu histopatologicznym stwierdzono następujące rodzaje zapaleń tarczycy: wole Hashimoto u 59 chorych (89,4 proc.), wole Riedla u 3 (4,6 proc.), choroba de Quervain'a u dwu oraz zapalenie nieswoiste u dwu chorych. Wnioski: 1. Zapalenie tarczycy rzadko występuje u chorych operowanych z powodu wola (1,28 proc.). 2. Najczęściej w rozpoznaniu histopatologicznym znajduje się wole Hashimoto.

  Streszczenie angielskie: The paper is aimed at evaluating the frequency of incidence and the thyroiditis type in patients operated on for goiter. In the years 1989 - 2000, 5149 patients were operated on because of different thyroid disorders. The clinical data of 66 patients with thyroiditis, diagnosed in the a post-operating histopatological examination, were subject to a retrospective analysis. There were 64 women and 12 men, aged from 22 to 70, on an average 50.1 years old. There were determined the preoperative diagnosis, the thyroid function - basing upon the levels of TSH and thyroid hormones, the type of operation effected as well as post operative complications. Then, there was also measured the weight of the resected lobes. The prevelent indication for the surgery was non-toxic goiter; instead, toxic goiter was such an indication only in a few cases. In most patients, the thyroid function revealed euthyreosis. The following complications were observed: transient hypocalcemia [two patients], transient paralysis of reccurent laryngeal nerve on one side [one], and wound suppuration [one]. The following types of thyroiditis were found in histopatological examination: Hashimoto (59 patients), Riedl (3 patients), de Quervain (2 patients) and non-specific thyroiditis (2 patients). Conclusions: 1. Thyroiditis is a rare case in patients operated on for goiter. 2. The most frequent patological finding is Hasimoto disease.


  4/4

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału i III Katedry Chirurgii Ogólnej Szpitala im. Gabriela Narutowicza [w Krakowie]
  Autorzy: Jamski Jerzy, Konturek Aleksander
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.61-63, bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku

  stosując format: