Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKUBOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: The effect of heat shock, cisplatin, etoposide and quercetin on Hsp27 expression in human normal and tumour cells.
Autorzy: Jakubowicz-Gil Joanna, Paduch Roman, Gawron Antoni, Kandefer-Szerszeń Martyna
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.31-35, il., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heat shock protein 27 (Hsp27) belongs to the group of proteins called molecular chaperones protecting normal and tumour cells against many stressors such as hyperthermia, several commonly used chemotherapeutics as well as other apoptotic stimuli. Our study was designed to determine whether heat shock and drugs like cisplatin, etoposide and quercetin have an effect on the expression of heat shock protein 27 in tumour cells such as: HeLa (cervical cancer), Hep-2 (larynx cancer), A549 (lung cancer) and also in normal human skin fibroblasts (HSF) cultured in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) conditions. Our results indicate that Hsp27 expression is drug- and cell-type specific and depends on the culture model as well. HeLa, Hep-2 and HSF cell cultured in 3D model appeared to be more resistant to stimulatory or inhibitory effects of the applied drugs than cells cultured in 2D model. Only A549 cells cultured in 3D culture model appeared to be more susceptible and reacted to drugs and heat treatment with increased Hsp27 expression.


  2/6

  Tytuł oryginału: The effect of quercetin on the expression of heat shock proteins and apoptosis induction in monkey kidney cell line GMK.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil J., Rzymowska J., Paduch R., Gawron A.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.137-138, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • małpy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to investigate whether quercetin, a very common flavonoid widely distributed in many plants, can induce apoptosis in monkey kidney cells (GMK). Involvement of the expression of heat shock proteins Hsp72, Hsp3, Hsp27 and the significance of cell culture model in this process were also examined. The studies have shown that quercetin alone and in combination with the heat shock can induce apoptosis and necrosis in vitro in the sutided cells, but the percentagae of affected cells did not exceed 3.9 p.c. In the same experimental conditions, the expression of Hsp73, Hsp72 and Hsp27 increased in cells cultured in two-dimensional systm and decreased in three-dimensional model. This indicates that strong inhibition of heat shock proteins in GMK cells is not correlated with an adequate increase in the sensitivity of cells to undergo apoptosis. It also shows that the sensitivity of cells, manifested by Hsp expression and apoptosis induction, depends on the culture model and culture conditions.


  3/6

  Tytuł oryginału: Aberrant left subclavian artery.
  Autorzy: Jakubowicz Marian, Ratajczak Wojciech, Nowik Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.53-56, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper describes a rare case in which the left subclavian artery originates from a common stem arising from the aortic arch and splits into a brachiocephalic trunk and a left subclavian artery. The course of other large vessels of the aortic arch in this case are typical.


  4/6

  Tytuł oryginału: Quercetin, apoptosis, heat shock.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil Joanna, Rzymowska Jolanta, Gawron Antoni
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 64 (11) s.1591-1595, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to investigate the correlation between the expression level of Hsp27 and Hsp72 and induction of apoptosis in HeLa cells in response to quercetin treatment. Treatment of HeLa cells with quercetin or with 1 hr period of hyperthermia (42ř) increased the number of apoptotic cells. Inhibition of the expression of Hsp72 and Hsp27in tumour cells by anti-sense oligonucleotides, enhanced the induction of apoptosis by quercetin. Heat shock itself had little effect on apoptotic cell death in these cells, but when combinedwith quercetin treatment, caused a significant increase in the number of apoptotic cells. These results suggest that the reduction of Hsps expression in the HeLa cell line promotes the induction of apoptosis by quercetin.


  5/6

  Tytuł oryginału: The effect of cisplatin, etoposide and quercetin on Hsp72 expression.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil Joanna, Paduch Roman, Gawron Antoni, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.133-137, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heat shock protein 72 (Hsp72) belongs to a group of proteins referred to as molecular chaperones that protect normal and tumoru cells against many stressors such as hyperthermia, some commonly used chemotherapeutics and other apoptotic stimuli. Our study was designed to determine whether heat shock and drugs like cisplatin, etoposide and quercetin influence the expression of heat shock protein 72 in tumour cells: HeLa (cervical cancer), Hep-2 (larynx cancer), A549 (lung cancer) and normal human skin fibroblasts (HSF). Our results indicated that Hsp72 expression was drug and cell-type specific. Cisplatin and etoposide did not induce Hsp72 expression in any tumour cells but cisplatin alone induced Hsp72 expression in normal human fibroblasts. Quercetin inhibited heat shock protein expression in Hep-2 cells but induced in HSF. In thermally shocked tumour cells, the expression of Hsp72 was not altered by cisplatin and etoposide, but in normal HSF cells enhanced expression in normal and tumour cells.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena tolerancji i skuteczności równoczasowej radioterapii i chemioterapii cisplatyną u chorych na raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Preliminary assessment of the tolerance and efficacy of chemoradiation with cisplatin in patients with cervical cancer.
  Autorzy: Klimek Małgorzata, Urbański Krzysztof, Kojs Zbigniew, Karolewski Kazimierz, Jakubowicz Jerzy, Pudełek Jacek
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (1) s.17-19, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Liczne badania ostatnich lat wskazują na to, że skojarzenie leczenia napromienianiem i chemioterapią zwiększa odsetek 3-letnich przeżyć chorych na raka szyjki macicy. Zastosowanie tych dwóch metod leczenia powoduje wzrost częstości występowania leukopenii i trombocytopenii, co może utrudniać przeprowdazenie zaplanowanego leczenia. W przedstawionej pracy oceniono tolerancję i skuteczność radiochemioterapii z udziałem cisplatyny podawanej raz w tygodniu w grupie 24 chorych na raka szyjki macicy. Uwzględniono rolę leczenia wspomagającego. 19 chorych (79,2 proc.) otrzymało zaplanowane leczenie. U 10 chorych (41,7 proc.) wystąpiła leukopenia stopnia drugiego lub trzeciego, u czterech chorych (16,7 proc.) anemia. Zaburzenia te, dzięki podaniu czynników wzrostu (10 chorych) i przetoczeniu krwi (2 chore) nie wpłynęło na przebieg radiochemioterapii. Wczesne reakcje popromienne o lekkim przebiego wystąpiły ogółem u 12 chorych. U 14 chorych (58,3 proc.) uzyskano całkowitą regresję, siedem z nich żyje rok bez objawów nowotworu. Średni czas obserwacji wynosił 8 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: Recently, a lot of studies have shown that chemoradiation improve 3 years survival in patients with cervical cancer. The combination of radiotherapy and chemotherapy increase the frequency of leucopenia and trombocytopenia and make planned treatment difficult. The tolerance and efficacy of chemoradiation with cisplatin given once a week and with supportive treatment in the group of 24 patients with cervical cancer has been assessed. 19 patients (79.2 p.c.) received planned treatment. Ten patients (41.7 p.c.) had grade 2 or leucopenia, and four patients (16.7 p.c.) had anemia. They received growth factors (10 patients) and blood transfusion (2 patients). Early, mild postirradiation reaction occurred in 12 patients. Thanks to supportive treatment tolerance of chemoradiation was good. Complete remission occurred in 14 patients (58.3 p.c.), out of them seven live one year without signs of cancer. Median follow-up was 8 months.

  stosując format: