Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAMROZ
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/13

  Tytuł oryginału: Zwyrodnienie tylnosznurowe w wyniku wtórnego niedoboru witaminy B12 u 9-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Myelosis funicularis as a result of secondary vitamin B12 deficiency in a 9-year-old girl.
  Autorzy: Kopyta Ilona, Jamroz Ewa, Marszał Elżbieta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.228-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują rzadki przypadek zwyrodnienia tylnosznurowego w wyniku wtórnego niedoboru witaminy B12. Dziewięcioletnia dziewczynka z nieobciążonym wywiadem rodzinnym i ciążowo-porodowym, u której w pierwszej dobie życia wykonano resekcję końcowego odcinka jelita cienkiego z powodu atrezji, została przyjęta do Kliniki z uwagi na narastający niedowład spastyczny kończyn dolnych. W badaniu fizykalnym uwagę zwracała apatia i męczliwość dziecka, bladość powłok, blizna na powłokach brzusznych po resekcji jelita. W badaniu neurologicznym - zespół piramidowy z kończyn dolnych, zaburzenia równowagi nasilające się przy zamkniętych oczach, zaburzenia czucia głębokiego. W badaniach dodatkowych - niedokrwistość megaloblastyczna, w obrazie szpiku kostnego - erytropoeza normoblastyczna z obecnością komórek megaloidalnych, skrajnie niski poziom witaminy B12 w surowicy krwi i prawidłowy poziom kwasu foliowego; w teście wchłaniania witaminy B12 - znaczne upośledzenie jej wchłaniania; zapalenie śluzówki i przełyku i dwunastnicy potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ponadto nieprawidlowy wynik somatosensoryczny potencjałów wywołanych, a w badaniu przewodnictwa - cechy neuropatii demielinizacyjno-aksonalnej w obrębie kończyn dolnych. MRI głowy i rdzenia kręgowego prawidłowy. Wykluczono kwasicę metylomalonową, stwardnienie rozsiane oraz inne przyczyny ataksji u dzieci. Całokształt obrazu klinicznego (tj. niedokrwistość megaloblastyczna, cechy zwyrodnienia tylnosznurowego i dane z ...

  Streszczenie angielskie: A nine-year-old girl without aggravating family history or adverse pregnancy and neonatal outcome, who underwent a resection of the end section of the small bowel as a result of atresia in the first twenty four hours of her life, was admitted to the department on account of spastic paresis of the lower extremities. Apathy and tiredness appeared the most striking features on the physical examination of the child; likewise the pale colour of skin and a scar on the abdomen integuments - a result of the resection. Neurological examination revealed pyramidal syndrome from the lower extremities, disturbed sense of balance with intensified with closed eyes, and deep sensibility disorders. Megaloblastic anaemia was revealed on further examination, while bone marrow image showed normoblastic erythropoesis with the presence of megaloid cells. The extremely low level of vitamin B12 in the blood serum and a regular level of folic acid were found. The vitamin B12 absorbtion test (Schilling test) showed considerable impairment in the process. The inflammation of the esophagus and duodenum mucosa was confirmed in a histopathological examination. Furthermore, irregular result of somatosensory induced potentials (SEP) and conductivity test revealed some characteristics of axonal - demyelinating neuropathy in the lower extremities. MRI of the head and spinal cord was correct. The diagnostics excluded methylomalonic acidosis, multiple sclerosis and other causes of ataxia in children. ...


  3/13

  Tytuł oryginału: Cerivastatin modulates plasma paraoxonase/arylesterase activity and oxidant-antioxidant balance in the rat.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Mydlarczyk Mariusz, Jamroz Anna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.143-150, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Statins (3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductase inhibitors), apart from lowering plasma cholesterol, modulate other processes involved in atherogenesis. Paraoxonase (PON), contained in plasma high density lipoproteins, protects plasma lipoproteins from oxidative damage and is a potentially atheroprotective enzyme. We investigated the effect of cervastatin on oxidant-antioxidant balance and plasma PON activity. The adult male Wistar rats received cervistatin at a dose of 0.03 or 0.3 mg/kg/day for 3 weeks. Then, plasma concentration of lipid peroxidation products, total antioxidant capacity and PON activity were assayed. Plasma level of lipid peroxidation products was unchanged in low-dose group but decreased significantly in animals receiving high dose of cervivastatin. In this group, the concentration of malonyldialdehyde and 4-hydroxydialkenals was reduced by 46.6 p.c. whereas the level of lipid hydroperoxides was lowered by 59.3 p.c. Total plasma antioxidant capacity increased in low-dose group by 22.3 p.c. and in high-dose group by 27.2 p.c. PON activity toward paraoxon decreased by 16.1 p.c. and 11.6 p.c. in low- and high-dose groups, respectively. The activity toward phenyl acetate, which better corresponds wuith enzyme concentration, declined by 74.2 p.c. and 78.4 p.c. following lower and higher dose treatment, respectively. PON/arylesterase ratio raised in cervastatin-treated rats (low dose: +227.4 p.c., high dose: +328.2 p.c.).Cerivastatin had no effect on total plasma cholesterol but significantly decreased triglyceride level by 34.6 p.c...


  4/13

  Tytuł oryginału: Porównawcza analiza zmian morfologicznych tarczy nerwu wzrokowego po trabekulektomii, przeprowadzona metodą skaningowej tomografii laserowej.
  Tytuł angielski: The comparative analysis of changes in optic disc morphology after trabeculectomy, measured by scanning laser tomography.
  Autorzy: Krzyżanowska Patrycja, Jamrozy-Witkowska Agnieszka, Koziorowska Magdalena
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.122-127, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this study was to investigate and estimate quantitative changes in optic nerve morphology after glaucoma surgery using the Heidelberg Retina Tomograph (Heidelberg Engineering, HRT Software 2.01). Material and Methods: The eyes of 42 consecutive patients (34 women and 8 men) undergoing trabeculectomy at the Department of Ophthalmology, Wroclaw Medical University, were enrolled into the study. Quantitative analysis of the optic nerve head parameters by scanning laser tomography were performed, as well as automated perimetry, before and after surgery. Post operative HRT images were obtained at 2-3 weeks, 4-6 months, 9-12 months and 12 months after surgery. Results: Forty one patients (97,6 p.c.) have obtained postoperatively IOP reduction greater than 30 p.c. Two weeks after trabeculectomy seven HRT parameters showed statistically significant improvement: CA, CV, RA, RV, mean cup depth, CSM. Approximately 5 months after surgery only 2 parameters (mean cup depth & CSM) were statistically changed, as well as 12 months after surgery (mean and max cup depth), which cannot be explained by postoperative disc edema. A corresponding change was also noted in the visual field. There was no statistically significant association between optic disc morphology as measured by HRT and the degree of intraocular pressure reduction. Conclusion: All patients showing a 30 p.c. lowering of IOP after glaucoma surgery show improved optic nerve morphology as measured by the HRT. Further studies are required to provide information, to what extent the ...


  5/13

  Tytuł oryginału: MRCP za pomocą aparatu średniopolowego versus ERCP - analiza porównawcza 88 przypadków.
  Tytuł angielski: MRCP with mid-field unit versus ERCP - comparison of 88 cases.
  Autorzy: Rudowicz-Pietruszewska Barbara, Sąsiadek Marek, Jamrozik-Kruk Zofia
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.51-58, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego (MRCP) jest nową, nieinwazyjną metodą obrazowania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. W technice MRCP używa się sekwencji silnie T2-zależnych, w których żółć cechuje się bardzo wysoką intensywnością sygnału, natomiast niski jest sygnał z otaczających tkanek. Dodatkowo nie uwidacznia się szybko płynąca krew w naczyniach. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wartości diagnostycznej cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP) przy użyciu aparatu średniopolowego w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych i trzustki oraz jej porównanie z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ERCP). Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 88 pacjentów (32 mężczyzn i 56 kobiet w wieku od 18 do 79 lat, średnio 52 lata). U wszystkich chorych wykonano MRCP przy użyciu aparatu MR o natężeniu pola magnetycznego 0,5 Tesli (T), z zastosowaniem ultraszybkich sekwencji echa spinowego SSFSE/RSSFSE, silnie T2-zależnych, TR/TE 11000/266 - 295 ms; pole widzenia 40 x 40 cm; matryca 256 x 160, z saturacją tkanki tłuszczowej, ze wstrzymanym oddechem, używając cewki body. Obrazy źródłowe otrzymane w płaszczyznach czołowych i skośnych poddawano rekonstrukcji w algorytmie MP (maximal intensity projection). Analizując obrazy MRCP, oceniano zarówno obrazy źródłowe, jak i otrzymane w algortymie MIP. Wyniki: MRCP pozwoliła na dobre uwidocznienie zarówno prawidłowych, jak i zmienionych chorobowo przewodów żółciowych i trzustkowych. ...

  Streszczenie angielskie: Background: Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) is a new method for noninvasive imaging of the biliary system and pancreatic duct. The MRCP is based on heavily T2-weighted images. As a consequence, the bile provides a very high signal, whereas the background has low signal intensity. In addition, there is no signal from flowing blood. The aim of the study was to assess the diagnostic value of magnetic resonance cholangiopancreatography with mid-field unit comparing to endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in various pancreatobiliary diseases. Material and methods: The examined group consisted of 88 patients (32 males and 56 females; mean age 52; range 18 - 79 years) . All MRCP studies were performed with 0.5 T MR system at a body coll, using heavily T2-weighted, fat-suppressed, ultrafast spin echo SSFSE/IRSSFSE breath-hold sequences (TR/TE 11000/266-295 ms; field of view 40 x 40 cm; matrix 256 x 160). The source images obtained on the coronal and oblique planes were then reconstructed with the MIP (maximal intensity preojection) algorithm. Both MIP reconstructions and source images were analyzed. Results: In all patients MRCP allowed visualizing normal and pathological biliary and pancreateci ducts. In most cases results of MRCP and ERCP were compatible. The MRCP correctly demonstrated 27 of 28 normal cases, 11 of 12 neoplasm cases (1 false negative and 1 false positive), 37 of 38 cases of choledocholithiasis (1 false negative), 9 cases ...


  6/13

  Tytuł oryginału: Aktywność paraoksonazy, całkowity potencjał antyoksydacyjny surowicy i stężenie produktów peroksydacji lipidów u dzieci w okresie zaostrzenia astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Serum paraoxonase activity, total antioxidant potential and lipid peroxidation products in children with bronchial asthma exacerbation.
  Autorzy: Górnicka Grażyna, Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Jamroz Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.257-263, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych mechanizmów antyoksydacyjnych i stężenia produktów peroksydacji lipidów u dzieci w okresie zaostrzenia astmy oskrzelowej. Badania wykonano u 23 dzieci (17 chłopców, 6 dziewczynek) w wieku 3-17 lat, hospitalizowanych z powodu zaostrzenia astmy. Krew do badań pobierano przed zastsowaniem leczenia farmakologicznego. Grupę kontrolną stanowiło 22 dzieci (11 chłopców i 11 dziewczynek) w wieku 3-17 lat bez objawów astmy oraz innych chorób alergicznych. Średnia aktywność paraoksonazy w surowicy dzieci z astmą była mniejsza o 15 proc. niż w grupie kontrolnej, jednak różnica ta nie była znamienna statystycznie ze względu na dużą zmienność osobniczą aktywności enzymu. Całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza w grupie z astmą był mniejszy o 23,8 proc. i wykazywał bliską znamienności korelację z liczbą dni hospitalizacji (r = - 0,42; p = 0,07). Stężenie produktów peroksydacji lipidów oznaczanych jako substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) było u dzieci z astmą podwyższone o 115,3 proc. w stosunku do grupy kontrolnej i wykazywało znamienną korelację z ilością eozynofili we krwi obwodowej (r = 0,49; p 0,01) oraz ujemną korelację z potencjałem antyoksydacyjnym (r = -0,53; p 0,05). Wykonane badania wskazują, że okres zaostrzenia astmy oskrzelowej u dzieci charakteryzuje się stresem oksydacyjnym, o czym świadczy wzrost stężenia produktów peroksydacji lipidów w surowicy krwi. Całkowity potencjał antyoksydacyjny ulega obniżeniu u ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to investigate serum paraoxonase (PON) activity, total antioxidant capacity and serum level of lipid peroxidation products in children with exacerbated bronchial asthma. The study was performed in 23 children (17 males and 6 females, age 3-17 years) admitted to the hospital with asthma exacerbation. Aliquots of serum were collected before administration of any treatment. Control group comprised of 22 children (11 males, 11 females, age 3-17 years) admitted to the Departmetn of Orthopedics for planned surgery, none of them demonstrated symptoms of asthma or other allergic diseases. Paraoxonase activity demonstrated right-skewed distribution both in control and in experimental group. The mean PON activity was 15 p.c. lower in asthmatic group but the difference was not significant. Total antioxidant potential of assayed sera as ferric reducing ability was significantly decreasec in teh group with asthma (-23.8 p.c.) and near-significantly correlated with number of days of hospitalization (r = -0.42; p = 0.07). The concentration of thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS), a marker of lipid peroxidation, was 115,3 p.c. higher in asthmatic than in control group. TBARS correlated positively with eosinophils count in peripheral blood (r = 0.49; p 0.01) and negatively with antioxidant capacity (r = -0.53, p 0.05). We conclude that serum concentration of lipid peroxidation products is increased in children with bronchial asthma ...


  7/13

  Tytuł oryginału: Distribution of allelic variants of functional C3435T polymorphism of drug transporter MDR1 gene in a sample of Polish population.
  Autorzy: Jamroziak Krzysztof, Balcerczak Ewa, Młynarski Wojciech, Mirowski Marek, Robak Tadeusz
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.495-500, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: P-glycoprotein (P-gp), the protein product of MDR1 gene, is an important factor regulating the bioavailability of many therapeutics. Recently, the C3435T polymorphism of MDR1 was correlated to altered expression and function of P-gp in normal tissues. In this study, polymerase chain reaction - restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) assay was applied to assess C3435T MDR1 polymorphism in 122 healthy individuals of Slavic origin from the population of central Poland (Łódź and surrounding areas). The detected genotype variant frequencies were as follows: CC in 42 p.c., CT in 41 p.c., and TT in 17 p.c. of the tested subjects (C-allele frequency was 0.62). The frequency of the C-allele is similar to Japanese population and significantly higher than in Caucasians from Western Europe. The results of this study give basis for large-scale C3435T MDR1 genotype-phenotype correlation investigations in Polish population that may be useful to individualize therapy of cancer, HIV-1 infection and some other diseases.


  8/13

  Tytuł oryginału: Ocena okołotarczowego przepływu krwi u chorych na jaskrę za pomocą skaningowego przepływomierza laserowego.
  Tytuł angielski: Evaluation (analysis) peripapillary blood flow in glaucoma patients using scanning laser flowmetry.
  Autorzy: Niżankowska Maria Hanna, Jamrozy-Witkowska Agnieszka, Asejczyk Magdalena
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.201-206, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate capilllary blood flow and velocity in retinal peripapillary area in primary open angle glaucoma (POAG), normal tension glaucoma (NTG), pseudoexfoliation glaucoma (PEXG) and age matched control group (C) using scanning laser Doppler flowmetry (Heidelberg Retina Flowmeter). Material and method: One randomly selected eye of 17 POAG patients (mean age 59.3 ń 2.6), 18 NTG patients (mean age 56.4 ń 2.4), 17 PEXG patients (63.3 ń 2.8) and 15 healthy subjects (mean age 55.8 ń 3.8) underwent examiantion with scanning laser Doppler flowmetry. The measurements were performed at the superior and inferior temporal peripapillary retinal area. The measured parameters were capillary blood flow and velocity of the moving erythrocytes. Each imge was analysed using the program AFPIA. This software calculates the hemodynamic parameter flow of each pixel. Comparison of value obtained from patients and control participants were made using Student's t test. Results: Scanning laser Doppler flowmetry results showed a significant reduction in blood flow at the superior and inferior temporal peripapillary area in POAG and NTG patients compared to control group (p 0.04). The POAG and NTG patients had also significantly decreased velocity at the inferior temporal peripapillary retinal area compared to control group. No statistical difference was found between blood flow and velocity in POAG compared with NTG. When compared with the control participants, patients with PEXG showed significant decreases in the mean blood flow at the inferior temporal quadrant (p 0.05), while the differences...


  9/13

  Tytuł oryginału: Ropień kanału kręgowego jako powikłanie wrodzonej zatoki skórnej okolicy krzyżowej u dwuletniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Vertebral canal abscess as a complication of congenital sacral sinus in a girl aged two years.
  Autorzy: Gamza Małgorzata, Mandera Marek, Jamroz Ewa, Kluczewska Ewa, Marszał Elżbieta
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.393-401, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ropien kanału kręgowego to bardzo rzadkie schorzenie. Pierwszy opis w literaturze medycznej pochodzi z 1830 roku. Dotychczas, do 2000 roku opisano około 20 pacjentow z ropniem kanału kręgowego, będącym powikłaniem wrodzonej zatoki skórnej. Zatoka skórna (sinus dermalis) jest wadą rozwojową z grupy zaburzeń indukcji grzbietowej i powstaje w 4-6 tygodniu życia płodowego. Leczeniem z wyboru jest wycięcie zatoki skornej zanim dojdzie do powiklan pod postacią stanu zapalnego. Autorzy opisują 2-letnią dziewczynkę z ropniem kanału kręgowego, będącym powikłaniem grzbietowej zatoki skórnej okolicy krzyżowej. Choroba przebiegała z wysoką gorączką, utrzymującą się powyżej 2 tygodni, niedowładem wiotkim prawej kończyny dolnej oraz porażeniem zwieraczy. Początkowo dziecko było leczone zachowawczo, a następnie po ograniczeniu się stanu zapalnego przeprowadzono zabieg neurochirurgiczny polegający na wycięciu zatoki skórnej wraz z torbielą skórzastą zawierającą treść ropną. Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa dotyczącego opisywanego zagadnienia. Przedstawione w literaturze metody diagnostyki i leczenia są zbieżne z prezentowaną przez nas obserwacją.

  Streszczenie angielskie: Vertebral canal abscess is rather an uncommon disease. Since 1830, when the first report that spinal of absces was published. Till to 2000, no more than 20 cases as a result of dermal sinus infection were reported. Dermal sinus results from an incomplete separation of the cutaneus ectoderm from the neural ectoderm between the 4 and 6 weeks of fetal development. Surgical excision of the sinus is the treatment of choice for prevention of infection. The authors describes a 2-year-old girl with that abscess secondary to dorsal dermal sinus in sacral region. The patient presented with fever, since two weeks, flaccid paraparesis mainly in the right lower extremity, urinary and bowel incontinence. The child was initially treated conservatively, and after limitation of inflammatory process the dermal sinus and dermoid cyst containing a large quantity of pus were excised. The authors reviewed the literature of spinal cord abscesses secondary to congenital dermal sinus. The diagnostic and therapeutic methods presented in the literature are discussed in comparison with our case.


  10/13

  Tytuł oryginału: The effect of peroxisome proliferator-activated receptors ŕ (PPARŕ) agonist, fenofibrate, on lipid peroxidation, total antioxidant capacity, and plasma paraoxonase 1 (PON1) activity.
  Autorzy: Bełtowski J[erzy], Wójcicka G., Mydlarczyk M., Jamroz A.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.463-475, il., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to investigate the effect of peroxisome proliferator activated receptors ŕ agonist, fenofibrate, on the level of oxidative stress, total antioxidant capacity, and plasma paraoxonase 1 (PON1) activity in the rat. The adult male Wistar rats received fenofibrate for 7 days. The drug was added to food at concentrations 0.005 p.c., 0.05 p.c. and 0.5 p.c., which corresponded to doses of 3, 30 and 300 mg/kg/day, respectively. Fenofibrate treatment dose-dependently reduced plasma concentration of malonyldialdehyde and 4-hydroxydialkenals. The level of these lipid peroxidation products in animals treated with 0.005 p.c., 0.05 p.c. and 0.5 p.c. fenofibrate was lower than in control group by 52.8 p.c., 62.7 p.c. and 87.1 p.c. respectively. Lipid hydroperoxides in plasma decreased by 29.7 p.c., 23.4 p.c and 27.5 p.c. in these groups, respectively. The drug had no significant effect on total antioxidant capacity measured as ferric reducing ability of plasma (FRAP). Paraoxonhydrolyzing activity (PON) of plasma paraoxonase was 81.5 p.c. lower in animals receiving 0.05 p.c. fenofibrate and 69.2 p.c. lower in rats treated with 0.5 p.c. fenofibrate than in control. Phenyl acetate hydrolyzing aactivity (arylesterase, AE) was reduced by 15.2 p.c., 49.6 p.c. and 55.8 p.c. in rats receiving 0.005 p.c., 0.05 p.c. and 0.5 p.c. fenofibrate, respectively. PON/AE ratio decreased following 0.05 p.c. and 0.5 p.c. fenofibrate by 64.9 p.c. and 30.4 p.c. respectively. The drug had no significant effect on total plasma triyglycerides and cholesterol concentrations...


  11/13

  Tytuł oryginału: Znaczenie białka związanego z opornością w płucach (LRP) w nowotworach układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: The role of lung resistance-related protein (LRP) in haematological malignancies.
  Autorzy: Jamroziak Krzysztof, Balcerczak Ewa, Robak Tadeusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.41-53, il., tab., bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • hematologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawowym problemem klinicznym w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego jest oporność wielolekowa (multidrug resistance). Wśrod opisanych dotychczas mechanizmow MDR ważne miejsce zajmują białka oporności, z których większość wchodzi w skład nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding casette). Białko związane z opornością w płucach (lung resistance-related protein, LRP) jest nowym białkiem oporności, które nie należy do nadrodziny ABC. Nadekspresja LRP jest obserwowana w wielu opornych, nowotworowych liniach komórkowych. Wyniki licznych badań wskazują na związek nadekspresji LRP z odpowiedzią na leczenie i całkowitym przeżyciem w niektorych nowotworach. LRP zostało zidentyfikowane jako większe białko (major vault protein, MVP), główny element krypt - dużych multimerycznych kompleksów rybonukleproteinowych o niewyjaśnionej funkcji fizjologicznej. Ostatnio poznana struktura krypt wskazuje na ich potencjalną rolę w magazynowaniu i wewnątrzkomórkowym transporcie makromolekuł. Wydaje się prawdopodobne, że krypty są odpowiedzialne za sekwestrację leku i jego transport z obszaru jądra komorkowego. Omówiono dane z ostatnich kilku lat na temat struktury i funkcji krypt, znaczenia prognostycznego LRP w nowotworach układu krwiotwórczego oraz możliwości modulacji lekooporności nadawanej przez LRP.

  Streszczenie angielskie: Multidrug resistance (MDR) is the most important clinical problem in the treatment of haematological malignancies. Numerous described of MDR include resistance proteins which are mainly ATP-binding cassette (ABC) transporters.Lung resistance-related protein (LRP) is a novel non-ABC resistance protein. High expression of LRP is observed in a number of resistant cancer cell lines. Some cancer clinical trials showed correlation of LRP expression with response to treatment and/or overall survival. LRP is found to be a major vault protein (MVP) which is the main component of vaults - large multiomeric ribonucleoprotein complexes of unknown physiological function. recently elucidated sreucture of vaults may indicate its role in intracellular transport and storage of macromolecules. Some data suggest that vaults can confer drug resistance to cells by drug sequestration and transport from nucleus. The significance of LRP as a prognostic factor in hematological malignancies and potential strategies to overcome MDR related to LPR need further research.


  12/13

  Tytuł oryginału: Differential effect of 3-hydroxy-3-methyl-glutarylcoenzyme as reductase inhibitors on plasma paraoxonase 1 activity in the rat.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Jamroz Anna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.661-671, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Statins (3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductase inhibitors), apart from lowering plasma cholesterol, modulate other process involved in atherogenesis. The aim of this study was to investigate the effect of a natural statin, pravastatin, and of the synthetic one, fluvastatin, on plasma paraoxonase 1 (PON1), the antioxidant enzyme contained in plasma high-density lipoproteins. The adult male Wistar rats received other pravastatin (4 or 40 mg/kg/day) or fluvastatin (2 or 20 mg/kg/day) for 3 weeks. Then, plasma PON1 activity, lipid peroxidation products and total antioxidant capacity were assayed. Fluvastatin at a dose of 20 mg/kg/day decreased paraxon-hyrolyzing activity of PON1 by 23.6 p.c. and its phenyl acetate-hydrolyzing activity by 17.4 p.c. Lower dose of this drug as well as either dose of pravastatin had no effect of these activities. Fluvastatin at doses of 2 and 20 mg/kg/day decreased ç-decanolactone-hydrolyzing activity of plasma by 19.1 p.c. and 30.9 p.c, respectively. Statins had no effect on either total or HDL-cholesterol but markedly reduced plasma triglycerides. Fluvastatin had a more marked antioxidant activity, as evidenced by significant reduction of plasma concentration of malonyldialdehyde + hydroxydialkenals and lipid hydroperoxides, as well as by elevation of total plasma antioxidant capacity and plasma concentration of reduced sulfhydryl groups. These results suggest that fluvastatin but not pravastatin decreases plasma PON1 activity in normolipidemic rats, however, the former drug is more effective in reducing the level of oxidative stress.


  13/13

  Tytuł oryginału: Białko oporności raka piersi ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) - nowy transporter z nadrodziny ABC związany z odpornością wielolekową.
  Tytuł angielski: Breast cancer resistance protein ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) - a novel member of ABC transporter superfamily involved in multi-drug resistance.
  Autorzy: Jamroziak Krzysztof, Kowalczyk Monika, Robak Tadeusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.403-416, il., tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Problem oporności wielolekowej (MDR - ang. multi-drug resistance) stanowi jedno z ważniejszych wyzwań współczesnej onkologii. Do klasycznych przyczyn MDR należy wzmożona ekspresja białek błonowych z nadrodziny transporterów ABC (ang. ATP-Binding Casette, kaseta wiążąca ATP), które aktywnie usuwają leki cytostatyczne z komórek nowotworowych. Ostatnio opisano kolejny transporter z tej grupy - białko oporności na raka piersi, określane symbolem ABCG2, ale znane również jako BCRP (ang. breast cancer resistance protein), MXR (ang. mitoxantrone resistance protein, białko oporności na mitoksantron) - oraz ABCP (ang. placenta-specific ABC transporter ABC specyficzny dla łożyska). Celem tej pracy jest omówienie dostępnych danych na temat znaczenia fizjologicznego i klinicznego ABCG2, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjalnej roli w MDR.

  Streszczenie angielskie: Multi-drug resistance (MDR) is an important challenge for oncology of today. The over-expression of ATP-binding casette (ABC) transporters that are able to effect the energy-dependent cytotoxic drug efflux from neoplastic cells belongs to the most classical mechanisms of MDR. Recently, a novel member of ABC superfamily, the breast cancer resistance protein (ABCG2) known also as BCRP, mitoxantrone resistance protein (MXR) and placenta-specific ABC transporter (ABCP) was described. Here, we review published data on physiological and clinical significance of ABCG2 with special attention paid to its potential involvement in MDR.

  stosując format: